Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Wyniki Energi w II kwartale – wyższa EBITDA, gorszy okres w Segmencie Dystrybucja

© magdal3na – fotolia.pl

II kwartał przyniósł Grupie Energa wzrost zysku EBITDA o 22% wobec wyniku sprzed roku, choć EBITDA Segmentu Dystrybucja wykazała tendencję spadkową. Z kolei zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej niższy o 5,5% od oczekiwań analityków.

 

Większość podstawowych danych finansowych była zgodna z konsensusem opublikowanym przez PAP. W II kwartale 2017 roku przychody spółki ukształtowały się na poziomie 2 487 mln złotych, co było wynikiem o 1,5% wyższym od oczekiwań. W podobnym stopniu, bo o 1,1%, konsensus został przewyższony przez zysk EBITDA. Największe rozbieżności zostały zanotowane na poziomie zysku operacyjnego oraz zysku netto przypadającego na właścicieli jednostki dominującej. Ten pierwszy wyniósł 300 mln złotych, czyli 7,3% więcej niż oczekiwania, z kolei ten drugi wyniósł 174 mln złotych znajdując się o 5,5% poniżej konsensusu. 

 

Wybrane dane finansowe (mln zł) II kw. 2017 roku II kw. 2016 roku Zmiana
Przychody ze sprzedaży 2 487 2 316 7%
Wynik na działalności operacyjnej 300 -35 -
EBITDA 542 445 22%
EBITDA skorygowana 501 445 13%
Wynik netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej 174 -127 -

Źródło: Energa S.A.

 

W II kwartale bieżącego roku Grupa Energa osiągnęła 2 487 mln złotych przychodów wobec 2 316 mln złotych z zeszłego roku, co było wynikiem o 7% lepszym. Wpływ na tę poprawę miał przede wszystkim Segment Dystrybucja, dzięki wyższej o 9% (rdr) średniej stawce sprzedaży usług dystrybucyjnych i korzystniejszej strukturze sprzedaży. Z kolei w Segmencie Wytwarzania zanotowano wzrost przychodów ze sprzedaży zielonych praw majątkowych oraz Regulacyjnych Usług Systemowych. 

 

Zysk EBITDA spółki wzrósł o 22% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy zaznaczyć, że Energa podaje pozycję EBITDA powiększoną o odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych. Największy udział w EBITDA miał jak zwykle Segment Dystrybucja (74%), choć tym razem pogorszył swój wynik o 21 mln zł (rdr). Spadek wynikał z wyższego poziomu kosztów OPEX (czyli kosztów zużycia materiałów i energii, kosztów świadczeń pracowniczych oraz usług obcych), choć marża na sprzedaży usług dystrybucyjnych była korzystniejsza. Z kolei do wzrostu wyniku EBITDA Energi przyczyniły się Segment Sprzedaży i Segment Wytwarzania. W przypadku tego pierwszego w omawianym okresie nastąpił wzrost wartości EBITDA o 22 mln złotych, a to dzięki poprawie rentowności na sprzedaży energii elektrycznej. Jeśli chodzi o Segment Wytwarzanie, zanotowano wzrost o ponad 100%, głównie za sprawą poprawy wartości przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, praw majątkowych, ciepła i regulacyjnych usług systemowych. Znaczny udział miał także Segment Pozostałe i korekty, co było związane ze wstępnym rozliczeniem nabycia akcji spółki Polimex-Mostostal S.A. w wysokości 50 mln zł. Skorygowana EBITDA jest już oczyszczona z wpływu tego istotnego zdarzenia.

 

Na poziomie wyniku operacyjnego oraz netto wyniki są ze sobą nieporównywalne ze względu na dokonane w II kw. 2016 roku odpisy aktualizujące wartość istniejących i projektowanych farm wiatrowych na łączną kwotę 247 mln złotych. Ostatecznie zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 174 mln złotych wobec straty z ubiegłego roku.

 

Inwestorzy negatywnie zareagowali na opublikowane dziś wyniki finansowe za II kwartał. Otwarcie sesji giełdowej rozpoczęło się trzyprocentowym spadkiem, a akcje Energi można było dostać nawet za 11,78 zł. Od godziny 10:00 kurs zaczął się stabilizować, by na godzinę 12:00 osiągnąć wartość 12,72 zł.

 

Energa – analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Energa S.A.

Zobacz również:

31.07.2017, Aktualności

Capital Market Games, 23 września w Warszawie

31.07.2017, Aktualności

Capital Market Games, 23 września w Warszawie

Ponad 25 lat nowej historii rynku kapitałowego w Polsce przyczyniło się do powstania wielu profesji i środowisk tworzących jedną, wielką rodzinę. Warto dbać zarówno o relacje prywatne jak i biznesowe pomiędzy uczestnikami rynku. Dlatego też już 23 września 2017 r. na Arenie Furbolu na warszawskim Ursynowie po raz kolejny będziemy mieli przyjemność gościć wszystkich, którzy zdecydują się stanąć do sportowej rywalizacji na piątych Capital Market Games!

Zobacz więcej

Wyniki Energi w II kwartale – wyższa EBITDA, gorszy okres w Segmencie Dystrybucja