Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Wyniki Energi w II kwartale – wyższa EBITDA, gorszy okres w Segmencie Dystrybucja

© magdal3na – fotolia.pl

II kwartał przyniósł Grupie Energa wzrost zysku EBITDA o 22% wobec wyniku sprzed roku, choć EBITDA Segmentu Dystrybucja wykazała tendencję spadkową. Z kolei zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej niższy o 5,5% od oczekiwań analityków.

 

Większość podstawowych danych finansowych była zgodna z konsensusem opublikowanym przez PAP. W II kwartale 2017 roku przychody spółki ukształtowały się na poziomie 2 487 mln złotych, co było wynikiem o 1,5% wyższym od oczekiwań. W podobnym stopniu, bo o 1,1%, konsensus został przewyższony przez zysk EBITDA. Największe rozbieżności zostały zanotowane na poziomie zysku operacyjnego oraz zysku netto przypadającego na właścicieli jednostki dominującej. Ten pierwszy wyniósł 300 mln złotych, czyli 7,3% więcej niż oczekiwania, z kolei ten drugi wyniósł 174 mln złotych znajdując się o 5,5% poniżej konsensusu. 

 

Wybrane dane finansowe (mln zł) II kw. 2017 roku II kw. 2016 roku Zmiana
Przychody ze sprzedaży 2 487 2 316 7%
Wynik na działalności operacyjnej 300 -35 -
EBITDA 542 445 22%
EBITDA skorygowana 501 445 13%
Wynik netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej 174 -127 -

Źródło: Energa S.A.

 

W II kwartale bieżącego roku Grupa Energa osiągnęła 2 487 mln złotych przychodów wobec 2 316 mln złotych z zeszłego roku, co było wynikiem o 7% lepszym. Wpływ na tę poprawę miał przede wszystkim Segment Dystrybucja, dzięki wyższej o 9% (rdr) średniej stawce sprzedaży usług dystrybucyjnych i korzystniejszej strukturze sprzedaży. Z kolei w Segmencie Wytwarzania zanotowano wzrost przychodów ze sprzedaży zielonych praw majątkowych oraz Regulacyjnych Usług Systemowych. 

 

Zysk EBITDA spółki wzrósł o 22% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy zaznaczyć, że Energa podaje pozycję EBITDA powiększoną o odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych. Największy udział w EBITDA miał jak zwykle Segment Dystrybucja (74%), choć tym razem pogorszył swój wynik o 21 mln zł (rdr). Spadek wynikał z wyższego poziomu kosztów OPEX (czyli kosztów zużycia materiałów i energii, kosztów świadczeń pracowniczych oraz usług obcych), choć marża na sprzedaży usług dystrybucyjnych była korzystniejsza. Z kolei do wzrostu wyniku EBITDA Energi przyczyniły się Segment Sprzedaży i Segment Wytwarzania. W przypadku tego pierwszego w omawianym okresie nastąpił wzrost wartości EBITDA o 22 mln złotych, a to dzięki poprawie rentowności na sprzedaży energii elektrycznej. Jeśli chodzi o Segment Wytwarzanie, zanotowano wzrost o ponad 100%, głównie za sprawą poprawy wartości przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, praw majątkowych, ciepła i regulacyjnych usług systemowych. Znaczny udział miał także Segment Pozostałe i korekty, co było związane ze wstępnym rozliczeniem nabycia akcji spółki Polimex-Mostostal S.A. w wysokości 50 mln zł. Skorygowana EBITDA jest już oczyszczona z wpływu tego istotnego zdarzenia.

 

Na poziomie wyniku operacyjnego oraz netto wyniki są ze sobą nieporównywalne ze względu na dokonane w II kw. 2016 roku odpisy aktualizujące wartość istniejących i projektowanych farm wiatrowych na łączną kwotę 247 mln złotych. Ostatecznie zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 174 mln złotych wobec straty z ubiegłego roku.

 

Inwestorzy negatywnie zareagowali na opublikowane dziś wyniki finansowe za II kwartał. Otwarcie sesji giełdowej rozpoczęło się trzyprocentowym spadkiem, a akcje Energi można było dostać nawet za 11,78 zł. Od godziny 10:00 kurs zaczął się stabilizować, by na godzinę 12:00 osiągnąć wartość 12,72 zł.

 

Energa – analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Energa S.A.

Zobacz również:

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

Człowiekiem Corporate Governance 2017 została Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce.

Zobacz więcej

11.12.2017, Podcast Echa Rynku

Echa Rynku #230 – Czy fundusze absolutnej stopy zwrotu są ratunkiem dla inwestorów w czasie bessy?

11.12.2017, Podcast Echa Rynku

Echa Rynku #230 – Czy fundusze absolutnej stopy zwrotu są ratunkiem dla inwestorów w czasie bessy?

Ten odcinek podcastu Echa Rynku został poświęcony funduszom absolutnej stopy zwrotu. Na nasze pytania odpowiadał Krzysztof Orlik z TFI Union Investment.

Zobacz więcej

Wyniki Energi w II kwartale – wyższa EBITDA, gorszy okres w Segmencie Dystrybucja