Chat with us, powered by LiveChat

Vestor DM zwraca uwagę na 30% dyskonta akcji Immobile

Skomentuj artykuł
© Eisenhans - fotolia.pl

Obszerny raport analityczny specjalistów Vestor DM na temat Grupy Kapitałowej Immobile wskazał niedowartościowanie akcji tej spółki na rynku o blisko 30%. Według autorów jeden walor warty jest 3,1 zł, a obecnie na GPW kurs waha się w okolicy 2,40 zł.

 

Nowa aktualizacja raportu podwyższa wycenę jednej akcji GK Immobile z 2,7 zł właśnie do poziomu 3,1 zł. Przypomnijmy, że Immobile (wcześniej Makrum) to holding skupiający spółki z sektora przemysłowego (odpowiada za około połowę przychodów grupy), hotelarskiego, deweloperskiego, budowlanego i od niedawna handlu detalicznego. W raporcie podkreślono przede wszystkim poprawę wyników finansowych osiągniętych w I półroczu 2015 roku na tle tego samego okresu rok wcześniej. Skonsolidowane przychody spółki wzrosły do 45,6 mln zł z 41,5 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 5,9 mln zł wobec straty operacyjnej 6,3 mln zł, a zysk netto wyniósł 1,9 mln zł wobec 3,8 mln zł rok wcześniej. Autorzy ocenili pozytywnie wyniki za sam II kwartał tego roku:

 

„Wyniki finansowe Immobile za 2Q2015 uznajemy za pozytywne. Widoczna jest istotna poprawa rentowności związana z zakończonym procesem restrukturyzacji spółki oraz optymalizacją kosztową. Pozytywny jest również znaczny wzrost rentowności operacyjnej w segmencie przemysłowym, na który wpływ mogła mieć intensyfikacja sprzedaży bardziej

marżowych produktów własnych. Negatywnie na wyniki 2Q2015 wpłynęły straty operacyjne w nowym dla spółki segmencie deweloperskim (strata PLN 1.1m), w którym pierwsze przekazania mieszkań będą miały miejsce w 4Q2015.”

 

"Na podstawie istotnej poprawy rentowności spółki w I poł. 2015 r. podwyższamy nasze prognozy wyników GK Immobile. Dostrzegamy potencjał w zrestrukturyzowanym segmencie przemysłowym, w którym spółka w I poł. 2015 r. wygenerowała marżę ze sprzedaży na poziomie 34,4 proc. vs. 20,2 proc. w I poł. 2014 r. Prognozujemy wzrost EBITDA w latach 2015-2016 do 20 mln zł oraz 26,2 mln zł, 12 proc. wyżej niż w poprzedniej prognozie” – można wyczytać w raporcie.

 

Prognoza Vestor DM zakłada osiągnięcie w całym 2015 roku przez GK Immobile przychodów na poziomie 128,1 mln zł oraz 8,4 mln zł zysku netto. W 2016 roku ma to być już 159,1 mln zł przychodów i 13,1 mln zł zysku netto, a w 2017 roku kolejno 187,8 mln zł i 18,7 mln zł. Zwrócono również uwagę na to, że Immobile jest jednym z pięciu podmiotów, które złożyły ofertę kupna na prywatyzowaną przez Skarb Państwa sieć hoteli WAM. Pod względem ilości pokoi WAM jest piątą siecią hotelową w Polsce, do której należy 17 obiektów. Ewentualna akwizycja zwiększyłaby istotnie udział segmentu hotelarskiego w przychodach całej grupy Immobile. Dodatkowo ewentualna transakcja musiałaby się wiązać ze znacznym wykorzystaniem kapitału zewnętrznego.

 

Kurs akcji Immobile po dynamicznym, 80%-owym wzroście w maju i czerwcu ubiegłego roku przeszły w fazę konsolidacji. Dolną jej granicą jest poziom 2 zł, a górną 2,6 zł. W długim terminie widoczny jest trend wzrostowy, którego linia obecnie przebiega w okolicy 1,8 zł. Negatywnym sygnałem z punktu widzenia analizy technicznej będzie pokonanie kolejno  poziomu 2 zł i 1,8 zł. Z kolei pozytywnym będzie wyjście ponad 2,6 zł.

 

GK Immobile - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Vestor DM

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie