Chat with us, powered by LiveChat

Grupa Eurocash – lider hurtowej dystrybucji produktów FMCG

Skomentuj artykuł
© nikkytok - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat Grupy Eurocash przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

  1. Profil Spółki
  2. Akcjonariat
  3. Ocena jakości komunikacji Spółki z rynkiem
  4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja Spółki
  5. Analiza wyników finansowych
  6. Ocena perspektyw finansowych i plany rozwoju Spółki
  7. Analiza wskaźnikowa
  8. Analiza techniczna
  9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

GRUPA EUROCASH S.A.

 

 

1. Profil spółki

Grupa Eurocash jest liderem w Polsce w zakresie hurtowej dystrybucji produktów FMCG. Spółka posiada ok. 20 tysięcy produktów w swojej ofercie i zatrudnia 12 tys. pracowników na terenie całego kraju. Budowa Grupy kapitałowej Eurocash rozpoczęła się w 2003 roku, kiedy to Luis Amaral z partnerami biznesowymi dokonał wykupu menedżerskiego spółki Eurocash Cash&Carry od Jeronimo Martins. Początkowo firma posiadała 48 hurtowni oferujących produkty FMCG za gotówkę. Od roku 2006 grupę kapitałową powiększały następujące firmy: Delikatesy Centrum, KDWT, Pay Up Polska, McLane Polska, Batna, Polcater, Premium Distributors i Grupa Dystrybucyjna Tradis. Obecny skład Grupy jest następujący:

 

Struktura Eurocash

Źródło: Eurocash S.A.

 

W ostatnim czasie Eurocash nabył udziały we Frisco.pl - jednym z największych graczy na polskim rynku zakupów przez Internet. Przejął również kontrolę nad siecią sklepów detalicznych Inmedio (funkcjonujących głównie w galeriach handlowych) oraz Firmę Rogala.

 

Celem Grupy Eurocash jest zapewnienie konkurencyjności niezależnym sklepom detalicznym w kraju. W strategii istotne miejsce ma też oferowanie wartości dodanej dla klientów Grupy oraz zwiększanie wartości spółki dla akcjonariuszy. Realizacja strategii zakłada dalszy wzrost organiczny w poszczególnych kanałach dystrybucji, a także kontynuację akwizycji na rynku sprzedawców hurtowych oraz sieci franczyzowych.

 

Na koniec września 2014 r. w ramach grupy funkcjonowało 161 hurtowni dyskontowych Eurocash Cash&Carry (wraz z 3 hurtowniami Batna). Liczba sklepów sieci ABC wyniosła 6 612, a sieci Delikatesy Centrum – 938. Powiązane sieci franczyzowe Eurocash Dystrybucja (dawny Tradis) obejmowały sklepy Groszek w liczbie 1 383, Euro Sklep S.A. 501 i Lewiatan 2024. Natomiast liczba sklepów partnerskich współpracujących ze spółką w ramach Partnerskiego Serwisu Detalicznego wyniosła łącznie 744.

 

2. Akcjonariat

Największym akcjonariuszem Euracash S.A. jest Luis Amaral wraz zależnym od siebie podmiotem Politra B.V. Łącznie dysponuje on 43,74% wszystkich akcji. Ponad progiem 5% są jeszcze dwaj inwestorzy finansowi – fundusze zarządzane przez Cartica Management (5,05% akcji) oraz fundusze zarządzane przez Coronation Assets Management Limited. Free float jest duży - stanowi 46,21% walorów, co owocuje dużą płynnością w obrocie akcji. Dodatkowo pięciu członków zarządu posiada razem 1 476 675 akcji. Kapitał zakładowy dzieli się na 138 573 386 akcji.

 

Struktura akcjonariatu Eurocash

Źródło: Eurocash S.A.

 

3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem

Relacje inwestorskie Eurocashu należy ocenić negatywnie. Jak na spółkę z WIG20 jakość komunikacji z inwestorem indywidualnym jest słaba. Przedstawiciele Eurocashu nie biorą udziału w konferencjach inwestorskich dedykowanych inwestorom indywidualnym, a spółka nie organizuje czatów internetowych, w których istniałaby możliwość zadania pytań. Na stronie internetowej co prawda istnieje dedykowana zakładka na prezentacje inwestorskie, jednak jej zawartość jest pusta. Nie znajdziemy również zapisów video lub audio z konferencji wynikowych czy też zapisów z przebiegów Walnych Zgromadzeń.

 

Pozytywnie należy natomiast ocenić jakość sprawozdań finansowych (szczególnie raportu rocznego za 2013 rok), a także dostępność przedstawicieli Zarządu spółki dla dziennikarzy.

 

4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

Eurocash jest liderem w zakresie obsługi rynku spożywczego w Polsce. Jego udział wynosi 19%.

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie