Chat with us, powered by LiveChat

SII

Łukasz Porębski

Łukasz Porębski

Najnowsze wiadomości, których autorem jest Łukasz Porębski - strona 5

INI 06.06: Większa korekta za granicą, GPW zaskakuje siłą

07.06.2013  
Łukasz Porębski

INI 06.06: Większa korekta za granicą, GPW zaskakuje siłą

RPP ponownie, po raz siódmy od listopada 2012, obniżyła stopy procentowe do rekordowo niskiego poziomu 2,75%. Powinno to mieć bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe wielu spółek giełdowych, a także samo zaangażowanie oszczędności inwestorów.Zobacz więcej

Sfinks: Nowy zarząd restrukturyzuje znaną sieć restauracji

04.06.2013  
Łukasz Porębski

Sfinks: Nowy zarząd restrukturyzuje znaną sieć restauracji

Fragmenty raportu: W lata 2008-2009 Sfinks przechodził olbrzymie problemy, które nieomal doprowadziły do bankructwa. Przyczyn kłopotów było kilka ? przeinwestowanie, straty poniesione na opcjach walutowych, wniosek o upadłość złożony przez ówczesny zarząd, co w konsekwencji doprowadziło do wypowiedzenia umów kredytowych przez banki oraz utratę wielu, cennych lokalizacji. Działania ratujące byt Sfinksowi zaowocowały zmianami w akcjonariacie, w skutek których kontrolę operacyjną nad firmą objął Sylwester Cacek.Zobacz więcej

INI 23.05: Fed pretekstem do realizacji zysków - udział byków blisko poziomów skrajnych

24.05.2013  
Łukasz Porębski

INI 23.05: Fed pretekstem do realizacji zysków - udział byków blisko poziomów skrajnych

Przewaga byków nad niedźwiedziami wzrosła w ostatnim tygodniu do poziomów bliskich skrajnym. Optymiści aż o 34,9 pkt. proc. przeważają nad pesymistami.Zobacz więcej

Ursus: Próba odbudowy potęgi firmy sprzed wielu lat

22.05.2013  
Łukasz Porębski

Ursus: Próba odbudowy potęgi firmy sprzed wielu lat

W których krajach Ursus upatruje swoich szans eksportowych? Gdzie i na jakich zasadach powstaną nowe linie montażowe za granicą? Jakie sposoby spółka wykorzystuje do promocji swojego znaku towarowego oraz ile wynosi docelowy poziom sprzedaży ciągników za 5 lat?Zobacz więcej

INI 16.05: Optymiści znów górą, choć udział byków nie rośnie tak szybko jak indeksy.

17.05.2013  
Łukasz Porębski

INI 16.05: Optymiści znów górą, choć udział byków nie rośnie tak szybko jak indeksy.

Obecnie odsetek inwestorów obstawiających hossę w najbliższych 6 miesiącach, czyli wyższe poziomy od obecnych jeszcze w 2013 roku, wzrósł do poziomu 52,4%.Zobacz więcej

INI 09.05: Za granicą hossa się rozpędza. Optymiści powrócili - czy nie za szybko?

10.05.2013  
Łukasz Porębski

INI 09.05: Za granicą hossa się rozpędza. Optymiści powrócili - czy nie za szybko?

Po raz kolejny indeks INI, wskazujący różnicę udziału byków i niedźwiedzi wskazał nam w końcówce kwietnia poziom skrajnego pesymizmu i możliwy punkt zwrotny.Zobacz więcej

ATS#319: Sprawdź sygnały techniczne i ostrzegawcze po sesji 7 maja 2013

08.05.2013  
Łukasz Porębski

ATS#319: Sprawdź sygnały techniczne i ostrzegawcze po sesji 7 maja 2013

Sygnały techniczne wygenerowane po sesji giełdowej z dnia 7 maja 2013. Poznaj możliwe okazje inwestycyjne lub sygnały ostrzegawcze!Zobacz więcej

INI 25.04: Niedźwiedzie dominują - po raz pierwszy od 9 miesięcy

26.04.2013  
Łukasz Porębski

INI 25.04: Niedźwiedzie dominują - po raz pierwszy od 9 miesięcy

W minionym tygodniu nastąpiła znacząca zmiana w nastrojach polskich inwestorów. Odsetek optymistów spadł o 14 pkt. proc. ? najwięcej w historii naszego badania.Zobacz więcej

Lubawa: Efekty synergii dzięki przejęciom

25.04.2013  
Łukasz Porębski

Lubawa: Efekty synergii dzięki przejęciom

Jakie nowe produkty oferuje Lubawa? Co już osiągnęła w Armenii ? Nad jakimi synergiami w grupie kapitałowej pracuje obecnie zarząd? Jakie sygnały płyną z analizy technicznej?Zobacz więcej

INI 18.04: Nowy system UTP i harmonogram sesji z krachem na surowcach w tle

19.04.2013  
Łukasz Porębski

INI 18.04: Nowy system UTP i harmonogram sesji z krachem na surowcach w tle

Na wykresach coraz większej liczby spółek kształtują się niższe lokalne szczyty i dołki, pękają kolejne wsparcia techniczne a średnie ruchome przyjmują negatywne układy. Czy w najbliższym czasie pojawią się jakiekolwiek argumenty dla strony popytowej?Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie