Chat with us, powered by LiveChat

SII

dywidenda

Bieżące wiadomości na temat: dywidenda - strona 4

Enea i Bogdanka bez dywidendy?

27.05.2016  
Adrian Mackiewicz

Enea i Bogdanka bez dywidendy?

Zarządy obu spółek poinformowały, że nie będą rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłacania dywidendy z zysku za 2015 rok.Zobacz więcej

Niespodzianki dywidendowe w GPW i PZU

23.05.2016  
Adrian Mackiewicz

Niespodzianki dywidendowe w GPW i PZU

Proponowana dywidenda przez GPW to 2,36 zł na akcję wobec 2,60 zł zapowiadanych w polityce dywidendowej. PZU może wypłacić 2,08 zł na akcję, co daje stopę dywidendy około 6%.Zobacz więcej

Oferta IPO Archicom S.A. – piguła informacyjna

02.03.2016  
Adrian Mackiewicz

Oferta IPO Archicom S.A. – piguła informacyjna

Ruszyły zapisy na akcje wrocławskiego dewelopera Archicom, które dla inwestorów indywidualnych potrwają do 9 marca. Cena maksymalna została ustalona na 20 zł.Zobacz więcej

IMS kontynuuje poprawę wyników, stopa dywidendy może wynieść 7,5%

26.02.2016  
Adrian Mackiewicz

IMS kontynuuje poprawę wyników, stopa dywidendy może wynieść 7,5%

Spółka opublikowała raport za IV kw. 2015 roku, w którym wykazała poprawę przychodów i zysków. Proponowana dywidenda na akcję w 2016 roku może wynieść 15 groszy na akcję.Zobacz więcej

GPW systematycznie poprawia wyniki, 2015 rok zamyka z zyskiem 123,7 mln zł

25.02.2016  
Adrian Mackiewicz

GPW systematycznie poprawia wyniki, 2015 rok zamyka z zyskiem 123,7 mln zł

Raport Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zawiera w sobie całą masę ciekawych danych statystycznych. Kapitalizacja spółek na giełdzie zmniejszyła się o 74 mld zł w minionym roku.Zobacz więcej

PGE z zyskiem 4,3 mld zł bez uwzględnienia odpisów

17.02.2016  
Adrian Mackiewicz

PGE z zyskiem 4,3 mld zł bez uwzględnienia odpisów

W 2015 roku spółka wypracowała 8,2 mld zł wyniku EBITDA, co jest najwyższym wynikiem w historii. Ze względu na uwarunkowania zewnętrzne, zarząd nie podał rekomendowanej kwoty dywidendy.Zobacz więcej

Monnari chce wypłacić pierwszą dywidendę, 15 - 20 groszy na akcję

16.02.2016  
Adrian Mackiewicz

Monnari chce wypłacić pierwszą dywidendę, 15 - 20 groszy na akcję

W raporcie wynikowym za IV kw. zarząd zadeklarował, że będzie rekomendował wypłatę pierwszej dywidendy od momentu notowań na giełdzie. Przy obecnym kursie stopa dywidendy może wynieść 1,1% - 1,4%.Zobacz więcej

Akcje Orange mocno tracą po wynikach kwartalnych

16.02.2016  
Rafał Irzyński

Akcje Orange mocno tracą po wynikach kwartalnych

Spółka zamknęła IV kw. ze stratą na poziomie ponad 150 mln zł. Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję za 2015 rok.Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie