Chat with us, powered by LiveChat

Oferta akcji spółki Pekabex S.A. - piguła informacyjna

Skomentuj artykuł
© ra2 studio - Fotolia.com

Pekabex zajmuje się produkcją prefabrykatów żelbetowych i sprężonych. Produkty spółki są wykorzystywane w budownictwie wielkokubaturowym. Obecnie spółka posiada trzy fabryki zlokalizowane w Poznaniu, Bielsku-Białej i Gdańsku.

 

Moce produkcyjne łączne wynoszą ponad 120 000 m3 rocznie. Spółka oferuje kompleksową ofertę – od projektowania poprzez produkcję i transport, aż po montaż. W planach firmy są dalsze inwestycje, obejmujące zarówno rozbudowę i modernizację posiadanych zakładów, jak i konsolidację rynku.

 

Wyniki finansowe Pekabex

 

Pekabex w latach 2011-2014 podwoił generowany poziom przychodów. Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe

 

(tys. zł)

2011

2012

2013

2014

Przychody ze sprzedaży

157,8

219,4

317,6

328,2

Zysk operacyjny

7,1

14,9

18,9

19,8

EBITDA

9,4

17,7

22,7

23,8

Zysk netto

5,2

11,1

15,3

15,9

Źródło: Pekabex S.A.

 

W 2014 roku dynamiki wzrostowe przychodów ze sprzedaży oraz zyskowności na poziomie EBITDA i netto znacznie wyhamowały. Rok ubiegły spółka zakończyła sprzedażą o wartości 328,2 mln zł oraz zyskiem netto 15,9 mln zł. W 2013 roku było to odpowiednio 317,6 mln zł i 15,3 mln zł. Z kolei w I kw. 2015 r. Pekabex powrócił do wysokich dynamik odnotowywanych w 2012 i 2013 roku. Przychody w okresie styczeń-marzec 2015 r. wyniosły 97,1 mln zł i były o 48% wyższe w ujęciu rok do roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 6,8 mln zł wobec 4,5 mln zł w I kw. 2014 roku. Na koniec marca br. dług netto był ujemny (-6.6 mln zł), co oznacza posiadanie większej wartości środków pieniężnych od wartości zobowiązań odsetkowych.

 

Planowany rozwój

 

Celem spółki jest zbudowanie czołowej, polskiej grupy budowlanej, działającej przynajmniej na rynkach Unii Europejskiej, w ramach swoich specjalizacji. Strategia rozwoju zakłada oferowanie kompleksowej oferty i innowacyjnych produktów, ciągłą poprawę optymalizacji operacyjnej, ekspansję zagraniczną oraz konsolidację rynku i rozbudowę własnych zakładów.

 

Cele emisyjne

 

Spółka oczekuje wpływów netto z emisji nowych akcji w kwocie 23 mln zł. Mają one posłużyć na sfinansowanie części zakupu akcji spółki Kokoszki Prefabrykacja S.A, zasilenie kapitału obrotowego, inwestycje w zakup innych podmiotów lub aktywów. W przypadku częściowej realizacji lub braku realizacji dwóch ostatnich celów, spółka zamierza spłacić kredyt zaciągnięty na zakup akcji w wymienionej wyżej spółce.

 

Wielkość i struktura oferty

  • Do 4 166 666 akcji nowej emisji
  • Do 4 366 667 akcji istniejących

Transza dla inwestorów indywidualnych

  • Do 15% oferowanych akcji
  • Brak minimalnego progu zapisów

Przewidywany harmonogram oferty

 

  • 10 - 16 czerwca 2015 r. - budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

 

  • Nie później niż 17 czerwca 2015 r. (do godz. 9.00) - opublikowanie ceny akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty i ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach

 

  • 17 - 19 czerwca 2015 r. – zapisy na akcje

 

  • około 22 czerwca 2015 r. – przydział akcji oferowanych

 

  • Pierwsza połowa lipca – debiut akcji Pekabex na GPW

 

 

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO BP.

 

 

Źródło: Pekabex S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie