Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Grupa Azoty po wynikach finansowych za I kwartał 2014

Źródło: Grupa Azoty
Czat inwestorski

Temat czata:

Grupa Azoty po wynikach finansowych
za I kwartał 2014

26 maja (poniedziałek) 2014  r. 
g. 11:30

    

Uczestnicy czata: na pytania inwestorów odpowiadać będzie:

 Andrzej Skolmowski    

Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za finanse Spółki Dominującej i całej Grupy Kapitałowej. Ponadto nadzoruje obszar IT i relacji 

z inwestorami giełdowymi. W przeszłości odpowiedzialny za kluczowe projekty restrukturyzacyjne, nadzorował także procesy przejęcia spółek: ATT Polymers GmbH, ZAK S.A., Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Wykonując nadzór właścicielski pełni funkcje w radach nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Dodatkowo reprezentuje Grupę Azoty jako Członek Zarządu Fertilizers Europe oraz CEFIC, a także zasiadając w branżowych organizacjach krajowych: PIPC, Polsko-Brazylijskiej Izbie Gospodarczej.    

 

Mr Andrzej Skolmowski,Vice – President of the Management Board is responsible for the finance in the Parent Company and the Grupa Azoty Group. Moreover, he supervises the area of IT and investor relations. In the past he was responsible for key restructuring projects and also supervised the acquisitions of: ATT Polymers GmbH, ZAK S.A., Zakłady Chemiczne „Police” S.A. and Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Performing the corporate governance, Mr Andrzej Skolmowski has been holding various functions in the Supervisory Boards of the companies within the Grupa Azoty Group. Furthermore, he represents Grupa Azoty as a Member of the Board of Fertilizers Europe and CEFIC as well as in national chemical branch organizations such as: Polish Chamber of Chemical Industry (PIPC), Polish and Brazilian Chamber of Commerce.

 

Zapis czata inwestorskiego

Moderator: Witamy na czacie z przedstawicielem Grupy Azoty, na Państwa pytania odpowiadać będzie Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za finanse - Andrzej Skolmowski.

 

 

Paulina Błaszczyk: Witam

 

Andrzej Skolmowski: Dzień dobry, serdecznie witam na kolejnym spotkaniu on-line

 

 

Michał_twardy: witam Pana Prezesa!

 

Andrzej Skolmowski: Witam Pana Michała!

 

 

morning: Przychody wzrosły jednak przy spadku marży. Dlaczego?

 

Andrzej Skolmowski: Wzrost przychodów wynika głównie ze zwiększenia ilości sprzedawanego asortymentu przy dużo niższych cenach.

 

 

Michał_twardy: chciałbym dowiedzieć się czy zarząd Azotów konsultuje na bieżąco swoje

strategiczne decyzje z przedstawicielami Norica Holdings, która ma 15% akcji?

 

Andrzej Skolmowski: Nie. Jeśli zachodzi taka potrzeba, Zarząd konsultuje swoje decyzje z Radą Nadzorczą.

 

 

gosc: Dlaczego Grupa płaci najmniejszą stopę dywidendy, tj. 0.3% spośród wszystkich spółek z WIG30

 

Andrzej Skolmowski: Stopa dywidendy ustalona została wg przyjętej przez Zarząd Strategii, tj. mieści się w przedziale 40% do 60% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy 2013.

 

 

indyvidualny: Panie Prezesie skąd tak duży wzrost kosztów sprzedaży oraz ogólnego zarządu?

 

Andrzej Skolmowski: Wzrost kosztów zarządu spowodowany jest przejęciem nowych Spółek w trakcie roku 2013. Bazą porównywalną jest I kw. 2013, w którym konsolidacja z Puławami nie obejmowała całego okresu. Wzrost kosztów sprzedaży wynika ze zwiększenia przychodów ze sprzedaży.

 

 

co z tym rynkiem?: Panie Andrzeju, dlaczego wynik Azotów tak mocno pogorszył się w stosunku do poprzedniego okresu?

 

Andrzej Skolmowski: Grupa Azoty zakończyła okres pierwszego kwartału 2014 roku wynikiem 181 922 tys. zł na działalności operacyjnej (EBIT) oraz zyskiem netto w wysokości 149 542 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 2 702 789 tys zł. Zrealizowane wyniki finansowe uległy pogorszeniu r/r o ponad 237 mln na wyniku EBIT oraz blisko 261 mln na poziomie wyniku netto (przy porównywalnym poziomie sprzedaży). Zanotowane spadki to głównie efekt wysokiej bazy porównawczej wynikającej w głównej mierze z ujęcia zdarzeń jednorazowych w IQ 2013 w postaci: * ujęcia wstępnego szacunku zysku z okazyjnego nabycia ZA Puławy w wys. 174 mln (z wpływem na EBIT) * ujęcia dodatkowego przychodu finansowego z tyt. przeszacowania do wartości godziwej pierwszego pakietu (10,3%) akcji Puław wycenianego przez wynik przed nabyciem pakietu kontrolnego (w wys. 27 mln) oraz dywidendy od ww. pakietu w wys. 18,5 mln zł (w obecnej sytuacji podlegającej wyłączeniu w procesie konsolidacji wyników ZA Puławy) z wpływem na wynik netto Wyłączając powyższe transakcje poziom znormalizowanej marży EBITDA kształtuje się nieznacznie poniżej poziomu roku ubiegłego (spadek do poziomu 12% z 13,2% w kwartale roku 2013) co w kontekście trudniejszych warunków funkcjonowania biznesów (presja cenowa w nawozach , utrzymująca się trudna sytuacja rynkowa w branży tworzywowej) wskazuję na słuszność podjętych kroków optymalizujących wynik Grupy (poprzez zwiększanie wolumenów sprzedaży oraz działania doskonałości operacyjnej przy jednoczesnym „wsparciu” pozytywnych tendencji rynkowych dla cen głównych surowców)

 

 

gosc: Czy Zarząd ma informacje kto stoi z ostatnimi dużymi zakupami akcji Grupy Azoty?

 

Andrzej Skolmowski: Zarząd nie otrzymał oficjalnych informacji o zmianach w zakresie posiadanych pakietów akcji Spółki.

 

 

brother: Panie Prezesie, czy wyniki mają związek z odpisami aktuarialnymi z tytułu nabycia innych podmiotów?

 

Andrzej Skolmowski: Nie.

 

 

chemik: Na jakim etapie są na dzień dzisiejszy rozmowy w sprawie transakcji nabycia Organika-Sarzyna SA?

 

Andrzej Skolmowski: W chwili obecnej projekt został odroczony z uwagi na ważące się losy wezwania na Ciech.

 

 

inwestor: Nie wszystkie segmenty osiągają dodatni EBIT czy nawet EBITDA. Segment Tworzywa charakteryzuje się większą sprzedażą dla odbiorców zewnętrznych. Dlaczego na tym segmencie jest strata?

 

Andrzej Skolmowski: Problem Segmentu Tworzyw to problem spadków cen kaprolaktamu, które są skutkiem otwarcia nowych instalacji w Chinach i powolnego zbilansowania potrzeb rynku wewntęrznego na cpl oraz wzrostu cen benzenu. Otwarta pozycja Grupy w cpl powoduje, że jesteśmy bardziej narażeni na osiąganie gorszych wyników. Mamy plan, który szybko realizujemy: wydłużenie łańcucha wartości. [Odbiorcy zewnętrzni mam nadzieję rozumiani jako odbiorcy za granicą Polski?]

 

 

ciepłownia: kiedy oficjalnie ogłosicie nową strategię?

 

Andrzej Skolmowski: Strategia na lata 2013 – 2020 została ogłoszona w ubiegłym roku, aktualnie trwają intensywne prace nad jej operacjonalizacją. Prosimy o cierpliwość.

 

 

crunch: Po wyeliminowaniu przychodów z okazyjnego nabycia w Iq2013 zysk netto za Iq2014 dalej jest mniejszy. Co się stało?

 

Andrzej Skolmowski: odpowiedz na to pytanie zawiera sie w juz przesłanej odpowiedzi na podobne pytanie o wyniki 2014.

 

 

Marek G.: Jaka dywidenda będzie w tym roku?

 

Andrzej Skolmowski: Wysokość wypłaty dywidendy nastąpi zgodnie z zapisami przyjętymi w strategii. Natomiast Zarząd rekomendował wypłatę dywidendy za rok 2013 w wysokości 0,20 zł za akcję.

 

 

gosc: Czy potwierdza Pan słowa Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy Azoty, że firma analizuje potencjalne synergie z Ciechem i rozważa zakup całej spółki, a nie tylko Organiki Sarzyna

 

Andrzej Skolmowski: Wiem, że Pani Przewodnicząca powiedziała, ze Grupa analizuje wiele potencjalnych celów, a nie konkretnie Ciech. Nie powiedziała, że analizujemy konkretnie zakup Ciechu. Przypominam, że aktualnie Ciech jest pod wezwaniem. To co jest przez nas analizowane to Organika Nowa Sarzyna, ale dopóki jest wezwanie dopóty projekt jest w zawieszeniu.

 

 

Marek G.: Zakładam, że na PL rynku nie ma już za wielu kandydatów do przejęć. Czy rozglądacie się na rynkach zagranicznych?

 

Andrzej Skolmowski: Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, analizujemy wszelkie okazje inwestycyjne, nie jesteśmy przy tym "odkurzaczem". Potencjalne cele akwizycyjne zawsze podlegają szczegółowej analizie i oceniane są pod kątem wpływu na wynik EBITDA i ROCE w poszczególnych segmentach naszego biznesu.

 

 

owca: Jak zmiany walutowe dotyczące syt. na Ukrainie wpłynęły na spółkę? Jak duże były odchylenia?

 

Andrzej Skolmowski: W okresie objętym tzw. kryzysem Ukraińskim odnotowano umocnienie EUR do PLN i do USD (osłabienie pary walutowej EUR/USD a tym samym osłabienie USD do PLN) co w kontekście naszej dodatniej ekspozycji walutowej na EUR i na USD nie przyczyniło sie w sposób znaczący do zachwiania wyników finansowych (dodatnie wyniki na EUR zostały w części skonsumowane spadkiem wyceny USD)

 

 

tarnowianin: W KRS jest wpisane, że spółka mieści się w Tarnowie, czy zamierza przenieść swoją działalność do Warszawy aby dla np. prestiżowych względów mieć adres w stolicy? Czy są takie plany?

 

Andrzej Skolmowski: Dokładnie tak, jak Pan stwierdził - zapis w KRS i Statucie Spółki wskazuje Tarnów jako siedzibę. Jest nam tu dobrze.

 

 

czat_Kaz: w moim odczuciu bardzo mocno wzrosły usługi obce w porównaniu z 1q2013. Czego dotyczą te koszty?

 

Andrzej Skolmowski: Wzrost usług obcych to efekt głównie niskiej bazy porównawczej (zwracam uwagę na fakt iż w 2013 Puławy konsolidowaliśmy dopiero od 18 stycznia; ponadto Siarkopol uwzględniony w wynikach I Q 2014 nie był z wiadomych przyczyn ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu za IQ 2013)

 

 

ciepłownia: stara ciepłownia ma funkcjonować do 2019 r. O ile zwiększą się koszty utrzymania dwóch elektrociepłowni?

 

Andrzej Skolmowski: Istniejąca elektrociepłownia będzie pracować do roku 2019 /2020 lub dłużej w zależności od stopnia wykorzystania godzin pracy w okresie derogacji. Koszty funkcjonowania nowego kotła będą znacznie niższe aniżeli obecnej kotłowni, w okresie zimy będą pracowały dwie kotłownie lecz ich koszt funkcjonowania nie będzie wyższy od obecnych całorocznych kosztów starej kotłowni. Nie zmieni się koszt funkcjonowania turbozespołu, gdyż lokalizacja nowej turbiny znajduje się w istniejącym budynku obok pozostałych turbin

 

 

gosc: Czy Grupa Azoty rozważa przejęcie Anwilu?

 

Andrzej Skolmowski: Nieustająco :) Marzenie stare jak świat wielu "azotowców" - połączyć siły Włocławka z wielką syntezą chemiczną. Ale gdyby tak się miało stać, kupujący musi chcieć, a przede wszystkim sprzedający musi chcieć sprzedać.

 

 

Heniek: pojawiły się informacje, że Azoty chcą dalej inwestować w Afryce? Co to będzie?

 

Andrzej Skolmowski: Myślimy o kwasie fosforowym i sprzedaży nawozów Grupy.

 

 

dzwon: Czy jak do tej pory nie ma problemów w prowadzeniu biznesu w Senegalu? Dobrze wygląda współpraca z miejscowymi władzami?

 

Andrzej Skolmowski: Współpraca układa się bardzo dobrze, niektórzy nawet mówią po polsku. Problemy są zawsze, na szczęście operacyjne, a z nimi dajemy sobie radę.

 

 

dzwon: hahah :D widzę, że Pan prezes w formie!

 

Andrzej Skolmowski: Trenowałem cały weekend!

 

 

Ivan: Będzie można spotkać się z Państwem na konferencji WallStreet 18 w Karpaczu już niedługo, czy będzie Spółka reprezentowana przez kogoś z Zarządu?

 

Andrzej Skolmowski: Spotykamy się z naszymi akcjonariuszami podczas konferencji WallStreet corocznie od naszego debiutu w 2008. Tym razem będę miał okazję spotkać się z Państwem osobiście w piątek - już teraz zapraszam.

 

 

paulina.blaszczyk@op.pl: W jakim zakresie chcą Państwo redukować koszty i marnotrawstwa w nadchodzącym okresie?

 

Andrzej Skolmowski: Marnotrawstwa?!!!! Nie prowadzimy takiej polityki. W wielu obszarach wykorzystujemy synergie, redukujemy koszty wytworzenia energii, dywersyfikujemy zakupy gazu. Ale zawsze dla niektórych może się wydawać, że jest to za mało.

 

 

gosc: Czy akcjonariusz rosyjski ma w jakimś stopniu wpływ na strategię i działalność operacyjną Grupy?

 

Andrzej Skolmowski: Ciągle o to pytacie. Gorący temat. Nie stygnie już od ponad dwu lat! Zarząd w formułowaniu strategii jak i w bieżącym zarządzaniu jest samodzielny. W ważnych sprawach prosi o zgodę Radę Nadzorczą. Rosyjski Akcjonariusz nie ma na to żadnego wpływu.

 

 

Ivan: Dlaczego taka nieduża dywidenda? Jaki to jest % zysku? Co spółka zamierza zrobić z resztą?

 

Andrzej Skolmowski: Dywidenda mieści się w widełkach 40-60%, a pozostała kwota rekomendowana jest jako kapitał zapasowy. Ostateczna decyzja zależeć będzie oczywiście do Walnego Zgromadzenia.

 

 

Ivan: Jest Pan w Zarządzie już od dawna. Jak Pan odbiera zmiany w funkcjonowaniu firmy od czasu dużej spółki do bardzo dużej? Jak się Pan czuje jako członek zarządu spółki z WIG30?

 

Andrzej Skolmowski: Rozumiem sugestię... jestem za długo. :-( Jako członek elitarnego grona WIG 30 czuję się dumny, że doń należymy, ale również, że udało nam się zrealizować ambitny cel. Zwłaszcza, że cel ten jeszcze w 2009 był ...nierealny! Z super zespołem można wszystko!

 

 

iron: spółka wykazała 96 mln zł wpływów ze sprzedaży aktywów finansowych. Co to były za aktywa?

 

Andrzej Skolmowski: Kwota 96 mln jest to lokata długoterminowa, która w I kwartale została przekwalifikowana do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

 

 

Ivan: Witam, czy jest wciąż zagrożenie przejęcia przez rosyjskie podmioty? zwiększenie aktualnego posiadania akcji ?

 

Andrzej Skolmowski: Reguły rynku kapitałowego są równe dla wszystkich. Aktualnie Norica posiada 15,34 % akcji Grupy Azoty S.A. O aktualnych planach inwestora wobec naszej Spółki nie zostaliśmy poinformowani.

 

 

inwestor: no właśnie do koca tego nie rozumiałem... w raporcie tak dzielicie "odbiorcy wewnętrzni" i "zewnętrzni" myślałem, że wewnętrznymi oznaczacie wewnątrz grupy...a zewnętrzni to reszta

 

Andrzej Skolmowski: Odbiorcy wewnętrzni to oczywiście podmioty w grupie. Ze względu na problemy techniczne w GUBIN odbiór kaprolaktamu (a co za tym idzie sprzedaż wewnętrzna) z Tarnowa był niższy a przez to wyższa była sprzedaż tego asortymentu na zewnątrz

 

 

xyz: W jaki sposób planujecie zwiększyć majątek grupy? Jakie są planowane przejęcia? Co ma na myśli minister Karpiński?

 

Andrzej Skolmowski: To pytanie w zasadzie do Pana Ministra... My możemy stwierdzić tyle, że mamy świadomość bycia podmiotem strategicznym dla Skarbu Państwa.

 

 

Jaqub: Jakie są prognozy na 2q2014?

 

Andrzej Skolmowski: Spółka nie publikuje prognoz, wobec czego na to pytanie odpowiedzieć w dniu publikacji wyników.

 

 

ramos: Dlaczego zmniejszyły się przepływy z działalności inwestycyjnej?

 

Andrzej Skolmowski: Zmniejszenie przepływów z działalności inwestycyjnej wynikało z wpływów ze sprzedaży aktywów finansowych (lokata długoterminowa przekwalifikowana w I kw do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów).

 

 

trzymam akcje: Zysk na działalności operacyjnej spadł o kilkanaście milionów...jakie są dokładne pozycje kosztów, które to spowodowały?

 

Andrzej Skolmowski: Od strony kosztowej głównym elementem wpływającym na pogorszenie wyników były koszty sprzedaży (wynikające głównie ze zwiększonego wolumenu). Na wynik operacyjny należy także patrzeć przez pryzmat przychodów w tym poziom zrealizowanych cen których spadki r/r także nieznacznie (bo skompensowane na poziomie przychodów wolumenami) wpłynęły na pogorszenie wyników

 

 

Zbigniew: Jak realne jest dopuszczenie konkurencyjnych produktów z USA na Europę, co niewątpliwie zaszkodziłoby wynikom Azotów.

 

Andrzej Skolmowski: Zanim do tego dojdzie dołożymy wszelakich starań aby z zagrożeń uczynić przewagę. Zanim produkty trafią z USA, jest jeszcze praca nad surowcami i półproduktami, które z kolei mogą ten wynik poprawić. Oczywiście mówimy przy założeniu, że TTIP będzie chronił obustronne interesy oraz, że zostanie zauważone, że z uwagi na uwarunkowania surowcowo-energetyczne ta część Europy ...przewagami nie stoi.

 

 

janecki: spółka podpisała list intencyjny z KGHM. Czy może Pan powiedzieć coś więcej o tej współpracy? Na jakim etapie jest współpraca na dzień dzisiejszy?

 

Andrzej Skolmowski: Aktualnie projekt jest w fazie budowy koncepcji w kilku obszarach współpracy, m.in. przerobie fosfogipsów, poszukiwania złóż soli potasowej, fosforytów i dostępu do źródeł gazu ziemnego. Analizujemy projekt budowy elektrowni poligeneracyjnej.

 

 

czat_Kaz: W IQ2014 odnotowano spadek rentowności w porównaniu do IQ2013. Czy rentowności ulegną poprawie w przyszłości?

 

Andrzej Skolmowski: Spółka nie publikuje prognoz.

 

 

Marek G.: Jakie planujecie większe wydatki inwestycyjne w najbliższym czasie?

 

Andrzej Skolmowski: Informację o wieloletnich planach/projektach inwestycyjnych podamy wkrótce. Kończymy operacjonalizację strategii.

 

 

xyz: Jakie będą kolejne inwestycje w Puławach? Kiedy będzie ogłoszony plan inwestycyjny? Jesteśmy z was dumni!

 

Andrzej Skolmowski: To projekt o zupełnie innej skali i znaczeniu. Będziemy informować o tym w odpowiednim momencie, cały czas trwają przy nim prace.

 

 

Marek G.: Przejęcia Grupy Azoty to jedno, a jak wygląda sytuacja w której to Grupa może zostać przejęta? Czy jest silne wsparcie z Ministerstwa Skarbu i jasno postawione że Grupa ma

pozostać w polskich rękach?

 

Andrzej Skolmowski: Wsparcie jest niezmienne od dwu lat. Jesteśmy dołączeni do Projektów Strategicznych MSP pod osobistym nadzorem Ministra Skarbu Państwa. Pamiętać należy, że w związku z tym, iż jesteśmy spółką publiczną, zatem wsparcie jak i komunikacja muszą być zgodne z ustawą o obrocie. Jak dotąd odnosimy w tym obszarze sukcesy. A Wasze wsparcie?

 

 

study: Jak na dzień dzisiejszy przedstawia się sytuacja sporu sądowego o Grupy Azoty ATT Polymers GmbH.

 

Andrzej Skolmowski: Należy spodziewać się w najbliższych tygodniach wydania ostatecznego wyroku. Podtrzymujemy swoją opinię w sprawie ważności umowy sprzedaży udziałów spółki Grupa Azoty ATT Polymers GmbH oraz braku jakichkolwiek okoliczności uzasadniających zwrotne przeniesienie tych udziałów na rzecz jakiegokolwiek podmiotu. Ryzyko – choćby nawet minimalne – jednak zawsze istnieje.

 

 

risk: zmniejszeniu uległa wartość aktywów oraz pasywów. Dlaczego?

 

Andrzej Skolmowski: Na spadek pasywów główny wpływ miało spłata kredytów i pożyczek. Natomiast spadek aktywów wynika ze zmniejszenia aktywów trwałych (amortyzacja) oraz zmniejszenia stanu zapasów.

 

 

adik: Przychody zmalały w krajach Ameryki Południowej oraz pozostałych krajach. Dlaczego?

 

Andrzej Skolmowski: Zmniejsza się sprzedaż siarczanu amonu (AS) na rynkach Amer Poł, dlatego spadek. Wartość AS podnosimy intensyfikując sprzedaż w Europ[ie oraz poprzez dodawanie go do ASN saletrosiarczanu amonu. Dodatkowo, spadła sprzedaż nawozów do niektórych krajów Ameryki Łacińskiej. Chwilowo.

 

 

paulina.blaszczyk@op.pl: Ja mam pytanie dotyczące planów rozwojowych na kolejny okres. Jakie perspektywy rozwoju ma spółka? Jaka jest strategia ich realizacji?

 

Andrzej Skolmowski: Dokładamy wszelkich starań, aby były świetlane! Działamy zgodnie z przyjętą przez Zarząd i opublikowaną Strategią na lata 2013-2020, zakładane w niej cele spotkały się w momencie publikacji również z akceptacją rynku. Opracowywana aktualnie operacjonalizacja Strategii ma na celu uszczegółowienie przyjętych działań.

 

 

paulina.blaszczyk@op.pl: Jakie perspektywy rozwoju ma spółka?

 

Andrzej Skolmowski: Miłej lektury! Proszę podzielić się wrażeniami. http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/informacje/a

 

 

Jaca: Jakie cele przed Grupą w tym roku?

 

Andrzej Skolmowski: Integracja, operacjonalizacji strategii, uzgodnienie wieloletnich celów inwestycyjnych, nieustanna optymalizacja wyników, konsolidacja zarządzania finansami Grupy, ... Dokończę na następnym czacie!

 

 

mpk: Kiedy Pana zdaniem segment tworzywowy odzyska konkurencyjność? Czy nowa inwestycja w Tarnowie coś tu zmieni?

 

Andrzej Skolmowski: Poprzez inwestycje w Tarnowie patrzymy nad zwiększeniem efektywności a co za tym idzie rentowności całego skonsolidowanego ciągu poliamidowego. Planowana inwestycja zwiększająca nasze zdolności o 80 tt pozwoli zwiększyć nasz udział w rynku produktów bardziej przetworzonych (o wyższej marzy) jednocześnie wychodząc powoli z rynku kaprolaktamu o bardzo niskiej rentowności. Planowany termin oddania inwestycji to rok 2016

 

 

gosc: Dlaczego jest taka różnica w dywidendzie rok do roku, w zeszłym 150 mln a tym tylko proponuje się tylko 19 mln przecież spółka poprawiła wyniki się powiększyła o Puławy i Siarkopol

 

Andrzej Skolmowski: Wynik Grupy Azoty S.A. w 2013 roku wyniósł 44 mln i on jest przeznaczony do podziału. Natomiast powiększenie Grupy o Puławy i Siarkopol miało wpływ na skonsolidowane sprawozdanie.

 

 

iza: Czym spowodowany jest skokowy spadek zysku, przy wyższych przychodach?

 

Andrzej Skolmowski: Proszę prześledzić odpowiedzi dotyczące komentarza do wyników za Iq 2014 podane w tym czacie

 

 

inwestor.: Czy może Pan krótko podsumować w jakich projektach spółka bierze teraz udział i jak się one zapowiadają?

 

Andrzej Skolmowski: Mamy aktualnie kilka projektów otwartych, o różnym stopniu zaawansowania. Współpracujemy m.in. z KGHM, Lotosem, Ciechem, PGE, PGNiG w obszarach upstreamowych, energetycznych i rozwojowych. Projekty te są w różnych fazach, natomiast zapewniam Państwa, że ich realizacja poprzedzana jest każdorazowo dogłębną analizą. Do realizacji zakwalifikują się projekty mające pozytywny wpływ na wynik.

 

 

Ivan: Jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o fundusze europejskie? Mają być spore środki przeznaczone na chemię. Czy Grupa Azoty S.A. stara się je pozyskać / już pozyskała? I jak zamierza je wykorzystać?

 

Andrzej Skolmowski: Intensywnie pracujemy nad tym tematem. Wymieniamy się również wieloma pomysłami z polskimi i Instytutami naukowymi. Jest wiele ciekawych pomysłów! Potrzebny jest tyko ... spory budżet.

 

 

the beściak: Jakie są powodu wzrostu kosztów sprzedaży o blisko 40 mln zł rdr przy praktycznie stojących w miejscu przychodach?

 

Andrzej Skolmowski: Większy wolumen sprzedaży przy niższych cenach powoduje ze w rachunku wyników widzimy wyższe koszty sprzedaży przy porównywalnym (wartościowo) poziomie sprzedaży

 

 

mariusz: Czy ustalono już wartość godziwą spółki African Investment Group S.A.?

 

Andrzej Skolmowski: Zaprezentowane rozliczenie nabycia spółki African Investment Group S.A. jest rozliczeniem wstępnym. Grupa obecnie jest w trakcie ustalania wartości godziwej nabytych aktywów i pasywów.

 

 

gosc: Jak wygląda biznesowa drugi kwartał czy będzie lepszy od pierwszego

 

Andrzej Skolmowski: HA! Prognoz nie publikujemy. Ale. Uważni wiedzą, że w drugim kwartale zaczynamy przestoje i remonty, a jak stoimy to nie sprzedajemy... I tak dalej.

 

 

grafen: Witam, czy zdąży Pan odpowiedzieć jeszcze na pytanie w sprawie grafenu? Grupa Azoty jest zaangażowana w jego rozwój. Jakie macie plany, wizje i nadzieje w związku z nim?

 

Andrzej Skolmowski: Aktualnie mogę powiedzieć tylko, że intensywnie współpracujemy z ośrodkami badawczymi. Plany i nadzieje mamy duże, zdajemy sobie sprawę, że może to być materiał przyszłości.

 

 

dzienny: Jeśli chodzi o jednostkę dominującą to przy niewiele mniejszych przychodach został wypracowany większy zysk netto. Skąd tak duże przychody finansowe?

 

Andrzej Skolmowski: Przychody finansowe dotyczą otrzymanej dywidendy z Puław.

 

 

gosc: Czy spółka do realizacji akwizycji rozważa emisję akcji czy też chce finansować je

kredytem?

 

Andrzej Skolmowski: Kredyt na pewno. Jeśli zajdzie taka potrzeba zapytamy Akcjonariuszy o ewentualne podniesienie kapitału.

 

 

Ivan: Oczywiście nie miałem na myśli, że jest Pan za długo;) Doświadczony człowiek na odpowiednim miejscu.

 

Andrzej Skolmowski: Dziękuję! Pochwała Inwestora droższa niż order!

 

 

damian: Czy w 1q wystąpiły zakłócenia w dostawach gazu dla spółek z grupy?

 

Andrzej Skolmowski: Nie

 

 

TOmys: jak zachowują się marże. Sprzedaż jest dobra, ale wyniki średnie

 

Andrzej Skolmowski: po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych marża EBITDA na Grupie jest nieznacznie (ok 1%) gorsza od analogicznego okresu roku ubiegłego

 

 

Akcjonariusz: W takim razie w temacie Rosjan... Czy Zarząd ma plany zabezpieczenia się przed zwiększaniem udziałów przez Rosyjskie podmioty?

 

Andrzej Skolmowski: Ma plany. Jesteśmy przygotowani od dawna na obronę przed wrogim przejęciem.

 

 

gosc: Czy nadal rozważacie sięgnięcie po finansowanie dłużne w ramach euroobligacji?

 

Andrzej Skolmowski: Rozważamy każdy dostępny wariant pozyskiwania finansowania niemniej w zakresie emisji euroobligacj takowe działanie wymaga jeszcze sporej pracy (uzyskanie rating itp.) dlatego w kontekście możliwości uzyskania akceptowalnego z pkt. widzenia kosztu finansowania na rynku polskiego będziemy starali sie z niego korzystać

 

 

bankowiec: Jak oceni Pan działalność Rady Grupy Azotów, pełniącej rolę doradczą, opiniującą oraz inicjującą działania?

 

Andrzej Skolmowski: Dopiero rozpoczynamy, odbyło się pierwsze spotkanie, planowane jest kolejne. Pracy Członkom Rady nie zabraknie.

 

 

tarder: W 1Q2013 koszty działalności w Niemczech przekroczyły przychody. W 1Q2014 roku jest już inaczej. Do jakich poziomów rentowności dąży Grupa na tym rynku?

 

Andrzej Skolmowski: Naszym celem jest uzyskanie niegorszych wyników (rentowności) niż roku ubiegłym mając na myśli poziomy znormalizowanych (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) wyników

 

 

szymek: Jaka część dostaw gazu jest już zahedżowana w zakresie cen?

 

Andrzej Skolmowski: A tu już wkraczamy powoli w obszar tajemnicy handlowej. Nie chcielibyśmy o wszystkim informować wszystkich. Chyba, że hedging potraktujemy zakupy gazu po taryfie PGNiG. :-)

 

 

forsal: Czy planowane są dalsze przejęcia i poszerzanie Grupy o nowe podmioty?

 

Andrzej Skolmowski: Jedynym publicznie znanym celem była Organika Sarzyna.

 

 

Akcjonariusz: Super czat!

 

Andrzej Skolmowski: Dziękuję za udział w czacie i zapraszam na kolejny. Niestety, nie zdążyłem odpowiedzieć na wszystkie pytania, zapraszam jednak do ich dalszego zadawania na forum. Do zobaczenia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg spotkania: wykorzystywanie cytatów z przebiegu czata w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@sii.org.pl

 

Po zakończeniu czatu zapraszamy do dyskusji na forum inwestorskim. Przez najbliższy

tydzień Spółka będzie udzielała odpowiedzi na pytania zadane przez inwestorów.

Specjalizacja 

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Azoty S.A. jest produkcja nawozów i związków azotowych, tworzyw konstrukcyjnych, chemikaliów organicznych, nieorganicznych i innych produktów chemicznych. Spółka osiąga również przychody ze sprzedaży energii, usług laboratoryjnych, logistycznych i innych. Ważne miejsce wśród nawozów azotowych produkowanych w Spółce zajmują nawozy azotowe z siarką, do których zalicza się Saletrosan®26 makro czy Siarczan Amonu AS 21. Tworzywa produkowane są przez Spółkę zarówno w formie naturalnej, jak i modyfikowanej (m.in. Tarnamid®, który jest nazwą handlową poliamidu 6 – PA6). W ramach tego segmentu produkowane są również m.in. kaprolaktam, cykloheksanon i cykloheksanol. Spółka jest też jedynym w Polsce producentem poliacetalu (POM) – o nazwie handlowej Tarnoform® (naturalny oraz modyfikowany kopolimer acetalowy). Grupa Azoty S.A. jest również doświadczonym producentem chemikaliów i dostawcą wysoko wyspecjalizowanych katalizatorów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym.
Spółka prowadzi szeroką działalność badawczą we własnych laboratoriach, wykonując ponad milion analiz rocznie. Współpracuje przy tym z najlepszymi ośrodkami naukowymi w kraju.

 

Szczegółowe informacje nt. Grupy Azoty, struktury organizacyjnej, osób zarządzających, strategii i innych znajdują się na stronie grupaazoty.com.