Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Omówienie wyników finansowych Grupy LOTOS SA za 4 kw. 2014

czat inwestorski

Omówienie wyników
finansowych za 4 kw. 2014

 

Środa, 11 marca

godzina 15:00

 

Na pytania inwestorów odpowie: 

 

Mariusz Machajewski, Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 19 czerwca 2006 roku, kiedy to został powołany przez Radę Nadzorcza Spółki do składu Zarządu – wówczas VI kadencji.  Jednocześnie od 2006 roku zasiada w Radzie Nadzorczej LOTOS Paliwa Sp. z o.o.  pełniąc w niej funkcję Wiceprzewodniczącego oraz od 2010 roku w Radzie Nadzorczej RCEkoenergia Sp. z o.o. – pełniąc w niej funkcję Przewodniczącego. Od 2013 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania i ekonomii.

Opis spółki

LOTOS to pionowo zintegrowany koncern naftowy, którego działalność ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. LOTOS prowadzi aktywność w zakresie poszukiwań i wydobycia oraz przerobu ropy naftowej a także dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów paliwowych. Od 9 czerwca 2005 r. akcje Grupy LOTOS S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie. 


Poprzez spółki zależne – LOTOS Petrobaltic, LOTOS Norge oraz LOTOS Geonafta, koncern obecny jest na Morzu Bałtycki, Północnym oraz Norweskim, a także na Litwie, gdzie prowadzi poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż morskich i lądowych. LOTOS jest drugim największym producentem węglowodorów w Polsce i jedyną krajową firmą, która wydobywa ropę naftową i gaz ziemny na Bałtyku. LOTOS jest również największym producentem ropy naftowej na Litwie. Zgodnie ze strategią do 2015 r. LOTOS planuje wydobywać 1,2 mln ton ropy naftowej rocznie.

 

LOTOS posiada jedną trzecią udziałów w krajowym rynku sprzedaży paliw. Dodatkowo koncern jest czołowym producentem i dostawcą olejów silnikowych oraz asfaltów drogowych, które sprzedawane są z powodzeniem zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

 


 

Zapis z czatu inwestorskiego

 


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą LOTOS S.A., który odbędzie się 11 marca (środa), o godz. 15.00. Na pytania inwestorów odpowiadać będzie Mariusz Machajewski, Wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.

 

Moderator: Dzień dobry, witam Państwa na czacie inwestorskim z prezesem Mariuszem Machajewskim, odpowiedzialnym za sprawy ekonomiczno - finansowe w Grupie LOTOS S.A. Zapraszam Państwa do zadawania pytań.

 

platformers: Czy zapowiadana publikacja nowej strategii na jesieni tego roku będzie mocno rewolucyjna?

 

Mariusz Machajewski: Nie, zakładamy, że podstawowe cele związane z rozwojem Grupy Kapitałowej pozostaną niezmienne.

 

Kapitalista: O ile wzrośnie w tym roku sprzedaż segmentu własnego wydobycia surowców?

 

Mariusz Machajewski: Zakładamy niewielki wzrost wydobycia węglowodorów w stosunku do 2014 r.

 

sierżant: Jaka część kredytów, obligacji czy pożyczek jest denominowana w obcej walucie? Jakie straty księgowe z tego tytułu zostały zaksięgowane w 2014 roku?

 

Mariusz Machajewski: Kredyty walutowe na koniec 2014 r. wyniosły ok. 1,5 mld USD, szczegóły znajdziecie Państwo w opublikowanym i dostępnym na stronie Spółki sprawozdaniu finansowym za 2014 r.

 

Marek: Czy realizacja projektu EFRA zapewni wzrost marzy rafineryjnej o 2 USD/baryłka na stałe?

 

Mariusz Machajewski: Projekt EFRA powinien zapewnić wzrost marży rafineryjnej o 2 USD/bbl w dającej się przewidzieć perspektywie, o ile nie nastąpią mało prawdopodobne zmiany na rynkach oleju napędowego (pojawienie się nadprodukcji w Europie) i oleju opałowego (odejście od proekologicznych ograniczeń w jego stosowaniu). Nie znam analiz, które wskazywałyby na możliwość zaistnienia takich okoliczności w najbliższej przyszłości.

 

iwanuszka: Jak ocenia Pan rok 2014 dla Grupy? Czy spółka dobrze sobie poradziła ze wszystkimi wyzwaniami?

 

Mariusz Machajewski: Pomimo dużych turbulencji na rynkach światowych, Spółka zachowała stabilność finansową i generowała solidne przepływy pieniężne. Nawet obszar poszukiwań i wydobycia węglowodorów zwiększył poziom generowanej gotówki, pomimo obserwowanego w drugim półroczu spadku cen. Przeprowadzona emisja akcji Spółki na GPW daje możliwość kontynuacji strategii prorozwojowej w aktualnej sytuacji makroekonomicznej.

 

Lukasz: Ile stacji benzynowych posiada spółka, jaki jest jej udział na rynku polskim?

 

Mariusz Machajewski: Na koniec 2014 r. sieć stacji paliw składała się z 441 obiektów, posiadających udziały w krajowym rynku na poziomie ponad 9%.

 

Leszek: Na jakich obszarach spółka prowadzi działalność wydobywczą ropy naftowej?

 

Mariusz Machajewski: Grupa Kapitałowa wydobywa ropę naftową i gaz spod dna morskiego w strefach ekonomicznych Polski i Norwegii oraz produkuje ropę na koncesjach lądowych na Litwie.

 

jonson: Jakiej dywidendy możemy się spodziewać za 2015?

 

Mariusz Machajewski: Decyzje, co do dywidendy za 2015 rok będziemy dyskutować na początku 2016 r. z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej w całym 2015 r. oraz bieżącej kondycji finansowej Spółki.

 

Przemysław: Jak oceniana jest wg Państwa obecna wycena, czy w opinii Zarządu jest ona adekwatna do wyników finansowych?

 

Mariusz Machajewski: Zarząd Spółki nie komentuje kursu akcji Spółki.

 

Profes: W strategii spółki celem było osiągnięcie wydobycia 24 tys. boe dziennie. Ile spółka wydobywa obecnie? Czy cel ten zostanie zrealizowany?

 

Mariusz Machajewski: Wydobycie w 4 kwartale 2014 r. kształtowało się na poziomie 13,8 tys. boe/d. Intencją Spółki jest osiągnięcie dziennego potencjału wydobywczego zakładanego w Strategii na początku 2016 r.

 

Alek: Kiedy zostaną uruchomione złoża B4 i B6?

 

Mariusz Machajewski: Uruchomienie złóż gazowych B4 i B6 jest planowane na przełomie lat 2017/18.

 

Jolanta Musial: Jaki jest udział LOTOSu na krajowym rynku paliw?

 

Mariusz Machajewski: W 2014 r. udział LOTOSu w krajowym rynku paliw ogółem wyniósł ponad 33%.

 

Ciekawy: Na jakie miesiące planowane są w obecnym i przyszłym roku przestoje technologiczne w rafinerii?

 

Mariusz Machajewski: W obecnym i w przyszłym roku nie planujemy postojów remontowych rafinerii. Nie wyklucza to planowanych krótkotrwałych postojów remontowych poszczególnych instalacji.

 

Alek: Jak może wpłynąć na działalność LOTOSu uruchomienie Gazoportu?

 

Mariusz Machajewski: Powstanie Gazoportu zwiększy elastyczność w zakresie dostaw gazu ziemnego do rafinerii, co powinno przełożyć się na niezawodność dostaw oraz obniżenie kosztów funkcjonowania rafinerii.

 

Felix: Czy obawia się Pan konkurencji w postaci francuskiego koncernu Total, który wchodzi na rynek polski?

 

Mariusz Machajewski: Konkurencja jest naturalnym elementem gry rynkowej. Aktualnie z powodzeniem konkurujemy z innymi światowymi koncernami na rynku polskim, w związku z tym nie należy spodziewać się istotnych zmian z tego tytułu.

 

Felix: Spółka zanotowała rekordowe wydobycie surowców oraz przerób ropy. Czy w 2015 roku poziomy te będą utrzymane? Zostaną osiągnięte kolejne rekordy?

 

Mariusz Machajewski: Jeżeli warunki makroekonomiczne nie będą ulegały istotnemu pogorszeniu to należy zakładać wykorzystanie naszego potencjału przerobowego na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. W jednej z poprzednich odpowiedzi skomentowałem już prognozowany poziom wydobycia.

 

mati: Jakie inwestycje przeprowadza aktualnie spółka?

 

Mariusz Machajewski: Kluczowymi inwestycjami Spółki są aktualnie zagospodarowanie złoża ropy B8 oraz budowa instalacji opóźnionego koksowania, tzw. Projekt EFRA. Kontynuujemy również rozbudowę sieci stacji detalicznych, z mniejszych projektów realizujemy inwestycję w odzyskiwanie wodoru z gazów rafineryjnych.

 

Kasia: Jak ocenia Pan pierwsze miesiące 2015 roku dla spółki?

 

Mariusz Machajewski: Wydaje się, że mamy do czynienia z względną stabilizacją cen ropy naftowej przy stosunkowo wysokich marżach osiąganych przy przetwórstwie ropy. Oba te czynniki będą pozytywnie wpływały na sytuację finansową Spółki.

 

kosy: Jaki jest cel biznesowy tworzenia stacji z logo LOTOS Optima?

 

Mariusz Machajewski: Podstawowym celem jest dotarcie do klientów, którzy preferują niską cenę paliwa a niekoniecznie szeroką ofertę innych produktów i usług.

 

Daniel: Czy na działalność spółki wpływają istotnie ceny jakiś innych surowców poza ropą?

 

Mariusz Machajewski: Tak, ceny gazu ziemnego wykorzystywanego do procesów rafineryjnych oraz biokomponentów wymaganych do realizacji wymogów prawnych związanych z Narodowym Celem Wskaźnikowym.

 

l3nny: Od kiedy dysponuje LOTOS aktywami wydobywczymi na Litwie?

 

Mariusz Machajewski: LOTOS stał się właścicielem aktywów na Litwie wraz z akwizycją spółki Petrobaltic w 2005 r. W kolejnych latach realizowany był proces zwiększenia udziałów w tych aktywach w celu ich konsolidacji.

 

AnalitykFin: Witam, co tam będzie dalej z inwestycją w Norwegii w złoża Yme?

 

Mariusz Machajewski: Aktualnie trwa proces przejęcia 60-procentowego udziałowca i operatora złoża Yme przez hiszpański koncern Repsol. Czekamy na jego stanowisko w sprawie Yme.

 

rys: Z jakiego kraju spółka importuje ropę naftową celem przetwórstwa?

 

Mariusz Machajewski: Ponad 90% przerabianej ropy stanowi surowiec sprowadzany z Federacji Rosyjskiej.

 

Niewypłacalny: Czy obecny poziom zadłużenia netto w okolicy 5 mld zł jest dla Zarządu optymalny? Jest plan zwiększenia zadłużenia?

 

Mariusz Machajewski: Poziom zadłużenia netto z końca 2014 r. nie jest poziomem docelowym i zakładamy jego dalsze obniżenie. Jednak, w związku z istotnymi planami inwestycyjnymi, o których była mowa w poprzednich odpowiedziach, nie należy spodziewać się spadku tego zadłużenia w roku 2015.

 

ArturInvest: Czy LOTOS zaopatruje w paliwa inne stacje benzynowe należące do konkurencji?

 

Mariusz Machajewski: Grupa LOTOS zaopatruje w paliwa większość dużych sieci stacji paliw funkcjonujących na rynku polskim.

 

supermario: W jaki sposób została zmieniona strategia LOTOSu na skutek spadku cen ropy?

 

Mariusz Machajewski: Zmiany na rynku cen ropy nie zmieniają Strategii LOTOSu, a wpływają na sposób jej realizacji. Na bieżąco poddajemy weryfikacji nasze zamierzenia inwestycyjne pod kątem zmieniającego się otoczenia i modyfikujemy projekty w sposób zapewniający ich atrakcyjność ekonomiczną, nawet przy obniżonych cenach surowców.

 

Daniel: Co wpłynęło na tak znaczne obniżenie zasobów ropy i gazu w Norwegii z 19,82 do 4,86 mln boe?

 

Mariusz Machajewski: W związku z niepewną sytuacją na złożu Yme, Spółka zdecydowała się na reklasyfikację posiadanych tam zasobów z kategorii pewnych i prawdopodobnych do kategorii perspektywicznych, co oznacza, że w oficjalnych statystykach (wg. tzw. 2P) nie są one aktualnie wykazywane.

 

Moderator: Serdecznie dziękujemy Państwu za tak liczne uczestnictwo w czacie. Postaramy się udzielić odpowiedzi na pozostałe pytania po zakończeniu czata. W przypadku dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z zespołem ds. Relacji Inwestorskich w Grupie LOTOS S.A. (e-mail: ir@grupalotos.pl).

 


ODPOWIEDZI PO CZACIE

 

CMinwest: Z czego wynika malejąca tendencja w osiąganych przychodach na przestrzeni ostatnich lat?

 

Mariusz Machajewski: W 2014 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS wyniosły 28.501,9 mln zł (-0,2% vs. 2013), głównie w związku z niższymi notowaniami produktów naftowych na rynkach światowych. Średni statystyczny przychód netto ze sprzedaży przypadający na 1 tonę/(toe) sprzedanego wolumenu w 2014 r. wyniósł 2.751 zł/t(toe) (-311 zł/t(toe), -10,2% vs. 2013). Kwestie te szczegółowo omówione zostały w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2014 (na str. 90). Niższe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS w 2013 r. vs. 2012 były skutkiem niższego o 8,1% wolumenu sprzedaży (do którego przyczynił się remont postojowy rafinerii Grupy LOTOS), niższych notowań produktów naftowych na rynkach światowych oraz niższego średniorocznego kursu dolara (-3,1% vs. 2012). Proszę zajrzeć do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2013, str. 93.

 

ArturInvest: Jakie są plany w zakresie rozwijania nowych stacji benzynowych w najbliższych 2-3 latach?

 

Mariusz Machajewski: Zgodnie z obowiązującą Strategią do końca 2015 roku Grupa Kapitałowa LOTOS planuje osiągnąć 10% udział w rynku detalicznym paliw, zarówno poprzez włączanie do sieci nowych obiektów jak i zwiększenie sprzedaży na stacjach już działających. W ciągu najbliższych lat zamierzamy się skoncentrować na wzroście efektywności sieci stacji paliw LOTOS. W zakresie włączania nowych stacji do sieci – będziemy na bieżąco monitorować rynek i wykorzystywać pojawiające się możliwości. Rozwój w obszarze detalu w najbliższych latach będzie polegał na dążeniu do wzrostu efektywności. Szczegółowe cele zostaną przedstawione w Strategii na lata 2016-2020, która zostanie opublikowana do końca 2015 roku.

 

 

GPW_fan: Proszę wytłumaczyć jak przy tak dużej stracie netto spółka osiągnęła duże, dodatnie przepływy z działalności operacyjnej?

 

Mariusz Machajewski: Odpowiedź znajdzie Pan w opublikowanym Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2014 (na str. 97). Z działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa LOTOS wygenerowała 1.380,5 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych (-35,8 mln zł vs. 2013 rok) głównie w związku z faktem, że poniższe straty miały charakter niegotówkowy. Szczegółowa analiza została przeprowadzona w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za 2014 r. (na str. 6) Oba dokumenty znajdują się w internetowym serwisie relacji inwestorskich Grupy LOTOS S.A. pod linkiem: http://inwestor.lotos.pl/193/raporty_i_dane/raporty_roczne

 

Stan: Jaka część produkcji idzie na eksport?

 

Mariusz Machajewski: Sprzedaż produktów Grupy LOTOS na eksport jest dostosowywana do warunków panujących na rynku. W 2014 roku Grupa wyeksportowała 38% wolumenu produkcji.

 

Henryk: Czy marża rafineryjna w miesiącach listopad-grudzień 2014 była najwyższa roku?

 

Mariusz Machajewski: Modelowa marża rafineryjna LOTOSu osiągnęła najwyższe w roku 2014 wartości we wrześniu (7,86 USD/bbl) i w listopadzie (8,29 USD/bbl). Spółka publikuje comiesięczne dane w serwisie internetowym pod linkiem:  http://inwestor.lotos.pl/1439/strefa_inwestora/modelowa_marza_rafineryjna

 

Henryk: Z czego wynika spadek aktywów w wynikach rocznych w porównaniu do 2013 roku?

 

Mariusz Machajewski: Opublikowane w marcu Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2014 na str. 94-95 szczegółowo omawia główne zmiany w pozycjach aktywów. Na dzień 31 grudnia 2014 roku suma bilansowa Grupy Kapitałowej LOTOS wyniosła 18.947,2 mln zł (-1.337,6 mln zł vs. 31 grudnia 2013 roku). 

Główne zmiany w pozycjach aktywów: 

- niższy o 518,6 mln zł poziom rzeczowych aktywów trwałych związany głównie z odpisami aktualizującymi  aktywa w segmencie wydobywczym i odpisami amortyzacyjnymi skompensowanymi o wartość nabytej platformy wiertniczej,

- wzrost o 564,4 mln zł stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego, przede wszystkim w segmencie wydobywczym i Jednostce Dominującej,

- spadek o 1.811,8 mln zł poziomu zapasów, głównie zapasów obowiązkowych (-2.006,9 mln zł) w związku z niższymi cenami produktów i ropy zapasów utrzymywanych na koniec 2014 roku w porównaniu z zapasami na koniec 2013 roku, odpisów aktualizujących zapasy w wysokości 450,9 mln zł oraz na skutek niższego wolumenu zapasów obowiązkowych,

-  wzrost o 1.082,0 mln zł poziomu pozostałych aktywów krótkoterminowych, głównie na skutek ulokowanych na wydzielonym rachunku bankowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. środków pieniężnych z emisji akcji Grupy LOTOS S.A. w wysokości 996,9 mln zł,

- związany z niższymi cenami spadek stanu należności z tytułu dostaw i usług o 185,2 mln zł,

- spadek o 147,6 mln zł stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

Dokument znajduje się w internetowym serwisie relacji inwestorskich Grupy LOTOS S.A. pod linkiem: http://inwestor.lotos.pl/193/raporty_i_dane/raporty_roczne

 

Nataniel: Czy spółka zabezpiecza się przed negatywnymi zmianami kursów walutowych?

 

Mariusz Machajewski: Spółka prowadzi aktywną politykę zarządzania ryzykiem finansowym, w tym ryzkiem walutowym. Szczegóły opisane zostały w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2014 rok w nocie 32, na str. 98 (ogólnie o ryzyku finansowym) oraz w nocie 32.3, na str. 101 (szczegółowo o ryzyku walutowym). Dokument znajduje się w internetowym serwisie relacji inwestorskich Grupy LOTOS S.A. pod linkiem: http://inwestor.lotos.pl/193/raporty_i_dane/raporty_roczne

 

Nataniel: Jakie koncesje na poszukiwanie złóż posiada obecnie Lotos? Czy stara się o pozyskanie nowych?

 

Mariusz Machajewski: Grupa LOTOS poprzez swoje spółki zależne posiada 7 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznanie złóż ropy naftowej I gazu ziemnego i 4 koncesje na wydobycie ropy w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, 23 koncesje na poszukiwanie i wydobycie ropy i gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz 5 koncesji produkcyjnych na terytorium Litwy.

 

Nataniel: Dlaczego spółka zdecydowała się właśnie na emisję akcji w celu pozyskania kapitału?

 

Mariusz Machajewski: Spółka na bieżąco analizuje swoje projekty inwestycyjne i dopasowuje potencjalną strukturę finansowania. Przeprowadzona emisja akcji była rezultatem decyzji optymalizacyjnych, dążąc do uzyskania najkorzystniejszej struktury finansowania istotnych projektów rozwojowych. 

 

Daniel: Jaki jest w tej chwili poziom zadłużenia spółki w wymiarze krótko i długo terminowym?

 

Mariusz Machajewski: Zadłużenie Spółki zostało wykazane w Sprawozdaniu finansowym Grupy LOTOS S.A.  za 2014 rok i szczegółowo omówione w nocie nr 24 (str. 42 – 44).

 

odra: Czy Lotos zajmuje się również transportem paliw na terenie Polski?

 

Mariusz Machajewski: Grupa LOTOS i jej Spółki handlowe realizują transport kolejowy poprzez spółkę LOTOS Kolej, zaś transport samochodowy, tj. autocysternami zlecają zewnętrznym firmom transportowym.

 

piere44: czy mógłby Pan Prezes powiedzieć coś więcej o projekcie Yme?

 

Mariusz Machajewski: Obecnie kontynuowane są prace zmierzające do usunięcia wadliwej platformy ze złoża Yme. Spodziewany termin realizacji tego zadania to 2015 rok. Równolegle prowadzone są analizy wraz z partnerami konsorcjum zmierzające do wypracowania optymalnej koncepcji dalszego rozwiązania tematu złoża.

 

butek: Jaką część ceny benzyny stanowią podatki?

 

Mariusz Machajewski: Strukturę cen paliw ilustruje wykres, który można wygenerować z tabeli zestawiającej ceny hurtowe poszczególnych paliw, akcyzę i opłatę paliwową na stronie internetowej Spółki, pod linkiem: http://www.lotos.pl/144/dla_biznesu/hurtowe_ceny_paliw

 

Felix: Spółka posiada bardzo wydajną rafinerię, czy moce przerobowe są w 100% wykorzystywane? Czy utrzymują Państwo dodatkowy potencjał związany ze zwiększeniem przerobu ropy naftowej ?

 

Mariusz Machajewski: W 2014 r rafineria gdańska Grupy LOTOS pracowała z rekordowym wykorzystaniem mocy na poziomie 94,2%.

 

Ryszard: Zysk netto za ostatni rok był katastrofalny, dziwię się, że kurs utrzymał się na tak wysokich poziomach, jakie perspektywy na najbliższe kwartały?

 

Mariusz Machajewski: Wyniki w najbliższych kwartałach będą uzależnione na kształtowania się cen produktów naftowych na globalnym rynku oraz cen ropy. Warto zwrócić uwagę, że duża strata netto za 2014 rok była spowodowana przeszacowaniami i odpisami księgowymi, które wynikały w dużej mierze, ze znacznej przeceny produktów naftowych i ropy.

 

Jacek: Strategia Grupy zakłada wypłatę dywidendy w wysokości do 30% zysku netto. Z kolei patrząc na historię spółka w ostatnich latach nie dzieliła się zyskami. Kiedy można liczyć na wypłatę dywidendy?

 

Mariusz Machajewski: Spółka zakłada w swej strategii możliwość wypłaty dywidendy na poziomie 30% zysku, jednak decyzja o wypłacie jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

 

sadercej: Czy spółka zamierza sprzedać Lotos Kolej? Czy prowadzone są rozmowy na ten temat z OT Logistic? Kiedy można spodziewać się dojścia transakcji do skutku?

 

Mariusz Machajewski: Rozważane są różne warianty konsolidacji aktywów wokół LOTOS Kolej, jednak obecnie nie są prowadzone rozmowy z żadnym potencjalnym inwestorem.

 

Małgosia76: Jak przewiduje Pan kształtowanie się marży rafineryjnej w 2015 roku? Czy przełoży się ona na wyniki spółki?

 

Mariusz Machajewski: Modelowa marża rafineryjna jest wypadkową czynników całkowicie niezależnych od spółki, jak powszechnie wiadomo. Obecna wartość marży modelowej pozostaje na dość wysokim poziomie.

 

Marcin Buchla: Jaki jest planowany Capex na najbliższe lata?

 

Mariusz Machajewski: W 2015 roku Spółka zakłada Capex na poziomie ok. 2 mld PLN, do końca roku ogłoszona zostanie Strategia rozwoju na kolejne lata, a co za tym idzie, związane z jej realizacją nakłady inwestycyjne.

 

Jacek: Na co składają się rezerwy na świadczenia pracownicze widoczne w bilansie?

 

Mariusz Machajewski: Świadczenia pracownicze Grupy LOTOS S.A. zostały w detalach omówione w nocie nr 26 Sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za 2014 rok (na str. 45 – 47).

 

Krzysztof: Witam, mam pytanie jak nowy podatek paliwowy (opłata zapasowa) wpływa na działalność spółki?

 

Mariusz Machajewski: W dniu 22 lipca 2014 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 roku poz. 1695), która wprowadziła obowiązek uiszczania na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych nowej daniny publicznej w postaci opłaty zapasowej. Do jej uiszczania zobowiązani są producenci oraz importerzy paliw. Opłata zapasowa nie jest podatkiem a kosztem producenta i importera paliw. Opłata zapasowa stanowi element, który brany jest pod uwagę w procesie ustalania cen produktów paliwowych.

 

robson: Witam, na jakie cele zostaną przeznaczone środki z ostatniej prowadzonej emisji?

 

Mariusz Machajewski: Środki pozyskane z emisji akcji Grupy LOTOS serii D zostaną przeznaczone na finansowanie kluczowych projektów inwestycyjnych, które mają na celu poprawę efektywności w segmencie produkcji I handlu (Projekt EFRA, tj. budowa instalacji opóźnionego koksowania, tzw. DCU) oraz na wsparcie rozwoju działalności poszukiwawczo-wydobywczej (Projekt zagospodarowania złóż gazowych B4/B6). Oba projekty są dość szczegółowo opisane w Prospekcie emisyjnym Spółki, dostępnym w internetowym serwisie relacji inwestorskich pod linkiem: http://inwestor.lotos.pl/206/strefa_inwestora/do_pobrania/prospekt