Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Oferta publiczna akcji spółki MFO S.A.

MFO SA jest liderem polskiego rynku zimnogiętych profili stalowych. Spółka produkuje przede wszystkim profile zimnogięte dla wytwórców stolarki okiennej z PCV oraz profile specjalne zimnogięte dla branży konstrukcyjnej, automotive, instalatorskiej i klimatyzacyjnej. W zakres działalności MFO wchodzi również produkcja profili zimnogiętych do suchej zabudowy gipsowo-kartonowej. Spółka od lat notuje bardzo dobre wyniki finansowe. W 2012 roku MFO SA wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 162,53 mln zł (wzrost o 11,3% w porównaniu do roku 2011 r.) oraz zysk netto sięgający 4,94 mln zł (wzrost o 16,6%). 

Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację strategii zwiększenia mocy produkcyjnych w sektorze innowacyjnych produktów, które pozwolą na wejście w nowe segmenty rynku oraz zwiększą konkurencyjność Spółki na rynkach europejskich, głównie na najbardziej rozwiniętym i chłonnym rynku niemieckim.

Najważniejsze informacje o Ofercie Publicznej MFO S.A.:

 • Ofertą objętych jest:
  • 1.100.000 Akcji Serii C, oferowanych przez Spółkę
  • do 900.000 Akcji oferowanych przez Sprzedającego
 • Akcje Oferowane są oferowane inwestorom w dwóch transzach:
  • Transzy Detalicznej – obejmującej do 400.000 Akcji Serii C
  • Transzy Instytucjonalnej – obejmującej do 1.600.000 Akcji Oferowanych, w tym 700.000 Akcji Serii C (nowa emisja), 900.000 Akcji Sprzedawanych.
 • Intencją Spółki i Sprzedającego jest przydzielenie w pierwszej kolejności Akcji Serii C (nowej emisji), a w dalszej kolejności Akcji Sprzedawanych.
 • Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Millennium DM oraz konsorcjum dystrybucyjnego w dniach 10 – 12 grudnia
  2013 r.
 • Cena maksymalna akcji została ustalona na 12 zł za jedną akcję
 • Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej (przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie Akcje Oferowane serii C) obecni główni akcjonariusze Spółki, Pan Tomasz Mirski oraz Pan Marek Mirski będą kontrolować prawie 72% głosów na WZA.

Najważniejsze informacje o MFO S.A.

 • Lider rynku zimnogiętych profili stalowych w Polsce
 • Baza produkcyjna należąca do najnowocześniejszych w Europie
 • Własna komórka projektowa i unikatowe na skalę światową rozwiązania
 • Dynamiczny rozwój mocy produkcyjnych i rosnąca sprzedaż wysokomarżowych produktów
 • Bardzo dobre wyniki finansowe, nawet w czasie kryzysu.

Zasady składania zapisów

Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy po Cenie Maksymalnej, która została ustalona na 12 zł za jedną akcję.

 

Zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w dniach od 10 do 12 grudnia 2013 r. w Punktach Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego oraz członków konsorcjum dystrybucyjnego. Pełny skład konsorcjum znajduje się na stronie Spółki: www.mfo.pl oraz oferującego: www.millenniumdm.pl

Harmonogram Oferty Publicznej

Data

Działanie

do 6 grudnia 2013

Publikacja ceny maksymalnej

10-12 grudnia 2013

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Detalicznej

12 grudnia 2013

(do godz. 15:00)

Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

13 grudnia 2013

Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej

16-17 grudnia 2013 roku

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Instytucjonalnej

18 grudnia 2013 roku

Przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej oraz planowany przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW

Wyniki Finansowe

MFO SA od lat osiąga bardzo dobre wyniki finansowe, wypracowując co roku nie tylko wzrost przychodów, ale też zyskowności.

 

Wybrane dane finansowe MFO SA przedstawia poniższa tabela:

tys. PLN

2012

2011

2010

Przychody netto ze sprzedaży

162 531

146 058

119 257

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

7 148

6 830

5 916

EBITDA

8 034

7 599

6 570

Zysk netto

4 942

4 240

3 955

 

Prognozy finansowe MFO SA na lata 2013 i 2014 przedstawia poniższa tabela:

tys. PLN

Realizacja 2012

Prognoza 2013

Zmiana %

Prognoza 2014

Przychody netto ze sprzedaży

162 531

167 312

+2,9%

212 185

EBIT

7 148

8 155

+14,1%

11 431

Zysk netto

4 942

5 671

+14,8%

8 195

 

Wiecej informacji na www.mfo.pl

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji o dokonaniu inwestycji w papiery wartościowe spółki MFO S.A. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Spółki i oferty publicznej jej akcji będzie prospekt emisyjny Spółki sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a jakakolwiek inwestycja w akcje Spółki powinna być dokonywana wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie oraz wszelkich aneksach oraz komunikatach aktualizujących do prospektu. Prospekt emisyjny Spółki, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 listopada 2013 r., został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mfo.pl oraz oferującego (Millennium Dom Maklerski S.A.): www.millenniumdm.pl.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie