Chat with us, powered by LiveChat

Nadal mamy problem z samodzielnym oszczędzaniem, czyli statystyki kont IKE i IKZE za I półrocze 2015 r.

Skomentuj artykuł
© yurolaitsalbert - Fotolia.com

Wczoraj (2 listopada) KNF opublikowała podstawowe statystyki związane z ilością kont IKE i IKZE. Wszystkie podane dane są aktualne na dzień 30 czerwca 2015 roku.

 

Przypomnijmy, że konta IKE i IKZE są elementem tzw. III filaru, który pozwala oszczędzać na emeryturę. Oszczędzanie w III filarze ma charakter dobrowolny. To my sami decydujemy, czy chcemy odkładać dodatkowe środki na emeryturę. Zachętą, mającą skłonić Polaków do samodzielnego oszczędzania, są ulgi podatkowe.

Podstawowe statystyki kont IKE:

 • W dniu 30 czerwca br. IKE posiadało 838,2 tys. osób, co stanowiło zaledwie 5,2% liczby osób pracujących. Dla porównania 30 czerwca 2014 r. istniało 816,7 tys. kont IKE,
 • wartość środków zgromadzonych na wszystkich kontach IKE wyniosła 5,5 mld zł,
 • w tym okresie (I półrocze 2015) założono 35 tys. nowych kont IKE (najwięcej w funduszach inwestycyjnych), a zlikwidowano 15,1 tys.,
 • dokonano wpłat na 25,9% rachunków IKE,
 • średnia wpłata na IKE wyniosła 2,4 tys. zł. Przypomnijmy, że limit obowiązujący na cały 2015 rok wynosi 11 877 zł,
 • wartość przeciętnego rachunku IKE to 6,6 tys. zł. Z kolei wartość przeciętnego rachunku IKE prowadzonego w formie rachunku maklerskiego to 37,5 tys. zł,
 • wpływy netto w IKE wyniosły 434,5 mln zł (wpływy 631,7 mln zł, wypływy 197,3 mln zł).

Podstawowe statystyki kont IKZE:

 • W dniu 30 czerwca br. IKZE posiadało 554,6 tys. osób, co stanowiło 3,5% liczby osób pracujących,
 • wartość zgromadzonych środków na wszystkich kontach IKZE wyniosła 392,5 mln zł (wzrost o 154,3%!),
 • założono 38 tys. nowych kont IKZE (najwięcej w zakładach ubezpieczeń),
 • dokonano wpłat na 13,7% rachunków IKZE,
 • wartość średniej wpłaty na rachunek IKZE wyniosła 1,4 tys. zł, najwięcej wpłacono na rachunki maklerskie, średnio 3,8 tys. zł.

 

Tab. 1. Limity wpłat na IKE w latach 2004–2015 (w zł)

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kwota limitu 3 435 3 635 3 521 3 697 4 055 9 579 9 579 10 077 10 578 11 139 11 238 11 877

 

Tab. 2. Limity wpłat na IKZE w latach 2012–2015 (w zł)

Rok 2012 2013 2014 2015
Kwota limitu 4 031 4 231 4 495 4 751

  

Tab. 3. Liczba i aktywa IKE i IKZE

  Liczba IKE (szt.) Wartość IKE (tys. zł) Liczba IKZE (szt.) Wartość IKZE (tys. zł)
Zakłady ubezpieczeń 574 992 2 036 428 431 742 206 342
Fundusze inwestycyjne 186 640 1 660 842 32 057 96 771

Podmioty prowadzące działalność maklerską

23 069 864 826 3 067 21 015

Banki

51 430 928 152 9 809 16 489

Dobrowolne fundusze emerytalne

2 102 22 858 77 945 51 921

Ogółem

838 233 5 513 106 554 620 392 538

 

Jak widać, po przedstawionych statystykach wciąż bardzo mało Polaków oszczędza pieniądze w III filarze. Powinni wszyscy, a oszczędza około 3–5% osób.

 

W podsumowaniu autorzy raportu wskazują na kilka czynników, które powodują tak niską popularność kont emerytalnych IKE i IKZE:

 

 • brak skłonności do długoterminowego oszczędzania oraz brak obowiązku przeznaczania części dochodu na cele emerytalne,
 • niskie dochody, nie pozwalające odłożyć żadnych dodatkowych środków,
 • przekonanie części społeczeństwa, że to państwo jest odpowiedzialne za świadczenia emerytalne i bez względu na okoliczności zatroszczy się o dochody przyszłych emerytów.

 

Nie można się nie zgodzić z powyższą argumentacją. Do tego można dołożyć argument, że korzyści podatkowe dla kont IKE są zbyt odsunięte w czasie. Ta kilkudziesięcioletnia perspektywa dla wielu osób jest zbyt abstrakcyjna, co powoduje, że rezygnują oni całkowicie z oszczędzania.

 

W przedstawionym przez KNF raporcie można jednak doszukać się także pozytywnych aspektów. Od 2013 roku liczba kont IKE ponownie rośnie.

 

Źródło: KNF

Autor artykułu

 

Michał Masłowski Michał Masłowski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz pracownik Katedry Badań Operacyjnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w latach 2000-2008. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA. Organizator kilkudziesięciu konferencji WallStreet i Profesjonalny Inwestor. Autor podcastów Echa Rynku (zawodowo) i MacGadka (hobbystycznie).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie