Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

North Coast S.A. - akcjonariusze mniejszościowi ponownie bardzo aktywni

Skomentuj artykuł
© peshkova - Fotolia.com

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 30 czerwca wzięło udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ) akcjonariuszy spółki North Coast S.A. Stowarzyszenie na podstawie udzielonych pełnomocnictw reprezentowało podczas obrad inwestorów indywidualnych dysponujących łącznie akcjami stanowiącymi około 6% kapitału zakładowego Spółki. Inwestorzy indywidualni, a także fundusz BPH TFI łącznie dysponowali na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ilością akcji, które stanowiły około 25% kapitału zakładowego Spółki. Inwestor branżowy, a więc Nuova Castelli, którego większościowym udziałowcem jest Charterhouuse – brytyjski fundusz private equity, zarejestrował na ZWZ ponad 1,8 mln akcji Spółki, co stanowiło 67% udział w ogólnej liczbie głosów.

 

Mniejszościowi zamierzali powołać biegłego i członka RN

 

W porządku obrad, obok zmian w statucie, czy też standardowych uchwał ZWZ, znalazły się dwa punkty zgłoszone przez akcjonariuszy mniejszościowych, a więc wybór biegłego rewidenta do spraw szczególnych oraz wybór rady nadzorczej w ramach głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek o powołanie biegłego rewidenta miał na celu wyjaśnienie w szczególności wątpliwości dotyczące działalności spółki, w tym m.in. działalności spółek zależnych. Z kolei ponowny wniosek o zmiany w Radzie Nadzorczej North Coast był podyktowany tym, że podczas obrad Walnego Zgromadzenia, które miały miejsce 26 lutego br. m.in. głosami akcjonariuszy większościowych doszło do zablokowania powołania do Rady kandydata zgłoszonego przez BPH TFI. W lutym głosowano również nad powołaniem biegłego rewidenta do spraw szczególnych. Niemniej wówczas i ta uchwała nie zdobyła wymaganej większości.

 

Tym razem korzystając z zapisów Kodeksu spółek handlowych, służących ochronie akcjonariuszy mniejszościowych, wnioskowano o wybór rady nadzorczej w innym trybie, gwarantującym akcjonariuszom dysponującym akcjami stanowiącymi ponad 20% kapitału zakładowego wybór członka do Rady Nadzorczej. Członek wybrany w takim trybie oddelegowany mógł być uchwałą Walnego Zgromadzenia do indywidualnego nadzoru z prawem udziału w posiedzeniach zarządu Spółki.

 

Powołano członka Rady Nadzorczej

 

W trakcie obrad podjęto uchwałę dotyczącą zmian w Radzie, tj. powołano m.in. osobę proponowaną przez BPH TFI. Dokonano także wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej. Ponadto w trakcie obrad dokonano zmian w Zarządzie, a dodatkowo zatwierdzono sprawozdania spółki za 2014 r. i udzielono absolutoriów. Cześć akcjonariuszy obecnych podczas obrad zgłosiła sprzeciwy do uchwał. W trakcie obrad nie podjęto niestety uchwały dotyczącej powołania biegłego rewidenta ds. szczególnych. Przeważyły o tym głosy Nuova Castelli, który nie poparł wniosku. Pod niniejszym linkiem można zapoznać się z treścią projektu uchwały dotyczącej powołania biegłego. Część z akcjonariuszy mniejszościowych rozważa obecnie podjęcie działań przed sądem celem powołania rewidenta w trybie przewidzianym w Ustawie o ofercie publicznej.

 

Warto brać przykład

 

SII drugi raz na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy uczestniczyło w WZA spółki North Coast. SII, podobnie jak poprzednio reprezentowało akcjonariuszy dysponujących akcjami stanowiącymi około 6% kapitału zakładowego. Akcjonariusze mniejszościowi dysponowali podczas obrad jednak łącznie akcjami stanowiącymi, aż około 25% kapitału zakładowego.

Na końcu, podobnie jak przy okazji omówienia poprzedniego WZA North Coast, szczególną uwagę należy zwrócić na aktywność akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, w tym ich determinację do udziału w WZA i walkę o przeysługujące im prawa. Na uwagę zasługuje w szczególności zarówno aktywność inwestorów indywidualnych, jak i funduszu BPH TFI (który w ten sposób wyraża dbałość o interes swoich klientów). Sądzić można, że gdyby akcjonariusze mniejszościowi, w tym fundusze w taki sposób dbali o swój interes częściej, to zapewne wielu negatywnych wydarzeń w spółkach udałoby się uniknąć. Pozostaje wierzyć, że akcjonariusze innych spółek zaczerpną z tej sytuacji inspirację do częstszej aktywności w obronie swojego interesu.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie