Chat with us, powered by LiveChat

Branża odzieżowa przed wynikami za I półrocze 2015 roku

Skomentuj artykuł
© Masson - fotolia.pl

Od początku roku można zauważyć silne trendy wzrostowe na poszczególnych spółkach z branży odzieżowej. Z tego względu wybraliśmy pięć spółek z tego segmentu i przyjrzeliśmy się im przed wynikami za I półrocze 2015 roku. Czy branża odzieżowa ma potencjał do dalszych wzrostów? W zestawieniu znalazły się LPP, Vistula, CDRL, Bytom i Solar.

  

Spółka

Data publikacji raportu za I półrocze 2015

Bytom

11 sierpnia 2015 roku

CDRL

14 sierpnia 2015 roku

LPP

20 sierpnia 2015 roku

Vistula

27 sierpnia 2015 roku

Solar

31 sierpnia 2015 roku

     Źródło: opracowanie na podstawie raportów bieżących spółek

 

Spis treści

 

  1. Miesięczne dane sprzedażowe za II kw. 2015 roku
  2. O sektorze
  3. O spółkach
  4. Wyniki za I kw. 2015 roku
  5. Wskaźniki fundamentalne i rynkowe
  6. Ostatnie rekomendacje
  7. Dywidendy
  8. Podsumowanie

 

 

Spółki z branży odzieżowej przed wynikami za I półrocze 2015 roku

 

1. Miesięczne dane sprzedażowe w II kw. 2015 roku

Spółki z branży odzieżowej często dzielą się z inwestorami danymi sprzedażowymi za każdy miesiąc. W zależności od emitenta różna jest zawartość takich raportów. Wybrane spółki dodają w comiesięcznych raportach wielkość marży brutto na sprzedaży i zmianę powierzchni handlowej (LPP), marże wyrażone kwotowo (Bytom) czy też podział sprzedaży ze względu na segmenty (Vistula, CDRL, Bytom). Najmniej informacji podaje Solar, w którego miesięcznych raportach nie ma odniesienia do analogicznego okresu roku poprzedniego ani skumulowanej wartości sprzedaży od początku roku. Wyszczególnia on natomiast w raportach sprzedaż przypadającą na salony własne.

 

Poniższa tabela przedstawia publikowane miesięczne dane sprzedażowe w II kw. 2015 roku. Dla lepszego porównania wyników w przypadku Vistuli wzięto pod uwagę tylko segment odzieżowy ponieważ spółka publikuje miesięczne dane sprzedażowe z podziałem na część odzieżową i jubilerską. W przypadku CDRL tabela uwzględnia jedynie przychody ze sprzedaży towarów w sieci detalicznej w Polsce.

 

Miesięczna sprzedaż

Kwiecień ‘15

Maj ‘15

Czerwiec ‘15

mln zł

r/r

mln zł

r/r

mln zł

r/r

LPP

383

1,0%

447

12,0%

461

14,0%

Vistula

21,1

21,0%

26,7

22,2%

27,4

22,6%

CDRL

10,4

7,0%

10,9

17,0%

9,7

34,0%

Bytom

10,1

29,8%

11,7

39,4%

10,7

30,3%

Solar

13,1

0,0%

9,8

-10,1%

10,5

-2,8%

Sprzedaż narastająco

Styczeń–Kwiecień ‘15

Styczeń-Maj ‘15

Styczeń-Czerwiec ’15

mln zł

r/r

mln zł

r/r

mln zł

r/r

LPP

1 386

5,0%

1 833

6,0%

2 294

8,0%

Vistula

75,8

19,2%

102,6

20,1%

130

20,6%

CDRL

36

17,0%

46,9

17,0%

56,6

20,0%

Bytom

35,6

28,3%

47,4

30,8%

58,1

30,7%

Solar

47

2,4%

56,8

0,0%

67,3

-0,4%

Źródło: raporty bieżące spółek

 

Spółki z branży odzieżowej sukcesywnie zwiększają osiągane przychody ze sprzedaży. Znacznie większe dynamiki wzrostowe widać wśród małych spółek, które w II kw. 2015 roku sięgały rzędu 20% - 30%. Najmniejsze dynamiki sprzedaży spośród spółek z zestawienia osiągnął Solar, który w maju i czerwcu odnotował mniejszą sprzedaż niż przed rokiem, co przełożyło się w dalszej kolejności na mniejsze przychody w okresie I półrocza 2015 roku (styczeń-czerwiec) o 0,4% w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dla tej spółki dynamiki sprzedaży zostały obliczone z pomocą raportów o miesięcznej sprzedaży z 2014 roku. Z kolei największym wzrostem sprzedaży może pochwalić się Bytom. Spółka ta w ujęciu miesięcznym zwiększała sprzedaż o 30%, a w maju nawet o niemal 40%, a narastająco od początku roku do końca czerwca sprzedaż wzrosła o 30,7%.

 

LPP, największy przedstawiciel branży odzieżowej w Polsce, podaje w miesięcznych raportach również zmiany marży brutto na sprzedaży oraz powierzchni sprzedaży. Przyglądając się wypracowywanej marży od początku roku widać coraz silniejszą tendencję jej obniżania. Wyniosła ona w kwietniu, maju i czerwcu odpowiednio 56% (-6 p.p. r/r), 52% (-10 p.p. r/r) i 51% (-8 p.p. r/r). Było to spowodowane między innymi umacniającym się dolarem do złotówki. W tym samym okresie widać, że powierzchnia handlowa rosła znacznie szybciej niż sprzedaż. W kolejnych miesiącach II kwartału 2015 roku powierzchnia handlowa zwiększała się odpowiednio o 18%, 17% i 15%, a na koniec czerwca wyniosła 774 km2. Sprzedaż w tym okresie rosła o odpowiednio 1%, 12% i 14%.

 

Przy uwzględnieniu obu segmentów działalności Vistuli (odzieżowego i jubilerskiego) miesięczne dynamiki sprzedaży były nieco mniejsze i wyniosły odpowiednio w kolejności chronologicznej 14,3%, 16,1% i 17,1%. Z kolei licząc od początku roku do końca grudnia sprzedaż wyniosła 235,5 mln zł i była o 16,7% większa niż przed rokiem.

 

CDRL, zajmujący się dystrybucją ubrań dziecięcych pod marką Coccodrillo i niedawny debiutant na giełdzie, prowadzi również sprzedaż poprzez sklep internetowy, uruchomiony w 2010 roku. W II kwartale 2015 roku generował on przychody rzędu 0,4 mln zł miesięcznie. W lutym br. sprzedaż za pośrednictwem tego kanału była mniejsza o 42% r/r, a od marca systematycznie rośnie r/r odpowiednio 23%, 16%, 14% i 59% w czerwcu. Tym samym narastająco w I półroczu sprzedaż za pośrednictwem internetowego sklepu wyniosła 2,6 mln zł i była większa o 4% w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Bytom podaje w miesięcznych raportach dotyczących sprzedaży wartość kwotową wygenerowanej marży. Dzięki temu w prosty sposób można obliczyć marżę brutto na sprzedaży. W kwietniu, maju i czerwcu bieżącego roku wyniosła ona odpowiednio 58,6% (+1,4 p.p. r/r), 58,2% (+0,6 p.p. r/r) i 55,7% (3,2 p.p. r/r). W ujęciu narastającym od początku roku do końca czerwca marża wyniosła 54,4% i była o 1,9 p.p. większa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

W przypadku Solaru widać, że na wynikach sprzedażowych ciąży sieć salonów własnych, w której sprzedaż maleje od początku roku, z wyłączeniem lutego i marca, kiedy sprzedaż była porównywalna. W II kw. 2015 roku dynamika miesięcznej sprzedaży w salonach własnych wyniosła odpowiednio -4%, -10,1% i -4%, podczas gdy dynamika całej sprzedaży wyniosła w tym okresie odpowiednio 0%, -10,1% i -2,8%.

 

2. O sektorze

Na wyniki branży detalicznej wpływ ma panująca koniunktura w gospodarce. Warunki panujące w Polsce można określić jako sprzyjające branży odzieżowej. Polska gospodarka rozwija się znacznie szybciej niż Europa, która dopiero powoli wychodzi ze stagnacji, między innymi dzięki uruchomionemu europejskiemu programowi luzowania ilościowego. Wzrost PKB W Polsce w 2014 roku wyniósł 3,3% w relacji do 2013 roku. W poprzednich dwóch latach wzrost ten wyniósł 1,7% w 2013 roku i 1,8% w 2012 roku. Prognozy wzrostu PKB w 2015 roku wahają się w okolicach 3,6% - 3,9%, a zgodnie z projekcją Narodowego Banku Polskiego z publikacji „Raport o inflacji” z lipca bieżącego roku, średni poziom wzrostu PKB w latach 2015-2017 wyniesie 3,6% r/r. Wzrost będzie bazować w głównej mierze na rosnących wydatkach konsumpcyjnych i inwestycyjnych krajowego sektora prywatnego.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie