×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

SII oczekuje wyjaśnień od Zarządu Tauronu w sprawie Kopalni Brzeszcze

© pict rider - Fotolia.com

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wobec opublikowanych w ostatnich dniach przez Spółkę Tauron Polska Energia S.A. informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji 80 mln akcji, a także mając na względzie komunikaty Spółki dotyczące inwestycji w aktywa Kopalni Brzeszcze, skierowało w dniu 20 października pismo do Zarządu Spółki. Wezwało w nim Zarząd do niezwłocznego uzupełnienia informacji na temat listy spółek, które mają stać się przedmiotem potencjalnego aportu w zamian za emitowane przez Spółkę akcje, jak również zadało blisko 20 pytań, w tym przede wszystkim pytań dotyczących planowanej inwestycji w Kopalnię Brzeszcze.

 

Obecne działania Stowarzyszenia są kontynuacją kroków podjętych przez organizację już w sierpniu br. Wówczas SII wyraziło krytyczny stosunek do działań Ministra Skarbu Państwa wobec praktyk zmuszania spółek giełdowych kontrolowanych przez Skarb Państwa do subwencjonowania nierentownych kopalni w oderwaniu od elementarnego rachunku ekonomicznego i standardów rynkowych. SII deklarowało również publicznie, że będzie odpytywać zarządy spółek energetycznych z decyzji dotyczących inwestycji w górnictwo.

SII pyta o spółki oraz o inwestycje w Brzeszcze

Stowarzyszenie w piśmie skierowanym w dniu dzisiejszym do Zarządu Tauron Polska Energia S.A. wskazuje m.in., iż dokumentacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedłożona akcjonariuszom w dniu jego zwołania jest niekompletna (brak jest listy spółek, które mają stać się przedmiotem aportu w zamian emitowane akcje), podczas gdy w ocenie SII przepisy nakładają na spółkę obowiązek opublikowania dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu już od dnia jego zwołania.

 

W piśmie skierowanym do Zarządu Spółki znalazło się również blisko 20 szczegółowych pytań dotyczących inwestycji w Kopalnię Brzeszcze. Stowarzyszenie dopytuje m.in. o ekonomiczne aspekty tej inwestycji, w tym o jej wpływ na kondycję finansową oraz strukturę bilansową Spółki Tauron Polska Energia S.A. Stowarzyszenie oczekuje także wyjaśnień wobec odstąpienia przez Zarząd od części warunków brzegowych określonych w raporcie bieżącym nr 19/2015 (w zakresie zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracowników nabywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa). W piśmie skierowanym do Zarządu Spółki Stowarzyszenie zwraca się także o ujawnienie ekspertyz i biznes planów, w oparciu o które zdecydowano o inwestycji w Kopalnię Brzeszcze. SII pyta ponadto o kwestię ryzyka powstania po stronie Spółki obowiązku zwrotu dotacji budżetowej udzielonej SRK związanej z planowaną operacją przejęcia aktywów Kopalni Brzeszcze.

Treść pisma SII

SII sprzeciwia się polityce Skarbu Państwa

Wydarzenia jakie mają miejsce zarówno wokół Spółki Tauron Polska Energia S.A., jak i całej branży energetycznej oraz górniczej, od dawna spotykają się ze stanowczą krytyką uczestników rynku finansowego, w tym m.in. inwestorów indywidualnych, którzy nabywali akcje niektórych spółek należących do Skarbu Państwa w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego. Dowodem złego odbioru polityki Skarbu Państwa może być zachowanie akcji tych spółek. Większość z nich od miesięcy traci na wartości. Inwestorzy stanowczo sprzeciwiają się tak dalekiej ingerencji Skarbu Państwa w spółki publiczne.  

 

"Nie można najpierw przekonywać inwestorów do zakupu akcji takich spółek, by później traktować je jak swoją własność. Skarb Państwa musi zrozumieć, jakimi prawami rządzi się rynek kapitałowy" – mówi Piotr Cieślak, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Między innymi właśnie dlatego Stowarzyszenie zamierza bacznie przyglądać się wszelkim decyzjom spółek energetycznych w zakresie inwestycji w branżę górniczą. Z tego też względu oczekuje wyjaśnień od Zarządu Tauronu Polska Energia S.A. w sprawie planowanej inwestycji w Kopalnię Brzeszcze.

 

"Liczymy, że Zarząd niezwłocznie ustosunkuje się do pytań i uwag przekazanych przez Stowarzyszenie" – dodaje Piotr Cieślak.

Akcjonariusze mniejszościowi mogą zablokować emisję

W ocenie Stowarzyszenia sprawa emisji nie jest jeszcze przesądzona. Główny akcjonariusz powinien mieć świadomość, że decyzja musi być podjęta większością co najmniej 4/5 głosów. Zatem istotną rolę w ostatecznej decyzji odegrać mogą przede wszystkim akcjonariusze mniejszościowi Spółki. W przypadku natomiast jeśli dojdzie do przejęcia aktywów Kopalni Brzeszcze, a warunki operacji będą wzbudzać uzasadnione wątpliwości, w ocenie SII akcjonariusze mniejszościowi powinni podjąć działania zmierzające do powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych, który mógłby dokonać szczegółowej oceny tej inwestycji, w tym w szczególności oceny, czy operacja przeprowadzona na warunkach uzgodnionych przez Zarząd jest korzystna dla Spółki.

SII planuje udział w NWZ Tauronu

Stowarzyszenie planuje udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 9 listopada 2015 r. Zachęca także wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych do aktywnego udziału w Walnym Zgromadzeniu i deklaruje gotowość reprezentacji akcjonariuszy podczas obrad w roli ich pełnomocnika.

 

Osoby, które chcą uczestniczyć w obradach NWZ Tauronu, zarówno jeśli planują udział osobisty, jak i przez pełnomocnika, muszą dokonać rejestracji w tym Walnym Zgromadzeniu. W tym celu wymagane jest złożenie w biurze maklerskim, które prowadzi rachunek papierów wartościowych inwestora, dyspozycji wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu najpóźniej do 26 października 2015 roku. Realizacja takiej dyspozycji jest możliwa telefonicznie lub w POK (niektórzy brokerzy umożliwiają dodatkowo rejestrację online z poziomu rachunku maklerskiego) i wiąże się z opłatą, jednak jej wysokość nie jest wysoka i zazwyczaj nie przekracza 30-50 zł (wysokość opłaty różni się w zależności od biura maklerskiego).

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu może być udzielone w postaci elektronicznej lub na piśmie.

 

W pierwszym przypadku, po zarejestrowaniu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, najpóźniej do 6 listopada 2015 roku do godz. 14:00  o udzielonym pełnomocnictwie należy zawiadomić Spółkę Tauron, wysyłając wiadomość na adres mailowy walnezgromadzenie@tauron.pl, wskazując w niej dane kontaktowe akcjonariusza i pełnomocnika, a także dołączając skan podpisanego pełnomocnictwa oraz skan dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo, jeśli pełnomocnictwo udzielane jest Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, prosimy o dołączenie adresu interwencje@sii.org.pl jako adresata DW wiadomości mailowej wysyłanej Spółce Tauron (wówczas będziemy wiedzieli, że zostało udzielone SII pełnomocnictwo).

 

Osoby zainteresowane udzieleniem pełnomocnictwa SII na piśmie powinny natomiast podpisany oryginał dokumentu przekazać Stowarzyszeniu (po uprzednim dokonaniu rejestracji w Walnym Zgromadzeniu). Pełnomocnictwa prosimy przesyłać najpóźniej do 4 listopada 2015 roku na adres Biura Zarządu SII  podany poniżej:

 

Biuro Zarządu

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

ul. Długopolska 22

50-560 Wrocław

z dopiskiem "Interwencje - Tauron"

 

Wzór pełnomocnictwa można znaleźć TUTAJ.

 

W razie jakichkolwiek pytań/wątpliwości związanych z procedurą rejestracji lub udzieleniem pełnomocnictwa SII na NWZ Spółki Tauron prosimy o kontakt mailowy z Działem Interwencji: interwencje@sii.org.pl.