Chat with us, powered by LiveChat

Sytuacja techniczna banków nie napawa optymizmem – przegląd wykresów

Skomentuj artykuł
© Pefkos - Fotolia.com

Na GPW nie ma hossy bez banków – tak to prawda. W skład WIG20 wchodzi 5 banków – PKO BP, PEKAO, BZWBK, mBank i Alior Bank. PKO BP ma obecnie największy udział w WIG20, a PEKAO jest trzeci pod tym względem. Patrząc na wykres WIG Banki widać trend boczny trwający od ponad roku, a ten sam kierunek obrały również główne indeksy GPW, czyli WIG20, WIG30 i WIG. Dużą niepewność w ostatnich tygodniach budzi wielokrotne testowanie linii trendu wzrostowego na wykresie WIG Banki. Jej potencjalne przełamanie może być złym prognostykiem dla byków na przyszłość. W takim scenariuszu ostatnim poziomem wsparcia pozostanie dolne ograniczenie konsolidacji, czyli poziom 7650 pkt.

 

WIG Banki

 

Dla przypomnienia prezentujemy poniżej skład indeksu WIG Banki oraz udział w indeksie poszczególnych spółek:

 

Lp.

Instrument

Udział w indeksie

Lp.

Instrument

Udział w indeksie

1

PKOBP

32,324

8

ALIOR

3,638

2

PEKAO

26,608

9

GETINOBLE

2,912

3

BZWBK

11,949

10

UNICREDIT

0,821

4

MBANK

7,047

11

GETIN

0,764

5

INGBSK

5,162

12

BANKBPH

0,423

6

HANDLOWY

3,852

13

BOS

0,399

7

MILLENNIUM

3,761

14

BNPPL

0,341

Źródło: Gpw.pl

PKO BP

Wielkimi krokami zbliżamy się do momentu ważnych rozstrzygnięć na wykresie akcji PKO BP. W tym przypadku sytuacja jest klarowna. Od połowy 2012 r. uformowała się linia trendu wzrostowego z wieloma punktami oparcia. Z kolei od góry, kurs ogranicza linia trendu spadkowego. Wyłamanie którejkolwiek z dwóch linii będzie poważnym sygnałem dalszego kierunku notowań akcji. Poziomy oporu i wsparcia wynikające z tych formacji to odpowiednio okolice 38,6 zł i 36,2 zł.

 

Wykres AT PKO BP

Źródło: stooq.com

PEKAO

Wykres akcji PEKAO wygląda bardzo podobnie jak indeks WIG Banki. W tym przypadku mamy również do czynienia z rocznym trendem bocznym. Kurs akcji porusza się między poziomami ok. 195 zł a 163 zł. W dłuższym terminie obowiązuje trend wzrostowy, którego linia pokrywa się obecnie z dolnym ograniczeniem konsolidacji. Potwierdza to bardzo dużą wagę tego poziomu jako wsparcie.

 

Wykres AT Pekao

Źródło: stooq.com

BZ WBK

Notowania akcji BZ WBK są w ostatnim czasie wręcz przyklejone do linii trendu wzrostowego. Ostatni półtora miesięczny okres charakteryzował się niewielkim zmianami kursu akcji. Jednak może to oznaczać ciszę przed burzą, gdyż zarówno od dołu jak i od góry zbliżają się istotne poziomy. Tak jak w przypadku PKO BP, w najbliższym czasie zostaną wygenerowane ważne sygnały z punktu widzenia analizy technicznej. Należy uważać na przełamanie poziomu oporu 412 zł oraz strefy wsparć 365-382 zł.

 

Wykres AT BZ WBK

Źródło: stooq.com

Alior Bank

Dość czytelnie przedstawia się sytuacja techniczna na wykresie Alior Banku. Obecnie kurs jest w krótkoterminowym kanale wzrostowym, a w dniu dzisiejszym (tj. 10.12.2014) notowania testują jego dolne ograniczenie. Potencjalne przełamanie poziomów 79 zł będą sygnałem do osunięcia się kursu do poziomu wsparcia w okolicy 71 zł. Wsparciem psychologicznym jest też cena emisyjna (73,30 zł) ostatniej serii akcji w ilości 2,36 mln, które mają częściowo sfinansować przejęcie Meritum Banku. W optymistycznym scenariuszu kurs powinien poruszać się dalej w rosnącym kanale, a potwierdzeniem dalszego ruchu w górę będzie przełamanie istotnej, średnioterminowej linii trendu spadkowego. Przebiega ona obecnie na poziomie ok. 85 zł. Warto też dodać, że we wrześniu uformowała się formacja RGR, która po przebiciu linii szyi została w pełni zrealizowana. Podsumowując inwestowanie, a może bardziej granie na akcjach Alior Banku pod sygnały analizy technicznej, do tej pory zdaje egzamin.

 

Wykres AT Alior Bank

Źródło: stooq.com

Millennium

Niekorzystnie dla byków, a korzystnie dla niedźwiedzi wygląda wykres akcji Banku Millennium. Decydującym momentem był początek listopada tego roku i przełamanie ponad dwuletniej linii trendu wzrostowego. Potwierdzeniem istotności tej linii była już dwukrotna, nieudana próba powrotu ponad nią. Pierwsze symptomy słabości byków były już widoczne we wrześniu po wyjściu górą z krótkoterminowego kanału spadkowego. Wówczas impuls wzrostowy nie potrwał długo, a notowania ponownie zaczęły tworzyć kanał spadkowy.

 

Wykres AT Millennium

Źródło: stooq.com

Getin Noble

Trend spadkowy na akcjach Getin Noble Banku trwa w najlepsze. Dopóki kurs akcji nie opuści górą kanału spadkowego, zakup akcji w tym przypadku dla wyznawców analizy technicznej jest obarczony dużym ryzykiem. Obecne poziomy ograniczeń obowiązującego kanału to 2,60 zł oraz 2,00 zł. Akcje Getin Noble „lubią” poruszać się w kanałach trendowych, gdyż wcześniej kurs przez 13 miesięcy rósł w kanale wzrostowym.

 

Wykres AT Getin Noble

Źródło: stooq.com

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie