Chat with us, powered by LiveChat

Nowe zalecenia KNF dla banków. Przegląd wykresów

Skomentuj artykuł
© Pefkos - Fotolia.com

Banki o dużej ekspozycji na walutowe kredyty hipoteczne otrzymały indywidualne zalecenia od Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie utrzymywania dodatkowych buforów kapitałowych.

 

W komunikacie KNF poinformowano, że: „chodzi o zabezpieczenie ryzyka tej części portfela walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, dla której wartość kredytu przewyższa wartość zabezpieczenia”. Poniżej w tabeli prezentujemy zalecenia dla poszczególnych banków.

 

Bank

Zalecenie podwyższenia Tier1/TCR

Zalecane wskaźniki Tier1/TCR

Wskaźniki dla banku Tier1/TCR na koniec 1H15

PKO BP

0,57 p.p. / 0,76 p.p.

9,57% / 12,76%

12,60% / 13,88%

mBank

3,29 p.p. / 4,39 p.p.

12,29% / 16,39%

13,50% / 16,4%

Millennium

2,87 p.p. / 3,83 p.p.

12,87% / 15,83%

15,5%* / 16,0%*

BZ WBK

0,54 p.p. / 0,72 p.p.

9,54% / 12,72%

13,8% / 14,3%

Getin Noble

1,52 p.p. / 2,03 p.p.

10,52% / 14,03%

9,9% / 13,1%

Źródło: raporty bieżące, PAP

*Na koniec III kw. 2015 roku

 

Otrzymane od KNF zalecenie powinno być przez banki respektowane od daty jego otrzymania do momentu odwołania, czyli do czasu kiedy Komisja uzna, że ryzyka związane z walutowymi kredytami hipotecznymi uległo istotnej zmianie. Wszystkie banki przedstawione w tabeli powyżej spełniają nowe kryteria jedynie poza Getin Noble. Z tego względu Komisja zaleciła bankowi opracowanie planu działań mających na celu osiągnięcie wymaganych poziomów współczynników kapitałowych nie później niż według stanu na koniec czerwca 2016 roku.

 

W komunikacie PKO BP podało, że: „banki zostały poinformowane odrębnym komunikatem o zaleceniu utrzymywania, począwszy od 1 stycznia 2016 roku, wskaźników kapitałowych na poziomie co najmniej Tier 1 - 10,25% i TCR – 13,25%.”

 

Wyższe wymogi, szczególnie dotyczące współczynnika Tier 1, mogą mieć swoje odzwierciedlenie w poziomie wypłacanych przez banki dywidend. Kapitał Tier 1 jest kapitałem o najwyższej jakości, w skład którego wchodzą między innymi zyski zatrzymane (niepodzielny wynik z lat ubiegłych) oraz wynik finansowy netto. PKO BP podało w komunikacie, że zalecany wymóg kapitałowy w przypadku wypłaty dywidendy do 50% zysku za 2014 rok to Tier 1 na poziomie 12,57%, a TCR na poziomie 13,26% (zalecane wskaźniki bez dywidendy to odpowiednio 9,57% i 12,76%). W przypadku wypłaty dywidendy do 100% zysku netto za 2014 rok wspomniane współczynniki określono odpowiednio na 12,57% i 16,26%. Przypomnijmy, że na początku roku KNF zalecił wybranym bankom o istotnym udziale kredytów walutowych w portfelu niewypłacanie dywidendy z zysku za 2014 rok.

Przegląd wykresów

PKO BP

Akcje PKO BP pozostają w średniookresowym trendzie spadkowym. W krótszej perspektywie na wykresie można wyznaczyć kanał wzrostowy, w którym kurs porusza się od sierpnia bieżącego roku. W przypadku wybicia dołem z kanału pierwsze wsparcie można wyznaczyć przy ostatnich minimach na poziomie 26,50 zł (formacja podwójnego dna), a później przy cenie 25 zł (dołek z września 2015 roku na wykresie uwzględniającym wypłacone dywidendy). W przypadku wzrostów pierwsze problemy mogą pojawić się przy poziomie 32 zł.

 

PKO BP - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

mBank

Bliźniaczo podobną sytuację co na wykresie PKO BP można dostrzec również na wykresach innych banków. Akcje mBanku średniookresowo poruszają się w trendzie spadkowym, a w krótszej perspektywie widać kanał wzrostowy. Na wykresie można dostrzec też kanał boczny 450 zł – 550 zł, w którym akcje poruszały się w 2014 roku. Jego wybicie w dół wskazywało na spadki co najmniej do okolic 350 zł (szerokość kanału bocznego) i taki scenariusz jest widoczny na wykresie mBanku. Najbliższe wsparcie dla kursu można wyznaczyć na dolnej linii kanału wzrostowego (okolice 350 zł), następnie na poziomie 325 zł (formacja podwójnego dna), a jeszcze niżej przy cenie 300 zł. Z kolei najbliższy opór można wyznaczyć przy okrągłej cenie 400 zł.

 

mBank - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

Millennium

Na wykresie Banku Millennium kurs akcji, poruszający się w kanale wzrostowym, znajduje się blisko średniookresowej linii trendu spadkowego. Przełamanie tego oporu może okazać się silnym impulsem dla byków. W przypadku opuszczenia kanału wzrostowego dołem kurs może przetestować jego początek przy cenie 5 zł.

 

Millennium - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

BZ WBK

Na wykresie BZ WBK widoczna jest mocna strefa popytowa w okolicach 275 zł, którą kurs testował trzykrotnie w przeciągu miesiąca. Obecnie kurs od kilku sesji testuje dolne ograniczenie konsolidacji trwającej od lutego do marca bieżącego roku, a następnie jeszcze w czerwcu. W przypadku wybicia dołem z kanału możliwy będzie kolejny test okolic poziomu 275 zł.

 

BZ WBK - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

Getin Noble

Akcje Getin Noble od początku 2014 roku poruszały się w kanale spadkowym, przy czym na wykresie został zaznaczony jego najszerszy wariant. Po skutecznym wybiciu dołem, kurs akcji klasycznie przetestował jego dolne ograniczenie po czym zaczął dalej poruszać się w dół. Spadki zatrzymały się na poziomie, który można było wyznaczyć na podstawie szerokości kanału spadkowego. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy kurs akcji porusza się w kanale bocznym 0,83 zł – 0,94 zł. Po pierwszym wybiciu górą, kurs powrócił do kanału, a obecnie można spodziewać się testowania jego dolnego ograniczenia. Wybicie w dół może sprowadzić kurs nawet do ostatnich dołków.

 

Getin Noble - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie