Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

BEST emituje obligacje by szybciej rosnąć

© ra2 studio - Fotolia.com

W ostatnim czasie wiele spółek z Waszej branży emitowało obligacje (m.in. Kruk), w celu pozyskania środków na nabycie kolejnych portfeli wierzytelności. Czy BEST odczuwa lub obawia się wzrostu konkurencji i w efekcie spadku rentowności w całej branży?

 

Krzysztof Borusowski

   
Krzysztof Borusowski, Prezes BEST SA  

Rynek zarządzania wierzytelnościami cechuje się relatywnie wysokimi stopami zwrotu, które w ostatnich latach przyciągały inwestorów, także w okresie spowolnienia gospodarczego. Na rynku działa obecnie wiele firm o podobnym profilu do naszego, jednak najbardziej dochodowa działalność polegająca na nabywaniu portfeli wierzytelności i odzyskiwaniu nabytych należności charakteryzuje się dużą kapitałochłonnością, co tworzy naturalne bariery wejścia dla nowych podmiotów chcących inwestować w większe pakiety.

Działamy głównie na rynku wierzytelności bankowych. Uważnie analizujemy wystawiane na sprzedaż pakiety, a nasze wyniki pokazują, że potrafimy realizować satysfakcjonujące stopy zwrotu z naszych inwestycji. Setki przeprowadzonych wycen i lata doświadczeń są naszym niewątpliwym atutem.

Cześć firm, szczególnie tych, które weszły na rynek w kilku ostatnich latach, kupowała wierzytelności po cenach, które w naszej ocenie nie pozwalały na osiągnięcie satysfakcjonującego zysku. Podsumowując, głównymi elementami mającymi wpływ na konkurencyjność na tym rynku, są: dostępność i koszt pozyskanego finansowania oraz efektywność prowadzonego procesu windykacji.

 

Co wyróżnia BEST od innych firm z branży windykacyjnej?

 

Jesteśmy jedną z trzech największych firm windykacyjnych w Polsce, obecną na rynku od 20 lat, z czego od 12 lat skupioną na nabywaniu i obsłudze portfeli wierzytelności. Grupa BEST zarządza obecnie portfelami wierzytelności o wartości nominalnej przekraczającej 8 mld zł.

Mamy silne fundamenty: notujemy wysoką dynamikę wyników finansowych, natomiast nasze zadłużenie na tle innych spółek z branży pozostaje na bardzo niskim poziomie. Na koniec 2013 r. wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych wynosił niespełna 0,4, podczas gdy akceptowany przez obecnych obligatariuszy BEST poziom tego wskaźnika wynosi od 2,0 do 2,5.

Dysponujemy własnym, nowoczesnym centrum operacyjnym, zatrudniającym ponad 200 wykwalifikowanych pracowników. Biorąc pod uwagę skalę naszej działalności, jest to jedno z najbardziej efektywnych centrów operacyjnych w kraju.

BEST posiada także własne TFI, które zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi, z wykorzystaniem których inwestujemy w portfele wierzytelności.

 

Jakie korzyści przynosi grupie posiadanie własnego TFI? Jakie są jego wyniki finansowe i perspektywy rozwoju?

 

Zadaniem BEST TFI jest tworzenie i zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi. Towarzystwo wspiera Grupę w procesie inwestycji w wierzytelności. Przychody BEST TFI stanowią około 2% przychodów Grupy BEST. Główną korzyścią płynącą z posiadania własnego TFI jest natomiast skupienie w jednej grupie kapitałowej wszystkich elementów naszego modelu biznesowego, a więc wiedzy, doświadczenia i kompetencji z zakresu windykacji należności oraz inwestowania i zarządzania wierzytelnościami z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych.

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi. W latach 2011-2013 nabywały one średnio ok. 13-14% łącznej wartości nominalnej wszystkich portfeli wierzytelności sprzedawanych przez polskie banki, co daje w sumie kwotę ponad 3,2 mld zł. Towarzystwo będzie rozwijało się wraz rozwojem całej grupy BEST oraz rosnącą skalą inwestycji w portfele wierzytelności.

 

Jakie według Pana są perspektywy rynku wierzytelności? W jakim tempie będzie się on rozwijał?

 

W ubiegłym roku banki wystawiły na sprzedaż wierzytelności o wartości nominalnej blisko 10 mld zł. Spodziewamy się, że w najbliższych dwóch-trzech latach podaż wierzytelności bankowych utrzyma się co najmniej na zbliżonym poziomie. Nowością i wyzwaniem, z którym nasza branża będzie musiała się zmierzyć, będzie pojawienie się na większą skalę portfeli wierzytelności hipotecznych. To segment, który obok oczekiwanego ożywienia gospodarczego może stać się jednym z głównych motorów rozwoju rynku wierzytelności.

 

Który z segmentów rynku wierzytelności jest dla spółki najbardziej rentowny, a z którym wiąże duże nadzieje na przyszłość.

 

Działamy głównie na krajowym rynku wierzytelności bankowych i jak pokazują nasze wyniki potrafimy wypracować na nabywanych portfelach atrakcyjne stopy zwrotu.

Uważnie przyglądamy się zmianom zachodzącym na rynku, upatrując szans dalszego rozwoju m.in. w inwestycjach w portfele wierzytelności hipotecznych. Rozwojowi tego segmentu rynku będą sprzyjać nowe regulacje podatkowe, które pozwalają na efektywne wykorzystanie mechanizmu subpartycypacji. W odróżnieniu od klasycznej transakcji zakupu wierzytelności, w przypadku subpartycypacji dłużnik pozostaje klientem banku, natomiast firma windykacyjna nabywa strumień przyszłych dochodów generowanych przez taką wierzytelność. Nie ma zatem konieczności przepisywania hipotek, co oznacza, że transakcja będzie prostsza do przeprowadzenia i mniej kosztowna, co z kolei powinno ożywić obrót wierzytelnościami hipotecznymi.

 

Dlaczego zarząd wybrał akurat emisję obligacji, jako formę pozyskania kapitału?

 

BEST cechuje niski wskaźnik długu do kapitału własnego. W takiej sytuacji pozyskanie kapitału przez emisję obligacji jest najbardziej efektywnym sposób finansowania dalszego rozwoju.

Nasze doświadczenia i obserwacje wskazują, że na rynku jest obecnie duży popyt na bezpieczne obligacje korporacyjne. Nasza stabilna pozycja finansowa pozwala nam obecnie na oferowanie obligacji z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 3,8%, co dla inwestorów stanowi atrakcyjną propozycję w porównaniu z oprocentowaniem lokat bankowych, a dla spółki i akcjonariuszy – optymalne źródło finansowania dalszego rozwoju.

 

Emitowane obligacje będą 4 letnie z płatnością kuponu odsetkowego co 3 miesiące. W jaki sposób będzie ustalana wysokość oprocentowania dla poszczególnych kwartałów?

 

Oprocentowanie oferowanych przez nas obligacji serii K1 jest zmienne i zależy od rynkowej stawki WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów. Na początku każdego okresu odsetkowego, czyli co kwartał, będziemy informować o oprocentowaniu obligacji w danym okresie, a jego wysokość będzie wynikać z aktualnej stawki WIBOR, powiększonej o marżę w wysokości 3,8%.

 

Grupa BEST w 4q 2013 r. odnotowała niższe wyniki finansowe niż w porównywalnym kwartale roku 2012. Co było przyczyną spadku rentowności netto?

 

Warto zauważyć, że 2013 rok zakończyliśmy z rekordowymi przychodami i zyskami. Wyniki w samym IV kwartale ub.r. były natomiast rzeczywiście niższe od zanotowanych w analogicznym okresie 2012 r. Wynika to przede wszystkim z tego, że pod koniec 2012 roku przejęliśmy fundusz BEST I NSFIZ i wykazaliśmy w IV kwartale zysk związany z tą transakcją.

Porównując kwartalne wyniki Grupy BEST należy ponadto pamiętać, że istotna część przychodów operacyjnych związana jest z realizacją zysków z inwestycji w portfele wierzytelności, nabywane przez fundusze sekurytyzacyjne. Realizacja zysków następuje w momencie umarzania certyfikatów takiego funduszu, co z kolei wynika z bieżących potrzeb inwestorów i możliwości funduszu. Z tego powodu przychody Grupy BEST związane z umarzaniem certyfikatów funduszy pojawiają się w różnych okresach i z różnym natężeniem.

 

Jaka jest strategia rozwoju grupy kapitałowej w najbliższych latach?

 

Dotychczas specjalizowaliśmy się w nabywaniu portfeli wierzytelności bankowych. Osiągane przez nas wyniki są dowodem na to, że nasz model biznesowy się sprawdza. Zamierzamy utrzymać ten kierunek rozwoju, jednocześnie zwiększając skalę naszej działalności. Dodatkowych możliwości rozwoju upatrujemy w rodzącym się rynku wierzytelności hipotecznych oraz w wejściu w inne segmenty wierzytelności masowych: telekomunikacyjny czy energetyczny.

 

Czy inwestorzy mogą liczyć na wypłacanie regularnej dywidendy?

 

Obecnie nie mamy w planach wypłaty dywidendy. Na obecnym etapie rozwoju spółki za najbardziej efektywne uważamy przeznaczanie wypracowywanych zysków na dalsze inwestycje i powiększanie skali działalności. Ponadto emitując obligacje, które są obecnie notowane na Catalyst, zobowiązaliśmy się, że nie będziemy wypłacać dywidendy do czasu ich wykupu, czyli do 2016 r.

 

Dziękuję za rozmowę.