Chat with us, powered by LiveChat

Czat inwestorski z Jackiem Wojciechowiczem, Prezesem Inno-Gene

 

Czat inwestorski

Czat inwestorski z Jackiem Wojciechowiczem, Prezesem Inno-Gene

14 stycznia

godzina 12:00

Inno-Gene

 

Dodaj czat do swojego Kalendarza Google

 

Na pytania inwestorów odpowie:

 

Jacek Wojciechowicz - Prezes Zarządu Inno-GeneJacek Wojciechowicz - Prezes Zarządu, współzałożyciel i największy akcjonariusz Inno-Gene S.A.
Specjalista z branży biotechnologicznej, współzałożyciel Inno-Gene.
Posiada wykształcenie wyższe biotechnologiczne i informatyczne (absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), podyplomowe z zakresu komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych (Uniwersytet Łódzki) oraz z zakresu zarządzania (MBA, Wielkopolska Szkoła Biznesu z Poznaniu).
W latach 2001-2014 prowadził prace naukowe w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, a następnie w latach 2004-2006 był pracownikiem Instytutu Badań DNA w Warszawie.
W 2006 roku postanowił realizować pomysły we własnej firmie. Pierwszym krokiem było założenie Centrum Badań DNA (CBDNA). W 2010 roku – po pozyskaniu inwestora – powstała spółka Inno-Gene S.A., która przejęła 100 proc. udziałów w CBDNA i w 2011 roku debiutowała na rynku NewConnect. Wojciechowicz kontroluje obecnie 48 proc. akcji Inno-Gene i jest odpowiedzialny za realizację prac badawczo-rozwojowych spółki.

Opis spółki:

Grupa Kapitałowa Inno-Gene skupia spółki z sektora life science, stosujące unikalne, innowacyjne technologie i prowadzące własne prace badawczo-rozwojowe. Posiada cztery laboratoria w Warszawie i Poznaniu.

Kluczowym aktywem Grupy jest Centrum Badań DNA sp. z o.o. (CBDNA), która jest liderem diagnostyki genetycznej w Polsce, oferując ponad 100 własnych i ok. 300 produkowanych przez inne podmioty testów, znajdujących zastosowanie m.in. w ginekologii oraz onkologii.

Do najważniejszych oferowanych produktów należą Panel 170 Plus (unikalny w skali światowej test umożliwiający diagnozowanie podatności oraz rozwoju we wczesnym stadium ponad 20 rodzajów nowotworów, badając sto kilkadziesiąt genów) oraz opracowany przez uznaną brytyjską firmę Premaitha test IONA (pierwszy spełniający standardy badań medycznych nieinwazyjny test prenatalny), na którego dystrybucję w Polsce Inno-Gene posiada wyłączność.
Laboratoria Inno-Gene wykorzystują najnowsze technologie – firma jest m.in. liderem polskiego rynku badań wykonywanych technologią NGS (Next Generation Sequencing), najnowocześniejszą techniką biologii molekularnej, oferującą zdecydowanie wyższą czułość i dokładność analiz w porównaniu z tradycyjnymi metodami.

Spółka Inno-Gene S.A. od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect. We wrześniu 2015 r. Spółka została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead grupującego największe i najpłynniejsze spółki, które mają największe szanse spełnić kryteria dopuszczeniowe na główny parkiet Giełdy. Inno-Gene planuje przenieść notowania na rynek regulowany w pierwszej połowie 2016 r.

 

 


 Zapis czatu inwestorskiego


 

 

Jacek Wojciechowicz: Dzień dobry. Witam Państwa na czacie. W ciągu najbliższej godziny mam nadzieje odpowiedzieć na jak najwięcej Państwa pytań. Zachęcam do ich zadawania.

 

WPROWADZENIE

 

Jak wygląda obecne udział spółki na polskim rynku?

 

Ścigamy się o pozycję lidera z naszym najważniejszym konkurentem. Od czasu emisji niewiele się zmieniło - szacujemy, że w 2015 mieliśmy ok. 6-7% rynku.

 

W informacji o firmie napisane jest że macie ponad 100 własnych testów. Co to znaczy "mieć własny test"? Czy obejmuje on substancje/urządzenia czy to po prostu tylko software do analizy surowych danych z sekwensera?

 

Własny test oznacza, iż opracowaliśmy zestaw starterów i odczynniki chemiczne, oraz warunki rekcji, które umożliwiają wykrycie badanego patogenu lub zestawu sekwencji określonych genów. Odczynniki + opracowany soft (cala procedura laboratoryjno-interpretacyjna) do analizy składa się na taki test. Te unikalne testy są oferowane tylko i wyłącznie przez nasze laboratoria.

 

Ile osób zatrudnionych jest firmach wchodzących w skład grupy Inno-Gene?

 

W całej grupie pracuje ok. 40 osób.

 

EMISJA AKCJI W 2015 R. i BIEŻĄCA SYTUACJA SPÓŁKI NA GPW

 

Kiedy wreszcie zostaną przydzielone akcje z poprzedniej emisji?

 

Zdajemy sobie sprawę i pragniemy przeprosić naszych akcjonariuszy za powstałe niedogodności. Sami nie przypuszczaliśmy, że może potrwać to tak długo. Niemniej jednak wpływ spółki na tę sytuację był istotnie ograniczony i wynikał przede wszystkim z komplikacji powstałych na etapie rejestracji podwyższenia kapitału w KRS. W trakcie procedury, z przyczyn obiektywnych zmianie uległa osoba odpowiedzialna za naszą – prawdopodobnie nie jako jedyną – sprawę. Później weszliśmy w okres przedświąteczny… Oczekujemy, że najpóźniej na przełomie stycznia i lutego proces się zakończy.

 

Witam, w październiku 2015 r. zapisałem się na ofertę nowych akcji Inno-Gene, po 8,10zł za sztukę. W zapowiedziach informowano, że Inno-Gene planuje przenieść swoje notowania na główny parkiet GPW w pierwszej połowie 2016 r. Czy wiadomo już jaki to będzie termin? Kiedy będę mógł sprzedać swoje akcje z nowej emisji? Dlaczego tak długo trwa i tyle czasu trzeba czekać? Dzisiaj cena akcji kształtuje się na poziomie 4,76zł za akcję, cena spada od października 2015 r., czym to jest spowodowane? Czy to oznacza, że akcje nowej emisji będą również notowane po takich cenach jakie są w tej chwili na rynku i osoby, które zapisały się na akcję po 8,10zł mają w tej chwili stratę ok. 3,5zł na akcję?

 

O przyczynach opóźnień pisałem już wyżej. Prace nad przeniesieniem zostały rozpoczęte i podtrzymujemy wcześniejsze zapowiedzi co do terminu przeniesienia notowań na główny rynek GPW. Jeśli chodzi o kurs, to z zasady ciężko mi komentować decyzje akcjonariuszy, natomiast proszę zwrócić uwagę, że sentymenty na szerokim rynku nie są pozytywne i cały WIG w ostatnich tygodniach spadł o ok. 30%.

 

Czy Inno-Gene podtrzymuje plany przeniesienia na główny parkiet? Jeśli tak, to kiedy i czy będzie towarzyszyła temu jeszcze jedna emisja?

 

Podtrzymujemy (pierwsze półrocze 2016 r.), nie planujemy emisji.

 

Na jakim konkretnie etapie jest proces przejścia na duży parkiet?

 

W końcówce 2015 rozpoczęliśmy prace nad prospektem emisyjnym.

 

Czy na akcjach są złożone lock-up?

 

Na moich akcjach nie ma lock-upów, ale nie planuje sprzedaży akcji. Wierze w rozwój spółki i całej branży.

 

W ofercie publicznej spółka przydzieliła zaledwie 0,5 mln akcji z oferowanych 1,3 mln akcji. Ile kapitału pozyskała spółka i na co zostanie on przeznaczony?

 

Pozyskaliśmy ok. 4 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację najważniejszych obszarów naszej strategii, tj. rozwoju najbardziej rentownych linii produktowych oraz działania stymulujące sprzedaż. Dużo uwagi poświęcamy również na projekt, jakim jest zawiązanie spółki Central Europe Genomics Center (CEGC).

 

Spółka uplasowała mniej akcji niż ilość oferowana. W związku z tym ile akcji Pan nabył/nabędzie?

 

W mojej ocenie obecna wycena spółki w znaczący sposób nie odzwierciedla jej potencjału i pozycji biznesowej. Czat nie jest jednak miejscem, w którym powinienem wypowiadać się na temat terminu i sposobu zakupu akcji.

 

Jak może Pan skomentować obecny kurs akcji i jak ma się on do wyceny 8,10zł?

 

Akcjonariusze podejmują autonomiczne decyzje i nie jest moja rola ich komentowanie. W spółce nie wydarzyło się nic, co uzasadniałoby taka przecenę akcji. Cały rynek zjechał w ostatnich tygodniach o 30%.

 

Czy spółka będzie starała się w najbliższej przyszłości uplasować kolejna emisję akcji, być może w lepszych warunkach otoczenia rynkowego?

 

Nie rozważamy takiego scenariusza.

 

ILLUMINA

 

Co Pan powie o pozwie Illuminy przeciwko Waszej firmie? Illumina has filed against Centrum Badań Sp z o.o. and Medgenetix Sp z o.o. in the Regional Court in Warsaw, Poland. The suit accuses Centrum and Medgenetix 's use of the Iona non-invasive prenatal testing or NIPT test supplied by Premaitha of infringing European Patent 2 183 693.

 

Na ten moment nie wpłynęło do nas z sądu żadne zawiadomienie. O sprawie wiemy z mediów. Ze wstępnych analiz prawnych wynika, że konstrukcja prawna podpisanej z naszym brytyjskim partnerem umowy nie rodzi bezpośrednich zagrożeń dla naszej spółki. Inno-Gene działa w oparciu o licencję i patent Premaitha, więc roszczenia Illuminy dotyczą nie naszych rozwiązań, tylko rozwiązań naszego partnera. Warto jednocześnie zaznaczyć, że w ciągu kilku miesięcy powinniśmy wprowadzić na rynek nasz własny nieinwazyjny test prenatalny.

 

WYNIKI I PERSPEKTYWY

 

Jak ocenia Pan 2015 rok dla spółki?

 

Jak każdy poprzedni, 2015 również był przełomowy. Ustabilizowaliśmy biznes i pozyskaliśmy finansowanie na jego rozwój. Nawiązaliśmy wiele istotnych relacji. Wszystko to pozwala liczyć, że duże sukcesy dopiero przed nami.

 

Czy planują Państwo opublikowanie wyników za cały rok 2015? Jeśli tak to kiedy?

 

Oczywiście. Wkrótce opublikujemy RB z terminem.

 

Jak wygląda prognoza wysokości przychodów i zysku netto na 2016 rok?

 

IGN nie publikuje prognoz. Jesteśmy jednak wyraźnymi optymistami :-)

 

Jakie cele spółka postawiła sobie na 2016 rok, które „muszą koniecznie” zostać zrealizowane?

 

Rozwijamy najważniejsze, najbardziej rentowne linie produktowe (testy NGS, w tym terapie celowane). Pozyskanie dużych partnerów zagranicznych. Rozwój self-testów. Projekt CEGC. Przejście z NC na GPW.

 

Czy wyniki za 2014 - wysoka EBITDA oraz zysk netto zawierają zdarzenia jednorazowe?

 

Tak - sprzedaż spółki zależnej i odpis przeterminowanych zobowiązań (razem ok. 1,1 mln zł).

 

Kiedy spółka osiągnie rentowność? Jakie są przewidywania, założenia zarządu?

 

Nie publikujemy prognoz, więc niestety nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Optymistycznie patrzymy w tym zakresie na 2016 r.

 

Jaką politykę dywidendową planujecie?

 

W najbliższym czasie Zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy.

 

Czy przewidujecie jakieś zmiany w obecnych założeniach dotyczących strategii?

 

Nie planujemy istotnych zmian. Z oczywistych przyczyn musimy skoncentrować się na najważniejszych jej obszarach, a niektóre z nich przesunąć na później (przede wszystkim odkupienie udziałów w spółkach zależnych). Nie powinno nam to jednak przeszkodzić w realizacji założonych celów.

 

Do przeniesienia na GPW potrzebna jest kapitalizacja powyżej 48 mln zł. Teraz jest to 30 mln zł. Czy zarząd liczy na taki wzrost kursu?

 

Liczymy na to, że wraz z poprawa sentymentu inwestorów do szerokiego rynku i napływającymi ze spółki informacjami, wycena IGN ulegnie poprawie.

 

Jak wygląda kwestia projektu CEGC? wszystko aktualne?

 

Jutro w Białymstoku odbędzie się duże sympozjum naukowe pn. „Poznaj swój genom”, w którym weźmie udział kilkunastu polskich i zagranicznych naukowców. Niebawem zostanie tam też uruchomione pierwsze w tej części Europy laboratorium zajmujące się populacyjną analizą i interpretacją pełnych sekwencji genetycznych (ang. Whole Genom Sequencing, WGS). Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy UM w Białymstoku (UMB), International Technology Ventures LCC (ITV), Central Europe Genomic Center (CEGC) oraz firmy Illumina. Inno-Gene – wspólnie z ITV - ma w spółce CEGC udziały. Laboratorium CEGC będzie jednym z sieci kilkunastu na świecie o globalnym zasięgu. Wykorzystana przez nas technologia pozwoli nam objąć zasięgiem działania cały obszar Europy Centralnej i Wschodniej.

 

Na czym będzie polegała współpraca Inno-Gene – CEGC?

 

IGN posiada udziały w CEGC. Jestem członkiem RN CEGC, a Cezary Ziarkowski - członek Zarządu IGN - v-ce Prezesem CEGC. CEGC będzie posiadało laboratorium, które jako jedyne w regionie Europy Śr-Wsch. będzie dysponowało urządzeniem X-Ten firmy Illumina - najbardziej zaawansowanym tego typu urządzeniem na świecie - dziś na całym świecie jest kilkanaście takich urządzeń.

 

Dzień dobry, dlaczego nie została podpisana umowa z aptekami na self testy do końca poprzedniego roku? Przed emisją informował Pan, że taka umowa nastąpi i self-testy będą w grudniu dostępne. Kiedy możemy się spodziewać tej umowy?

 

Self-testy to bardzo ciekawa i obiecująca, ale całkiem nowa kategoria produktu, co wymusza na naszych partnerach przeprowadzenie wielu analiz. Po rozpoznaniu ich wewnętrznych ryzyk postanowiliśmy zdywersyfikować rozmowy i prowadzimy je obecnie już z kilkoma hurtowymi dystrybutorami. Ale nie tylko. W najbliższym czasie planujemy poinformować o nawiązaniu współpracy w zakresie dystrybucji self-testów z jedną z czołowych w Polsce sieci laboratoriów. Na jej podstawie planujemy wejść do kilkudziesięciu punktów sprzedaży w kraju.

 

Napisał Pan o self-testach, które będzie można zmówić przez Internet bezpośrednio od Państwa. Wydaje się to bardzo dobrym pomysłem, ponieważ uruchomienie sklepu internetowego nie jest chyba, aż tak czasochłonnym i wymagającym dużych nakładów przedsięwzięciem a pozwala dotrzeć do dużej grupy klientów Czy trwają już jakieś prace w tym kierunku?

 

Prace trwają, uruchomienie to kwestia najbliższych tygodni.

 

Jaki jest status wprowadzania do sprzedaży nowego własnego testu prenatalnego? Czy jego sprzedaż rozpocznie się w 2016 r.? Jeśli tak, to jaki może mieć wpływ na wyniki?

 

Liczymy że będziemy mieli gotowy test i rozpoczniemy jego sprzedaż w ciągu kilku miesięcy. Wpłynie to na pewno na podniesienie rentowności sprzedaży tej kategorii produktów i tym samym na wyniki całej firmy. W tym momencie obłożenie urządzeń do testu IONA jest właściwie 100%. Mamy już przetarte ścieżki do dystrybutorów, więc wszystko wydaje się być na dobrej drodze.

 

Czy podtrzymujecie Państwo swoje oczekiwania względem tempa rozwoju rynku badań genetycznych w Polsce?

 

Nie wydarzyło się nic co kazałoby nam weryfikować oczekiwania.

 

PROJEKTY I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH

 

Proszę o update statusu najważniejszych projektów.

 

Oferta NGS – wprowadziliśmy dwa rodzaje badań – terapię celowaną (jako jedyni w Polsce jesteśmy w stanie w tej chwili wykonać badania genetyczne będące wstępem do indywidualnej terapii stosowanej m.in. w onkologii), oraz BCT (Basic Cancer Test), czyli test oferujący KOMPLEKSOWE badanie predyspozycji do nowotworów piersi i jajników. Ten ostatni oferujemy w cenach testów podstawowych tj. poniżej 1.000 zł, podczas gdy do tej pory takie testy kosztowały kilka tysięcy zł. Mamy nadzieję, że zwiększy się w ten sposób dostępność tego typu badania na polskim rynku i stanie się ono podstawowym badaniem w tym zakresie. Jest to nasze autorskie rozwiązanie co powinno dać sporą przewagę konkurencyjną Self-testy – w najbliższym czasie podpiszemy umowę wprowadzającą nasze testy do sieci kilkudziesięciu laboratoriów w całym kraju. Nadal prowadzimy rozmowy o ich wprowadzeniu do sieci aptek, ale temat jest bardziej złożony i negocjacje się przeciągają. Rozważamy również wprowadzenie tych testów do sprzedaży bezpośredniej poprzez nasz sklep internetowy. CEGC – kontynuujemy inwestycję kapitałową w to przedsięwzięcie. Proszę śledzić informacje w tym zakresie, które będziemy publikowali w najbliższym czasie. Jest to unikatowe przedsięwzięcie o skali paneuropejskiej, z którym wiążemy duże nadzieje.

 

Ile Pana zdaniem spółka może pozyskać ze środków unijnych w 2016 roku?

 

Jeszcze w grudniu złożyliśmy dwa wnioski - spodziewamy się ich rozstrzygnięcia w pierwszej połowie roku.

 

Czy spółka pracuje obecnie nad jakimiś projektami finansowanymi z Unii Europejskiej oraz czy w najbliższym czasie będzie starać się o kolejne dofinansowania na badania? Jeśli tak to jakie a jeśli nie to dlaczego?

 

Złożone wnioski mają pozwolić nam na dofinansowanie przynajmniej dwóch projektów - 1 w obszarze testów nowotworowych NGS i 2 w chorobach odkleszczowych, które wciąż stanowią istotna część naszego biznesu.

 

Ile prac badawczych przeprowadza obecnie spółka? Na kiedy planowane są ich zakończenia?

 

31 grudnia 2015 r. spółka zakończyła realizacje 4 dużych projektów. W tej chwili piszemy raporty końcowe z tych prac i rozliczamy je finansowo. Wdrożenie efektów nastąpi w kolejnych miesiącach.

 

Ile ma wynieść planowany CAPEX i w jaki sposób będzie finansowany?

 

Spółka jest na takim etapie rozwoju, że w zasadzie każdy nowy projekt ma wartość przynajmniej kilku milionów zł. W projektach część nakładów to CAPEX. Wydatki te w dużej części będą finansowane z dotacji.

 

KWESTIE OPERACYJNE

 

Tradycyjne testy genetyczne badają konkretny pojedynczy gen. NGS jak rozumiem bada ich kilka i bardziej dokładnie na tym samym materiale. Czy rozwój NGS prowadzi do tego, aby móc jedną operacją wysekwencjonować cały genom - po prostu wszystko co tam się znajduje - a jeśli nie to na czym polega przeszkoda?

 

Technologia NGS pozwala badać sekwencje kilku kilkuset genów jak również wykonać badanie całego genomu. Z uwagi na znaczne koszty badań, obecnie standardem są badania NGS analizujące do kilkuset genów związanych z daną chorobą. Przyszłością jednak są badania całogenomowe, dlatego inwestujemy w spółkę CEGC, która będzie świadczyć usługi całogenomowe. To przyszłość genetyki.

 

Rozumiem że Wasza innowacyjność polega m.in. na budowie algorytmów (software), które analizuje genom wykrywając charakterystyki nie znane jeszcze w nauce czy medycynie. Jeśli coś takiego odkryjecie, co może mieć znaczenie dla całej populacji to czy istnieje mechanizm zarabiania na sprzedaży takiego odkrycia/algorytmu? Czy wymieniacie swoje algorytmy z innymi firmami na świecie?

 

Innowacyjność polega na polaczeniu obszaru laboratoryjnego (ustawienie procedur diagnostycznych) oraz software do analizy danych. Oczywiście można zarabiać na sprzedaży danych genetycznych ale ze względu na obostrzenia prawne nie jest to dozwolone.

 

Jakiego okresu dotyczy wyłączność na badania WGS?

 

Nasza spółka CEGC będzie miała wyłączność na X-Ten, najnowszą maszynę przeznaczoną do sekwencjonowania WGS. Spółka ma wyłączność na okres najbliższych kilku lat z możliwością przedłużenia. Jest to okres wystarczający, aby osiągnąć pozycje lidera w tej części Europy.

 

Z czego wynika wysoki koszt badania całogenomowego w stosunku do badania wycinków? Czy chodzi po prostu o koszt urządzeń lub też ich duże obciążenie (czyli de facto także koszt), czy to kwestia odczynników, czy jakaś inna?

 

Obecnie koszt badania WGS na urządzeniach Hiseq 2500 czy Hiseq 4000 wynosi 3-4 tys. USD . Na urządzeniu X-Ten koszt ten spadnie do 1000 USD. Koszt jest duży z uwagi na koszt urządzeń i odczynników. Czasami wystarczy zbadać np. 100 genów (jak w naszym Panelu 170Plus), aby zbadać podłoże danej jednostki chorobowej. Świat idzie w kierunku badań WGS i chcemy być w tym segmencie aktywni.

 

Jeśli posiadają Państwo własne testy to dlaczego nie są one sprzedawane/licencjonowane do innych laboratoriów w Europie?

 

Sprzedaż testów jako wyrobów medycznych wymaga uruchomienia laboratorium, które zajęłoby się produkcja gotowych zestawów. Takie laboratorium wymaga akredytacji by mogło sprzedawać odczynniki chemiczne. Znajduje się ona na liście naszych planów w dłuższej perspektywie czasu (z uwagi na duże nakłady).

 

Jak ocenia Pan efekty powołania zespołu sprzedażowego?

 

Podpisaliśmy ponad 150 umów, z których ponad połowa już „pracuje” tzn. płyną zlecenia od partnerów z całej Polski. Zmodyfikowaliśmy trochę strukturę zespołu tworząc oddzielne stanowisko ds. współpracy z klientami kluczowymi bowiem widzimy tu duży potencjał zwłaszcza we wspólnym realizowaniu projektów naukowych w oparciu o dotacje unijne.

 

POZOSTAŁE

 

Dzień dobry. Wg notki, ma Pan skończone studia podyplomowe z zakresu komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych. Pana branża jest bardzo innowacyjna, więc musi Pan zapewne współpracować z wieloma studentami, naukowcami. Ciekawi mnie jak obecnie technicznie wygląda współpraca biznesu i innowacyjnej nauki przez duże "N" realizowanej na uczelniach, zwłaszcza tych państwowych (gdzie jest więcej ścisłych unormowań prawnych itp.). Z tego co wiem, w Polsce prawo do pierwszej publikacji pracy ma uczelnia danego studenta. Dodatkowo dochodzą prawa autorskie itp. Jak to wygląda w praktyce?

 

Oczywiście współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowymi i naukowcami przy naszych projektach R&D. W zasadzie zespoły naukowe wykonują zwykle istotna cześć prac badawczych które później komercjalizujemy. Faktycznie współpraca z uczelniami jest bardzo sformalizowana (podpisanie umowy bardzo czasochłonne) i usługi wykonywane przez uczelnie są zwykle droższe (narzuty uczelni sięgają 30-40%). Ale pomimo tych utrudnień czasami musimy korzystać z potencjału naukowców i ich know-how.

 

Czy za analizę spółki przez East Value Research spółka zapłaciła (EVR ofertuje pisanie analiz za wynagrodzeniem!) czy nie zamawialiście Państwo tej analizy a EVR napisała ja z własnej inicjatywy?

 

Płatny research jest na większości dojrzałych rynków normalna usługa i dla wielu mniejszych spółek stanowi jedyna opcję pozyskania zewnętrznej analizy. Tak było do tej pory również w przypadku IGN. Każdy analityk pracuje na własne konto, a wiarygodność jest jego najważniejsza wartością.

 

Czy szuka Pan inwestora strategicznego?

 

Nie prowadzimy działań w takim zakresie.

 

Według Pana wiedzy, zmiana władzy w Polsce może wpłynąć na finansowanie projektów innowacyjnych lub wydatków na służbę zdrowia?

 

Biorąc pod uwagę wypowiedzi członków rządu, nie spodziewamy się istotnych zmian na minus.

 

Jacek Wojciechowicz: Dziękuję Państwu za udział. Jeśli będą mieli Państwo dodatkowe pytania, zachęcam do przesyłania ich na adres: office@inno-gene.eu. Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.

 

 

ODPOWIEDZI OFFLINE

 

Kto jest animatorem spółki i czy spółka ma Autoryzowanego Doradcę - jeżeli tak to kto pełni te role?

 

Animatorzy spółki to: NWAI Dom Maklerski S.A. oraz PKO BP.

 

Ile osób zatrudniacie na umowę zlecenie i jak zmiany w prawie od 1/1/16 wpłyną na zwiększenie kosztów zatrudnienia?

 

Na UZ zatrudnionych w 2015 roku było kilka osób, głównie do realizowanych projektów, które zakończyły się w grudniu 2015r. Zmiany przepisów nie powinny wpłynąć na wzrost kosztów zatrudnienia.

 

Czy po zeszłorocznych transakcjach zakupu akcji Vita-in-Silica i sprzedaży CEBIM, Grupa osiągnęła docelową strukturę? Czy planowane są kolejne zmiany?

 

Docelowo będziemy dążyli do zwiększenia naszego zaangażowania w poszczególnych, wchodzących w skład grupy podmiotach. W ostatnich miesiącach staliśmy się też udziałowcem spółki Central Europe Genomics Centre (CEGC). Docelowo planujemy objąć 36,5% udziałów. Jestem przekonany, że wkrótce będziemy mogli ujawnić więcej szczegółów na temat tego unikalnego w skali regionu Europy Środkowo-Wschodniej projektu.

 

Przed emisja, kurs akcji systematycznie urósł, jak Pan przekona inwestorów, iż uczynili dobry krok biorąc udział w emisji i do dnia dzisiejszego nie mogą sprzedać akcji?

 

Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że jest mi bardzo przykro z powodu opóźnień w rejestracji ostatniej emisji, chociaż wynikają one z przyczyn niezależnych od Inno-Gene. Jestem przekonany o wartości i potencjale spółki, a tym samym o tym, że inwestorzy, którzy wzięli udział w ofercie w dłuższej perspektywie nie będą swojej decyzji postrzegali w kategoriach błędu.

 

Czy wie Pan dlaczego inwestorzy instytucjonalni wycofali się z nowej emisji? W jednym z wywiadów mówił Pan, że jest duże zainteresowanie nowymi akcjami. Między innymi dlatego zapisałem się na nowe akcje i się trochę rozczarowałem.

 

Inwestorzy instytucjonalni nie wycofali się z oferty. Przebieg rozmów z funduszami wskazywał na duże szanse uplasowania całej emisji. Ostatecznie nie udało nam się jednak osiągnąć parametrów, które w ocenie zarządu odzwierciedlałyby wartość i potencjał spółki.

 

Czy przydział tylko niewielkiej ilości akcji w IPO i tylko inwestorom indywidualnym za to po cenie maksymalnej nie był Pana zdaniem nadużyciem ?

 

W momencie, w którym znany już był ostateczny popyt inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, jako Prezes Zarządu i wiodący akcjonariusz musiałem podjąć decyzję, uwzględniając w pierwszej kolejności interes spółki, a dalej jej ówczesnych i przyszłych akcjonariuszy. Inna od podjętej decyzja, skutkowałaby brakiem pozyskania środków na realizację strategii lub pozyskaniem porównywalnej kwoty, przy istotnie większym rozwodnieniu akcjonariatu.

 

Czy spółka będzie szukała finansowania dłużnego w związku z mniejszą niż planowana ofertą publiczną?

 

Nie przewidujemy takiego scenariusza.

 

Do tej pory relacje inwestorskie były dość słabe. Mała ilość informacji publikowanych przez spółką niestety wpływa negatywnie zarówno na kurs jak i na postrzeganie spółki jako dobrej inwestycji. Czy w 2016 będziecie Państwo bardziej "aktywni" w informowaniu akcjonariatu o bieżącej sytuacji spółki?

 

Systematycznie publikujemy informacje na temat ważnych wydarzeń zachodzących w firmie. Staramy się również możliwie regularnie pojawiać w mediach. To nasz drugi czat na przestrzeni pół roku. Jednocześnie staramy się możliwie szybko odpowiadać na spływające do nas pytania od inwestorów. Wydaje nam się więc, że przykładamy dość dużą wagę do naszych kontaktów z inwestorami. Jesteśmy jednak otwarci na wszelkie sugestie w tym zakresie.

 

Czy może się Pan Prezes odnieść do prognoz wyników finansowych zaprezentowanych w raporcie analitycznym East Value Research z października 2015 - czy czuje się Pan komfortowo z prognozą w scenariuszu 'base case scenario' (Przychody-4,86mln PLN, 0,1 mln EBIT)?

 

Inno-Gene nie publikuje prognoz finansowych i nie mogę odnieść się do tego pytania. Firma rozwija się zgodnie z założeniami.

 

Skąd tak wysoka zyskowność w porównaniu do lat poprzednich? Czy wynika to z obniżenia kosztów jednostokowych czy zaksięgowania dodatkowych zysków?

 

W 2014 na zysk netto miały wpływ dwa wydarzenia jednorazowe: sprzedaż spółki zależnej i odpisanie przeterminowanych zobowiązań (łącznie ok 1,1 mln zł).

 

Czy można gdzieś przeczytać komentarz wyników spółki za 2014 rok?

 

Komentarz dotyczący wyników jest zawarty w raporcie za IV kwartał, dostępny tutaj. 

 

Czy marże powinny zostać poprawione?

 

Obecnie do sprzedaży mamy wprowadzone: NIPT (nieinwazyjne testy prenatalne); testy predyspozycji genetycznych; wsparcie terapii celowanych, platforma BCT. Liczymy, że zdobędziemy duży udział w rynku szacowanym na 20-30 tys. badań rocznie. Pozytywny efekt ze sprzedaży, powinien być widoczny już w wynikach za pierwszą połowę tego roku. Przewidujemy, że w ciągu najbliższych 3 lat, marża brutto na sprzedaży wzrośnie do blisko 40%.

 

Czy spółka wzorem Selvity planuje wideo-konferencje, na których będą omawiane dotychczasowe osiągnięcia? Czy tego rodzaju czat będzie cykliczny?

 

Na pewno naszą intencją jest utrzymywanie regularnych kontaktów z inwestorami i będziemy korzystać z różnych narzędzi komunikacji. 

 

Czy obserwujecie Państwo trend wzrostowy w ilości wykonywanych badań?

 

Tak, co roku odnotowujemy wzrost liczby wykonywanych badań.

 

Czy pozyskiwani partnerzy zagraniczni mają sprzedawać produkty spółki?

 

Tak, zależy nam na zwiększeniu sprzedaży zagranicznej - aktualnie sprzedaż krajowa generuje ok. 95% przychodów. Pracujemy nad delegowaniem jednej – dwóch osób do sprzedaży zagranicznej. 

 

Czy produkty spółki są dostępne dla klienta detalicznego? W jakiej cenie?

 

Wszystkie ceny usług (testów) są dostępne w naszym sklepie internetowym - sklep.cbdna.pl

 

W kierunku jakich patogenów chorób odkleszczowych będziecie Państwo prowadzili badania, jakiego rodzaju badania to będą - czy PCR?

 

Przyszłe badania skoncentrują się na zastosowaniu technologii NGS (metagenomika) do wykrywania patogenów odkleszczowych. Jest to jeden test wykrywający wszystkie zagrożenia.

 

Jakie badania i na jakie choroby odkleszczowe Państwo oferujecie i jakie planujecie ofertować?

 

Pełna lista diagnozowanych mikroorganizmów jest na naszej stronie -> w tym miejscu.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie