Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Publicza oferta Obligacji KRUK S.A.

Grupa KRUK to największy podmiot na rynku zarządzania wierzytelnościami w regionie Europy Środkowej. Od 18 lat wyznacza standardy dla branży nie tylko w Polsce, ale i z sukcesem za granicą.

 

Spółka bierze udział w programie 10na10

 

10 na 10 - komunikuj się skutecznie

 

Najistotniejszym segmentem działalności Grupy jest zakup portfeli należności konsumenckich, hipotecznych i korporacyjnych na własny rachunek. Drugi kluczowy segment działalności to usługi inkaso - odzyskiwania należności na zlecenie, przede wszystkim na rzecz banków i instytucji finansowych. Od 2007 roku Grupa działa w Rumunii, gdzie również zajmuje wiodącą pozycję rynkową. W 2011 roku KRUK rozpoczął działalność w Czechach i na Słowacji, w 2014 roku w Niemczech, a w 2015 roku we Włoszech i Hiszpanii.

 

KRUK, jako emitent, jest bardzo aktywny na rynku obligacji. Do dzisiaj Spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej 1,4 mld zł, z czego ok. 540 mln zł zostało już wykupione zgodnie z harmonogramem.

 

W 2015 roku Grupa KRUK zainwestowała w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech oraz we Włoszech 489 mln zł w 86 portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 4,9 mld zł.

 

Od maja 2011 roku spółka KRUK S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs akcji Spółki od debiutu wzrósł ponad czterokrotnie.

 

KRUK stosuje unikatową strategię pro-ugodową nastawioną na współpracę i porozumienie z osobami zadłużonymi - klientami. Strategia ta ma na celu zachęcenie osób zadłużonych do podjęcia rozmów z KRUKiem oraz działań zmierzających do rozpoczęcia spłaty zadłużenia w ratach i wyjścia na finansową prostą.

 

Publiczna oferta Obligacji KRUK S.A. 

 • W ramach programu emisji obligacji, KRUK oferuje obligacje publiczne serii AB2 o łącznej wartości nominalnej 135 mln zł.
 • Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł.
 • Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane na podstawie 3-miesięcznej stopy bazowej WIBOR, powiększonej o marżę w wysokości 3,15 p.p., a odsetki wypłacane w okresach trzymiesięcznych.
 • Termin wykupu obligacji wynosi 5 lat od daty przydziału.
 • Obligacje nie są zabezpieczone.
 • Nie ma podmiotowych ograniczeń co do składania zapisów, ale intencją emitenta jest skierowanie emisji Obligacji przede wszystkim do inwestorów detalicznych.
 • Minimalny zapis, jaki mogą złożyć inwestorzy wynosi 100 obligacji (10 000 zł).
 • Terminy przyjmowania zapisów: od 12 do 18 maja 2016 roku.
 • Termin przydziału obligacji: 19 maja 2016 roku.
 • Zapisy na obligacje przyjmują Dom Maklerski BDM S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
 • Inwestorzy zamierzający nabyć obligacje, nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinni otworzyć taki rachunek w domu maklerskim przed złożeniem zapisu.
 • Obligacje spółki KRUK będą notowane na rynku Catalyst.
 • Wpływy z emisji obligacji serii AB2 zostaną przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów należących do Grupy Kapitałowej KRUK.

 

 

Obligacje będą oferowane poprzez publiczne proponowanie nabycia w drodze emisji obligacji na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym, który został opublikowany w dniu 09.02.2016 r.i Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AB2, które zostały opublikowane w dniu 17.05.2016 r. Dokumenty te są dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.kruksa.plwww.bdm.pl, www.dm.pkobp.pl.

Strategia rozwoju

Głównym celem strategicznym rozwoju Grupy KRUK na lata 2015-2019 jest osiągnięcie pozycji jednej z trzech największych firm zarządzających wierzytelnościami w Europie pod względem zysku netto. Grupa KRUK zamierza go osiągnąć poprzez:

 

 • Ekspansję w przekroju produktowym i geograficznym, czyli wzrost na obecnych rynkach oraz ekspansję zagraniczną. W 2015 roku Grupa rozpoczęła działalność we Włoszech i w Hiszpanii. KRUK planuje wejścia na nowe rynki do końca 2019 roku.
 • Doskonalenie efektywności zarządzania nabytym portfelem. KRUK zarządza portfelem o łącznej wartości nominalnej ponad 26,6 mld złotych. Grupa zamierza zwiększyć dotarcie do osób zadłużonych poprzez rozwój zarządzania procesowego, rozwój sieci doradców terenowych i zwiększanie skuteczności komunikacji marketingowej.
 • Doskonalenie wycen portfeli i analiz operacyjnych. KRUK zamierza pogłębiać doświadczenie poprzez doskonalenie modeli wycen portfeli, doskonalenie modeli scoringowych i prognostycznych wspierających procesy operacyjne na bazie nabytych spraw w przeszłości (3,7 mln), a także przyjmowanych co roku do inkaso (średnio 1 mln rocznie).

 

 

Emitent

KRUK SA

www.kruksa.pl

 

WSPÓŁOFERUJĄCY:

BDM S.A.

www.bdm.pl

WSPÓŁOFERUJĄCY:

DM PKOBP

www.dm.pkobp.pl

 

 


 

Zastrzeżenie prawne

 

* Przykładowa kalkulacja. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 06.05.2016 r. wynosiła 1,67%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii AB2 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 16.05.2016 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,15 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AB2. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AB2 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

 

Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie i Publicznej Ofercie Emitenta są: Prospekt Emisyjny, który został opublikowany w dniu 09.02.2016 r. i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AB2, które zostały opublikowane w dniu 11.05.2016 r. Dokumenty te są dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.kruksa.plwww.bdm.pl oraz www.dm.pkobp.pl.

 

Źródło: Emitent

Zobacz również:

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

Biblia wykresów świecowych Steve'a Nisona 5 lutego 2018 powróciła na półki księgarni maklerska.pl! Odświeżona, zaktualizowana i w nowej oprawie graficznej, a co najważniejsze – w języku polskim.

Zobacz więcej

20.02.2018, Felietony

Polski rynek obligacji korporacyjnych potrzebuje dużych i znanych brandów

20.02.2018, Felietony

Polski rynek obligacji korporacyjnych potrzebuje dużych i znanych brandów

Inwestycje w obligacje nie powinny stanowić alternatywy dla akcji. Ci inwestorzy, którzy już są obecni na GPW, są wystarczająco doświadczeni, żeby poradzić sobie z prawidłowym wyborem spółek dywidendowych. A ci, którzy spekulują na akcjach lub na kontraktach terminowych już w ogóle nie są grupą docelową dla rynku obligacyjnego. Obligacje powinny być przede wszystkim pokazywane jako realna alternatywa do trzymania pieniędzy w banku na lokacie terminowej lub wręcz na rachunku ROR.

Zobacz więcej

Publicza oferta Obligacji KRUK S.A.