Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Jak udzielić SII pełnomocnictwa na NWZ Redan SA

© BillionPhotos.com - Fotolia.com

Mając na uwadze liczne otrzymywane sygnały o braku zgody ze strony akcjonariuszy mniejszościowych na wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW, a także wyrażające dezaprobatę dla wysokości ceny za akcje Redan SA ustalonej w wezwaniu, SII postanowiło wziąć udział w zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 r. nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki.  Do zablokowania uchwały w sprawie wycofania akcji  potrzebnych jest 10% głosów oddanych przeciwko uchwale z akcji zarejestrowanych na tym walnym zgromadzeniu. Jeżeli akcjonariuszom rzeczywiście zależy na pozostaniu spółki na GPW to jest właśnie ten moment, kiedy powinni działać wspólnie.

Rejestracja na NWZ

W pierwszej kolejności należy „zarejestrować swój udział” na walnym zgromadzeniu. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy złożyć w biurze maklerskim dyspozycję wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dyspozycję można złożyć osobiście lub telefonicznie (jeżeli inwestor ma aktywowaną opcję zleceń telefonicznych). Następnie to już dom maklerski wysyła informację do KDPW, a KDPW do spółki, która na tej podstawie sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu.

Uwaga na Dzień Rejestracji

Uwaga! Należy pamiętać, że aby móc uczestniczyć w walnym zgromadzeniu należy złożyć żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu nie później niż do dnia 1 czerwca 2016 r.

rejestracji udziału w NWZ Redan SA
należy dokonać do 1 czerwca 2016 r.

W walnym zgromadzeniu każdy akcjonariusz może uczestniczyć osobiście lub poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwa można udzielić również SII.

Jak udzielić pełnomocnictwa SII

Aby udzielić SII pełnomocnictwa do reprezentacji na walnym zgromadzeniu Redan SA należy pobrać załączony poniżej wzór pełnomocnictwa, wypełnić go, a następnie zeskanować do formatu PDF lub innego pozwalającego na jego odczytanie przez Spółkę. Skan pełnomocnictwa należy przesłać na adres e-mail Emitenta: wz@redan.com.pl i jednocześnie do wiadomości SII na adres: interwencje@sii.org.pl .

 

Wzór pełnomocnictwa do pobrania

 

Podpisany dokument pełnomocnictwa można również wysłać listem poleconym na adres siedziby SII: Biuro Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, ul. Długopolska 22, 50-560 Wrocław. W takim przypadku nie trzeba wysyłać dodatkowo pełnomocnictwa do Spółki. Prosimy przy tym, aby pełnomocnictwo zostało doręczone do SII najpóźniej do dnia 11 czerwca br.

 

Udzielając pełnomocnictwa można (nie jest to obowiązkowe) dodatkowo przekazać pełnomocnikowi instrukcję do głosowania, zawierając w niej wytyczne co do sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami lub podjęcia dodatkowych działań przez pełnomocnika w postaci, np. zgłoszenia sprzeciwu w przypadku podjęcia danej uchwały. Instrukcja do głosowania nie wymaga jej przekazania spółce. Istotne jest aby w powyżej załączonym pełnomocnictwie wybrać odpowiednią opcję (tj.  czy pełnomocnik ma głosować według swojego uznania, czy też zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania).

 

W przypadku pełnomocnictwa udzielonego drogą elektroniczną, w e-mailu adresowanym do Spółki należy wskazać, iż w załączeniu przesyłają Państwo pełnomocnictwo udzielone Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych do reprezentacji w obradach walnego zgromadzenia. Ponadto informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie  mocodawcy ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej mocodawcy, a w odniesieniu do pełnomocnika: nazwę Stowarzyszenia, adres siedziby (ul. Długopolska 22, 50-560 Wrocław), numer KRS (0000025801), numer telefonu (71-332-95-60), adres e-mail (interwencje@sii.org.pl). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Jak udzielić SII pełnomocnictwa na NWZ Redan SA