Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Trwa oferta publiczna Multimedia Polska SA – wywiad z Prezesem Zarządu Andrzejem Rogowskim

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII.

 

 

Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu

Multimedia wraca na GPW. Jak wygląda struktura oferty? Czy emitowane będą nowe akcje?

 

Oferta obejmuje do 45,2 mln akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy Spółki. W przypadku przydziału wszystkich oferowanych akcji oraz całkowitego wykonania opcji Greenshoe, będą one stanowić 49,2% kapitału. W ramach oferty Multimedia Polska nie będą emitowane nowe akcje.

 

Oferta publiczna skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce. Jednocześnie akcje sprzedawane są w ramach oferty prywatnej (private placement) zagranicznym inwestorom instytucjonalnym. Intencją Spółki jest przydzielenie Inwestorom Indywidualnym około 10% oferowanych akcji.

 

Pomimo, że oferta nie obejmuje emisji nowych akcji, a jedynie akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy, do których trafią też wpływy z oferty, wpływy uzyskane przez Tri Media Holdings zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań wobec Spółki. W efekcie Spółka otrzyma kwotę ok. 150 mln zł plus należne odsetki.

 

Proszę przybliżyć inwestorom, dlaczego spółka została wcześniej zdjęta z giełdy, a teraz ponownie wraca.

 

W 2011 r., ze względu na stosunkowo niską wycenę naszych akcji na GPW w następstwie światowego kryzysu finansowego oraz związanego z tym znaczącego obniżenia wartości w porównaniu do wycen innych operatorów telewizji kablowej osiągniętych w transakcjach prywatnych, nasi akcjonariusze większościowi postanowili wycofać akcje MMP z obrotu publicznego. Przy takich wycenach nie byliśmy w stanie dalej efektywnie realizować procesu konsolidacji rynku jako spółka giełdowa.

 

W latach 2011-2013 jako Spółka prywatna Multimedia Polska przeprowadziła szereg akwizycji umacniając swoją pozycję na rynku operatorów kablowych w Polsce. Ponadto dokonaliśmy restrukturyzacji naszego zadłużenia miedzy innymi emitując 7 letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej ponad 1 mld zł.

 

Po przeanalizowaniu strategicznych opcji dalszego rozwoju Grupy, wspólnie z akcjonariuszami zdecydowaliśmy, że najkorzystniejszym wariantem rozwoju jest upublicznienie Spółki i powrót na GPW. Decyzja ta będzie skutkować większą elastycznością struktury finansowania Spółki oraz w perspektywie średnioterminowej otwiera nowe możliwości pozyskiwania środków – oba te czynniki mogą mieć pozytywne przełożenie na działalność akwizycyjną Spółki. Duże znaczenie ma dla nas także wzmocnienie wizerunku, jakie niesienie ze sobą status spółki notowanej na GPW.


Spółka, którą Pan kieruje, jest jedną z trzech największych telewizji kablowych w Polsce. Jakie są mocne strony Multimedia Polska?


Rzeczywiście, Multimedia Polska jest jednym z trzech wiodących polskich operatorów kablowych dostarczającym usługi telewizji, Internetu oraz telefonii. Z naszej sieci korzysta 827,5 tys. klientów, którym Multimedia Polska dostarcza ok. 1,6 mln usług (RGU) w ok. 200 miastach.

Jednym z największych atutów Multimedia Polska jest nowoczesna i rozbudowana sieć szkieletowa oraz sieci dostępowe. Na koniec 2013 r. 86% sieci, mierzonych liczbą lokali w zasięgu, stanowiły kablowe lub światłowodowe sieci dostępowe, czyli najlepsze dostępne platformy dla świadczonych usług.

 

Jesteśmy wiodącym dostawcą telewizji kablowej na większości naszych rynków. Ograniczone pokrywanie się naszych sieci z obszarem działania innych operatorów telewizji kablowej oraz posiadana przewaga technologiczna w większości takich pokrywających się obszarów stawiają Multimedia Polska w korzystnej sytuacji wobec konkurencji.

 

Duża baza abonentów zapewnia nam odpowiednią skalę operacyjną do konkurowania z powodzeniem na szybko zmieniających się rynkach oraz pozwala na sprzedaż dodatkowych usług i produktów, jak również usług pakietowych.

 

Rynek telewizji kablowej w Polsce pozostaje nadal rozdrobniony pomiędzy ponad 600 operatorów. Nasza strategia zakłada dalszą konsolidację rynku. Mamy duże doświadczenie w przejmowaniu operatorów kablowych i telekomunikacyjnych oraz ich pomyślnej integracji z istniejącą działalnością Grupy. Przez ostatnie 23 lata Multimedia były zaangażowane w ponad 90 akwizycji.

 

Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2014 r. są lekko poniżej wartości osiągniętych w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Co wpłynęło w największym stopniu na osiągnięte wyniki?

 

Początek roku oceniamy jako obiecujący dla Grupy Multimedia. Przychody rok do roku faktycznie były nieznacznie niższe, co było spowodowane w dużej mierze zmianami w otoczeniu rynkowym, jednak szczególną uwagę należy zwrócić na porównanie do poprzedniego kwartału. Pierwszy kwartał 2014 r. był drugim z kolei, w którym obserwowaliśmy lekki wzrost przychodów, co może potwierdzać odwrócenie się niekorzystnych trendów obserwowanych w pierwszych 9 miesiącach 2013 r. związanych z cyfryzacją telewizji naziemnej.

 

Za rok 2012 r. spółka przeznaczyła 100% zysku netto na dywidendę. Za 2013 r. również całość zysku ma trafić na dywidendę. Jaka jest wielkość potencjalnej dywidendy przypadająca na jedną akcję i na kiedy wyznaczony jest proponowany dzień przyznania prawa do dywidendy?

 

Zarząd zamierza rekomendować ZWZ wypłatę dywidendy w wysokości 70,7 mln zł, czyli 100% zysku netto Grupy za 2013 r. Przy założeniu, że ZWZ uchwali wypłatę dywidendy w wysokości zaproponowanej przez Zarząd, proponowana dywidenda na jedną akcję może wynieść ok. 0,77 zł, co w przypadku ustalenia ceny sprzedaży akcji oferowanych na poziomie ceny maksymalnej, wynoszącej 21 zł daje stopę dywidendy w wysokości 3,7%.

 

Intencją Spółki jest zwołanie walnego zgromadzenia po przeprowadzeniu oferty publicznej, tak aby prawo do dywidendy objęło również nowych akcjonariuszy, którzy kupią akcje w ofercie publicznej. Wszystkie szczegółowe decyzje, w tym dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy, będą podejmowane przez akcjonariuszy na ZWZ.

 

Co zakłada polityka dywidendy na następne lata?

 

Począwszy od zysku za 2014 r. Zarząd planuje rekomendować przeznaczenie na wypłatę dywidendy 100% zysku netto wypracowanego przez Spółkę bądź Grupę (w zależności która wartość będzie mniejsza). Przy rekomendowaniu dywidendy Zarząd będzie uwzględniać wszelkie okoliczności, które mogą negatywnie wpłynąć na wartość wolnych środków pieniężnych posiadanych przez Spółkę bądź Grupę.

 

Czy spółka przedstawiła prognozę wyników za 2014 rok? Jakich wyników inwestorzy mogą się spodziewać?

 

Multimedia Polska nie publikuje prognoz wyników finansowych. W I kw. 2014 r. Grupa miała 175,7 mln zł przychodów, 91,4 mln zł skorygowanego zysku EBITDA i 12,6 mln zł zysku netto.

 

Jakie są główne założenia strategii i cele do zrealizowania na najbliższe lata?

 

Grupa realizuje obecnie kilka ważnych celów taktycznych w obszarze swojej strategii:

  1. Rozszerzanie bieżącego modelu biznesowego poprzez dodanie nowych usług spoza obecnego głównego portfolio. Uruchomiliśmy projekty związane ze sprzedażą energii elektrycznej, monitoringiem mieszkań oraz rozwijamy ofertę usług ubezpieczeniowych.
  2. Oferowanie usług potencjalnym użytkownikom nie będącym w zasięgu naszych sieci. 
    W styczniu 2014 r. Multimedia Polska wprowadziła usługi wirtualnej sieci komórkowej MVNO, posiadamy od dawna także usługę mobilnego Internetu. .Możemy łączyć te usługi z uruchomionymi w ostatnich miesiącach usługami monitoringu domowego, sprzedażą ubezpieczeń czy sprzedażą energii elektrycznej. Usługi te możemy z powodzeniem świadczyć zarówno naszym obecnym abonentom, jak i nowym abonentom, będącym dotychczas poza zasięgiem naszych sieci.
  3. Zwiększanie liczby RGU, ARPU i lojalności konsumentów poprzez dalszą intensyfikację sprzedaży usług w pakietach. Będziemy koncentrować się zwłaszcza na szybkiej cyfryzacji naszej bazy abonenckiej i zwiększaniu usług w oparciu o usługi telewizji cyfrowej. Mocno liczymy na dalsze zwiększanie naszej bazy klientów internetowych oraz zwiększanie szybkości oferowanych pakietów.
  4. Zwiększenie aktywności w obszarze konsolidacji rynku o poszerzanie zasięgu sieci dostępowych poprzez ich rozbudowę.
  5. Szersze stosowanie technologii PON w sieciach dostępowych zarówno w procesie ich budowy jak i modernizacji.
  6. Koncentracja na generowaniu wyższych wolnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

 

Na koniec proszę przypomnieć harmonogram oferty i widełki cenowe akcji.

 

Zapisy dla inwestorów indywidualnych są przyjmowane do 28 maja 2014 r. do godziny 18:00 w Punktach Obsługi Klienta: CDM Pekao, DM Pekao, DI Xelion. DM mBanku, BM Alior Banku, DM BOŚ i DM Raiffeisen Bank Polska. Cena maksymalna po której inwestorzy indywidualni składają zapisy na akcje została ustalona na 21 zł.

 


 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Multimedia Polska S.A. („Spółka”). W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który w dniu 13 maja 2014 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki (www.multimedia.pl). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.


Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie