Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Oferta InPost S.A. – piguła informacyjna

Skomentuj artykuł
© Tomasz Zajda - Fotolia.com

InPost jest spółką należącą do notowanej już na giełdzie Grupy Kapitałowej Integer.pl. Spółka jest największym niezależnym operatorem pocztowym, który posiada ponad 1200 placówek POK i około 8000 Punktów Akwizycyjnych. W 2013 roku spółka dostarczyła ponad 240 mln przesyłek.

 

Podstawową działalność spółki stanowi dostarczanie przesyłek listownych we wszystkich przedziałach wagowych oraz paczek pocztowych na zasadach zdefiniowanych w Ustawie Prawo Pocztowe. Oferta spółki obejmuje między innymi usługi kurierskie, logistyczną obsługę Paczkomatów InPost oraz usługi finansowe związane z przyjęciem, przemieszczeniem i dostarczeniem środków pieniężnych oraz pośrednictwo w oferowaniu usług finansowych, przede wszystkim ubezpieczeń. Uchwalona pod koniec 2012 roku nowa Ustawa Prawo Pocztowe była jedną z podstawowych przesłanek do rozwoju sieci placówek pocztowych w skali ogólnokrajowej. Nowa ustawa stanowiła istotny krok w kierunku demonopolizacji polskiego rynku usług pocztowych, zwiększając konkurencyjność operatorów alternatywnych. Sztandarowymi usługami InPost są Paczkomaty InPost, usługa Print&Go oraz outsourcing e-dokumentów.

 

Wyniki finansowe

 

Wybrane pozycje wynikowe [tys. zł]

I połowa 2015 r.

I połowa 2014 r.

2014 r.

2013 r.

Przychody operacyjne

269 812

212  477

443 380

185 151

Wynik operacyjny

12 708

16 437

25 593

6 750

Wynik EBITDA

19 972

17 906

28 558

9 480

Wynik brutto

11 641

16 054

24 673

5 519

Wynik netto podmiotu dominującego

9 542

11 853

18 308

4 211

Źródło: InPost S.A.

 

W 2014 roku przychody operacyjne InPostu dynamicznie wzrosły i osiągnęły wartość 443,4 mln zł wobec 185,2 mln zł na koniec 2013 roku (+139% rok do roku). Jak podała spółka w prospekcie głównie wynika to z faktu realizowania od 1 stycznia 2014 roku kontraktu SIP (na rzecz Sądów i Prokuratur) przy współpracy z Polską Grupą Pocztową (PGP). Kontrakt ten został zawarty na okres dwóch lat 2014-2015, a jego wartość brutto oszacowano na niemal 0,5 mln zł. Dnia 30 grudnia 2014 roku spółka nabyła PGP. Od zawarcia kontraktu SIP, Sądy i Prokuratura (przed przejęciem była to PGP) są największym kontrahentem InPostu. W 2014 roku odpowiadały za niemal 60% przychodów, a w I półroczu 2015 roku było to ponad 38%. Drugim kontrahentem jest InPost Paczkomaty (prawie 6% przychodów w 2014 roku i niemal 9,5% przychodów w I półroczu 2015 roku).

 

Na skokowy wzrost wyników w 2014 roku miał wpływ w głównej mierze zysk zrealizowany na jednorazowej transakcji sprzedaży dokumentacji technicznej dotyczącej funkcjonowania ogólnopolskiej sieci pocztowej do spółki PGP, który pozytywnie wpłynął na zyski w kwocie 24,1 mln zł, który nastąpił w I półroczu 2014 roku. Ponad to na wyniki spółki wpływ miała wycena kontraktu SIP, który jest wyceniany metodą stopnia zaawansowania. Tak przyjęta metoda wyceny rozpoznała aktywo z wyceny kontraktu, pomniejszając koszty operacyjne o 24,7 mln zł w I połowie 2014 roku, na koniec 2014 roku aktywo w wysokości 19,5 mln zł, a na koniec I półrocza 2015 roku aktywo o wartości 16,2 mln zł.

 

Akcjonariat przed i po ofercie oraz struktura i harmonogram oferty

 

Ofercie publicznej InPostu nie będzie towarzyszyć emisja nowych akcji. Jedynym sprzedającym, który posiada 100% akcji spółki, jest Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o., wchodzący w skład GK Integer.pl. W ramach oferty zaoferowanych zostanie do 4 623 200 akcji, stanowiących 40% kapitału zakładowego spółki. Ponad to sprzedający może dodatkowo zaoferować do 1 155 799 akcji, stanowiących do 10% kapitału zakładowego spółki minus jedna akcja. Dla inwestorów indywidualnych przewidziane jest około 15% akcji, czyli do 693 480 akcji w ofercie podstawowej lub do 866 850 w ofercie dodatkowej. Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą się odbywać w dniach 16-23 września 2015 roku.

 

Sam InPost nie pozyska żadnych środków z oferty publicznej. Jak mówią przedstawiciele spółki w mediach (na przykład prezes InPostu, Sebastian Anioł na łamach GG Parkiet) środki mają zostać wykorzystane przez grupę Integer.pl na dalszy rozwój paczkomatów zarówno w Polsce jak i za granicą.

 

Cena maksymalna, po której będą składać zapisy inwestorzy indywidualni, została ustalona na 33 zł. Oznacza to, że wartość oferty podstawowej wyniesie do 190,7 mln zł. Z całą ofertą dodatkową IPO może mieć wartość do 228,8 mln zł.

 

15 września 2015 r.

Rozpoczęcie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

15-24 września 2015 r.

Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

16-23 września 2015 r.

Okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych

24 września 2015 r.

Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, ustalenie ilości i ceny oferowanych akcji

25-29 września 2015 r.

Okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych

30 września 2015 r.

Przydział oferowanych akcji

Do 2 października 2015 r.

Zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych

Około 9 października 2015 r.

Zakładany pierwszy dzień notowań

Źródło: InPost S.A.

 

Polityka dywidendowa

 

Zgodnie z polityką dywidendową spółka zamierza dzielić się zyskami z akcjonariuszami w postaci dywidendy w wysokości co najmniej 50% rocznego zysku netto. Rekomendacja zarządu odnośnie dywidendy będzie dostosowywana między innymi do aktualnej sytuacji ekonomicznej czy też zakresu planowanych inwestycji i planów akwizycyjnych. Zarząd spółki oczekuje, że pierwsza wypłata dywidendy może nastąpić już w 2016 roku.

 

Z pełnym prospektem emisyjnym można zapoznać się w tym miejscu.

 

Źródło: InPost S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie