Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Grupa Azoty po wynikach finansowych za III kwartał 2013 - Czat inwestorski

www.grupaazoty.com
Czat inwestorski

Temat czata:

Grupa Azoty po wynikach finansowych
za III kwartał 2013

3 grudnia
(wtorek) 2013 r. 
g. 12:00

   Grupa Azoty 

Uczestnicy czata: na pytania inwestorów odpowiadali:

Andrzej SkolmowskiAndrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu

Ekonomista, absolwent Instytutu Ekonomii Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie (2007-2010). Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki odpowiedzialnego za obszar finansów w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej. 
W latach 2009-2013 odpowiedzialny był za kluczowe projekty restrukturyzacyjne w Grupie, w tym proces integracji sprzedaży nawozów, stworzenie zakupów korporacyjnych, wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych. Sprawuje nadzór nad IT w Grupie Azoty. Pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Konsolidacji z ZA Puławy, a w przeszłości przewodniczył Komitetom sterującym odpowiedzialnym za przejęcia ZCh „Police” S.A. oraz ZA Puławy. Operacyjnie współodpowiadał za proces przejęcia niemieckiego producenta poliamidu 6. Wykonując nadzór właścicielski pełni różne funkcje w radach nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy Azoty. Ponadto reprezentuje Grupę w krajowych i międzynarodowych organizacjach branżowych, m. in. FertilizersEurope, Polsko – Brazylijskiej Izbie Gospodarczej, PIPCh oraz CEFIC. 
W latach 1996-2004 związany ze spółką Cefarm Rzeszów SA. Od 2004 do 2007 roku był Prezesem Zarządu ACP Pharma SA, a po połączeniu ze spółką dominującą ORFE SA objął stanowisko Członka Zarządu Grupy Kapitałowej, pełniąc jednocześnie funkcje Prezesa Zarządu w spółkach zależnych: Cefarm Zielona Góra SA oraz Cefarm Rzeszów sp. z o.o. Bezpośrednio przed powołaniem w skład Zarządu Grupy Azoty S.A. pełnił funkcję Prezesa Zarządu nowoczesnej wytwórni farmaceutycznej SANFARM sp. z o.o. w Nowej Dębie.

 

Marek KapłuchaMarek Kapłucha – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A. 
Od 4 lipca 2013 jest Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialnym za zarządzanie łańcuchem dostaw. W latach 2009-2013 był członkiem zarządu spółki Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A., należącej od stycznia 2013 do Grupy Azoty, z odpowiedzialnością za sprzedaż i marketing, logistykę, zakupy surowców, gdzie wprowadzał m.in. elementy zarządzania korporacyjnego w strukturach sprzedaży i logistyki, objął też dodatkową odpowiedzialność za pion finansowy w ZA PUŁAWY. Wcześniej przewodniczył Komitetom sterującym m.in. w projekcie wprowadzenia systemu BI Cognos oraz w projekcie Segmentacji we współpracy z Assecco. 
W związku z procesem połączenia Z.A. PUŁAWY z Grupą Azoty S.A., współprzewodniczy Komitetowi ds. Konsolidacji obu grup kapitałowych. 
Od roku 2011 pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w AGROCHEM Puławy Sp. z o.o. 
Od czerwca 2013, reprezentuje interesy Grupy Azoty w Fertilizers Europe, jako Wiceprezydent tej organizacji zrzeszającej producentów nawozów mineralnych w Europie. 
Lata 1992-2009 spędził pracując na różnych kierowniczych stanowiskach w Kraft Foods Int., gdzie ostatnie 9 lat pracy dla koncernu spędził w Wiedniu i odpowiadał za stronę komercyjną w Europie płd-wsch., pełniąc m.in. funkcję członka zarządu Kraft Foods East Adriatic Markets. 
Po ukończeniu studiów ekonomicznych na UMCS w Lublinie pracował w Interpegro Lubex S.A., jako członek zarządu ds. handlu. 
Zarówno doświadczenia związane z zarządzaniem w warunkach geograficznej i kulturowej dywersyfikacji w sektorze FMCG, jak i obecne wyzwania stojące przed przemysłem chemicznym w Europie i na świecie, wymuszają ciągłe dostosowywanie strategii działania do realiów rynkowych i wzmagającej się konkurencji – co stanowi interesujące otoczenie do podejmowania nowych wyzwań.


 

Grupa Azoty to jedna z kluczowych europejskich grup branży chemicznej. Dzięki przemyślanej architekturze grupa proponuje swoim klientom zdywersyfikowany portfel produktów – od nawozów mineralnych i tworzyw konstrukcyjnych przez alkohole OXO i plastyfikatory po pigmenty.

 

Grupa Azoty S.A. dzięki konsekwentnym wysiłkom zmierzającym do konsolidacji firm Wielkiej Syntezy Chemicznej odmieniła krajobraz polskiego i europejskiego przemysłu chemicznego. Spółka pod wspólną marką Grupa Azoty zgromadziła komplementarne podmioty o różnych tradycjach i specjalizacjach, aby wykorzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii. W swojej Grupie Kapitałowej tarnowska spółka zgromadziła: Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupę Azoty ATT Polymers GmbH, Grupę Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. oraz Grupę Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. Z dniem 21 listopada 2013 r. Grupa Azoty wzbogaciła się o udziały w spółce Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”.

 

Grupa Azoty realizuje swoje cele strategiczne w oparciu o systemy zarządzania, zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami. Systemy te wyznaczają ramy dla ustanawiania i przeglądu wskazanych strategicznych celów dotyczących jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa żywności.

 

Grupa Azoty S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 30 czerwca 2008 r. a od 19 lutego 2013 r. należy także do portfela indeksu MSCI Emerging Markets. Z dniem 23 września 2013 r. Grupa Azoty S.A. została włączona do indeksu WIG 30, grupującego największe spółki GPW. Od 19 listopada 2009 r. Spółka jest nieprzerwanie notowana w Respect Index, czyli pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej indeksie spółek przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu.

 

Szczegółowe informacje na temat Grupy Azoty, struktury organizacyjnej, osób zarządzających, strategii i innych znajdują się na stronie grupaazoty.com.


 Zapis czata inwestorskiego

Moderator: Witamy na czacie z przedstawicielami Zarządu Grupy Azoty, na Państwa pytania odpowiadać będą Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za finanse - Andrzej Skolmowski, oraz Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar zarządzania łańcuchem dostaw - Marek Kapłucha.

 

Geremi: Dlaczego tak mocno wzrosły koszty zarządu w trzecim kwartale? Czy jest to tylko efekt konsolidacji przejętych spółek?

 

Zarząd Grupy Azoty: Poziom wzrostu kosztów Zarządu r/r jest efektem dokonanej akwizycji Puław oraz realizacją projektów związanych z konsolidacją Grupy Azoty.

 

Mariusz86: Czy w radzie nadzorczej Grupy Azoty jest przedstawiciel Acronu?

 

Zarząd Grupy Azoty: Nie ma. Akcjonariusze nie powołali przedstawiciela Acronu, nie było zresztą takiego wniosku.

 

gruby: Witam, czy są jakieś szacunki jakiego wyniku finansowego można spodziewać się po całym 2013 roku ?

 

Zarząd Grupy Azoty: Nie publikujemy danych prognostycznych w związku z tym nie możemy podawać tego typu informacji.

 

f.bernat: 1.Jakie są przyczyny słabnących wyników grupy Azoty?

 

Zarząd Grupy Azoty: Przyczyny słabnących wyników to przede wszystkim dekoniunktura na rynkach niektórych kluczowych produktów GA, np. kaprolaktam - spowodowana wyhamowaniem gospodarki światowej oraz przyrostem zdolności produkcyjnych w Chinach. Także w obszarze nawozów zanotowaliśmy niekorzystne trendy w ostatnim kwartale spowodowane niskimi cenami płodów rolnych, na co z kolei miała wpływ wyższa produkcja w sektorze rolnym (ok 8% w Europie vs poprzedni sezon). Niższe o ok. 15-20% vs. porównywalny okres poprzedniego roku ceny produktów rolnych powodowały pogorszenie wpływów i w związku z tym kierowanie mniejszych funduszy na zakup nawozów. Dodatkowo trzeci kwartał jest okresem przestojów remontowych, co istotnie wpływa na wynik tego kwartału.

 

gpw_fan: W jaki sposób będą finansowe przejęcia Siarkopolu, Organiki Sarzyny i inne? Czy jest rozważana emisja akcji lub emisja obligacji?

 

Zarząd Grupy Azoty: Siarkopol jest już przejęty, w 75% sfinansowany środkami z kredytu, w pozostałej części ze środków własnych. Zakup Organiki Sarzyny jest jeszcze w fazie decyzyjnej, struktura finansowania może być podobna. Wielokrotnie mówiliśmy, że jesteśmy zainteresowani emisją obligacji, ale źródła finansowania określimy po zatwierdzeniu CAPEXu Grupy Azoty.

 

Stefan: Jaka wartość inwestycji jest planowana przez Grupę Azoty w 2014 r.? Z jakich środków będzie sfinansowana?

 

Zarząd Grupy Azoty: Jesteśmy przed akceptacją budżetu, stąd w tym momencie nie chcielibyśmy podawać szczegółów. Można natomiast założyć, że poziom nie będzie odbiegać od poziomu tegorocznego. Mówimy oczywiście o inwestycjach które nie zawierają dużych projektów rozwojowych ani akwizycji.

 

Stefan: Jaka wartość inwestycji jest planowana przez Grupę Azoty w 2014 r.? Z jakich środków będzie sfinansowana?

 

Zarząd Grupy Azoty: Jesteśmy przed akceptacją budżetu, stąd w tym momencie nie chcielibyśmy podawać szczegółów. Można natomiast założyć, że poziom nie będzie odbiegać od poziomu tegorocznego. Mówimy oczywiście o inwestycjach które nie zawierają dużych projektów rozwojowych ani akwizycji.

 

BruceLee: Proszę powiedzieć cos więcej o projekcie inwestycyjnym z Grupą Lotos.

 

Zarząd Grupy Azoty: Dzisiaj podpisaliśmy porozumienie w sprawie powołania spółki celowej i wykonania pełnego studium wykonalności kompleksu petrochemicznego, zlokalizowanego przy obecnych instalacjach LOTOSU i Grupy Azoty. Obie firmy podpisały też wstępne porozumienie z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi, jako potencjalnym inwestorem finansowym przy realizacji ww. przedsięwzięcia. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 12 mld zł, co będzie oznaczało rekordową inwestycję w polskim przemyśle w ostatnich latach. To jest wstępna faza tego projektu, decyzja o jej realizacji będzie wynikała oczywiście z opłacalności projektu.

 

profesor: Czy przy przejęciu Siarkopolu Azoty musiały uzyskać zgodę tamtejszych związków zawodowych dając np. gwarancje zatrudnienia?

 

Zarząd Grupy Azoty: Przejęcie Siarkopolu poprzedziło podpisanie umowy ze stroną społeczną.

 

f.bernat: Czy jest wykonany montaż finansowy dla inwestycji i rozwoju Grupy Azoty na najbliższe lata ?

 

Zarząd Grupy Azoty: Gdy będzie gotowy CAPEX dla Grupy, przygotowane zostaną również źródła finansowania.

 

Pawel73: Jak na tle Grupy Azoty wyglądają wyniki ZAK S.A.?

 

Zarząd Grupy Azoty: Wyniki ZAK na tle grupy prezentują sie bardzo dobrze (za III kwartał udział wyniku ZAK w skonsolidowanym wyniku Grupy wynosi na poziomie wyniku EBITDA ok 12%- 13%. Po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych ów efekt stanowi ok 20%.) Biorąc pod uwagę trudną sytuację w jednym z kluczowych segmentów jakim jest segment OXO, aktywizacja rynku głównie alkoholi OXO przy stabilnej sytuacji w nawozach pozwoliło zrealizować EBITDA na poziomie nieznacznie gorszym r/r który wyniósł 156 mln (vs 177 mln za 9 miesięcy roku poprzedniego)

 

inwestor_ka: Panie Prezesie jakie są perspektywy rozwoju w 2014 r ? Czy można się spodziewać ożywienia w branży i wzrostu przychodów ?

 

Zarząd Grupy Azoty: Spodziewamy się ożywienia w segmencie nawozowym (ok 60% skonsolidowanych przychodów Spółki), po udanej konsolidacji produkcji i sprzedaży tego segmentu. Skoncentrowaliśmy się zwiększonej sprzedaży eksportowej już w 2013 roku. Ten trend będziemy kontynuować w kolejnym roku. Ponowne wejście na rynek Ameryki Płn. i zwiększenie sprzedaży do Am. Płd., w tym istotny dla spółki kontrakt z NITRONem to przykłady nowych kierunków rozwoju. Trochę gorzej przedstawia sie sytuacja w Chemii (ok. 40% przychodów GA). Na przychodach w tym segmencie odbija się stagnacja w gospodarce europejskiej, w szczególności w branży budowlanej i motoryzacyjnej. Spodziewamy się lepszych vs. 2013 wyników na rynkach alkoholi OXO i pigmentów, także kontynuacji korzystnej sytuacji na rynku melaminy z końcówki roku 2013.

 

Damianek: Czy spółka zabezpiecza się walutowo? Jeśli tak to do jakiego procentu ekspozycji?

 

Zarząd Grupy Azoty: Spółka wykazuje dodatnią ekspozycję walutową zarówno w EUR jak i USD. Jednocześnie w ramach polityki zarządzania ryzykiem realizujemy politykę zabezpieczeń walutowych w postaci zabezpieczania do 50% naszej ekspozycji w horyzoncie do 6 miesięcy pozwalający stabilizować wpływ zmian kursów na wyniki Grupy

 

BruceLee: ale prosze o trochę więcej szczegółów. Co to ma być za kompleks petrochemiczny? Co ma wytwarzać?

 

Zarząd Grupy Azoty: Porozumienie dotyczy studium budowy potencjalnego kompleksu krakera parowego. Jesteśmy zainteresowani produktami tego kompleksu jako surowcami do dalszego przerobu w naszym segmencie chemii organicznej i tworzyw.

 

JurekM: Z czego wynika spadek przychodów i strata na segmencie tworzywa w kolejnym roku?

 

Zarząd Grupy Azoty: Na wyniki Segmentu Tworzyw należy patrzeć w kontekście rynku surowca (benzen fenol) oraz rynku sprzedaży w Azji (kaprolaktam z Puław). Ujemne wyniki są pokłosiem wysokich cen wspomnianych surowców których wzrost nie został w pełni zaakceptowany przez rynek poliamidów. Dodatkowo wzrastająca konkurencja cenowa w Azji związana ze wzrostem lokalnych zdolności produkcyjnych kaprolaktamu powoduje silną presje cenowa i spadek marż na kaprolaktamie z Puław.

 

Junior: czemu spółka nie publikuje prognoz? czy w 2014 również ich nie będzie?

 

Zarząd Grupy Azoty: W ciągu ostatnich trzech lat dokonaliśmy szeregu akwizycji, które zwiększy pięciokrotnie skalę operacji w Grupie. Dlatego też będąc odpowiedzialnymi przed akcjonariuszami przekazujemy wyłącznie rzetelne raporty z wykonania. Na rok 2012 w uwagi na niestabilną sytuację rynkową również nie planujemy publikacji.

 

Zed: Czy możliwość sprowadzania tańszego gazu z USA jest realna, jeśli tak to kiedy najwcześniej może to nastąpić?

 

Zarząd Grupy Azoty: Możliwość taka oczywiście jest, ale najwcześniej w perspektywie 2-3 lat, jednak oceniam ją jako mało realną, co spowodowane jest raczej koncentracja gospodarki amerykańskiej na przetworzeniu gazu łupkowego i być może zwiększeniu podaży produktów przetworzonych, dla których surowcem jest gaz. Może też w tym pomóc (eksport prod. gotowych) negocjowana aktualnie pomiędzy USA i EU umowa o zniesieniu ceł ochronnych po obu stronach. Natomiast w miarę uwalniania rynku gazu w Polsce, spodziewamy się wzrostu udziału zakupów gazu z innych niż PGNiG źródeł (interkonektory, rewers na Jamale).

 

akcjonariusz: W 3q Azoty w ramach wydatków inwestycyjnych wydały 34 mln zł na „inwestycje mandatowe”. Co pod tym się kryje?

 

Zarząd Grupy Azoty: Poniesione wydatki mandatowe w głównej mierze dotyczą inwestycji pt. Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją EC II w Zakładach Chemicznych "Police" S.A. na kwotę ok. 30 mln zł.

 

misioo: Jaki jest w tej chwili udział w sprzedaży Puław w skonsolidowanych wynikach ?

 

Zarząd Grupy Azoty: Zakładając iż pytanie dotyczy udziału przychodów Spółki Grupa Azoty ZA Puławy SA w przychodach skonsolidowanych Grupy Azoty udział ten kształtował sie na koniec września na poziomie 35% (tzw. przychody oczyszczone z transakcji wzajemnych wyłączane na poziomie procesu konsolidacji wyników)

 

awnuk.home@gmail.com: Akcje pracowników zakładu w Tarnowie są dopuszczone do obrotu giełdowego, tymczasem pracownicy zakładu w Kędzierzynie-Koźlu są pozbawieni takiej możliwości. Jaki wpływ na wyniki kwartalne/lub roczne spółki miałoby upublicznienie akcji ZAK lub ich wymiana na akcje Grupy Tarnów? Czy są przewidziane takie działania?

 

Zarząd Grupy Azoty: Tak jak informowaliśmy, podjęliśmy decyzję o nie podejmowaniu działań mających na celu wykupienie akcji mniejszościowych akcjonariuszy. Sprawa jest podnoszona m.in. przez inwestorów prywatnych którzy dokonali zakupu akcji ZAK niekiedy po cenie znacząco przewyższającej ich aktualną wartość, licząc na szybki efekt. Ale do tematu w przyszłości kiedyś powrócimy, kończąc te projekty które są bardzo pilne.

 

PC: Czy spółka zabezpiecza się w jakiś sposób przed zmiennością cen walut albo surowców?

 

Zarząd Grupy Azoty: Odpowiedz na to pytanie została podana w niniejszym czacie na podobne pytanie Użytkownika Damianek

 

inwestor_chemia: Jaka jest szacowana oszczednosc z tytułu synergii kosztowych w Grupie w 2014 r?

 

Zarząd Grupy Azoty: Podaliśmy w ramach projektu konsolidacji o spodziewanych synergiach min. PLN 100 mln. w perspektywie 2013-2014. Na koniec III kwartału poinformowaliśmy rynek o uzyskanych 72 mln z synergii. Na tą wartość składają się zarówno synergie przychodowe (np. eksport nawozów na nowe rynki, poszerzone portfolio, etc.), jak i kosztowe. Prace nad synergiami trwają. Pierwotne założenia z marca-kwietnia są sukcesywnie realizowane, część efektów synergii są to efekty powtarzalne, a więc spodziewane również w kolejnym roku. O efektach synergii będziemy sukcesywnie informować rynek w raportach kwartalnych.

 

awnuk.home@gmail.com: W raporcie bieżącym 119/2013 Zarząd bardzo wymijająco odpowiedział na pytania akcjonariusza (pracownika) wchodzących w skład Grupy Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA. Znajduje się tam m.in. informacja, iż zarząd Grupy rozważał nabycie akcji ZAK od pracowników. Jaki wpływ na wynik finansowy Grupy miałoby nabycie tych akcji od pracowników? Z jakimi wydatkami należałoby się wówczas liczyć w skali grupy?

 

Zarząd Grupy Azoty: Odpowiedź zawarta jest we wspomnianym raporcie bieżącym, jak też w udzielonej poniżej odpowiedzi. Kwota jest na tyle znacząca, że mogłaby mieć wpływ na realizację mandatowych wydatków inwestycyjnych.

 

Medrzec: Na ile ocenia Pan szansę przejęcia Petrokemiji w procentach ? Kto jest waszym głównym konkurentem w przejęciu?

 

Zarząd Grupy Azoty: Jest to naprawdę wstępna faza, ponieważ rząd Chorwacji rozpoczął proces. Domyślamy się, że do procesu przystąpią inni kluczowi gracze rynku nawozowego w Europie.

 

inwestor_chemia: Dlaczego spolka inwestuje w instalację produktów chemicznych np. kaprolaktam, w przypadku których prognozawana jest nadpodaż na swiecie w efekcie spadek cen?

 

Zarząd Grupy Azoty: Prowadzone inwestycje nie maja na celu powiększania zdolności produkcyjnych kaprolaktamu a bardziej ich bieżącego utrzymania bowiem dysponując zdolnościami na poziomie 170 tys. ton/r. chcemy zaangażować sie z CAPEX w bardziej przetworzone produkty (compoundy) na bazie własnej bazy surowcowej.

 

bjerre: W jakim stopniu zarząd zna sytuację wewnątrz Petrokemiji ? Był już robiony własny audyt?

 

Zarząd Grupy Azoty: Publicznie nie wypada nam przekazywać informacji, co wiemy o naszych konkurentach. Zgodnie z harmonogramem due dilligence jest przewidziane w terminie późniejszym.

 

inwestor_chemia: Jaka była wartość jednorazowych kosztów poniesionych w 2013 r w związku z procesem konsolidacji i budowy synergii w Grupie?

 

Zarząd Grupy Azoty: Koszty związane z procesem konsolidacji i budowy synergii w Grupie są nieznaczne w stosunku do juz zaraportowanych efektów synergii (na koniec III kw. PLN 72 mln). Koszty te związane są głównie ze zwiększoną liczbą spotkań kluczowych managerów GA i podróżami. W wyniku tych spotkań powstają plany synergiii i konsekwentne ich wdrażanie. Jednocześnie w coraz większym stopniu wykorzystywane są tele- i video-konferencje, co wydaje się najbardziej efektywną formą komunikacji. Najważniejsze z tych spotkań/kontaktów jest przełamanie początkowych barier i rosnąca chęć współpracy. Managerowie widzą wyraźnie konieczność współdziałania i współpracy w ramach stworzonej GA.

 

Inwestor: Czy jest obecnie możliwe przejęcie Anwilu?

 

Zarząd Grupy Azoty: Przed Bożym Narodzeniem? Nie zdążymy! :) A poważnie mówiąc, jest to ważne pytanie nie tyle o przejęcie Anwilu, co o głębszą integrację chemii i petrochemii. Natomiast na odpowiedź potrzebny jest czas. A obecnie chęć sprzedaży musi wyrazić przede wszystkim Sprzedający.

 

Kolikom: Czy w branży chemicznej można mówić o cyklach koniunkturalnych ? Czy wyniki są strikte powiązane z otoczeniem makroekonomicznym ?

 

Zarząd Grupy Azoty: Efekt zmian w otoczeniu makroekonomicznym ma duży wpływ na wyniki spółki, przypominając choćby skale naszej ekspozycji walutowej, powiązania naszych surowców z notowaniami rynkowymi itp. Staramy sie przeciwdziałać niekorzystnym tendencjom realizując m.in. politykę zabezpieczeń walutowych czy tez rozbudowując własną bazę surowcową. Jeśli chodzi o cykle koniunkturalne z perspektywy czasu możemy takowych doszukiwać się w szczególności w segmentach Tworzyw i Chemii niemniej cykliczność ta ulega wahaniom i przyjmuje różne interwały czasowe

 

Solimon: Czy IV kwartał będzie lepszy od III kw ?

 

Zarząd Grupy Azoty: Nie publikujemy prognoz wynikowych stad w tym wypadku także ich nie możemy podać za IV kwartał.

 

suchar: Oprócz zabezpieczenia dostaw fosforytów i siarki jakie inne surowce należałoby „zabezpieczyć” pod względem dywersyfikacji dostaw?

 

Zarząd Grupy Azoty: Między innymi wspomniany dzisiaj projekt z Lotosem dotyczy tego obszaru. Chodzi o dostawy propylenu, benzenu, fenolu. Kwestia dostaw gazu również jest istotna.

 

Iross: Jaki jest w tej chwili stan zatrudnienia w Grupie ? Czy tendencja wzrostu liczby pracowników jest rosnąca czy malejąca ?

 

Zarząd Grupy Azoty: W Grupie zatrudnionych jest ok 13 100. W wyniku przejęcia Siarkopolu wzrośnie zatrudnienie w Grupie. Grupa posiada optymalny poziom zatrudnienia, a wiele Spółek z Grupy przeszło już głębokie programy restrukturyzacji

 

PC: Czy spółka zabezpiecza się w jakiś sposób przed zmiennością cen walut albo surowców?

 

Zarząd Grupy Azoty: Odpowiedz na to pytanie została podana w niniejszym czacie na podobne pytanie Użytkownika Damianek

 

mk: Prezes Ciechu nie wyklucza pozostawienia Organiki-Sarzyny w Grupie, o ile nie uzyska satysfakcjonującej ceny. Czy Grupa Azoty bierze pod uwagę taki scenariusz?

 

Zarząd Grupy Azoty: Negocjacje trwają. Każdy scenariusz jest możliwy, Grupa Azoty Puławy nie dokona akwizycji za wszelką cenę.

 

Mistrzu: Czy w spółce związki zawodowe odgrywają duże znaczenie ? Ostatnio w wielu spółkach a zwłaszcza w JSW coraz więcej mają do powiedzenia a na dodatek stanowią presję kosztową. Jak to wygląda w Grupie Azoty ?

 

Zarząd Grupy Azoty: W spółkach Grupy Azoty funkcjonują związki zawodowe. Rola związków jest uregulowana przepisami prawnymi i takowych obie strony przestrzegają. Zarząd na bieżącą informuje stronę społeczną o podejmowanych inicjatywach oraz aktualnej sytuacji w spółkach celem wypracowania optymalnych dla obu stron rozwiązań współpracy. Na przykładzie realizowanego procesu konsolidacji współpraca na linii Zarząd - Związki zawodowe przebiega bardzo dobrze

 

Inwestor: Mam pytanie w kwestii przejęć w programie upstreamowym. Czy to jedno przejęcie kopalni fosforytów wystarczy Grupie pod względem dywersyfikacji zakupu tego surowca?

 

Zarząd Grupy Azoty: Jeżeli chodzi o fosforyty, Grupa nie pracuje nad innym projektem upstreamowym. Natomiast w przypadku m.in. soli potasowej podpisana została umowa o współpracy przy realizacji projektów eksploracyjnych, dotyczących poszukiwania soli potasowych kraju i za granicą. Jest to ważny element realizacji naszej strategii, dlatego zamierzamy kontynuować ich realizację.

 

dero: W strukturze grupy jest wiele spółek, które po nazwie można kwalifikować jako nieoperacyjne np. Zakład Opieki Zdrowotnej Medical czy Zarząd Portu Morskiego Police. Czy nie lepiej połączyć tego typu podmioty bądź ich się pozbyć niż utrzymywać ich zarządy i obsługę?

 

Zarząd Grupy Azoty: Utrzymywanie niektórych spółek wynika z przepisów prawa, np. zarządzanie portem. Pozostałe od lat sukcesywnie sprzedajemy lub likwidujemy, np. spółki hotelowe.

 

Tom: Z punktu widzenia przychodów najistotniejszy jest segment nawozy jaki procent sprzedaży tego segmentu jest realizowany na rynku krajowym? Czy marże z tego segmentu są wyższe w sprzedaży krajowej czy eksportowej?

 

Zarząd Grupy Azoty: Grupa skazana jest na eksport dlatego, że potrzeby rynku krajowego są mniejsze niż zdolności produkcyjne w Grupie. W związku z tym, że eksportujemy do regionów o różnych cyklach wegetacyjnych, dlatego może mieć to wpływ na uzyskiwane marże. Dodatkowo te na rentowność mają wpływ zmiany kursów walut, dlatego też rentowność sprzedaży eksportowej i krajowej należy rozpatrywać w odniesieniu do całego segmentu.

 

agronom: Czy Zarząd Grupy Azoty ma plany zwiększenia sprzedaży nawozów NPK własnych marek na krajowym rynku?

 

Zarząd Grupy Azoty: Zarząd bierze pod uwagę każą możliwość zwiększania sprzedaży nie tylko NPK ale także innych produktów z szerokiego portfela produktowego. Plan zwiększenia sprzedaży nawozów wieloskładnikowych rozpatrujemy z perspektywy zarówno rynku polskiego (w powiązaniu ze sprzedażą nawozów azotowych) ale także rozbudowując bazę klientów zagranicznych (Senegal Ameryka Płd.)

 

tarnowianin: Czy Grupa Azoty ma w planach przeniesienie siedziby z Tarnowa do innego miasta?

 

Zarząd Grupy Azoty: Zarząd Grupy nie ma w planach przeniesienia siedziby z Tarnowa do innego miasta. Wszystkich zapraszamy do pięknego i historycznego miasta Tarnowa.

 

BruceLee: Jaki jest komentarza Zarządu do projektu ustawy o zachowaniu przez Skarb Państwa szczególnych uprawnień w Grupie Azoty.

 

Zarząd Grupy Azoty: Grupa Azoty jest spółką w Departamencie Spółek Kluczowych MSP m.in. razem z KGMH i PZU. Na tym etapie nie komentujemy prac legislacyjnych.

 

PC: Co Państwo sądzą planach dotyczących projektu ustawy o zachowaniu przez Skarb Państwa szczególnych uprawnień w Grupie Azoty i zależnych Zakładach Azotowych Puławy. Czy nie obawiają się Państwo, że taka ustawa utrudni Spółce w przyszłości pozyskiwanie kapitału z emisji akcji? Czy nie obawiają się Państwo, że spółka będzie przez to gorzej postrzegana przez inwestorów?

 

Zarząd Grupy Azoty: Nie wymieniając nazw, są także inne spółki w których Skarb Państwa posiada szczególne uprawnienia, co nie przeszkadza im realizować planów rozwojowych. W związku z tym, że jest to początek prac legislacyjnych a Zarząd Grupy Azoty nie jest ich inicjatorem proszę zrozumieć, że nie będziemy tego komentować.

 

gomels: Pan Prezes Skolmowski informował o różnych wariantach finansowania zewnętrznego odnośnie realizowanego projektu, akcje, obligacje etc. Kiedy mogą się pojawić konkrety w tej materii ?

 

Zarząd Grupy Azoty: Dokładnie tak jak mówiłem, podstawą do tego jest wieloletni CAPEX grupy, a ten nie został jeszcze zatwierdzony. O szczegółach oczywiście poinformujemy w odpowiednim czasie.

 

Ewa74: Jak Państwo oceniają perspektywy polskiego rynku rolnego (spadek wartości notowań płodów rolnych) w kontekście segmentu nawozów?

 

Zarząd Grupy Azoty: Bacznie przyglądamy sie sytuacji w segmencie nawozowym w tym oceniamy notowania nie tylko surowców i naszych produktów ale także powiązanych z nimi notowań płodów rolnych oraz reagujemy na różne sygnały płynące z rynku. Sądzimy jednak iz poziom dopłat bezpośrednich dalsza intensyfikacja produkcji rolnej, konsolidacja rynku rolnego powoduje iż perspektywy dla polskiego rynku rolnego pozostają optymistyczne.

 

mk: Czy Grupa planuje jakieś działania w obszarze biotworzyw?

 

Zarząd Grupy Azoty: Prowadzimy badania w zakresie biotechnologii, ale są to badanie pierwotne. Nie jest to podstawowa domena działalności Spółki.

 

Jeremiasz: Jakich % oszczędności spodziewa się Zarząd przy negocjacji ceny dostawy gazu ?

 

Zarząd Grupy Azoty: Zarząd w każdym elemencie zarządzanego obszaru analizuje możliwości realizowania oszczędności mające wpływ na wzrost efektywności prowadzonego biznesu. Nie inaczej jest w przypadku gazu. Staramy sie prowadzić rozmowy z naszymi partnerami (dostawcami) zarówno w temacie cen jak zwiększenia dywersyfikacji dostaw mające przełożenie na zmniejszenie kosztów wytwarzania (przykład zwiększający się udział gazu lokalnego dla Tarnowa)

 

Zenit: Czy planowane są jakieś przejęcia ? Jaki jest pomysł na dalszy wzrost spółki ? Czy zwiększane jest portfolio produktowe ?

 

Zarząd Grupy Azoty: I na koniec - o wszystkich zaawansowanych akwizycjach Państwo wiecie. Oczywiście obserwujemy i analizujemy otoczenie i będziemy wykorzystywać nadarzające się okazje. W strategii zapisaliśmy kluczowe zdanie: "chcemy działać jak jedna firma". Będzie to dla nas jedno z najważniejszych zadań w najbliższym czasie. Chcemy udoskonalić model zarządzania, wykorzystać synergie w procesie konsolidacji, nieustannie poprawiając nasz serwis jak i portfel produktowy. Przed nami ambitna realizacja planu inwestycyjnego, w tym realizacje inwestycji mandatowych, które - niestety - nie dodadzą nam EBITDY. Mamy co robić!

 

Moderator: Szanowni Państwo, dziękujemy za udział w czacie. Było to, jak zawsze, bardzo ciekawe doświadczenie. Do zobaczenia następnym razem! Pozdrawiamy z Bieguna Ciepła.