Chat with us, powered by LiveChat

CD Projekt przestanie konsolidować deficytową spółkę zależną cdp.pl

Skomentuj artykuł
© Péter Mács - Fotolia.com

CD Projekt sprzedał znaczną część udziałów w spółce zależnej cdp.pl zajmującej się dystrybucją gier, filmów, e-booków czy audiobooków. Transakcja dotyczy sprzedaży udziałów stanowiących 45,7% kapitału zakładowego, a po niej giełdowej spółce pozostanie już tylko pakiet 8,79% udziałów. Stroną kupującą był notabene sam cdp.pl, który przejęte udziały własne umorzył. Z tytułu sprzedaży akcji CD Projekt zainkasował 4,94 mln zł. Jednocześnie zawarta umowa umożliwia odsprzedanie pozostałych udziałów w cdp.pl, a potencjalna możliwa kwota do uzyskania to 1,6 mln zł. CD Projekt wraz ze sprzedażą znaczącego pakietu udziałów w spółce zależnej przestanie konsolidować jej wyniki, a przypomnijmy, że cdp.pl osiągał ujemny wynik netto. Kontrolę właścicielską nad cdp.pl przejmą obecni członkowie jej zarządu.

 

CD Projekt będzie mógł również w przyszłości uzyskać dodatkowe środki pieniężne z tytułu roszczeń cdp.pl wobec firmy Empik. W komunikacie bieżącym CD Projektu możemy przeczytać, że:

 

"Dodatkowo, poza wynagrodzeniem należnym Spółce z tytułu umarzanych udziałów spółki cdp.pl, w ramach zawartej umowy Emitent uprawniony będzie również do wynagrodzenia uzależnionego od wysokości kwot uzyskanych przez cdp.pl od EMPIK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z roszczeniami zgłoszonymi przed dniem 26 listopada 2014 roku w sprawach z powództwa cdp.pl przeciwko EMPIK sp. z o.o., bez względu na to czy zapłata tych kwot na rzecz cdp.pl nastąpi dobrowolnie, czy w drodze egzekucji cywilnej oraz bez względu na to czy zapłata nastąpi po wydaniu wyroku w sprawie, czy w wyniku zawarcia ugody lub uznania roszczenia, pomniejszonych o sumy wszelkich wydatków poniesionych przez cdp.pl w związku z dochodzeniem tych roszczeń."

 

Sam CD Projekt argumentuje sprzedaż udziałów w cdp.pl realizacją przyjętego modelu działalności. Zakłada on koncentrowanie się na segmentach o globalnym zasięgu działania i realizowanej sprzedaży. W świetle tego działalność skoncentrowanej na rynku krajowym i mającej inne cele strategiczne dotychczasowej spółki zależnej, przestała mieć istotny wpływ na działalność CD Projekt.

 

Źródło: CD Projekt S.A.

 

Więcej:

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie