Chat with us, powered by LiveChat

W poszukiwaniu okazji inwestycyjnych na wykresach spółek odzieżowych

Skomentuj artykuł
© Myst - Fotolia.com

Zakończył się okres publikacji wyników za trzeci kwartał. Inwestorzy „skonsumowali” już najświeższe dane finansowe w kursach akcji. Przed nami końcówka roku, która zawsze budzi wiele emocji na rynku. Dla części inwestorów to również okres, w którym będą budować swoje pozycje na rynku pod wyniki za ostatni, czwarty kwartał roku kalendarzowego. A okres Świąt Bożego Narodzenia jest dla wielu sektorów okresem żniw pod względem zysków. Jednym z takich właśnie sektorów jest branża odzieżowa. Jej przedstawiciele na GPW mają zróżnicowaną kondycję finansową. Przejrzeliśmy wykresy kursów akcji wybranych spółek w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.

LPP

Akcje LPP wielokrotnie próbowały na stałe przebić poziom 10 000 zł. Co prawda dochodziło do transakcji powyżej tej bariery, jednak ciężko mówić o wiarygodnym pokonaniu tego oporu. Obecnie stanowi on górne ograniczenie kanału bocznego. Dolne ograniczenie zostało ukształtowane w okolicach 7 100 zł. Na wykresie zostały zaznaczone również dwie linie trendów wzrostowych. Pierwsza, trwająca od początku 2012 r. została przełamana w kwietniu tego roku. Druga, zainicjowana (uwaga!) pod koniec 2001 r. przy kursie ok. 45 zł obowiązuje do dziś i obecnie przebiega w okolicach 5 500 zł. Podsumowując wykres akcji LPP, należy stwierdzić trend boczny w średnim terminie.

 

Wykres LPP

Źródło: stooq.pl

Monnari Trade

Firma Monnari przynosi swoim akcjonariuszom prawdziwą huśtawkę nastrojów. Obecnie kurs jej akcji oscyluje wokół 10 zł. Jeszcze w połowie 2012 r. był on poniżej złotówki, a w okresie hossy w latach 2007-2008 notował poziomy 40 zł. Po ponad 200% zwyżce na przełomie lutego i marca 2013 r. kurs akcji Monnari objął kierunek wzrostowy tworząc linię trendu wzrostowego. Jej poziom przebiega teraz w okolicach 9,40 zł. Ostatnie, lokalne maksimum intraday wynosi 10,75 zł. Wśród wybranych spółek, akcje Monnari mają najbardziej widoczny i sprecyzowany trend wzrostowy.

 

Wykres Monnari

Źródło: stooq.pl

Redan

Jeszcze na początku 2013 r. Redan był w poważnych tarapatach finansowych, co zaprowadziło notowania jego akcji na poziomy groszowe. Po transakcji sprzedaży części udziałów w spółce zależnej i otrzymaniu zastrzyku gotówki, Redan spłacił wszystkie, pozostałe „stare” kredyty. Informacja o tej transakcji w krótkim okresie zaowocowała wzrostem kursu akcji z poziomu 1,50 zł do 2,60 zł. Obecnie na wykresie ukształtowała się linia trendu wzrostowego, który trwa od stycznia 2013 r. Górnym ograniczeniem obecnie utworzonej formacji są dwa ostatnie maksima – odpowiednio na poziomach ok. 2,75 zł oraz 2,65 zł. Wsparciem jest też często broniona strefa 1,95-2,05 zł. W przypadku walorów Redana na dzień dzisiejszy należy stwierdzić w krótkim terminie trend boczny, a w średnim horyzoncie trend wzrostowy.

 

Wykres Redan

Źródło: stooq.pl

Vistula

Vistula oprócz segmentu handlu odzieżą posiada też w swojej grupie firmę W.Kruk, która prowadzi sieć salonów jubilerskich. Podobnie jak Redan i Monnari, Vistula miała jeszcze kilka lat temu ciężkie chwile w zakresie kondycji finansowej, a kurs akcji w latach 2011-2013 był notowany poniżej złotówki. Od sierpnia ubiegłego roku do momentu obecnego, na wykresie powstała formacja trójkąta. Od dołu ogranicza ją wsparcie na poziomie ok. 1,55 zł, a od góry krótkoterminowa linia trendu spadkowego przebiegająca w tej chwili na poziomie ok. 1,90 zł. Wyjście dołem bądź górą z zaznaczonej formacji powinno określić kierunek trendu na kolejne miesiące. Zatem obowiązującym w krótkim terminie jest trend boczny.

 

Wykres Vistula

Źródło: stooq.pl

Solar Company

W przypadku akcji Solara sytuacja techniczna jest mocno sprecyzowana. Od momentu debiutu na GPW (kwiecień 2012 r.) walory spółki pozostają w trendzie spadkowym, a kurs spadł z poziomu ok. 13 zł do ok. 1,70 zł. Tylko w ostatnich 5 dniach sesyjnych kurs osunął się o blisko 20%. Zaznaczona linia trendu spadkowego przebiega obecnie na poziomie 2,35 zł i dopóki nie zostanie przełamana będzie obowiązywał trend spadkowy.

 

Wykres Solar

Źródło: stooq.pl

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie