Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Grupa Azoty podała wyniki finansowe za 2015 rok

Źródło: media.grupaazoty.com

Grupa Azoty opublikowała raport okresowy dotyczący 2015 roku. Wyniki finansowe są dużo wyższe w porównaniu do tych, jakie wypracowane zostały rok wcześniej. Okazały się one także lepsze od oczekiwań analityków giełdowych.

 

Wybrane dane finansowe Grupy Azoty (mln zł) 2015 r. 2014 r.
Przychody ze sprzedaży 10 024,4 9 898,5
Zysk brutto ze sprzedaży 2 264,2 1 666,9
EBITDA 1 314,8 822,4
EBIT 830,0 302,2
Zysk netto 691,8 265,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych raportów okresowych Grupa Azoty SA.

 

W 2015 roku przychody ze sprzedaży Grupy Azoty wyniosły nieco ponad 10 mld zł i były na mniej więcej tym samym poziomie jak w roku poprzedzającym. Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się jednak o 36 proc. i przekroczył 2,26 mld zł, a wynik EBITDA wzrósł o blisko 60 proc. do poziomu 1,31 mld zł. Ponadto zysk na działalności operacyjnej był wyższy o około 175 proc. i miał wartość 830 mln zł, natomiast zysk netto poprawił się o 161 proc., wynosząc w 2015 roku niemal 692 mln zł.

 

Grupa Azoty uczetniczy w programie

 

 

Na poziom wyników finansowych Grupy Azoty w dużej mierze wpływ miała sytuacja rynkowa w największym wartościowo segmencie - Nawozy-Agro, w którym poziom przychodów wzrósł o 8,6 proc., a wynik EBITDA poprawił się o 68 proc. w relacji do roku poprzedniego. Pomimo spadku przychodów ze sprzedaży wyższy wynik EBITDA w 2015 roku wypracowały także segmenty Chemia i Tworzywa. Niewielki spadek zysku EBITDA przy jednoczesnej poprawie przychodów ze sprzedaży odnotowano natomiast w segmentach Energetyka i Pozostałe.

 

Źródło: Grupa Azoty SA.

 

Jak podaje Spółka, wśród kluczowych determinantów wyniku finansowego za 2015 rok wymienić można: wyższą produkcję i sprzedaż nawozów azotowych oraz NPK, korzystne tendencje cenowe w nawozach wieloskładnikowych, dywersyfikację zakupów, spadek cen surowców energetycznych (gaz, węgiel), zrealizowany wyższy spread (benzen - poliamid), wyższy kurs wymiany USD/PLN oraz Program Doskonałości Operacyjnej AZOTY PRO.

Realizowane inwestycje strategiczne

Emitent realizuje strategię na lata 2013-2020, która zakłada m.in.: rozwój organiczny o nakładach inwestycyjnych szacowanych na 6 do 7 mld zł w ciągu siedmiu lat 2014-2020, program doskonałości operacyjnej (docelowy wpływ na efektywność Grupy Azoty ma wynieść 300 mln zł rocznie na poziomie EBIT), a także dopełnienie wzrostu efektywności Grupy w drodze fuzji i przejęć (M&A). Zrealizowane nakłady inwestycyjne wyniosły w ubiegłym roku łącznie 907 mln zł. Plan na rok 2016 zakłada natomiast CAPEX na poziomie 2 mld zł.

 

Źródło: Grupa Azoty SA.

Inwestorzy przyjęli wyniki z zadowoleniem

Opublikowane wyniki finansowe okazały się również lepsze od konsensusu rynkowego. Jak podaje PAP, analitycy giełdowi oczekiwali, że w ostatnim kwartale 2015 roku przychody ze sprzedaży Grupy Azoty będą na poziomie 2,4 mld zł, wynik EBITDA - 289 mln zł, a zysk netto - 118 mln zł. Faktyczne wartości wyniosły natomiast odpowiednio: 2,5 mld zł, 314 mln zł i 133 mln zł.

 

W piątek, na pierwszej sesji giełdowej po publikacji wyników finansowych, kurs notowań Grupy Azoty rośnie o ponad 3 proc. w odniesieniu do ceny zamknięcia z dnia poprzedniego. Inwestorzy wyceniają obecnie jedną akcję Emitenta na ok. 93 zł.

 

Źródło: stooq.pl.

 

Źródło: Grupa Azoty SA, PAP.

 

Zobacz również:

23.04.2018, Aktualności

Pierwsza rekomendacja Domu Analiz SII jest już dostępna!

23.04.2018, Aktualności

Pierwsza rekomendacja Domu Analiz SII jest już dostępna!

Analitycy Domu Analiz SII wydali dla akcji CDRL rekomendację "kupuj" z 12-miesięczną ceną docelową ustaloną na poziomie 42,62 zł. W momencie wydania rekomendacji giełdowy kurs tych walorów wynosił 32 zł, co oznacza potencjał wzrostu równy 33,2%.

Zobacz więcej

26.04.2018, Newsroom

Słabe wyniki Getin Noble Banku. Spółka straciła ponad pół miliarda złotych

26.04.2018, Newsroom

Słabe wyniki Getin Noble Banku. Spółka straciła ponad pół miliarda złotych

Skonsolidowana strata netto spółki przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej za 2017 rok była prawie 10-krotnie wyższa niż rok wcześniej.

Zobacz więcej

Grupa Azoty podała wyniki finansowe za 2015 rok
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie