Chat with us, powered by LiveChat

WIG20 i emerytura - przyjaciele, czy wrogowie?

Skomentuj artykuł
© denisismagilov - Fotolia.com

Podczas konferencji "Profesjonalny Inwestor" w Zakopanem duża ilość czasu przeznaczona była wykładom oraz panelom dyskusyjnym o tematyce oszczędzania na emeryturę. Dostrzegliśmy, iż temat ten wzbudzał u Państwa wiele emocji, dlatego postanowiliśmy spojrzeć na niego z nieco innej strony - strony statystyki. Zastanawiali się kiedyś Państwo, jaki okres długoterminowych inwestycji jest najbardziej efektywny, który najmniej ryzykowny oraz czy istnieje interwał czasowy, który historycznie nigdy nie stracił? Wyniki poszukiwań odpowiedzi na te, jak i wiele innych pytań prezentujemy poniżej.

 

W naszym badaniu przyOszczędzaj  na emeryturęjęliśmy trzy okresy inwestycyjne: pięcio-, dziesięcio- oraz piętnastoletni. Założeniem było, iż inwestujemy w indeks WIG20 poprzez instrumenty pochodne. Chcemy zorientować się jak historycznie wyglądały stopy zwrotu w danym interwale czasowym, aby wybrać dogodny interwał pasujący do naszej skłonności do ryzyka i wieku. W poniższej tabeli umieściliśmy dane dla poszczególnych okresów, użyliśmy kursu indeksu WIG20 z ostatnich dni listopada, a dla roku 2015 z ostatniego dnia października. 

  

Okres pięcioletni

Okres dziesięcioletni  

Okres piętnastoletni

Lata

Zmiana kursu notowań WIG20

Lata

Zmiana kursu notowań WIG20

Lata

Zmiana kursu notowań WIG20

2000 -2005

55,60%

1995-2005

216,66%

1995-2010

227,47%

2001 - 2006

157,00%

1996-2006

128,72%

1996-2011

62,66%

2002 - 2007

190,90%

1997-2007

151,66%

1997-2012

71,80%

2003 - 2008

20,20%

1998-2008

53,03%

1998-2013

127,04%

2004 - 2009

27,80%

1999-2009

50,96%

1999-2014

55,08%

2005 - 2010

3,40%

2000-2010

60,90%

2000-2015

26,91%

2006 - 2011

-28,90%

2001-2011

82,75%

 

 

2007 - 2012

-31,70%

2002-2012

98,65%

 

 

2008 - 2013

48,40%

2003-2013

78,39%

 

 

2009 - 2014

2,70%

2004-2014

31,30%

 

 

2010 - 2015

-21,10%

2005-2015

-18,43%

 

 

Średni zysk za okres 5-iu lat

38,57%*

Średni zysk za okres 10-iu lat

84,95%*

Średni zysk za okres 15-u lat

95,00%*

Średni zysk za okres 1-ego roku

7,71%*

Średni zysk za okres 1-ego roku

8,49%*

Średni zysk za okres 1-ego roku

6,34%*

*Średnie artmetyczne

Źródło: opracowanie własne

 

Z obliczeń wynika, iż okresem najbardziej zyskownym, co nie powinno zaskoczyć jest okres piętnastu lat, podczas którego indeks zyskiwał średnio 95%. Co więcej, podczas tego okresu nie było żadnego stratnego okresu. Z drugiej strony okres ten charakteryzuje się najniższym średnim zyskiem za jeden rok (6,34%). Ten interwał czasowy wydaje się być idealny dla osób nielubiących ryzyka, ceniących sobie spokój i pewny zysk. 

 

W kategorii średni zysk za okres 1-ego roku wygrywa okres dziesięcioletni, który wyniósł 8,49%. Jest to wynik bardzo atrakcyjny porównując go do oprocentowania lokat, czy obligacji jednak należy pamiętać, iż jest to średnia od roku 1995, a nie pewny zysk rok do roku w obecnym czasie. Patrząc, że jedynie w latach 2005-2010 odnotowaliśmy stratę pozwala nam uznać ten interwał również jako bardzo mało ryzykowny.

 

Najkrótszy przez nasz przyjęty okres inwestycji to interwał pięcioletni. Charakteryzuje się on dużą zmiennością wyników, lecz co ważne średni zysk za okres jednego roku jest wysoki, gdyż wynosi 7,71%. Niestety w badanym okresie indeks WIG20 odnotował aż trzykrotne stratę. Potwierdza się w tym momencie reguła, iż dłuższy okres inwestycji zmniejsza ryzyko. 

 

Przy obecnej sytuacji demograficznej w Polsce widmo niskich emerytur pojawia się przed każdym z nas. Warto zatem zastanowić się nad systematycznym oszczędzaniem już teraz. Patrząc czysto hipotetycznie przez pryzmat wyników powyższych badań oraz zakładając, że pozostało nam do emerytury więcej niż 10 lat, to najlepszym rozwiązaniem wydaje się inwestowanie co roku w instrumenty pochodne oparte na indeksie WIG20 na okres 10 lat. Pozwoli nam to na zminimalizowanie ryzyka, a co więcej na skorzystanie ze zjawiska procentu składanego, gdy zdecydujemy się na reinwestowanie zarobionych pieniędzy. Przyjeliśmy, iż inwestujemy w instrumenty pochodzne, gdyż są one o wiele mniej kosztowne, niż na przykład inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne. 


Liczby nigdy nie kłamią oraz pozwalają nam na poczucie spokoju oraz pewności, co do długoterminowych inwestycji. Pozostawmy jednak już statystykę, a zajmijmy się analizą techniczną wykresu WIG20 w perspektywie długoterminowej.

Na zamieszczonym poniżej miesięcznym wykresie indeksu WIG20 zaznaczyliśmy fale długoterminowe, z których wynika, iż obecnie nasz rynek znajduje się w piątej fali wzrostowej. Dokładniej patrząc może być to druga fala wewnętrzna. Z technicznego punktu widzenia (na dzień dzisiejszy) w długim terminie powinniśmy powrócić w obszary historycznych maksimów z roku 2007.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie