Chat with us, powered by LiveChat

Ranking najlepszych domów maklerskich w Polsce

Skomentuj artykuł

W 2015 roku najlepiej ocenianym przez inwestorów indywidualnych domem maklerskim okazał się Centralny Dom Maklerski Pekao. Tuż za nim uplasował się Dom Maklerski Pekao. Na podium nie mogło też zabraknąć Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.

 

Ranking domów maklerskich 2015

 

Tegoroczny zwycięzca przeszedł długą drogę aby w końcu dopiąć swego. Jeszcze w 2010 roku CDM Pekao zamykał ranking domów maklerskich, plasując się na ostatnich miejscach. Kolejne lata to sukcesywna poprawa jakości świadczonych usług co znalazło odzwierciedlenie w oczach inwestorów, którzy z roku na rok coraz lepiej oceniali dom maklerski, a ten piął się w górę w rankingu i w 2014 roku znalazł się na podium. Z kolei 2015 rok okazał się zwieńczeniem wszystkich starań, to właśnie CDM Pekao inwestorzy ocenili jako najlepszy dom maklerski (w tym został on najlepiej oceniony pod względem profesjonalizmu pracowników i jakości obsługi bezpośredniej).

 

Tuż za CDM Pekao uplasował się Dom Maklerski Pekao, który w poprzednich latach z reguły zamykał stawkę. W tym roku DM Pekao uplasował się na drugim miejscu, niewiele tracąc do siostrzanego CDM. Na podium nie mogło zabraknąć Domu Maklerskiego BOŚ, który już od wielu lat jest wysoko oceniany przez inwestorów i plasuje się na podium (w tym w 2011 i 2012 roku zajmował pierwsze miejsce).

 

W porównaniu do poprzednich rankingów widać znaczną poprawę ocen wśród wszystkich biur maklerskich. Pomiędzy czwartym a dziewiątym miejscem w rankingu jest niewielka różnica, a oceny domów maklerskich wysokie – powyżej 3,92 punktów. Z kolei słabo zostało ocenione biuro maklerskie Alior Banku i ING Securities, które tracą w ostatnich latach w oczach inwestorów.

 

 

bezawaryjność i szybkość platformy internetowej

funkcjonalność platformy informatycznej

jakość obsługi bezpośredniej (w POKu, przez telefon)

profesjo-nalizm pracow-ników DM

jakość analiz i rekome-ndacji

oferta edukacy-jna

dostęp do informacji i notowań

CDM Pekao 

4,11

4,09

4,35

4,37

3,79

3,52

3,95

DM Pekao

4,29

4,26

4,12

4,20

3,74

3,40

3,98

DM BOŚ

4,34

4,15

3,92

3,99

3,67

3,83

3,96

DM PKO BP

4,00

4,02

4,03

4,02

3,87

3,73

3,87

DM BZ WBK

4,29

4,19

3,86

3,94

3,66

3,29

3,81

DM Raiffeisen Bank Polska

3,64

3,96

3,93

4,21

4,05

3,87

4,07

DM mBanku

4,20

4,11

3,89

3,94

3,66

3,45

3,87

BM Deutsche Bank PBC

4,26

4,13

4,10

3,98

3,39

3,40

3,66

DM BDM

4,15

4,05

4,05

4,07

3,73

3,11

3,80

BM Alior Banku

3,98

3,94

3,60

3,60

3,21

2,92

3,56

ING Securities

3,80

3,76

3,67

3,50

3,46

3,21

3,56

eMakler

4,01

3,69

3,31

3,34

2,92

2,55

3,03

Średnia

4,09

4,03

3,90

3,93

3,60

3,36

3,76

 

CDM Pekao został najlepiej oceniony pod względem profesjonalizmu pracowników i jakości obsługi edukacyjnej. Najsłabiej została natomiast oceniona oferta edukacyjna, która jednak uplasowała się powyżej średniej. Pod względem oferowanej platformy internetowej najwyższe noty po raz kolejny odnotował DM BOŚ, a funkcjonalność platformy informatycznej najwyższej oceniono w DM Pekao. Z kolei jakość analiz i rekomendacji oraz dostęp do informacji i notowań najwyżej oceniono w DM Raiffeisen, który jako jedyny uzyskał w tych kategoriach średnią ocen powyżej 4 w skali 0-5. W tym roku inwestorzy najbardziej docenili ofertę edukacyjną DM BOŚ.

 

Patrząc na ranking od drugiej strony, najsłabiej oceniana jest usługa DM mBanku – eMakler, która została najsłabiej oceniona przez inwestorów pod niemal wszystkimi kryteriami, za wyjątkiem oferowanej platformy internetowej. Jest to ciekawy wynik ponieważ to właśnie eMakler przoduje w ilości prowadzonych rachunków (w porównaniu danych mBanku do danych publikowanych przez KDPW). Z kolei pod względem bezawaryjności i szybkości platformy internetowej najniższą notę otrzymał DM Raiffeisen.

 

Porównując średnie oceny domów maklerskich, duża przestrzeń do poprawy jest widoczna w ofercie edukacyjnej, która zebrała najsłabsze noty spośród wszystkich siedmiu kategorii. Nawet tegoroczny lider pod tym względem, DM BOŚ, nie otrzymał średniej ocen wyższej niż 4. Nisko prezentują się oceny także jakości analiz i rekomendacji oraz dostępu do informacji i notowań, gdzie ocenę powyżej 4 odnotował tylko wspomniany wcześniej DM Raiffeisen. Pozostałe kategorie już od kilku lat kształtują się na wysokim poziomie, osiągając średnią ocen w okolicy 4.

 


 

Ranking domów maklerskich SII i Bankier.pl powstał na podstawie wyników Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, które już od 13 lat organizowane jest przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. W tegorocznej edycji badania udział wzięło ponad 7000 respondentów. Z wynikami badania za 2015 rok można zapoznać się w tym miejscu.

 

Partnerzy rankingu

Bankier.pl SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie