Chat with us, powered by LiveChat

Duda: Największy producent wieprzowiny i wołowiny w Polsce

Skomentuj artykuł
© mixalina - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat spółki Duda przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 

  1. Profil spółki
  2. Akcjonariat
  3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem
  4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki
  5. Analiza wyników finansowych
  6. Ocena przyszłych wyników
  7. Analiza porównawcza
  8. Analiza techniczna
  9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

1.   Profil spółki

 

Grupa PKM Duda należy do największych grup kapitałowych w Polsce działających w branży mięsnej. Skupia około 30 podmiotów zależnych, które zajmują się ubojem, rozbiorem i dystrybucją mięsa (wieprzowina, wołowina, dziczyzna), hodowlą trzody, uprawą zbóż i produktów roślinnych oraz produkcją wędlin. Największe znaczenie w strukturze przychodów grupy ma obecnie produkcja i handel. Istotnym aktywem grupy jest zakład uboju i rozbioru mięsa w Grąbkowie. Spółka chwali się, iż jest to jeden z nowocześniejszych zakładów mięsnych w Europie korzystający z nowoczesnych rozwiązań technologiczno-przemysłowych i informatycznych. Jego moce ubojowe wynoszą 20 tys. sztuk trzody chlewnej tygodniowo, a dzienne moce rozbiorowe to 400 ton. Grupa PKM Duda jest krajowym liderem w segmencie dystrybucji i uboju mięsa czerwonego. Jest jednym z większych w kraju podmiotów skupujących żywiec wieprzowy, ok 20 % produktów trafia do własnych hurtowni. Podobna ilość jest eksportowana, a pozostałe 60 % lokowane jest na rynku krajowym w segmencie B2B oraz sieci nowoczesnej. W niewielkim zakresie znajdziemy je w sklepach pod postacią np. wędlin klasy premium i innych wyrobów pod marką Stół Polski. Ciekawą, niszową działalność prowadzi spółka zależna Hunter Wild. Posiada ona własną sieć skupu dziczyzny w kraju współpracując z ponad 500 dostawcami. Mięso kulinarne z polskiej dziczyzny pod różną postacią za pośrednictwem własnego centrum dystrybucyjnego w Passau (Niemcy) trafia na stoły naszych zachodnich i południowych sąsiadów - głównie Niemcy, Włochy, Austria i Holandia.

 

Źródło: PKM Duda S.A.

 

Porównując skład grupy kapitałowej na przestrzeni kilku ostatnich lat należy odnotować, że zmniejsza się ilość podmiotów zależnych. Wynika to z różnych powodów (sprzedaż, łączenie), ale jednym z głównych celów jest koncentracja na najważniejszych segmentach działalności (produkcji i handlu) i uzyskiwaniu synergii kosztowych (koszty zarządu, administracji itp.).

W okresie kryzysu gospodarczego na świecie „rodzinny holding” PKM Duda popadł w tarapaty finansowe zadłużeniowo-opcyjne. Był to okres lat 2008-2009. Finałem problemów były „ratunkowe” emisje akcji serii H i I w 2010 r. Emisja części akcji posłużyła jako konwersja zadłużenia z tytułu kredytów bankowych (cena emisyjna 1,10 zł) i zadłużenia z tytułu transakcji terminowych (cena emisyjna 1,30 zł). Pozostałe akcje trafiły w ramach oferty publicznej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Efektem emisji było przejęcie kontroli nad spółką przez banki. W grupie od tego czasu rozpoczął się (trwający do dzisiaj) program restrukturyzacji, w którym główne naciski położono na oddłużenie, poprawę efektywności (poszukiwanie oszczędności, zwiększanie efektywności sprzedaży, transportu, produkcji, zmniejszenie kosztów administracji i zarządu), sprzedaż zbędnych składników majątku i optymalizację grupy kapitałowej.

 

W grudniu 2012 r. doszło do zmiany na stanowisku prezesa zarządu. Dotychczasowego prezesa Macieja Dudę (w wyniku umów z bankami z 2009 r. zobowiązał się piastować to stanowisko przez kolejne 3 lata) zastąpił Dariusz Formela, który swoje kompetencje zdobywał przy procesach restrukturyzacyjnych m.in. w PKN Orlen, Możejkach czy PGE. Od kwietnia 2011 r. był też prezesem Centrum Mięsnego Makton. Spółka ta wchodziła w skład grupy kapitałowej PKM Duda i w 2012 r. została połączona z jednostką dominującą. Po objęciu sterów przez nowego prezesa w grupie rozpoczęto kolejną fazę procesu restrukturyzacyjnego. W związku z bardzo trudną sytuacją na rynku surowca wieprzowego, głównym jej założeniem było odejście od zwiększania skali działalności poprzez wzrost sprzedaży na rzecz maksymalizacji realizowanych marż. Działania skupione są przede wszystkim w segmencie produkcyjnym, który najbardziej ciąży w wynikach grupy. Jednym z procesów jest konwersja kosztów stałych na koszty zmienne, czyli te uzależnione od wielkości produkcji (m.in. poprzez outsourcing). Cały czas jest też poszukiwany partner branżowy lub finansowy dla grupy.

 

 

2.   Akcjonariat

 

Jak już wspomniano spółką, mówiąc kolokwialnie, rządzą banki, które wcześniej udzielały jej finansowania. Obecnie trzy banki dysponują pakietami przekraczającymi próg 5%. Są to ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK oraz Bank Handlowy w Warszawie. Ponad wspomnianym progiem są też fundusze zarządzane przez ING PTE. Free float jest duży i umożliwia płynny handel walorami. Całkowita liczba akcji wynosi 278 002 290.

 

 

Źródło: PKM Duda S.A.

 

3.   Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem

 

Oceniając relacje inwestorskie Dudy nie sposób nie przypomnieć niechlubnych dla firmy wypowiedzi poprzedniego prezesa nt. opcji walutowych, za co wielokrotnie, publicznie przepraszał. Został on ukarany przez KNF za wprowadzanie inwestorów w błąd kwotą 20 tys. zł. Na spółkę też została nałożona kara 70 tys. zł za nieprzekazanie w terminie informacji o opcjach walutowych. Obecne standardy IR-u spółki należy ocenić pozytywnie. Za część obowiązków odpowiada agencja PR Martis Consulting. Przedstawiciele zarządu są dostępni dla mediów i analityków. Jakość sprawozdań finansowych jest dobra. Zainteresowani znajdą w niej dodatkowe opisy najważniejszych pozycji finansowych, bieżące wydarzenia z życia spółki czy aktualną charakterystykę otoczenia branżowego. Inwestorzy indywidualni mogą jednak ponarzekać na brak okazji do bliższego kontaktu ze spółką poprzez np. konferencje branżowe czy czaty inwestorskie. Odświeżenia i aktualizacji wymaga też strona internetowa spółki w części poświęconej relacjom inwestorskim

 

 

4.   Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

 

Ostatnie lata to trudny okres dla producentów mięsa. Głównym, niekorzystnym czynnikiem były rekordowo wysokie ceny zbóż, które ciągnęły w górę ceny pasz. Te z kolei są podstawowym kosztem dla hodowców trzody chlewnej. Spadająca opłacalność tego segmentu wpływa na mniejszą podaż tucznika i jednocześnie wymuszała wyższą jego cenę w skupach. Dla zobrazowania skali zjawiska można przytoczyć dane, które pokazują ubytek podaży tucznika w Polsce o 50% od roku 2004 (22 mln sztuk) do 2012 r. (11,1 mln sztuk). Osłabienie makroekonomiczne również odcisnęło negatywne piętno na branży mięsnej. Dużo wolniej rosnące dochody realne konsumentów uniemożliwiły przełożenie wyższych kosztów produkcji na finalne ceny w sklepach produktów mięsnych. Kolejnym negatywnym czynnikiem było osłabienie małych i średnich sklepów sprzedających mięso w kraju (na korzyść marketów i dyskontów), które są istotnym graczem na rynku. Mniejszy, ale też negatywny wpływ na PKM Dudę miało zwiększenie spożycia przez Polaków produktów drobiowych (tańszych) kosztem wieprzowiny i wołowiny oraz „afera solna” z początku 2012 roku.

 

Źródło: Opracowanie ARR na podstawie danych GUS za PKM Duda S.A.

 

W ostatnich kwartałach mimo spadku cen w skupach pszenicy i żyta ceny skupu trzody chlewnej, bydła i drobiu pozostają na wciąż wysokich poziomach. Są to negatywne tendencje dla PKM Duda. Na to zjawisko duży wpływ ma stale spadająca podaż pogłowia trzody chlewnej na koniec miesiąca lipca w poszczególnych latach. Jeszcze w 2011 r. ilość ta wynosiła 13,5 mln sztuk, a w obecnym roku już tylko 11,1 mln sztuk. Wymusza to poszukiwanie surowca poza granicami Polski. Dodatkowo spada też spożycie wieprzowiny w Polsce - z poziomu 42,5 kg per capita w 2011 r. spadło do 36 kg w roku 2013 (prognoza ARR).

 

Pozytywnym sygnałem oznaczającym poprawę otoczenia dla Dudy byłyby duże zbiory zbóż, które obniżyłyby ceny pasz. Tym samym wzrosłaby szansa na zwiększenie produkcji trzody chlewnej oraz spadek jej cen w skupach, w których Duda jest jednym z większych uczestników rynku. Na to jednak w najbliższej perspektywie nie ma co liczyć.

 

Pod względem realizowanej sprzedaży PKM Duda jest trzecim w Polsce podmiotem działającym w branży mięsnej. Przoduje Animex (posiada marki takie jak Krakus, Morliny, Berlinki), który poprzez amerykańską firmę Smithfield Foods (światowy lider w produkcji wołowiny) należy do chińskiego Shuanghui International Holdings (od połowy 2013 r.). Drugi gracz w Polsce firma Sokołów należy do duńskiego HKScan. Stąd Duda dzierży pierwszeństwo największej, polskiej firmy w branży mięsnej w kraju.

 

Sezonowość w omawianej spółce jest niewielka. Cechuje ją większa sprzedaż w 1. i 4. kwartale.

 

 

5.   Analiza wyników finansowych

 

Wybrane dane finansowe PKM Duda S.A. (tys. zł)

2011 r.

2012 r.

9 miesięcy 2012 r.

9 miesięcy 2013 r.

Przychody ze sprzedaży

1 669 969

2 104 145

1 566 550

1 413 567

Zysk z działalności operacyjnej

54 407

11 054

15 950

27 608

EBITDA

83 541

36 677

35 469

45 386

Zysk brutto

42 458

-8 237

2 525

15 584

Zysk netto

39 135

-19 902

-2 697

15 481

Aktywa ogółem

764 564

744 624

812 544

717 595

Kapitał własny

348 198

327 061

344 465

342 263

Przepływy pieniężne z dział. operacyjnej

57 112

29 736

15 888

60 213

Przepływy pieniężne z dział. inwestycyjnej

11 523

-7 748

-7 250

-455

Przepływy pieniężne z dział. finansowej

-90 943

-28 472

-12 481

-52 381

Źródło: PKM Duda S.A.

 

Mimo trudnego otoczenia rynkowego grupa PKM Duda osiągnęła rekordowe przychody w roku 2012. Przekroczyły one barierę 2 mld zł i były wyższe o 26% wobec poprzedniego roku. Jednak wzrost sprzedaży nie przełożył się na rentowność. Sam wynik operacyjny był o blisko 80% niższy wobec 2011 roku (11 mln zł vs. 54,4 mln zł). Wynik na poziomie netto był dodatkowo obciążony odpisami z tytułu aktualizacji wartości aktywów trwałych (-4,6 mln zł) oraz innymi zdarzeniami jednorazowymi, dlatego zamknął się stratą netto o wartości 19,9 mln zł (wobec zysku netto 39,1 mln zł w 2011 r.). Najlepiej w 2012 r. zaprezentował się w grupie segment rolny. Osiągnął zysk EBITDA w kwocie 22 mln zł przy 137 mln zł przychodów (efekt przede wszystkim wysokich cen zbóż). O wiele więcej znaczący w grupie segment handlowy wypracował 1,17 mld zł przychodów (vs. 970 mln zł w 2011 r.) przy zysku na poziomie EBITDA 29 mln zł (vs. 35 mln zł w 2011 r.). Segment ubojowo-produkcyjny również osiągnął dużo wyższą sprzedaż niż w 2011 r. (1 mld zł wobec 752 mln zł), jednak odnotował ujemną wartość EBITDA -17 mln zł wobec 17 mln zł rok wcześniej (głównie z powodu drogiego surowca na rynku).

 

9 miesięcy 2013 r. grupa kapitałowa funkcjonowała już z nowym prezesem zarządu. Mimo trudnego otoczenia rynkowego widoczna jest poprawa wyników finansowych na tle porównywalnego okresu roku poprzedniego. Przy mniejszych przychodach o 9,8% wynik EBITDA urósł o 28%, zysk operacyjny o 73,1%, a wynik netto z ujemnych wartości wzrósł do 15,5 mln zł. Jest to efekt nowych procesów restrukturyzacyjnych (m.in. postawienie na wzrost efektywności kosztem przychodów), dzięki którym spadł koszt własny sprzedaży o 25,5% przy niższej dynamice spadku przychodów. Pierwszy rodzaj zysku w RZiS (na sprzedaży) był wyższy o 10,4 mln zł. Zmniejszeniu o ponad 10% uległy koszty finansowe oraz koszty ogólnego zarządu. W najsłabszym w 2012 r. segmencie ubojowo-produkcyjnym widać diametralne różnice. Dzięki nowym procesom restrukturyzacji w ciągu trzech kwartałów 2013 r. przychody spadły z 782,1 mln zł (1-3q 2012 r.) do 503,5 mln zł. Za to wynik EBITDA wyniósł już 11 mln zł wobec -9,3 mln zł rok wcześniej, a zysk operacyjny miał wartość 5,6 mln zł wobec -16,3 mln zł. Pozostałe dwa segmenty radziły sobie pod względem zyskowności niewiele gorzej niż w roku poprzednim.

 

W pierwszych 3 kwartałach obecnego roku dużą poprawę widać w rachunku przepływów pieniężnych. Działalność operacyjna w tym okresie wygenerowała ponad 60,2 mln zł, głównie w skutek zmniejszenia stanu należności i wyższego zysk netto. Te dwie pozycje z kolei negatywnie ciążyły w porównywalnym okresie roku ubiegłego, kiedy to cashflow z działalności operacyjnej wyniósł 15,9 mln zł. Działalność inwestycyjna w obecnym roku miała saldo bliskie zeru, gdyż środki uzyskane ze sprzedaży majątku były w podobnej wielkości przeznaczone na zakup nowego majątku. Dzięki temu spółka mogła w większym stopniu spłacać zadłużenie – stąd saldo na działalności finansowej wyniosło -52,4 mln zł wobec -12,5 rok wcześniej. Ciekawym faktem jest to, że wielkość rocznej amortyzacji w ostatnich prawie 3 latach była znacznie wyższa niż saldo działalności inwestycyjnej.

 

Wybrane elementy bilansu PKM Duda(tys. zł)

30.09.2013r.

Aktywa trwałe

463 450

 Rzeczowe aktywa trwałe

313 312

 Nieruchomości inwestycyjne

25 677

 Wartość firmy

74 460

 Znak towarowy

20 400

 Aktywa z tytułu podatku odroczonego

16 245

Aktywa obrotowe

254 145

 Zapasy

42 250

 Należności z tytułu dostaw i usług

133 049

 Aktywa biologiczne

32 577

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

21 294

Kapitał własny

342 263

Zobowiązania długoterminowe

116 914

 Oprocentowane kredyty i pożyczki bankowe

86 783

 Zobowiązania z tytułu wykupu ziemi

15 583

 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

5 953

 Przychody przyszłych okresów

4 670

Zobowiązania krótkoterminowe

257 511

 Oprocentowane kredyty i pożyczki bankowe

87 845

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

137 417

 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

7 364

Suma bilansowa

717 595

Źródło: PKM Duda S.A.

 

W strukturze aktywów trwałych największą wartość mają rzeczowe aktywa trwałe. Duża wartość firmy wynika z historycznych procesów akwizycyjnych. Pewnym znakiem zapytania jest dlaczego ta pozycja nie była korygowana szczególnie w okresach, gdy grupa ponosiła duże, ujemne wyniki netto. Spółka posiada wciąż nieruchomości inwestycyjne o księgowej wartości 25,7 mln zł, a na część z nich poszukiwani są nabywcy. Pozycja aktywa biologiczne to wartość zwierząt hodowlanych oraz roślin uprawnych. W aktywach obrotowych szczególnie warto podkreślić spadek należności z tytułu dostaw i usług. Jeszcze rok temu pozycja ta miała wartość 195,3 mln zł, a na ostatni dzień bilansowy 133 mln zł. To właśnie w dużej mierze dzięki sprawniejszemu ściąganiu należności Duda była zdolna wykazać duże, dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, zwiększyć stan środków pieniężnych (obecnie 21,3 mln zł), a także zmniejszyć zadłużenie odsetkowe z 232,6 mln zł (rok wcześniej) do 184,3 mln zł. Kwota ta oprócz oprocentowanych kredytów i pożyczek zawiera też wartość leasingu i factoringu. Po stronie pasywów spadają też zobowiązania jednak w mniejszym tempie - ze 159,2 mln zł do 137,4 mln zł w ciągu roku.

 

 

6.   Ocena przyszłych wyników

 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2013 rok. Należy pamiętać, że czwarty i pierwszy kwartał roku kalendarzowego przynoszą trochę większą sprzedaż krajową mięsa powodowaną okresami poprzedzającymi święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Po dobrych wynikach finansowych ostatnich kwartałów, w których widać efekty restrukturyzacji, trudno nie oczekiwać ich w kolejnych okresach. Tym bardziej, że Dariusz Formela zaznaczał w mediach, że efekty wdrożonych nowych programów zwiększających marżowość grupy mogą być już dostrzegalne w wynikach za ostatni kwartał 2013 r. Dodatkowo czwarty kwartał 2012 r. obciążony zdarzeniami jednorazowymi zakończył się dużą stratą operacyjną (-4,9 mln zł) oraz stratą netto (-17,2 mln zł). Zaowocuje to dużą różnicą poprzez efekt niskiej bazy.

 

W planach zarządu wciąż jest sprzedaż aktywów niepracujących i uwolnienie zamrożonych w nich środków pieniężnych.

 

Szansą dla spółki jest słaba sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw z branży. Spółka podaje, że według UPEMI (Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego) w 2013 r. potencjalnie mogło upaść nawet 30% podmiotów średniej wielkości . Ta liczba wydaje się być jednak przesadna. Krótkoterminowo może to skutkować zatorami płatniczymi. Jednak w dłuższym terminie konkurencja w branży spadnie. Taka sytuacja może przynieść okazje do tańszych przejęć. PKM Duda nie ukrywa, że wciąż rozgląda się za potencjalnymi celami akwizycyjnymi. Nie należy jednak spodziewać się ich szybko. Prezes Dudy tłumaczył w jednym z ostatnich wywiadów, że wyceny spółek z branży są nadal za wysokie.

 

Negatywnie na spółkę wpływa coraz większa rola dyskontów i marketów, które nastawione są w większości na niską cenę mięsa.

 

Elementem trudnym do oszacowania jest poziom przyszłych cen pasz i zboża, które wpływają na poziom kosztów produkcji. W ostatnim raporcie kwartalnym spółka odniosła się do ryzyka związanego z utrzymującym się niskim pogłowiem żywca wieprzowego i wzrostu jego cen. Wskazuje, że wysoka jego cena na rynku to wynik niskiej podaży również na rynku unijnym oraz „bardzo wysokich cen produktów paszowych. Analitycy rynku wskazują, że bardzo już wysoka cena trzody chlewnej będzie musiała prawdopodobnie jeszcze wzrosnąć, aby zapewnić długoterminową opłacalność tego kierunku produkcji”. Z kolei w prezentacji inwestorskiej spółka publikuje prognozy ARR dotyczące cen skupu żywca wieprzowego. W grudniu 2013 r. miały one wynosić 5,50-5,80 zł/kg, a w marcu 2014 r. 5,50-5,90 zł/kg. W czerwcu 2013 r. roku średnia cena wyniosła 5,56 zł/kg. Z przedstawionych danych wynika, że sytuacja na rynku skupu surowca dla Dudy w najbliższych kwartałach się nie poprawi.

 

Czynnikiem ryzyka są też choroby zwierząt, które się łatwo rozprzestrzeniają. Pojawienie się takiej choroby w Polsce mogłoby doprowadzić do bardzo kosztownych strat w segmencie produkcyjnym jak również mocno odczuwalny byłby spadek popytu konsumentów mięsa.

Ciekawym kontekstem w aspekcie analizowania podmiotów z branży mięsnej jest rynek chiński. Chińczycy spożywają dużo wieprzowiny. Co prawda obecna ich wewnętrzna produkcja żywca prawie pokrywa całość popytu to w dłuższym horyzoncie będą musiały zwiększać import tego rodzaju mięsa. Takie tezy zostały przedstawione przez eksperta BGŻ w jednym z wywiadów dla Gazety Wyborczej. Ich wychodzące z biedy w szybkim tempie społeczeństwo będzie zmieniało swoje nawyki żywieniowe i tym samym import wieprzowiny do Chin będzie rósł. W podobnym tonie wypowiadał się obecny prezes Dudy. Dodał, że upatruje w tym rynku dużego potencjału. Badana spółka blisko 30%swojego eksportu lokuje w Azji (Korea Hong Kong Singapur Japonia) zna więc realia tego rynku. Uzyskanie licencji na Chiny stanowi duży potencjał rozwoju zarówno w zakresie marży jak i wolumenu. Spółka czyni starania o licencję na eksport do Chin i innych państw tego regionu gdyż na rynku wieprzowiny są to najbardziej atrakcyjne i perspektywiczne kierunki. Już teraz połowa światowej produkcji wieprzowiny ulokowana jest w Chinach. W świetle tych danych bardziej zrozumiała jest transakcja przejęcie przez Azjatów amerykańskiego, mięsnego potentata Smithield Foods (cena w wezwaniu była o ponad 30% wyższa od ceny rynkowej). W tym świetle nie jest wykluczone, że Dudą zainteresuje się któraś z azjatyckich, branżowych firm.

 

 

7. Analiza wskaźnikowa

 

Charakterystyka działalności PKM Duda odróżnia się od innych spółek z GPW działających w branży mięsnej. Takie podmioty jak Tarczyński, ZPM Henryk Kania S.A czy Indykpol są w dużej mierze przetwórcami surowca, bądź jak w ostatnim przypadku, specjalizują się w innym rodzaju mięsa.

 

Wybrane wskaźniki rynkowe

Dług netto

163 mln zł

Dług netto / EBITDA

ok. 3

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,52

Wskaźnik płynności bieżącej

0,99

ROE

6,2%

Rentowność EBITDA

3,2%

C/WK

0,65

C/Z

10,6*

Kapitalizacja

225 mln zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów finansowych PKM Duda S.A.

 

Wielkość zadłużenia w spółce wyraźnie maleje, szczególnie na przestrzeni ostatniego roku. Podkreślane już to było we wcześniejszych rozdziałach przy analizie bilansu i rachunku przepływów pieniężnych. Wskaźnik ogólnego zadłużenia spadł z 0,57 do 0,52. Dług netto liczony jako różnica kapitału odsetkowego i środków pieniężnych wyniósł na koniec września tego roku 163 mln zł. Z kolei relacja długu netto do zysku EBITDA wynosi ok. 3 w zależności od metodologii obliczania. Na potrzeby obliczeń wskaźników zaprezentowanych w powyższej tabeli zasymulowano powtórzenie w ostatnim kwartale 2013 r. takich samych wyników jak w trzecim kwartale. Taka symulacja bardziej urealni wydźwięk wskaźników niż ujęcie wyników z czwartego kwartału 2012 r., który był mocno obciążony zdarzeniami jednorazowymi. Wskaźnik płynności bieżącej (0,99) jest poniżej „książkowych” dolnych granic (1,2). Jeśli spółka zroluje część kredytów, wówczas wskaźnik ten się poprawi.

 

Wskaźniki rynkowe dają podstawy do optymizmu dla byków. C/WK ma wartość znacznie niższą od 1, co oznacza znacznie większą wartość majątku pokrytego kapitałem własnym niż wartość jednej akcji. Dysproporcja między tymi wartościami jest dość spora zważywszy, że PKM Duda przynosi już zyski od początku roku i z powodzeniem przechodzi restrukturyzację. Z drugiej zaś strony inwestorów może martwić nie widoczny obecnie koniec negatywnego dla spółki otoczenia ekonomicznego. Wskaźnik C/Z w przypadku osiągnięcia zysku netto w czwartym kwartale 2013 r. w kwocie 5,7 mln zł wyniesie 10,6 (*).

 

 

8.     Analiza techniczna

 

W długim terminie trend spadkowy został przełamany na początku maja 2013 r. Dno kursu akcji dotknęło okolic 30 groszy. Na drugim wykresie zaznaczono krótkoterminowy trend wzrostowy, który został już zanegowany. Nie przekreśla to jednak perspektyw do dalszych wzrostów akcji, gdyż potencjalny nowy trend wzrostowy może być jeszcze w fazie kształtowania się. Obecnie ważnym poziomem wsparcia jest bariera 80 groszy, która wcześniej stanowiła lokalny opór. Jego wybronienie, a następnie przełamanie ostatniego maksima na poziomie 1 zł potwierdzi kontynuację trendu wzrostowego i z punktu analizy technicznej będzie sygnałem do kupna akcji.

 

Źródło: http://stooq.com

 

 

Źródło: http://stooq.com

 

 

9.    Podsumowanie raportu i wnioski

 

PKM Duda należy do największych podmiotów w Polsce działających w branży mięsnej. Ostatnie lata były ciężkim okresem dla grupy. Po wpadnięciu w problemy zadłużeniowo-opcyjne w 2009 roku kontrolę nad spółką objęły banki. Proces restrukturyzacyjny mocno utrudnia ciężka sytuacja w branży. W krótkim horyzoncie czasowym nie widać objawów odwrócenia tendencji. Utrzymujące się na wysokich poziomach ceny mięsa wieprzowego i wołowego (głównych produktów Dudy) powodowane regularną, niższą podażą trzody chlewnej na rynku oraz wysokimi cenami zbóż i paszy skutkują spadkiem spożycia tego rodzaju mięsa przez konsumentów. W ich jadłospisach coraz częściej przeważa tańszy drób. Dodatkowo główni, pośredni odbiorcy produktów spółki, czyli małe i średnie sklepy tracą udział na rzecz marketów i dyskontów, które z kolei stawiają na tanie rodzaje mięs.

 

Analizując wyniki finansowe można odnotować pozytywne spostrzeżenia. Rośnie rentowność grupy, spada jej zadłużenie, a rachunek przepływów pieniężnych wykazuje znaczny wzrost generowania gotówki przez podstawową działalność. Wskazuje to na zasadność i prawidłowość działania kolejnych procesów restrukturyzacyjnych. Analizując wypowiedzi przedstawicieli zarządu, w kolejnych kwartałach powinny być one również widoczne.

 

Do najważniejszych czynników ryzyka należą trudne do oszacowania ceny surowca w skupach, wystąpienie łatwo rozprzestrzeniających się chorób zwierząt, pozycja małych i średnich sklepów detalicznych, kondycja finansowa innych podmiotów z branży oraz ogólna sytuacja makroekonomiczna. Z kolei szansą dla spółki jest wejście na perspektywiczny rynek chiński. Obecnie PKM Duda czyni starania o licencję na eksport do Chin i innych państw azjatyckich.

 

 

Rafał Irzyński

Główny analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 

---

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem. Inwestor powinien mieć na uwadze, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy SII nie świadczyło i nie świadczy obecnie usług z zakresu relacji inwestorskich spółce PKM Duda S.A. Stowarzyszenie nie wyklucza także w przyszłości złożenia oferty świadczenia podobnych usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie