Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Rozmowa z Ewą Kobosko, Prezesem Zarządu PRYMUS S.A. Przedstawienie profilu działalności Emitenta

© Sergey Nivens, Fotolia.com

Prymus S.A.

 

 

Profil działalności

 

Prymus S.A. jest dystrybutorem surowców chemicznych dla przemysłu chemii budowlanej, poligrafii, włókiennictwa oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych. Działalność Emitenta koncentruje się w trzech podstawowych obszarach, do których zalicza się sprzedaż surowców chemicznych dedykowanych dla przetwórstwa tworzyw sztucznych i chemii budowlanej, sprzedaż produktów gotowych (preparaty gruntujące: biobójcze oraz kleje) oraz działalność finansową (faktoring, leasing, udzielanie pożyczek).

 

Strategia Spółki na najbliższe lata została szczegółowo określona przez Zarząd na stronie internetowej spółki i zakłada podejmowanie następujących działań:

  • realizację założonej polityki dystrybucji produkowanych przez słowackiego producenta dyspersji i klejów,
  • intensyfikację sprzedaży biobójczych preparatów gruntujących,
  • udzielanie klientom pomocy technologicznej we wdrażaniu oferowanych przez Prymus S.A. surowców bezpośrednio w aplikacjach do klejów, farb, lakierów,
  • pozyskiwanie nowych klientów,
  • poszerzanie działalności finansowej polegającej na udzielaniu leasingów i pożyczek,
  • poszerzenie oferty produktowej Spółki dla obecnych odbiorców.

 

Na koniec III kw. 2013 roku, Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

 

Akcjonariat Spółki na dzień 14 listopada 2013 roku przedstawia poniższy wykres:

 

1. Akcjonariat PRYMUS S.A. na dzień 14 listopada 2013 roku

 

Akcjonariat PRYMUS S.A.

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

Należy zaznaczyć, że w spółce Gamrat S.A. członkiem Rady Nadzorczej jest Pan Adrian Moska sprawujący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Jednocześnie Prezesem Zarządu tej spółki jest Pan Krzysztof Moska, który jest także znaczącym akcjonariuszem PRYMUS S.A. Wśród istotnych akcjonariuszy jest również Pani Ewa Kobosko, która pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Pięcioprocentowy udział PRYMUS S.A. w strukturze akcjonariatu wynika natomiast z dokonanego zgodnie z Uchwałą nr 14 ZWZ z dnia 17.06.2013 r. skupu akcji własnych.

 

Wyniki finansowe

2. Przychody PRYMUS S.A. w latach 2010-2013 (tys. zł)

 

Przychody PRYMUS S.A. w latach 2010-2013 (tys. zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

 

3. Wyniki finansowe PRYMUS S.A. w latach 2010-2013 (tys. zł)

 Wyniki finansowe PRYMUS S.A. w latach 2010-2013 (tys. zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

Analiza SWOT

 

Do silnych stron Spółki zaliczyć należy ponad 10 letnią obecność na rynku w obecnej formie działalności,  co wpływa na rozpoznawalność i renomę marki PRYMUS S.A. Istotną zaletą Emitenta jest również szeroki zakres oferowanych produktów oraz możliwość ich dostosowania, modyfikacji oraz aplikacji według indywidualnego zapotrzebowania klienta. Elastyczność oferowanych usług w tym zakresie zapewniana jest dzięki współpracy z laboratorium firmy Duslo a.s. będącej jedną z głównych partnerów Spółki.

 

Wśród słabych stron Emitenta wyróżnić należy silne uzależnienie jego wyników finansowych od koniunktury gospodarczej. Pomimo zróżnicowania struktury odbiorców, znaczną ich część stanowią podmioty działające w sektorze budownictwa, który charakteryzuje się szczególną wrażliwością na pogorszenie sytuacji makroekonomicznej. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian w gospodarce działalność Spółki obarczona jest więc ryzykiem pogorszenia wyników finansowych i utraty pozycji rynkowej.

 

Głównych szans dla rozwoju PRYMUS S.A. upatrywać należy w prowadzonych przez Spółkę działaniach mających na celu dywersyfikację działalności, która umożliwi niwelowanie opisanych powyżej negatywnych skutków wahań koniunkturalnych. Pozytywne dla funkcjonowania Emitenta mogą się również okazać rezultaty prowadzonej ekspansji na rynki zagraniczne (m. in. Ukraina, Słowacja, Czechy), dzięki której możliwe jest zróżnicowanie źródeł uzyskiwanych przychodów. Ponadto Spółka uzyskała zgodę Ministra Zdrowia na sprzedaż na terenie Unii Europejskiej innowacyjnego biobójczego preparatu gruntowego, którego rynkowy sukces może doprowadzić do poprawy wyników finansowych oraz wzrostu zainteresowania ofertą PRYMUS S.A. wśród potencjalnych klientów.

 

Zagrożeniem dla rezultatów finansowych działalności Emitenta są wahania kursów walutowych, co w szczególności związane jest z dokonywaniem procesów zakupowych od dostawców zagranicznych. Negatywne dla Spółki zmiany kwotowań walut mogą przyczynić się do zmniejszenia marży ze sprzedaży i  w konsekwencji do pogorszenia wyników finansowych. Głównymi dostawcami surowców chemicznych, których dystrybucja stanowi około 90% przychodów Emitenta, są firmy Duslo a.s. oraz Deza a.s. Ograniczenie lub zerwanie współpracy z tymi firmami mogłoby tymczasowo zaburzyć funkcjonowanie PRYMUS S.A. i wywołać konieczność poszukiwania alternatywnych dostawców. 

 

Wywiad z Ewą Kobosko, Prezesem Zarządu PRYMUS S.A.

 

Jakie czynniki decydują o pozycji PRYMUS S.A. na tle konkurencji?

 

Ze względu na różnorodną działalność, jaką Spółka prowadzi, naszą pozycję konkurencyjną  należy rozpatrywać w trzech różnych płaszczyznach:  surowców chemicznych, produktów gotowych oraz działalności finansowej. Prymus S.A. uzyskuje ok. 90% przychodów z dystrybucji surowców chemicznych i myślę, że na tej części działalności należałoby się najbardziej skupić.

Podstawą konkurowania na rynku jest posiadanie dobrego produktu – surowca dobrej, stabilnej i  akceptowalnej przez klienta jakości. Prymus S.A. nie tylko oferuje taki produkt, ale i jest w stanie pomóc klientom w jego aplikacji - zwłaszcza jeśli chodzi o dyspersje używane do produkcji farb, lakierów, klejów. Oferujemy pełny serwis technologiczny dla klientów, bazując na współpracy z działem R&D Duslo a.s.  Oprócz pomocy we wdrożeniu produktu możemy zaproponować również ekwiwalenty dotąd używanych surowców. Oczywiście wszystko to jest związane z ceną, bo przecież nikt nie będzie chciał zmieniać receptur, jeśli nie przyniesie mu to wymiernych korzyści. Poziom cen, jaki oferujemy, znajduje na rynku akceptację, czego potwierdzeniem jest wzrost sprzedaży osiągnięty w 2013 roku.

Na tle sprzedawców surowców działających na polskim rynku wyróżniamy się tym, iż oferujemy pełny pakiet usług związanych ze sprzedażą, tj. organizowanie transportu, składowanie towarów, finansowanie, polegające nie tylko na udzieleniu kredytu kupieckiego ale również na finansowaniu sprzedaży naszych klientów (faktoring), czy finansowaniu zakupu przez nich maszyn i urządzeń.  Myślę, że takie globalne spojrzenie na naszego partnera biznesowego  jest naszą największą przewagą konkurencyjną, dzięki której znaleźliśmy swoje miejsce na rynku.

 

Jakie działania podejmują Państwo w celu zwiększenia rozpoznawalności marki PRYMUS S.A.?

 

Bardzo zależy nam, aby nazwa naszej Spółki była rozpoznawalna i kojarzona z firmą zajmującą się dostawami surowców. Przywiązujemy dużą wagę do identyfikacji wizualnej Prymus S.A.,  czego ostatnim przykładem jest zamieszczenie reklamy naszej Spółki w wydaniu Gazel Biznesu 2013. Promujemy się tam właśnie jako partner w zakresie dostaw surowców, co jest naszą misją.

Przy okazji możemy się także pochwalić faktem, iż Prymus S.A. została laureatem prestiżowej nagrody Gazele Biznesu 2013. W bieżącej edycji rankingu uzyskaliśmy 33 miejsce w województwie śląskim, a 241 w Polsce. Branie udziału w klasyfikacjach, konkursach jest również elementem kreowania wizerunku Prymus S.A. oraz prezentowaniem naszych osiągnięć.

W ramach naszej działalności koncentrujemy się nie tylko na promowaniu marki Prymus S.A. ale również na zwiększeniu rozpoznawalności marek produktów, którymi handlujemy. Dotyczy to głównie marki własnej UNI-PRYM®, która jest zastrzeżona dla preparatów gruntujących produkowanych przez Prymus S.A., jak i  marki Duvilax®, z którą związani jesteśmy od 2004 roku.

Identyfikacja wizualna Spółki, jak i poszczególnych marek, umieszczana jest na wszelkich materiałach informacyjnych dotyczących Spółki oraz oferowanych produktów.

 

Jak oceniają Państwo rezultaty sprzedaży innowacyjnego biobójczego preparatu gruntowego?

 

UNI-PRYM® GRZYBO I GLONOBÓJCZY jest specjalnie opracowanym preparatem gruntującym do zabezpieczania podłoża, zawierającym aktywne środki ochrony powłoki przeciwko grzybom i glonom.  Działa on dwufazowo: wnikając do podłoża, wzmacnia je, zmniejsza nasiąkliwość, poprawia przyczepność oraz efektywnie zabezpiecza powłokę przed grzybami i glonami. Grunt ten uzyskał w 2011 roku pozytywną opinię Ministra Zdrowia oraz pozwolenie na obrót produktem biobójczym. Dynamika sprzedaży tego produktu jest bardzo wysoka i wynosi ponad 400% biorąc pod uwagę rok 2013 do 2012 roku. Z punktu widzenia rozwoju jest więc to produkt wysoce perspektywiczny.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż  grunt ten wymaga przeprowadzenia akcji edukacyjnej i poinformowania klientów o jego cechach. Jest on przeznaczony dla wymagających klientów, którzy są w stanie zapłacić więcej za dwufunkcyjny preparat gruntujący.

 

W jaki sposób zamierzają Państwo ograniczać ewentualny negatywny wpływ spowolnienia gospodarczego na działalność Spółki?

 

Skutki spowolnienia gospodarczego ograniczamy po pierwsze poprzez aktywne zwiększanie przychodów, a więc wzrost aktywności handlowej: poszukiwanie nowych rynków, produktów czy oferowanie tańszych substytutów dla surowców dotąd używanych. Ważne jest tu także zwiększenie efektywności, poprawa jakości i poziomu obsługi klienta w taki sposób, aby kontrahent mając do wyboru ofertę konkurencyjną decydował się na współpracę z nami. Warto tu również wspomnieć o minimalizacji ryzyka, która jest konieczna w czasie gdy podmioty gospodarcze mają problemy z płynnością i wzrasta skala upadłości. Ryzyko to można ograniczyć poprzez ubezpieczanie należności czy odpowiednie zabezpieczanie transakcji.

W obliczu kryzysu gospodarczego kluczowym jest również aspekt zarządzania kosztami, ich optymalizacja. Na tym obszarze – nie tylko w czasach spowolnienia - stale koncentrujemy nasze działania. Na przykład stosujemy rozwiązania wydzielania wybranych funkcji na zewnątrz organizacji (np. zarządzanie informatyką, usługi prawnicze).

Wartym uwagi jest fakt, że Prymus S.A. nie wyklucza również wykorzystania okresu spowolnienia w gospodarce i osłabienia kondycji podmiotów gospodarczych do poszukiwania okazji dla atrakcyjnych fuzji lub przejęć. Może to być interesujące rozwiązanie w celu osiągnięcia poprawy rentowności czy zwiększenia udziału w rynku.

 

W jaki sposób zabezpieczają się Państwo przed wahaniami kursów walutowych w związku z prowadzoną działalnością?

 

Prymus S.A. większość surowców kupuje z Unii Europejskiej, w walucie EUR. Dlatego też kurs EUR/PLN ma dla nas bardzo duże znaczenie i to nie tylko pod kątem rozpatrywania różnic kursowych, ale również ze względu na konkurencyjność oferowanych produktów.

W celu zabezpieczenia się przed zmiennością kursów stosujemy dla części operacji transakcje terminowe typu forward. Dokonujemy także sprzedaży zakupionych towarów w walucie zakupu. To stanowi niejako „naturalne” zabezpieczenie kursu. Działania te pozwalają nam w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko kursowe

 

Czy Spółka zamierza wypłacać w przyszłości dywidendę?

 

Zarząd będzie wnioskował wypłatę dywidendy za rok 2013. Jeszcze za wcześnie jest mówić o jej wysokości, ponieważ rok obrotowy nie jest jeszcze z punktu widzenia rachunkowości zamknięty. Na pewno zostanie przedstawiony projekt uchwały dotyczący wypłaty dywidendy. O ostatecznej treści tej uchwały zadecyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A..

 

Źródło: Prometeia Capital/Stowarzyszenie Inwesotrów Indywidualnych 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie