Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

ZPUE S.A. - możliwa manipulacja kursem akcji oraz wykorzystanie informacji poufnej

    Szanowni Państwo,


    Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło się do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności transakcji przeprowadzonych na akcjach Spółki ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie w dniach 27 i 28 stycznia oraz 9 lutego 2009 r., gdyż istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogły one zostać zrealizowane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

    W dniu 27 stycznia 2009 r. przeprowadzona została transakcja pakietowa obejmująca 113.819 walorów Spółki, co stanowi 11,18% wyemitowanych akcji i 3,32% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Nie są znane strony przeprowadzające przedmiotową transakcję. Wątpliwości może budzić fakt, że została ona zrealizowana po cenie przekraczającej wycenę rynkową akcji ZPUE S.A. o 101,52%. Mając na uwadze duży wolumen obrotu akcjami w trakcie sesji w dniu następnym, tj. 28 stycznia 2009 r., wynoszący 104.213 akcji, należy rozważyć możliwość, iż przedmiotem obrotu w tym dniu były akcje sprzedane 27 stycznia w transakcji pakietowej. Na chwilę obecną trudno jest wskazać uzasadnienie takiego działania, istotnych informacji może jednak dostarczyć wgląd w strony biorące udział zarówno w transakcji pakietowej, jak i w transakcjach w czasie sesji giełdowej w dniu 28 stycznia. Ważnym elementem zagadnienia jest również duży zakres zmian ceny akcji w dniu 28 stycznia. Do około godziny 14:00 akcje ZPUE S.A. silnie zwyżkowały do poziomu +29,52% w stosunku do ceny zamknięcia z dnia poprzedniego, jednak notowania zakończyły się na poziomie -14,29%.
    Ustalenie okoliczności transakcji pakietowej i przebiegu sesji w dniu 28 stycznia jest istotne dla stwierdzenia, czy dokonano manipulacji akcjami ZPUE S.A., tj. czynu zakazanego art. 39 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

    W dniu 9 lutego o godz. 16:09 raportem bieżącym nr 5/2009 Zarząd Spółki poinformował o zmianie terminu publikacji raportu finansowego za IV kwartał 2008 r. Termin ten został przesunięty z 13 lutego na 12 lutego, jednak jeszcze w dniu 9 lutego o godz. 16:43 raportem bieżącym nr 6/2009 Zarząd Spółki przekazał informację o wstępnych wynikach finansowych uzyskanych w IV kwartale 2008 r. Zgodnie z raportem, przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 14,3%, a zysk netto o 48,7% w stosunku do analogicznego okresu w 2007 r. Wyniki zostały przyjęte pozytywnie przez inwestorów, co znalazło potwierdzenie w dniu 10 lutego, kiedy akcje Spółki zakończyły notowania wzrostem o 19,09%. Jednak już w dniu 9 lutego, a więc w dniu przekazania raportu, notowania zakończyły się wzrostem o 18,03% przy wolumenie wynoszącym 10.944, a więc znacznie powyżej średniej z trzech ostatnich miesięcy.
    W związku z powyższym istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoby zawierające transakcje na akcjach ZPUE S.A. w dniu 9 lutego mogły wykorzystać informację o wynikach finansowych Spółki jeszcze przed podaniem ich do publicznej wiadomości, a więc wykorzystały informację poufną z naruszeniem art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Osoba kontaktowa:
Paweł Wielgus

Specjalista ds. Interwencji i Analiz

e-mail: pwielgus@sii.org.pl

tel:  (071) 332-95-66Zobacz również:

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, zawiadamia że na podstawie § 26 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 20 czerwca 2018 r. na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się we Wrocławiu.

Zobacz więcej

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

Inwestorzy mieli wczoraj (tj. 16 maja) okazję przepytać Jacka Kościelniaka, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Energi. W centrum zainteresowania inwestorów znalazły się wyniki finansowe, inwestycje, głównie w Ostrołękę C, a także wycena giełdowa spółki.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie