Chat with us, powered by LiveChat

Oferta IPO Milestone Medical S.A. – piguła informacyjna

Skomentuj artykuł
© Anton Gvozdikov - Fotolia.com

Milestone Medical Inc. jest spółką z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w Stanie Delaware, prowadzącą działalność zgodnie z tamtejszym prawem. Głównym przedmiotem działalności spółki będzie produkcja i sprzedaż urządzeń do podawania znieczulenia zewnątrzoponowego i iniekcji dostawowych wraz ze stosowanymi z nimi wymiennymi zestawami jednorazowego użytku.

 

Spółka posiada licencję na wykorzystanie technologii i patentów pod nazwą CompuFlo, opracowanych przez Milestone Scientific Inc., spółki będącej założycielem, a także akcjonariuszem posiadającym 49,98% udziałów na dzień publikacji prospektu (4 grudnia 2015 roku). Spółka ta będzie również prowadzić dystrybucję produktów na zasadzie wyłączności w USA i Kanadzie. Milestone Medical jest na wstępnym etapie komercjalizacji swoich projektów. Pierwszym produktem, który wyszedł poza fazę prototypu, jest urządzenie do podawania znieczulenia zewnątrzoponowego. Obecnie projekt czeka na dopuszczenie do obrotu, wydawane przez FDA – Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków. Spółka oczekuje, że pozwolenie zostanie wydane na początku 2016 roku, po czym spółka rozpocznie sprzedaż.

 

W Unii Europejskiej spółka otrzymała certyfikat CE (niezbędny do rejestracji produktów na terenie krajów UE) na obydwa swoje produkty – systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego i systemu dozowania iniekcji dostawowych. W celu wprowadzenia produktów do obrotu konieczne jest zgłoszenie wyrobu do urzędu właściwego dla wyrobów medycznych lub powiadomienie o wprowadzeniu wyrobu do obrotu. Na dzień zatwierdzenia prospektu spółka podpisała już umowy z dystrybutorami we Włoszech i w Polsce, prowadzone są rozmowy z dystrybutorami w innych krajach UE.

 

Milestone Medical celuje również w rynek chiński, gdzie dystrybutorem będzie powołana spółka Milestone China. Ponadto, spółka będzie się ubiegać o dofinansowanie w Polsce na rozwój nowej generacji urządzeń zarówno do iniekcji zewnątrzoponowych jak i dostawowych.

Wyniki finansowe i rynek

Spółka jest w fazie rozwoju, a pierwsze przychody w wysokości 40 tys. dolarów zostały odnotowane w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 roku. W ramach prywatnej oferty akcji w Polsce, przeprowadzonej w październiku i listopadzie 2013 roku, Milestone Medical pozyskał 2,3 mln dolarów netto na dalszy rozwój. Do dnia 30 września 2015 roku spółka łącznie wydała około 7,47 mln dolarów na rozwój.

 

W prospekcie zaznaczono, że wielkość rynku iniekcji zewnątrzoponowych jest znaczna, a roczna sprzedaż w samych Stanach Zjednoczonych wynosi około 1 mld dolarów. Każdego roku około 2,5 mln kobiet rodzących dzieci korzysta ze znieczulenia zewnątrzoponowego, przy czym szacuje się, że około 8,9 mln iniekcji zewnątrzoponowych jest podawana w celach niezwiązanych z porodem. W Chinach liczba znieczuleń zewnątrzoponowych podczas porodów sięga 1,6 mln iniekcji. Z kolei około 1 mln przypadków znieczuleń odnotowuje się w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Najmniej przypadków znieczuleń występuje w Kanadzie, średnio około 170 tys. rocznie.

 

Analitycy Persistence Market Research prognozują, że globalny sektor zarządzania leczeniem bólu wzrośnie z około 36 mln dolarów w 2012 roku do około 49mld dolarów w 2019 roku (średnioroczna stopa wzrostu około 4,6%). Głównym rynkiem jest rynek amerykański, jednak analitycy prognozują, że najszybciej rosnącym rynkiem będzie rynek azjatycki w najbliższych pięciu latach.

Akcjonariat przed i po ofercie, harmonogram i struktura oferty

Przed emisją

Akcjonariusz

Liczba akcji/głosów

Akcje/prawa głosu na WZ

Milestone Scientific Inc.

10 995 000

49,98%

Wang Tao

2 600 000

11,82%

Zhang Lidong

2 000 000

9,09%

Zhu Yun

1 600 000

7,27%

Tom Cheng

1 325 000

6,02%

Pozostali akcjonariusze założyciele

1 480 000

6,73%

Akcje w wolnym obrocie

2 000 000

9,09%

Źródło: prospekt emisyjny Milestone Medical Inc.

 

Akcjonariat spółki na dzień publikacji prospektu emisyjnego Milestone Medical przedstawia tabela powyżej. W ramach oferty publicznej oferowanych jest do 3 200 000 akcji nowej emisji, przy czym do inwestorów indywidualnych ma trafić około 25% emisji (około 800 000 akcji). Zapisy można składać do 14 grudnia 2015 roku. Cena maksymalna, po której zapisy składają inwestorzy indywidualni, została ustalona na 5,90 zł. W prospekcie zaznaczono, że spółka chce pozyskać z rynku około 37 mln zł netto (około 10 mln dolarów przy średnim kursie za ostatnie trzy miesiące USD/PLN 3,70 zł).

 

Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na kontynuowanie komercjalizacji dwóch urządzeń medycznych, a także na promocję i marketing.

 

Od 8 do 14 grudnia 2015 roku

Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych po cenie 5,90 zł

Od 8 do 15 grudnia 2015 roku

Proces budowy księgi popytu

Do 16 grudnia 2015 roku

Podanie ostatecznej liczby i ceny oferowanych akcji

Od 16 do 17 grudnia 2015 roku

Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych

Do 22 grudnia 2015 roku

Planowany przydział akcji dla inwestorów indywidualnych za pośrednictwem GPW

Przydział akcji dla inwestorów instytucjonalnych

Źródło: prospekt emisyjny Milestone Medical Inc.

Przejście na główny parkiet

Aktualnie spółka jest notowana na rynku NewConnect, jednak ubiega się o przeniesienie na parkiet główny GPW. Przeniesienie ma nastąpić wraz z emisją akcji, a spółka oczekuje, że dojdzie do tego jeszcze w tym roku. Jak podano w prospekcie emisyjnym, spółka spełnia wszelkie kryteria ubiegania się o przeniesienie notowań na parkiet główny.

 

Z pełną treścią prospektu emisyjnego można zapoznać się w tym miejscu.

 

Źródło: Milestone Medical Inc.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie