Chat with us, powered by LiveChat

W dwa miesiące akcje +45%. Oponeo.pl z dużą poprawą wyników finansowych

Skomentuj artykuł
© efks - Fotolia.com

Internetowy sprzedawca opon Oponeo.pl opublikował dane finansowe za I półrocze 2015 roku. Grupa mocno rozwijająca swój biznes na rynkach zagranicznych pokazała istotny wzrost sprzedaży poparty wzrostem generowanych zysków.

 

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Oponeo.pl

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I półrocze 2015

I półrocze 2014

Przychody ze sprzedaży

189 291

142 975

Zysk operacyjny

5 169

1 854

Zysk netto

5 460

2 229

Źródło: Oponeo.pl S.A.

 

Wartość osiągniętych przychodów ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wyniosła 189,3 mln zł, co oznaczało wzrost o 32% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wyższa sprzedaż to efekt 34% wzrostu zamówień odnotowanych przez grupę na wszystkich rynkach, na których działa. Już z danych miesięcznych publikowanych przez spółkę raportami bieżącymi wynikało, że w raporcie finansowym Oponeo.pl pokaże wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży. Zysk na poziomie EBITDA w pierwszych sześciu miesiącach tego roku wyniósł 7,6 mln zł i był wyższy o 46% w ujęciu rok do roku. Zysk na poziomie operacyjnym i netto zanotował jeszcze większe dynamiki – odpowiednio 179% i 145%, a w wartościach nominalnych były to kwoty 5,2 mln zł oraz 5,5 mln zł.

 

Z danych wynika, że spółka osiąga coraz większy udział sprzedaży z rynków zagranicznych. Przychody z zamówień krajowych stanowiły 65% przychodów ogółem, a przychody zagraniczne stanowiły już 35% (rok temu było to 24%) i mocno rosną. Największą dynamikę sprzedaży (ponad 200%) wśród zagranicznych rynków wykazały rynki: brytyjski (wzrost o 290%), czeski (268%), irlandzki (213%) i niemiecki (202%). Z raportu dotyczącego sprzedaży w lipcu wynika, że spółka odnotowuje nadal pozytywne dynamiki wzrostu sprzedaży. Sprzedaż jednostkowa w lipcu 2015 roku wzrosła o 22% rok do roku, a w okresie styczeń – lipiec 2015 r. dynamika wzrostu sprzedaży osiągnęła tempo 31%.

 

Patrząc na bilans Grupy należy podkreślić niewielki poziom zadłużenia oprocentowanego oraz nadal rosnący w porównaniu do poprzednich kwartałów stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Wynosił on na koniec czerwca tego roku już 25,4 mln zł. Grupa potwierdza kolejny raz swoją zdolność do generowania gotówki.

 

Przypomnijmy, że o Grupie Oponeo.pl pisaliśmy szczegółowy raport analityczny w październiku 2014 roku. Wówczas kurs akcji oscylował wokół poziomu 10 zł.

 

Inwestorzy już wcześniej w dużej mierze zdyskontowali poprawę wyników finansowych, ponieważ kurs akcji Oponeo.pl wzrósł od początku czerwca tego roku o około 50%. Linia trendu wzrostowego rysuje się na wykresie od kwietnia 2013 roku. Po rocznej korekcie w lipcu tego roku nastąpiło wybicie, które wyprowadziło notowania walorów na nowe szczyty. Dziś akcje spółki wyznaczają nowe, historyczne maksima.

 

Oponeo.pl - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

Źrodło: Oponeo.pl

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie