Chat with us, powered by LiveChat

Główni akcjonariusze Duonu sprzedali prawie połowę swoich udziałów

Skomentuj artykuł
© nikkytok - Fotolia.com

Spółka Duon podała w raportach bieżących z dnia 14.01.2015 informacje o zmianie stanu posiadania akcji dwóch głównych udziałowców. Mowa tu o Galiver Limited i RIT Capital Partners PLC, którzy przed wyprzedażą akcji posiadali łącznie ponad 47% udziałów w spółce. W komunikacie bieżącym poinformowano, że Galiver Limited sprzedał prawie 12,5 mln akcji, zmniejszając stan posiadania do 18 129 193 akcji. Tym samym udział akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZ zmalał do 17,51% z 29,54%. Drugi akcjonariusz, RIT Capital Partners PLC, sprzedał prawie 7,5 mln akcji. Zmniejszył on swoje zaangażowanie w spółce do 10,52% z 17,76%.

 

Główni udziałowcy sprzedali łącznie prawie 20 mln akcji, stanowiących ok. 19,5% kapitału zakładowego spółki. W dniu 12.01.2015 łącznie w transakcjach pakietowych zawarto transakcje na ponad 32,5 mln akcji, wszystkie po cenie 1,75 zł, co daje obrót na poziomie prawie 60 mln zł.

 

Jednym z kupujących był członek Rady Nadzorczej Grupy Duon. W komunikacie bieżącym z dnia 14.01.2015 spółka poinformowała, że otrzymała od członka Rady Nadzorczej informację o zakupie przez niego 500 000 akcji po cenie 1,75 zł w trybie transakcji pakietowej. Na razie niewiadomo kim byli pozostali kupujący.

 

Duon ma za sobą bardzo udany 2014 rok uwzględniając prognozy wyników finansowych. W ciągu ubiegłego roku były one dwukrotnie podwyższane przez Zarząd spółki. Pierwotne prognozy na 2014 rok zakładały osiągnięcie przez Duon 474 mln zł przychodów, 24,7 mln zł wyniku EBITDA, 184 mln zł zysku operacyjnego i 12,9 mln zł zysku netto. Prognozy były podwyższane w czerwcu i listopadzie 2014 roku. Spółka wskazała, że powodem podwyższenia prognoz finansowych było osiągnięcie wyższych niż pierwotnie zakładano przychodów i zysków z działalności operacyjnej w zakresie sprzedaży gazu ziemnego do klientów TPA oraz w transakcjach na rynku hurtowym gazu. Duon jednocześnie podkreślał, że „w związku z początkową fazą rozwoju rynku hurtowego gazu w Polsce, transakcje na tym rynku oraz osiągane w ich wyniku zyski mogą mieć charakter niepowtarzalny i w przyszłości mogą nie wystąpić”.

 

Z początkiem grudnia 2014 roku doszło to sfinalizowania przejęcia spółki AMB Energia S.A. za 32 mln zł. Zgodnie z umową 16 mln zostanie zapłacone w gotówce, a kolejne 16 mln zł w akcjach 

obejmowanych w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych. Przypomnijmy, że AMB Energia S.A. prowadzi działalność od 4 lat i w tym okresie zbudowała największą w Polsce pośrednią sieć sprzedaży energii elektrycznej do przedsiębiorstw na zasadach dostępu do infrastruktury stron trzecich (TPA). Duon wskazuje, że przejęcie jest wsparciem realizacji jednego z celów strategicznych, czyli osiągnięcie pozycji największego niezależnego dostawy energii elektrycznej i gazu w Polsce.

 

Również w grudniu ubiegłego roku Duon ogłosił politykę dywidendy, zgodnie z którą zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2014 rok w wysokości 5 groszy na akcję. Począwszy od 2016 roku zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 30% skonsolidowanego zysku netto, pod warunkiem utrzymania przez spółkę wskaźnika zadłużenia dług netto do EBITDA na poziomie nie przekraczającym 2,5.

 

Od początku 2013 roku kurs akcji Duonu porusza się w trendzie wzrostowym. Ostatnia korekta, zapoczątkowana z końcem października 2014 roku, zniosła kurs od szczytu 2,40 zł do poziomów 1,76 zł. Pociągnęło to za sobą przebicie pierwotnej linii trendu wzrostowego, która zamieniła się w opór dla dlaszego ruchu wzrostowego. Dodatkowo negatywny wydźwięk stwarza uformowana w listopadzie i grudniu ubiegłego roku formacja RGR (ramię - głowa - ramię), której linia szyi wyrysowała się na poziomie 2 zł. Tym samym jest to silna strefa podaży, na której zatrzymały się ostatnie wzrosty.

 

Duon analiza techniczna

Źródło: stooq.pl

 

Przypomnijmy, że akcje Duonu posiadamy w Portfelu SII. Z obecnym składem portfela oraz ostatnimi zmianami można zapoznać się tutaj.

 

 

 

Źródło: Duon S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie