Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

PKO Bank Polski SA – omówienie wyników finansowych za 1 kwartał 2014 roku oraz perspektywy rozwoju Banku

źródło: PKO Bank Polski
Czat inwestorski

Temat czata:

Omówienie wyników finansowych

za1 kwartał 2014 roku oraz perspektywy rozwoju Banku

19 maja
(poniedziałek) 2014 r. 
g. 12:00

    PKO Bank Polski

Uczestnicy czata: na pytania inwestorów odpowiadać będzie:

Prezes Zbigniew Jagiełło    

ZBIGNIEW JAGIEŁŁO

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego od października 2009 roku, powołany na kolejną kadencję w 2011 roku. Wcześniej przez blisko 9 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A. W globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował także dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku m.in. jako wiceprezes Zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI S.A.

 

W okresie kilkunastoletniej pracy na rynku finansowym był odpowiedzialny m.in. za:

  • Przeprowadzenie PKO Banku Polskiego z sukcesem przez okres kryzysowych zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych, przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji Banku jako lidera pod względem wielkości aktywów, kapitału i wypracowanego zysku w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej;
  • Przygotowanie i realizację strategii PKO Banku Polskiego na lata 2010-2012, która zaowocowała zdecydowanym wzrostem efektywności mierzonej wskaźnikami ROE, ROA i C/I, a także zwiększeniem zainteresowania spółką ze strony inwestorów krajowych i zagranicznych (PKO pozostaje liderem pod względem wartości akcji w wolnym obrocie giełdowym oraz ważnym emitentem długu korporacyjnego);
  • Dostosowanie PKO Banku Polskiego do wymogów coraz bardziej konkurencyjnego rynku finansowego poprzez uatrakcyjnienie oferty produktowej i podniesienie jakości obsługi klientów;
  • Przeformułowanie modelu operacyjnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w kierunku koncentracji na podstawowej działalności związanej ze świadczeniem usług finansowych.

 

Zbigniew Jagiełło jest aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję wysokich standardów rynku finansowego w Polsce. Członek Rady Związku Banków Polskich oraz prestiżowej organizacji Institut International D’Etudes Bancaires zrzeszających międzynarodowe środowisko bankowe. Wcześniej pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

 

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University.

 

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest także Wiceprzewodniczącym Rady Programowej Fundacji PKO Banku Polskiego, która powstała w 2010 roku z jego inicjatywy.

 

Wybrany Prezesem Roku 2011 przez Gazetę Giełdy Parkiet. Laureat Wektora 2011 przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP oraz Złotego Bankiera w kategorii Osobowość Roku 2011. Uznany także za Menedżera Roku 2011 w konkursie Gazety Bankowej. W 2012 roku tytuł jednego z Top 20 Managerów na czas kryzysu przyznał mu Bloomberg Businessweek Polska.

 

W 2013 został uhonorowany przez Miesięcznik Finansowy Bank nagrodą specjalną Innowator Sektora Bankowego 2012. Otrzymał również tytuły miesięcznika Brief - Człowiek Roku 2013 i Dziennika Gazety Prawnej - Wizjoner 2013 za wkład w rozwój sektora finansowego, konsekwencję w umacnianiu rynkowej pozycji lidera rynku i determinację w zmienianiu wizerunku Banku.


Zapis czata inwestorskiego

 

Moderator: PKO Bank Polski Dzień dobry. Zapraszam do zadawania pytań. Zbigniew Jagiełło

 

 

JurekE: Papież Jan Paweł II w encyklice ,,Centesimus Annus” w punkcie 35 wskazywał, że ,,celem przedsiębiorstwa nie jest po prostu wytwarzanie zysku, ale samo jego istnienie jaku wspólnoty ludzi, którzy na różny sposób zdążają do zaspokojenia swych podstawowych potrzeb i stanowią szczególną grupę służącą całemu społeczeństwu. Zysk nie jest jedynym regulatorem życia przedsiębiorstwa; obok niego należy brać pod uwagę czynniki ludzkie i moralne, które z perspektywy dłuższego czasu okazują się przynajmniej równie istotne dla życia przedsiębiorstwa”. Encyklika ta adresowana była nie tylko do katolików, lecz po prostu do wszystkich ludzi dobrej woli.

 

Zbigniew Jagiełło: Każda firma, zwłaszcza duża i publiczna ma zawsze do czynienia z różnymi grupami interesariuszy. W przypadku naszego Banku są nimi klienci, inwestorzy, pracownicy Banku i środowiska społeczne, w tym zwłaszcza środowiska lokalne, gdyż funkcjonujemy w skali całego kraju. W związku z tym zysk Banku jest bardzo ważnym celem, ale nie jedynym w naszej działalności. Staramy się zaspokajać potrzeby wszystkich tych grup. Uważam, że robimy to dobrze.

 

 

Adrian: Jak na wyniki finansowe banku wpłynęła zmiana przepisów księgowania przychodów i kosztów z bancassurance? Jak wpłynie to na przyszłe wyniki?

 

Zbigniew Jagiełło: PKO uwzględnił zalecenia KNF w zakresie księgowania przychodów z tytułu bank assurance na koniec IV. kwartału 2013 roku. Zmiana ta była neutralna dla wyniku finansowego, gdyż dotyczyła głównie przesunięć pomiędzy wynikiem odsetkowym i prowizyjnym. Analogiczne podejście uwzględniono w wynikach 1. kwartału 2014 również praktycznie bez wpływu na wynik całkowity. Wpływ na przyszłe wyniki jest oczywiście uzależniony od skali rozwoju portfela kredytowego oraz dynamiki sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.

 

 

ryba: Dlaczego obydwie agencje ratingowe w długoterminowych terminach dają PKO BP perspektywę negatywną?

 

Zbigniew Jagiełło: Oceny ratingowe odzwierciedlają zarówno sytuację finansową Banku jak i ocenę agencji ratingowej dotyczącej całej gospodarki jak i sektora bankowego. Ma to wpływ na wydanie perspektywy negatywnej. Dodatkowym czynnikiem jest wypłata regularnych dywidend przez PKO, które korzystne są dla akcjonariuszy, ale oznaczają niższe kapitały z perspektywy wierzycieli. Nie mniej oba ratingi są najwyższe wśród polskich banków i równe ratingowi Polski.

 

 

Goclowski-Reuters: Dzień dobry. Czy w 2. kw. uda się PKO BP zwiększyć zysk netto dla

akcjonariuszy w stosunku do 1 kw.?

 

Zbigniew Jagiełło: Zadeklarowaliśmy się, że zysk Banku w 2014 roku będzie najlepszy w całym sektorze bankowym. Dołożymy również wszelkich starań, aby zysk w 2014 roku był większy niź w 2013.

 

 

inwestor: Bank jest liderem na rynku kredytów mieszkaniowych, udziały aż 35,7%. Czy oznacza to, że bank stosuje mniej restrykcyjne wymogi odnośnie udzielania kredytów mieszkaniowych niż w innych bankach? Stąd klienci biorą kredyt w PKO BP ponieważ w innych bankach zostali odrzuceni. Czy może wynika to z atrakcyjniejszej oferty banku?

 

Zbigniew Jagiełło: Sami jesteśmy zaskoczeni tak dużym naszym udziałem rynkowym. Nie poczyniliśmy żadnego uelastycznienia w udzielaniu tych kredytów, co oznacza, że nasza oferta jest najatrakcyjniejsza na rynku.

 

 

dobry: dlaczego zdecydowaliście się akurat na przejęcie Nordei a nie innego banku?

 

Zbigniew Jagiełło: Zdecydowaliśmy się na zakup aktywów Nordea w Polsce, ponieważ profil biznesu uzupełnia działalność PKO Banku Polskiego, moment spowolnienia na rynku był dobry, a wycena atrakcyjna. Nordea Bank Polska ze względu na skalę, nienakładającą się sieć dystrybucji, dobry zespół i portfel Klientów, jest bankiem, który stosunkowo łatwo można zintegrować z naszym bankiem. W efekcie akcjonariusze mogą liczyć w najbliższych lata na ponad 13% zwrot z inwestycji.

 

 

dobry: Panie Prezesie, ile wynoszą synergie kosztowe z przejęcia Nordei?

 

Zbigniew Jagiełło: Szacujemy je na blisko 200 mln zł.

 

 

Daminan-SII: jak przewiduje Pan poziomy rynkowych stóp procentowych w najbliższej przyszłości?

 

Zbigniew Jagiełło: Uważam, że niskie stopy procentowe są dobre dla przedsiębiorców i polskiej gospodarki. Im dłużej tak są, tym lepiej. Przewidujemy rozpoczęcie się cyklu wzrostowego na przełomie 2. i 3. kwartału przyszłego roku. Sytuacja jest jednak zmienna i być może w drugiej połowie 2014 roku my i rynek zweryfikujemy swoją ocenę.

 

 

sister: W wyniku netto pokazują Państwo również tzw. „wynik pozostały”. Jakiego rodzaju są to

zyski?

 

Zbigniew Jagiełło: W wyniku pozostałym ujmowane są między innymi: wyniki jakie Bank wygenerował na instrumentach finansowych (papiery wartościowe, transakcje pochodne), wynik z pozycji wymiany czyli wynik na operacjach walutowych, przychody z tytułu dywidend oraz tak zwane pozostałe przychody i koszty operacyjne (w tej pozycji między innymi wykazywane są przychody ze sprzedaży udziałów np: wynik ze sprzedaży spółki eService w 4. kwartale 2013).

 

 

harnaś: Czy PKO BP przejmie Alior Bank? Są takie plany?

 

Zbigniew Jagiełło: Nie mamy takich planów.

 

 

zainteresowany: Jak mocno PKO BP jest zaangażowany na Ukrainie? Ile placówek, jakie obroty?

 

Zbigniew Jagiełło: Zaangażowanie PKO Banku Polskiego na Ukrainie jest niewielkie. Aktywa Kredobank na Ukrainie nie przekraczają 1% aktywów Grupy PKO. Kredobank posiada blisko 130 placówek, ale jako bank zachodniej Ukrainy, posiada je głównie w środkowej i zachodniej części kraju, tym samym nie są one obecnie narażone na bezpośrednie niebezpieczeństwo.

 

 

Tomson: Jaka jest sytuacja Kredobanku? Jaki może mieć wpływa na wynik PKO BP?

 

Zbigniew Jagiełło: Biorąc pod uwagę trudne otoczenie ekonomiczne na Ukrainie od 2009 roku, PKO Bank Polski prowadził w ostatnich latach bardzo konserwatywną politykę w zakresie rozwoju Kredobank. W efekcie bank był dobrze przygotowany na wybuch kolejnej fali kryzysu na Ukrainie, a wpływ Kredobank na wyniku Grupy PKO Banku Polskiego nie są istotne.

 

 

Zbyszek: Jak radzi sobie oddział banku w Ukrainie podczas kryzysu?

 

Zbigniew Jagiełło: Kredobank koncentruje się na utrzymaniu bezpieczeństwa i stabilności finansowej oraz poprawie wyników.

 

 

krzyko: czy da się wymiernie stwierdzić ile grupa straciła na konflikcie na wschodzie? Chodzi mi o potencjalne poniesione straty Kredobanku.

 

Zbigniew Jagiełło: Jest to kwota kilkudziesięciu milionów złotych, która jednak nie wypływ istotnie na wyniki PKO Banku Polskiego. Kryzys na Ukrainie ma niestety także wpływ na całą polską gospodarkę. Eksport do Rosji stanowi 1,8% PKB, a do Ukrainy 1,0%. Tym samym wpływ kryzysu na Ukrainie na wzrost gospodarczy w Polsce może wynieść od 0,3 do 0,6 % PKB w 2014 roku.

 

 

łozo: Niektóre banki mają zasadę nieprzekraczania relacji wskaźnika kredyty / depozyty powyżej 100. W PKO BP nie jest to zasadne?

 

Zbigniew Jagiełło: W PKO Banku Polskim jako źródło finansowania naszej działalności kredytowej poza depozytami wykorzystujemy również emisje obligacji na rynku krajowym i zagranicznym. W przypadku wskaźnika kredyty/źródła finansowania nasz wskaźnik jest poniżej 90%. Jesteśmy więc bezpieczni.

 

 

giełdowy: Panie Prezesie, jak wytłumaczy Pan tak niską prognozowaną dywidendę?

 

Zbigniew Jagiełło: Nasza propozycja jest zgodna z naszą polityką dywidendową, która uwzględnia rekomendację KNF dotyczącą utrzymania wskaźnika CAR powyżej 12%. W związku z przejęciem aktywów Nordea proponowana dywidenda za 2013 rok jest mniejsza niż w poprzednich latach.

 

 

jurek_74: Jaka będzie dywidenda za 2013 r. i kiedy będzie wypłacona?

 

Zbigniew Jagiełło: Rekomendujemy 0,75 złotego na akcję, proponowany Dzień Dywideny to 18 września 2014, a dzień wypłaty 3 października 2014.

 

 

Arkadiusz.S: dlaczego spadają przychody z tytułu kart płatniczych i operacji kasowych? Skoro gospodarka się rozwija, powinno być więcej transakcji i wpływów? Jak wygląda syt. prowizji?

 

Zbigniew Jagiełło: Wynik prowizyjne w 1. kw. 2014 był rzeczywiście niższy niż w 1. kw. 2013 co było spowodowane efektem sprzedaży udziałów w spółce eService (negatywny wpływ na wynik prowizyjny w 1. kw. 2014 to około 30 mln zł). Z uwzględnieniem tej kwoty dynamika wyniku z prowizji i opłat w ujęciu rocznym wyniosła by około 2,5%. Pozostałe składowe wyniku z prowizji i opłat wykazują w mojej ocenie stabilny poziom.

 

 

Tomasz_eM: z tego co widzę, planowana jest sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością banku. Jakie to aktywa? Kiedy można spodziewać się sprzedaży?

 

Zbigniew Jagiełło: Np. Qualia Development. Jesteśmy w trakcie sprzedaży. Być może, jeżeli otrzymamy satysfakcjonującą nas ofertę, do transakcji dojdzie w 3. lub 4. kwartale tego roku.

 

 

crete: z jakich powodów tak duży bank ma tak niski kapitał zakładowy?

 

Zbigniew Jagiełło: Kapitał zakładowy odzwierciedla wyłącznie historyczną nominalną wartość akcji. Tymczasem faktycznym miernikiem siły kapitałowym banku są fundusze własne, które obejmują wszystkie rodzaje kapitałów i zatrzymane zyski. Fundusze własne PKO Banku Polskiego na koniec 1 kw. Br. wyniosły aż 25,9 mld złotych i świadczą o wysokiej sile finansowej Banku.

 

 

Jacek_22: Panie Prezesie, ile osób aktywnie korzysta z funkcji, oferowanych przez program IKO? Jaki jest stosunek liczby aktywnych użytkowników aplikacji w stosunku do wszystkich osób, które ściągnęły aplikację na swój telefon? Czy bank posiada w ogóle takie informacje?

 

Zbigniew Jagiełło: Klienci naszego Banku zainstalowali już ponad 150 tysięcy aplikacji IKO. Codziennie dokonują kilku tysięcy operacji takich jak: wypłata z bankomatu, przelew P2P, płatność w POSie, płatność w internecie i przelew na rachunek bankowy. Obecnie koncentrujemy się na tym, aby w porozumieniu z pozostałymi pięcioma bankami uruchomić tą samą usługę w ramach Polskiego Standardu Płatności. Przewidujemy, że nastąpi to w 3. kw. tego roku.

 

 

David: Planowane jest utworzenie banku hipotecznego. Czy mógłby Pan rozwinąć ten temat?

 

Zbigniew Jagiełło: Biorąc pod uwagę zwiększone wymogi regulacyjne, dotyczące płynności długoterminowej, oraz strategię optymalizacji kosztu finansowania PKO Banku Polskiego, planujemy uruchomienie banku hipotecznego, który emitować będzie zabezpieczone listy zastawne. Uruchomienie banku planowane jest na przełom 2014 i 2015 roku. Dzięki emisji listów zastawnych PKO Bank Polskie dąży do wzmocnienia swoje bazy finansowania i przewag konkurencyjnych w bankowości hipotecznej.

 

 

wybory: spółka znacząco obniżyła koszty administracyjne – 6 mln, co wliczało się w ta kwotę?

 

Zbigniew Jagiełło: De facto koszty Banku wzrosły rok do roku o 6 mln zł. W zakresie kosztów rzeczowych i osobowych Bank wykazuje wysoką dyscyplinę i mimo wzrostu organizacji utrzymuje je na stabilnym poziomie, również w sytuacji niekorzystnych zmian regulacyjnych (np: wzrost składek na BFG z tytułu wprowadzenia opłaty ostrożnościowej). Wzrost kosztów w 1. kw. 2014 dotyczył przede wszystkim amortyzacji głównie składników majątku związanego z obszarem informatyki (co jest pochodną inwestycji Banku).

 

 

capital: Czytamy, że w strategii bank planuje organizować przejęcia polskie i zagraniczne. Czy są już jakieś plany jakie miałyby to być przejęcia?

 

Zbigniew Jagiełło: Właśnie takiego przejęcia dokonaliśmy w 2013 roku. W 1. kw. 2014 roku uzyskaliśmy wszystkie niezbędne zgody i obecnie jesteśmy w trakcie połączenia z Nordea Bank Polska. W grudniu ub. roku podpisaliśmy alians strategiczny w zakresie płatności elektronicznych z amerykańską grupą EVO Payments. Z sukcesem więc realizujemy naszą obecną strategię. Gdy będą nowe informacje dotyczące zadanego pytania, zgodnie z prawem, poinformujemy o nich publicznie.

 

Moderator: Dziękuję bardzo za wszystkie zadane pytania. Nie udało się, w związku z brakiem czasu, na wszystkie odpowiedzieć. Postaramy się w porozumieniu z organizatorami czatu w sposób zbiorczy i syntetyczny ustosunkować do wszystkich poruszonych kwestii. Serdecznie pozdrawiam, Zbigniew Jagiełło

 

Syntetyczne odpowiedzi na pytania zadane podczas czatu inwestorskiego (37 pytań), na które z powodu ograniczeń czasowych nie padły odpowiedzi

 

Uczestników (Tom, Mario.lozan, Wojas@, twin, stary wyjadacz, inwestor 007, Orzeł, super-inwestor, Irek, inwestuję, kapitan) zainteresowały kwestie związane z wynikiem finansowym i jego poszczególnymi składowymi.

 

Bank regularnie wypracowuje zysk netto i zapewnia swoim akcjonariuszom wysoki zwrot z kapitału. Zgodnie z polityką dywidendową, Bank przeznacza corocznie część zysku na wypłatę dywidendy, a pozostałą cześć na wzrost kapitałów własnych, które pozwalają na bezpieczny rozwój akcji kredytowej. Średnia stopa wypłaty dywidendy wyniosła w ostatnich latach 56,7%.

 

Od kilku lat Bank modernizuje sieć oddziałów i systemy informatyczne jak również inwestuje w nowoczesne urządzenia pozwalające na lepszą i wygodniejszą obsługę klientów takie jak bankomaty, wpłatomaty, opłatomaty. Jednocześnie dzięki ścisłej dyscyplinie wydatków, ogólne koszty administracyjne rosną w skali roku poniżej inflacji. Bank racjonalnie zarządza głównymi pozycjami rachunku zysku i strat, starając się minimalizować skutki obniżki stóp procentowych, jednocześnie utrzymując rentowność wszystkich produktów. Zakładając brak zmian stóp procentowych w Polsce chcielibyśmy, aby marża odsetkowa netto poprawiła się w stosunku do poziomu z 2013 roku (3,7%).

 

Biorąc pod uwagę strukturę walutową bilansu Banku, w zakresie EUR występuje zbilansowana sytuacja (zarówno portfel kredytów jak i wolumen depozytów w tej walucie nie są znaczące). Ryzyko stopy procentowej dotyczące zobowiązań długoterminowych wynikających z korzystania z instrumentów typu obligacje denominowane w walutach obcych jest minimalizowane poprzez odpowiednie transakcje zabezpieczające typu IRS. Bank nie powinien więc odnieść istotnych, negatywnych konsekwencji w wymiarze finansowym z tytułu spadku stóp w strefie euro.

 

Wprowadzone niedawno zmiany dotyczące zasad rozpoznawania przychodów ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, obniżki stawki interchange, jak i reforma systemu emerytalnego nie pozostaną bez wpływu na wynik prowizyjny, a jego utrzymanie na ubiegłorocznym poziomie będzie stanowiło wyzwanie w 2014 roku. Tym bardziej, że w 2013 roku Bank sprzedał 66% udziałów w spółce Service, co skutkowało zaprzestaniem jej konsolidacji, a szacowany ubytek w wyniku prowizyjnym z tego tytułu w kwartale to około 30 mln zł.

 

Bank uwzględnił zalecenia KNF przy księgowaniu przychodów z tytułu bancassuarance. Wynikające z nich zmiany były neutralne dla wyniku finansowego, przy założeniu braku tych zmian różnica w dynamice zysku netto 1Q 2014/1Q 2013 wyniosłaby około 0,65pp. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za 1. kwartał 2014 roku przychody z tytułu sprzedaży ubezpieczenia kredytów wyniosły 65,9 mln zł, podczas gdy koszty z tytułu sprzedaży ubezpieczenia kredytów wyniosły 22,8 mln zł.

 

Bank nie publikuje prognoz dotyczących wyników finansowych w poszczególnych kwartałach, natomiast oczekuje wypracowania w 2014 roku zysku netto wyższego niż w ubiegłym roku.

 

Uczestnik (stowarzyszony) zapytał o wartość kredytów udzielonych w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”.

 

W I kwartale 2014 roku Bank wprowadził do oferty kredyty mieszkaniowe z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie dla Młodych”, w ramach którego podpisał około 1,5 tys. umów z klientami na udzielenie kredytu, a łączna wartość udzielonych kredytów przekroczyła 255 mln PLN, w stosunku do całego portfela kredytów mieszkaniowych Banku jest to poniżej 0,5%.

 

Uczestników (hipoteczny, krzyko, red_dragon, Energetyk, Orzeł, zimmek) interesowały nowe produkty bankowe i wprowadzane innowacje w ofercie Banku.

 

Bank przez cały czas analizuje potrzeby klientów i tendencje występujące na rynku, a następnie przygotowuje i wprowadza do oferty nowe produkty i usługi zarówno w zakresie produktów takich jak kredyty, depozyty, konta jak i innych rozwiązań typu: płatności mobilne, płatności bezstykowe czy opłatomaty. Bank dokłada wszelkich starań, aby informacje o nowych produktach docierały do klientów szybko, a pracownicy oddziałów zawsze chętnie przekazują informacje i wyjaśnienia.

 

W I kwartale 2014 roku Bank prowadził aktywne działania mające na celu rozwój serwisu dziecka PKO Junior. Zostały wdrożone nowe funkcjonalności, których zakres obejmuje m.in. dodanie 2 nowych linii odznak dla dzieci, dodanie „Dobrych Uczynków” (przy pomocy, których dzieci mogą wspierać różne akcje charytatywnych organizowane przez Fundację PKO Banku Polskiego SA), rozbicie skarbonki z jednoczesnym przelewem.

 

W I kwartale 2014 roku minął rok od wprowadzenia płatności mobilnych IKO. Obecnie IKO jest najpopularniejszym i najbardziej rozwiniętym systemem płatności mobilnych w Polsce. Aplikacja jest stale wzbogacana o nowe funkcjonalności, co doceniają zarówno klienci jak i eksperci.

Na koniec marca 2014 roku działało ok. 70 tys. terminali przyjmujących płatności IKO, a liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła 136 tys.

Użytkownikom aplikacji IKO udostępniono na początku 2014 roku bezpłatny dostęp do bankomatów sieci Euronet. Wdrożono również wyszukiwarkę sklepów internetowych, w których dostępna jest płatność przy pomocy IKO oraz wprowadzono możliwość samodzielnego zgłoszenia firmy akceptującej przelewy na numer telefonu do mapy sieci akceptacji IKO.

 

Bank w I kwartale 2014 roku wprowadził kilka innowacji, do najważniejszych należały:

Konto dla Młodych. Studenci i absolwenci wyższych uczelni między 18 a 26 rokiem życia mogą korzystać z nowego Konta dla Młodych. Podstawą oferty jest bezpłatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wraz z pakietem produktów depozytowych i kredytowych. W ramach oferty m.in. bezpłatne: prowadzenie konta, wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie, przelewy internetowe.

 

IKO dla dzieci. Bank udostępnił portmonetkę IKO dla dzieci poniżej 13. roku życia. Pod kontrolą rodziców najmłodsi mogą teraz płacić telefonem za drobne zakupy i wypłacać gotówkę z bankomatów. Portmonetka IKO dla dzieci poniżej 13. roku życia jest znakomitym uzupełnieniem oferty PKO Junior, która cieszy się wśród klientów PKO ogromnym zainteresowaniem.

 

Płatności bezstykowe i kody QR na opłatomatach PKO Banku Polskiego. PKO Bank Polski, jako pierwszy na rynku, udostępnił na opłatomatach możliwość dokonania płatności bezstykowo za pośrednictwem kart Mastercard PayPass oraz Visa payWave. Dzięki takiemu rozwianiu łatwiej i szybciej można zapłacić podatek czy wnieść opłatę za wydanie prawa jazdy lub dowodu osobistego. Opłatomaty PKO Banku Polskiego to nowatorskie rozwiązanie, które stanowi alternatywę dla okienka kasowego.

 

Uczestnik (brain) chciał wiedzieć, ile przychodów generuje sprzedaż obligacji Skarbu Państwa.

 

Funkcję agenta emisji skarbowych obligacji detalicznych pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA i zgodnie z informacją zamieszczoną w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2013 rok w trakcie 2013 roku Bank otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu w wysokości 29 mln zł.

 

Uczestnik (fx) zapytał o własną platformę foreksową.

Aktualnie, według danych NBP na 70 zarejestrowanych banków w Polsce, własne platformy foreksowe ma 8 banków lub zależnych od nich domów maklerskich. Wśród 10 największych banków w Polsce aktualnie 5 nie posiada takiej platformy. Wkrótce sytuacja się zmieni, gdyż Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest w trakcie uruchomienia platformy foreksowej. Obecnie trwają testy, a po ich pozytywnym zakończeniu nastąpi pilotaż oferty. Zapraszamy uczestnika czatu (fx) do przekazania swoich danych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu), na skrzynkę (ir@pkobp.pl), to będziemy mogli udostępnić dla niego konto demonstracyjne po uruchomieniu pilotażu.

 

Uczestnicy (brain, GPW, JurekE, Marcin Mrozowski) zapytali o sytuacje i plany rozwoju Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

 

PKO Bank Polski planuje stworzyć Bank Hipoteczny, którego głównym zakresem działalności będzie sprzedaż kredytów mieszkaniowych i zapewnienie im długoterminowego finansowania w postaci emisji listów zastawnych. Aktualnie większość banków w Polsce finansuje długoterminowe kredyty hipoteczne depozytami, które na polskim rynku są krótkoterminowe.

 

Na Ukrainie strategia Banku zakłada ostrożny rozwój Kredobanku, natomiast w aktualnej sytuacji Kredobank koncentruje się na utrzymaniu bezpieczeństwa, stabilności finansowej i poprawie wyników.

 

PKO TFI stale rozwija swoją ofertę funduszy i na koniec 1. kwartału 2014 roku zarządzał 39 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi. W ostatnim czasie Towarzystwo wprowadziło nowy fundusz – PKO Strategii Obligacyjnych. Każda propozycja stworzenia nowych funduszy jest wnikliwie analizowana i po uzyskaniu akceptacji wprowadzana do oferty, a klienci są o niej informowani poprzez sieć sprzedaży i stronę internetową Towarzystwa.

 

Nie możemy odnieść się do kwestii ewentualnego dokapitalizowania Banku Pocztowego, gdyż Bank w ubiegłym roku ponowił ofertę współpracy z Pocztą Polską w zakresie Banku Pocztowego, jednakże nie spotkała się ona z pozytywną reakcją.

 

Uczestników (Tom, Grzybowski) interesowały możliwości wzmocnienia pozycji rynkowej Banku w Polsce i w Europie na rynku finansowym.

 

Po sfinalizowaniu transakcji przejęcia aktywów Nordea w Polsce (Bank, spółka leasingowa i spółka ubezpieczeniowa) apetyt Banku na wzrost nieorganiczny na rynku bankowym został zaspokojony. Nie są wykluczone transakcje, które wzmocniłyby pozycje spółek zależnych Banku np.: na rynku usług leasingowych, factoringowych, czy zarządzania aktywami. Źródła finansowania tego typu transakcji mogą być różne w zależności od ich skali, ostatnia transakcja kupna aktywów Nordea była sfinansowana ze środków własnych.

 

Bank stara się być obecny tam, gdzie są klienci Banku. W zeszłym roku został uruchomiony oddział spółki leasingowej (PKO Leasing) w Szwecji (PKO Leasing Sverige AB).

 

Uczestnik (parkiet.com) zapytał o przewidywania banku w zakresie stóp procentowych w Polsce.

 

Bank nie spodziewa się dalszych obniżek stóp procentowych w Polsce. Przewidujemy rozpoczęcie się cyklu wzrostowego na przełomie 2. i 3. kwartału 2015 roku. Sytuacja jest jednak zmienna i być może w drugiej połowie 2014 roku my i rynek zweryfikujemy swoją ocenę.

 

Uczestnicy (bankier.pl, czatowy, długoterminowy, twin) zapytali o stan realizacji strategicznych celów Banku i zmiany sieci oddziałów i zatrudnienia.

 

W nowej strategii określono docelowe poziomy podstawowych wskaźników działania Banku, takich jak ROE (powyżej 15%), C/I (poniżej 45%), koszty ryzyka kredytowego (120 pb), współczynnik adekwatności kapitałowej (powyżej 12%), udziały rynkowe w kredytach (17%) i w depozytach (18%). Bank konsekwentnie realizuje inicjatywy zapisane w nowej strategii, które pozwolą na osiągnięcie zakładanych celów. Dzięki ścisłej dyscyplinie kosztowej, wskaźnik C/I (koszty/dochody) kształtuje się w ostatnich kwartałach na poziomie 43% - lepiej niż określony w strategii. Koszty ryzyka kredytowego, dzięki konsekwentnym usprawnianiu procesów oceny ryzyka, stopniowo zmniejszają się osiągając poziom bliski 120 pb.

 

Kupno aktywów Nordea w Polsce (Bank, spółka leasingowa i spółka ubezpieczeniowa) będą wspierały rozwój sumy bilansowej, zwiększanie udziałów rynkowych jak i potencjał w zakresie generowania wyników finansowych. Sieć oddziałów po fuzji zostanie zoptymalizowana, jednakże oddziały obu banków pokrywają się w niewielkim stopniu. Podobny proces będzie dotyczył pracowników, tym bardziej, że optymalizacja zatrudnienia w PKO Banku Polskim jest konsekwentnie realizowana od wielu lat.

 

Uczestników (BoY, traderrrrr, dynamo, Mirek, Junior, parkietowy) interesowały udziały rynkowe w kredytach i przyrost portfela kredytów oraz perspektywy akcji kredytowej.

 

Od kilku lat można zaobserwować sezonowość w aktywności klientów, która skutkuje tym, że pierwszy kwartał jest słabszy niż ostatni kwartał poprzedniego roku. Niezależnie od tego typu zjawisk Bank pozostaje liderem na rynku zarówno kredytów jak i depozytów. Jednocześnie Bank stara się poprawiać poziom marży odsetkowej netto, co oznacza, że dopuszcza możliwość nieoferowania kredytów ze zbyt niską marżą, dotyczy to najczęściej segmentu bankowości korporacyjnej. Również istotnym czynnikiem wpływającym na poziom sprzedaży kredytów jest ocena ryzyka kredytowego. Dlatego też Bank osiąga satysfakcjonujące poziomy nowej sprzedaży przy uwzględnieniu powyższych czynników wpływających na poziom wyników finansowych. Wraz ze spodziewaną i dającą się zaobserwować poprawą w polskiej gospodarce oczekujemy dla rynku wzrostu tempa przyrostu akcji kredytowej powyżej 8% w 2014 roku.

 


Opis Banku:

 

PKO Bank Polski SA jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz wiodącym bankiem na rynku polskim pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów, depozytów, liczby klientów oraz wielkości sieci dystrybucji. Należy również do najstarszych działających instytucji finansowych w kraju. Od 2004 roku akcje Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz mają największą wartość w wolnym obrocie wśród spółek krajowych na GPW.

 

Przez cały okres działalności systematycznie budowany był prestiż marki, a z usług Banku korzystało i korzysta wiele pokoleń Polaków. Długa tradycja i zaufanie klientów zobowiązują. Dlatego PKO Bank Polski SA konsekwentnie podejmuje działania mające ugruntować postrzeganie Banku jako instytucji:

  • bezpiecznej, silnej i konkurencyjnej,
  • nowoczesnej i innowacyjnej, przyjaznej dla klientów i sprawnie zarządzanej,
  • społecznie odpowiedzialnej oraz dbającej o rozwój świadomości kulturowej Polaków.

 

Rok 2013 był pierwszym rokiem realizacji założeń strategii na lata 2013-2015 "PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy”. Wartość sumy bilansowej osiągnęła poziom 196,3 mld PLN, co stanowiło 13,9% (wg danych KNF) aktywów całego sektora bankowego w Polsce na koniec 2013 roku. Zysk netto Banku za 2013 rok wyniósł 3,2 mld zł.

 

Kapitały własne zwiększyły się o 3,0% do poziomu 25,1 mld PLN na koniec 2013 roku (16,3% kapitałów całego sektora). Umożliwiło to Bankowi osiągnięcie współczynnika wypłacalności na poziomie 13,38%, zapewniającego bezpieczeństwo prowadzonej działalności. Ugruntowane, dzięki stabilnej sytuacji finansowej, zaufanie klientów przełożyło się na wzrost zobowiązań wobec klientów, do poziomu 160,0 mld PLN, a udział Banku w depozytach sektora wyniósł 16,3%.

 

Mimo silnej konkurencji rynkowej, PKO Bank Polski SA skutecznie rozwija działalność nie tylko w swoim tradycyjnym obszarze działalności – obsłudze klientów detalicznych. Jest także wiodącym bankiem w Polsce dla klientów korporacyjnych oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw - zwłaszcza w zakresie finansowania ich działalności. PKO Bank Polski SA udziela finansowania wszystkim branżom polskiej gospodarki, jest też czołowym kredytodawcą na rynku samorządów. Podstawą rozwoju biznesu korporacyjnego w PKO Banku Polskim SA jest oferta na najwyższym poziomie produktów kredytowych i transakcyjnych.

 

Standardy w zakresie obsługi klientów oraz skuteczne procedury oceny ryzyka kredytowego umożliwiły Bankowi zwiększenie w 2013 roku portfela kredytowego brutto o 5,8 mld PLN do poziomu 153,8 mld PLN, co przełożyło się na utrzymanie wysokiego udziału rynkowego Banku w zakresie kredytów na poziomie 16,1%.

 

W 2013 roku Bank kontynuował działania w zakresie zwiększenia efektywności ponoszonych nakładów i kosztów, co przejawiało się w selektywnym podejściu do rozwoju sieci dystrybucji. Na koniec 2013 roku największa w kraju sieć oddziałów obejmowała 1 186 placówek oraz 1 074 agencji. Klienci Banku mogą korzystać z systematycznie wzbogacanych usług bankowości elektronicznej, oferowanych pod marką iPKO oraz w ramach konta Inteligo. Do ich dyspozycji pozostaje również stale rosnąca liczba bankomatów - na koniec 2013 roku były to 2 992 urządzenia.

 

Z usług Banku korzysta 8,4 mln klientów w segmencie detalicznym oraz 12,4 tys. klientów w segmencie korporacyjnym.

 

Poza działalnością ściśle bankową PKO Bank Polski SA prowadzi również działalność maklerską, a poprzez swoje spółki zależne świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych. Ponadto, Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA prowadzi działalność inwestycyjną, deweloperską i windykacyjną. W 2013 roku prowadziła również działalność w zakresie obsługi i rozliczeń transakcji kartowych.

 

PKO Bank Polski SA jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Pozostaje najbardziej wartościową marką polskiej bankowości według prestiżowego magazynu „The Banker”. W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2013 „Rzeczpospolitej” marka PKO pozostała najcenniejsza w kategorii finanse - jej wartość wyceniono na 3,7 mld złotych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie