Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Oferta publiczna akcji PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

Źródło: Materiały Spółki

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. 

 

Prime Car Management S.A. („Spółka”), jest jednostką dominującą grupy kapitałowej, w skład której wchodzą również Futura Leasing S.A., Masterlease sp. z o.o. oraz Futura Prime sp. z o.o. („Grupa Masterlease”). Grupa Masterlease jest jednym z liderów polskiego rynku usług zarządzania flotą (ang. car fleet management, „CFM”) oraz jednym z wiodących podmiotów świadczących usługi leasingowe w Polsce. Posiada jedną z największych flot pojazdów w kraju. Przychody Grupy Masterlease w ubiegłym roku przekroczyły 557 milionów złotych. Grupa Masterlease zakończyła ubiegły rok zyskiem netto w wysokości 44 milionów złotych.

 

Podstawowe informacje o Grupie Masterlease:

 

Jeden z liderów rosnącego rynku CFM w Polsce
 •  Grupa Masterlease jest jednym z liderów rynku usług CFM w Polsce z 13,5% udziałem w rynku (na koniec 2013 r.) - Źródło: Keralla Research
 • Grupa Masterlease rośnie szybciej niż rynek (7,4% rocznie wzrostu floty CFM w latach 2011-2013 vs. 6,2% CAGR dla rynku usług CFM w Polsce 2010-2013)
 • Struktura organizacyjna Grupy Masterlease zbudowana na globalnych doświadczeniach
   

Model biznesowy dostosowany do lokalnego rynku

 • W pełni niezależny oraz elastyczny usługodawca na rynku usług CFM
 • Pokrycie całego obszaru Polski pozwalające na najlepsze dotarcie do klienta
 • MŚP oraz klienci indywidualni leasingują 55% floty
   
Istotny wzrost marżowości
 • Wzrost marży finansowej na samochód z 1,5 tys. zł (2011) do 2,7 tys. zł (2013)
 • Wzrost marży serwisowej z 0,4 tys. zł (2011) do 1,2 tys. zł (2013) na samochód w usłudze CFM
 • Stały wzrost marży na ubezpieczeniu oraz remarketingu
   
Potencjał do dalszego wzrostu skali działalności
 • Wzrost rynku usług CFM napędzany rosnącą atrakcyjnością usług CFM w porównaniu z czystym leasingiem (tj. bez dodatkowych usług) i zakupem za gotówkę
 • Wejście na nowe rynki usług CFM - zarządzanie flotą oraz leasing samochodów ciężarowych
 • Akwizycje – dwie transakcje przejęcia przeprowadzone z sukcesem w 2013 roku
   
Perspektywa dalszej poprawy wyników finansowych
 • Wskaźnik dług / kapitał własny równy 1,26x (2013) pozwala na 2x wzrost floty bez podwyższania kapitału
 • Polityka dywidendy zakłada wypłaty w wysokości 75%* jednostkowego zysku netto osiągniętego w poprzednim roku obrotowym
 • Potencjał do wzrostu ROE w wyniku wzrostu floty, zwiększenia udziału usług CFM oraz dalszego podnoszenia marż
   

* przy obecnym zadłużeniu, kowenanty kredytowe ograniczają możliwość wypłaty dywidendy do poziomu 60% zysku netto za poprzedni rok obrotowy

 

Strategia:

Celami strategicznymi Grupy Masterlease są m.in.: wzrost udziału Grupy Masterlease w rynku usług CFM zapewniający utrzymanie wiodącej pozycji na rynku w Polsce oraz wzrost udziału usług CFM w koszyku usług oferowanych przez Grupę Masterlease. Grupa Masterlease zamierza realizować założenia strategiczne poprzez poszerzenie bazy klientów korporacyjnych, tworzenie nowych programów Private Label oraz oferowanie dodatkowych produktów w ramach usług CFM.

 

Grupa kontynuuje także działania mające na celu identyfikację podmiotów lub portfeli umów o świadczenie usług CFM, które mogłyby się stać przedmiotem przejęcia. W ramach realizacji strategii, Grupa Masterlease pracuje również nad poprawą efektywności operacyjnej. Cel ten będzie osiągany między innymi poprzez zmniejszanie kosztów usług utrzymania i naprawy samochodów oraz dywersyfikację metod finansowania działalności.

 

Wybrane dane finansowe

Znacząca skala działalności, silna pozycja rynkowa i stale poprawiana efektywność operacyjna pozawalają Grupie Masterlease generować korzystne wyniki finansowe. W 2013 roku Grupa Masterlease wypracowała ponad 59 mln zł zysku brutto i 44 mln zł zysku netto przy przychodach sięgających ponad 557 mln zł.

 

Wybrane dane finansowe (w tys. zł)

Polityka Dywidendy

 • Intencją Zarządu jest rekomendowanie wypłaty dywidendy na poziomie 75% jednostkowego zysku netto osiągniętego w poprzednim roku obrotowym *

 • Polityka dywidendy będzie dostosowana do płynności Grupy Masterlease oraz potrzeb kapitałowych niezbędnych do dalszego rozwoju działalności 

 • Jeżeli zysk nie będzie przeznaczana na inwestycje organiczne lub potencjalne akwizycje, intencją Zarządu jest zwrot nadwyżki do akcjonariuszy

 

* przy obecnym zadłużeniu, kowenanty kredytowe ograniczają możliwość wypłaty dywidendy do poziomu 60% zysku netto osiągniętego w poprzednim roku obrotowym

 

 

 

 

Najważniejsze informacje o ofercie:

Oferta publiczna („Oferta”) obejmuje sprzedaż do 4.763.536 akcji Spółki przez akcjonariusza sprzedającego, tj. Fleet Holdings S.A., w tym do 854.446 akcji serii D oraz do 3.909.090 akcji serii E („Akcje Oferowane”).

 

Oferta będzie skierowana do: (i) inwestorów indywidualnych oraz (ii) inwestorów instytucjonalnych. W związku z Ofertą mogą zostać podjęte ograniczone działania promocyjne mające na celu przekazanie informacji o Ofercie inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S (ang. Regulation S) wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zm. (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended). Cena maksymalna za jedną Akcję Oferowaną została ustalona na poziomie 53 zł.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych są przyjmowane  w dniach 20 marca 2014 r. do 1 kwietnia 2014 r. (do godziny 23.59) w punktach obsługi klienta DM PKO BP, Alior Bank, DM BOŚ, DM BZ WBK, DM mBanku oraz ING Securities. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane od inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach od 3 kwietnia 2014 r. do 7 kwietnia 2014 r.

 

Oferującym jest Banco Espirito Santo de Investimento, S.A. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce.

 

Cena sprzedaży Akcji Oferowanych dla inwestorów indywidualnych („Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych”) oraz cena sprzedaży Akcji Oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych („Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych”) zostaną ustalone po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

 

Szczegółowe informacje o ofercie publicznej Prime Car Management S.A. zawarte są w prospekcie emisyjnym, który został opublikowany w dniu 19 marca 2014 r. i jest dostępny w wersji elektronicznej na stronach internetowych Spółki (www.primecar.pl) oraz Oferującego (www.esinvestment.pl).

 

Harmonogram Oferty:

20 marca – 1 kwietnia 2014 r. 
 • okres przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych (w dniu 1 kwietnia 2014 r. do godziny 23.59 czasu warszawskiego)
 2 kwietnia
 • zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

 • ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych

 • podpisanie aneksu do umowy o gwarantowanie Oferty określającego Cenę Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Cenę Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w ramach Oferty

 • opublikowanie Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

 3 kwietnia – 7 kwietnia 2014 r.
 •  przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych
 7 kwietnia 2014 r.
 • złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz inwestorów indywidualnych za pośrednictwem systemu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych
 • przydział Akcji Oferowanych
 8 kwietnia 2014 r.
 • ewentualne zapisy składane przez globalnych koordynatorów w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o gwarantowanie Oferty
 10 kwietnia 2014 r.
 • zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe)
 15 kwietnia 2014 r.
 • zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Oferowanych oraz pozostałych akcji Spółki na GPW

 

 

Zastrzeżenie prawne

NINIJEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

 

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Ani Prime Car Management S.A. („Spółka”), ani Fleet Holdings S.A. („Akcjonariusz Sprzedający”) nie zamierzają rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

 

W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejszy komunikat prasowy i oferta kupna papierów wartościowych, jeśli zostały ogłoszone w tym samym czasie, skierowane są wyłącznie do osób będących „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt e) Dyrektywy 2003/71/WE (ze zmianami) (ta Dyrektywa, wraz z jakimikolwiek środkami wdrożeniowymi na potrzeby tej Dyrektywy w danym macierzystym Państwie Członkowskim oraz innymi właściwymi regulacjami, „Dyrektywa Prospektowa”) lub na podstawie wyjątku określonego w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Prospektowej. Uznaje, się, że inwestorzy kwalifikowani, którzy nabywają papiery wartościowe w ramach oferty papierów wartościowych lub do których skierowana jest oferta nabycia papierów wartościowych złożyli stosowne oświadczenie, że są inwestorami kwalifikowanymi. Uznaje się również, że wszyscy inwestorzy złożyli oświadczenie, że nie nabywają papierów wartościowych w ramach oferty w imieniu osób pochodzących z państw członkowskich, innych niż inwestorzy kwalifikowani lub osób z Wielkiej Brytanii lub innych państw członkowskich (gdzie obowiązują podobne przepisy prawa), na rzecz których inwestor może podejmować decyzje według swojego uznania, ani też nie nabyli rzeczonych papierów wartościowych w celu zaoferowania ich lub zbycia w państwach członkowskich EOG, na skutek czego mógłby powstać obowiązek publikacji prospektu przez Spółkę, Akcjonariusza Sprzedającego, Banco Espirito Santo de Investimento, S.A., Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce oraz Jefferies International Limited (łącznie „Globalni Koordynatorzy”),Dom Maklerski mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie („Menadżer Oferty”, a łącznie z Globalnymi Koordynatorami, „Menedżerowie”) lub innych członków konsorcjum podmiotów oferujących i gwarantujących ofertę zgodnie z art. 3 Dyrektywy Prospektowej. Spółka, Akcjonariusz Sprzedający, Menedżerowie i inni członkowie konsorcjum podmiotów oferujących papiery wartościowe Spółki i gwarantujących ofertę takich papierów wartościowych oraz ich przedstawiciele i inne osoby będą polegać na prawdziwości i kompletności wyżej wymienionych oświadczeń.

 

Niniejszy komunikat jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, opublikowanego w dniu 19 Marca 2014 r., który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny Spółki jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.primecar.pl) i na stronie internetowej Banco Espirito Santo de Investimento, S.A., Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce (www.esinvestment.pl).Niniejszy komunikat nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki.

 

Źródło: Emitent

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie