Chat with us, powered by LiveChat

Vistula Group odbudowuje swoją pozycję w branży

Skomentuj artykuł
© Nejron Photo - Fotolia.com

Pierwszy raport analityczny SII na temat spółki Vistula Group S.A. został opublikowany we wrześniu 2012 roku. W tym czasie kurs akcji wzrósł z okolic 80 groszy do 2,20 zł. Sprawdziliśmy, co wydarzyło się w spółce w ciągu ostatnich dwóch lat oraz jakie ma perspektywy na najbliższą przyszłość. Przedstawiamy aktualizację raportu.

 

Aktualizacja raportu: Vistula

 

Spis treści:

  1. Analiza wyników finansowych
  2. Nowy program motywacyjny
  3. Czynniki wpływające na przyszłe wyniki finansowe
  4. Aktualne wskaźniki Vistula Group S.A.
  5. Rekomendacje dla akcji Vistula Group S.A.
  6. Analiza techniczna

 

Analiza wyników finansowych

Wybrane elementy sprawozdania finansowego

Vistula Group S.A. (tys. zł)

2014

2013

I kw. 2015

I kw. 2014

Przychody ze sprzedaży

443 388

397 677

103 247

88 077

Zysk operacyjny

36 797

33 646

1 123

-365

Zysk brutto

20 285

45 061

-2 756

-2 841

Zysk netto

20 285

45 061

-1 988

-2 469

Aktywa ogółem

645 331

625 932

636 291

615 732

Kapitał własny

430 624

410 191

428 607

407 759

Przepływy z działalności operacyjnej

18 846

20 256

-19 632

-20 626

Przepływy z działalności inwestycyjnej

-12 308

-9 339

-2 258

-1 525

Przepływy z działalności finansowej

-11 557

-7 200

12 227

9 516

Źródło: Vistula Group S.A.

 

Rok 2014 Grupa Vistula zakończyła sprzedażą o wartości 443,4 mln zł, co oznaczało jej wzrost 11,5% względem 2013 roku. Segment odzieżowy w poprzednim roku wygenerował 269 mln zł, a segment jubilerski 174,4 mln zł. W 2013 roku były to odpowiednio kwoty 236,6 mln zł oraz 161,1 mln zł. Tym samym obydwie „nogi” grupy wykazały poprawę sprzedaży. Zysk operacyjny w 2014 roku osiągnął wartość 36,8 mln zł, co również było lepszym wynikiem w stosunku do okresu poprzedniego (o 9,4%). Na poziomie zysku netto grupa uzyskała wynik 20,3 mln zł wobec 45,1 mln zł rok wcześniej. Jednak wyższy wynik netto z 2013 roku ujmował w sobie istotne zdarzenie jednorazowe. Było nim umorzenie kredytów o wartości 38,4 mln zł. Wysiłki czynione przez spółkę w zakresie restrukturyzacji długu zaowocowały w 2014 roku niższymi, łącznymi kosztami finansowymi w kwocie 12,8 mln zł wobec 17,9 mln zł rok wcześniej. W liście do akcjonariuszy przy okazji raportu finansowego za ubiegły rok, Grzegorz Pilch – Prezes Zarządu Vistuli podkreślił, że uzyskany zysk netto to w dużej mierze zasługa zwiększenia efektywności sprzedaży detalicznej w obydwu segmentach oraz wyjątkowo sprzyjającej koniunkturze na rynku eksportu usług przerobowych, wzmacniającej znacząco wyniki kanału BTB. W okresie minionego roku spółka rozbudowała sieć detaliczną, rozwinęła ofertę asortymentową produktów i towarów oraz optymalizowała sieć sprzedaży poprzez zamykanie nierentownych sklepów i pozyskiwanie nowych, atrakcyjnych lokalizacji. Na koniec 2014 roku sieć handlowa liczyła 295 salonów o łącznej powierzchni sprzedażowej 26 tys. m2, a w okresie ubiegłego roku otwarto 28 nowych sklepów.


 

 


Wyniki za I kw. 2015 roku wykazały kontynuację wzrostu sprzedaży, która wzrosła o 17,2% r/r i wyniosła 103,2 mln zł. Na poziomie zysku operacyjnego Grupa wyszła na plus i wykazała 1,1 mln zł wobec 0,3 mln zł straty operacyjnej w I kw. 2014 roku. Zysk EBITDA wyniósł 4 mln zł wobec 2,4 mln zł rok wcześniej. Wynik netto był ujemny w wysokości 2 mln zł, co oznaczało zmniejszenie straty netto o 0,5 mln zł na tle I kw. 2014 roku. Ujemny wynik netto w I kw. 2015 roku wykazał segment odzieżowy (2,8 mln zł), a segment jubilerski zarobił na czysto 0,8 mln zł. Tym samym na poziomie netto segment odzieżowy zanotował pogłębienie straty (z 2,2 mln zł), a segment jubilerski poprawił swój wynik netto (ze straty -0,3 mln zł). W odniesieniu do konsensusu PAP wyniki za I kw. 2015 roku Grupy Vistula wypadły nieco poniżej oczekiwań. Oczekiwania w zakresie zysku EBITDA były o 4% wyższe (4,2 mln zł), zysku operacyjnego o 15% wyższe (1,3 mln zł), a wyniku netto o 6% wyższe (-2,1 mln zł). Opublikowana wartość sprzedaży była niemal zbieżna z konsensusem.

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie