Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Zapis czata inwestorskiego - omówienie wyników finansowych Grupy PZU za III kwartał

http://media.pzu.pl/presskit
Czat inwestorski

Temat czata:

Omówienie wyników finansowych

Grupy PZU za III kwartał 2013 roku

26 listopada 2013r.

godz. 13.00

PZU

 

Na pytania inwestorów będzie odpowiadał:

 

Przemysław Dąbrowski

Przemysław Dąbrowski, CFO

 

Pan Przemysław Dąbrowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek informatyka oraz studiów podyplomowych z zarządzania. Uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw-Illinois Executive MBA. Ukończył szereg szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości m. in. Certified Diploma In Finance, organizowane przez ACCA.

Pan Przemysław Dąbrowski posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu finansami w ubezpieczeniach, w zarządzaniu inwestycjami finansowymi oraz w przeprowadzaniu dużych transakcji finansowych. Ponadto dysponuje praktyczną i teoretyczną wiedzą księgową, znajomością zagadnień podatkowych oraz elementów matematyki aktuarialnej.


Karierę zawodową rozpoczął w roku 1993. W latach 1993-1998 pracował jako analityk i kontroler finansowy w Whirlpool Polska Sp. z o.o. W latach 1998–2000 był Skarbnikiem w AIG Polska. W latach 2000–2001 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego, Członka Zarządu Creative Team SA (Grupa Elektrim). W latach 2001-2006 był Dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu w PZU SA. W latach 2006-2008 pracował w firmach doradczych AT Kearney i Accenture na stanowisku Managera a następnie Senior Managera. Od października 2008 roku do marca 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora – Zastępcy Szefa Pionu Finansowego w Centrali PZU SA i PZU Życie SA. Od listopada 2008 roku do lutego 2009 roku był Dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu w Centrali PZU SA i PZU Życie SA, następnie od marca 2009 roku Dyrektorem Biura Zarządzania Informacją w Centrali PZU SA i PZU Życie SA. 

Od stycznia 2010 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PZU Życie SA. Od 21 grudnia 2010 r. pełni funkcję Członka Zarządu PZU SA. Odpowiada za Pion Finansowy.


Informacje o spółce:

 

Grupa PZU jest jedną z najstarszych oraz największą pod względem składki przypisanej brutto, według danych KNF, grupą ubezpieczeniową w Polsce, posiadającą w swojej ofercie szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych i finansowych.

 

Marka PZU należy do najlepiej rozpoznawanych w Polsce, co potwierdzają wyniki przeprowadzonych w czerwcu 2013 roku badań instytutu GFK Polonia, zgodnie z którymi znajomość spontaniczna marki PZU wynosiła 86%, natomiast wspomagana – 100%.

 

Grupa PZU posiada również największą spośród polskich ubezpieczycieli sieć placówek sprzedażowo-obsługowych. Zgodnie z danymi na koniec czerwca 2013 roku Grupa PZU posiadała 417 placówek, obejmujących swoim zasięgiem teren całej Polski, w tym 391 placówek unijnych (wspólnych dla PZU i PZU Życie), 16 placówek PZU Życie oraz 10 placówek PZU. Proces unifikacji placówek nadal trwa.

 

Na dzień 30 czerwca 2013 roku PZU oferował produkty w następujących kanałach dystrybucji: agenci na wyłączność (5,9 tys.), multiagencje (2,6 tys.),? brokerzy ubezpieczeniowi (ok. 820), bancassurance, direct oraz pracownicy PZU.

 

Kluczowymi kanałami dystrybucji PZU Życie na dzień 30 czerwca 2013 roku były: sprzedaż agencyjna (ponad 2,1 tys. agentów wyłącznych oraz 152 Menadżerów Zespołów Sprzedażowych), multiagencje (249), pracownicy PZU, bancassurance, direct i brokerzy.

Grupa PZU prowadzi działalność w trzech podstawowych segmentach:

  • ubezpieczeń majątkowych i osobowych – oferowanych przez PZU
  • ubezpieczeń na życie – oferowanych przez PZU Życie oraz
  • otwartych funduszy emerytalnych – oferowanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU (PTE PZU), zarządzające OFE PZU Złota Jesień.

 

PZU jest liderem, pod względem wartości składki przypisanej brutto, na rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych w Polsce (33,4% udział w rynku na I kwartału 2013 roku). Podstawową grupą produktów oferowaną przez PZU są ubezpieczenia komunikacyjne, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i klientów korporacyjnych.

 

PZU Życie jest liderem, pod względem wartości składki przypisanej brutto, na rynku ubezpieczeń na życie w Polsce (34,0% udział na koniec I kwartału 2013 roku). Podstawową grupą produktów oferowaną przez PZU Życie są grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie.

 

PTE PZU zarządza OFE PZU Złota Jesień, który według danych KNF, był na koniec I półrocza 2013 roku trzecim pod względem liczby członków (2,2 mln członków) oraz pod względem aktywów netto (36,6 mld PLN) otwartym funduszem emerytalnym w Polsce.

 

TFI PZU oferuje:

  • jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych, w tym specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych;
  • certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych;
  • plany inwestycyjne oraz
  • programy emerytalne, w tym Pracownicze Programy Emerytalne oraz Indywidualne Konta Emerytalne.

 

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU wyniosła na koniec I półrocza 2013 roku 20,87 mld zł (pierwsze miejsce w rynku).

 

PZU AM świadczy wyłącznie na rzecz podmiotów z Grupy PZU usługi zarządzania aktywami, w tym zarządzania portfelami ubezpieczeniowymi PZU i PZU Życie, portfelami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, funduszami inwestycyjnymi oraz portfelem pracowniczego funduszu emerytalnego.

 

Działalność Grupy PZU koncentruje się na rynku polskim, gdzie w I półroczu 2013 roku generowane było 97,5% przychodów Grupy PZU mierzonych składką przypisaną brutto. Grupa PZU prowadzi działalność ubezpieczeniową na rynkach bałtyckich i ukraińskim, jednak wyniki z działalności na tych rynkach nie są istotne dla wyników Grupy PZU.

 

PZU oraz PZU Życie posiadają rating siły finansowej (Financial Strength Rating) oraz rating kredytowy (Counterparty Credit Rating) nadany przez agencję Standard & Poor’s na poziomie "A" (ze stabilną perspektywą ratingową obu spółek). Jest to najwyższy możliwy rating przyznawany spółkom w Polsce.


Zapis czata inwestorskiego

Moderator: Witamy Państwa na czacie z Przemysławem Dąbrowskim Członkiem Zarządu PZU SA i PZU Życie SA. Zapraszamy do zadawania pytań.

 


igi: w jaki sposób jesteście w stanie aż tak mocno przeskakiwać konkurencję w kwestii rentowności i zyskowności na poszczególnych liniach biznesowych?

 

Przemysław Dąbrowski: Grupa PZU konsekwentnie koncentruje się na utrzymywaniu wysokiej rentowności prowadzonej działalności. Udaje się nam uzyskiwać lepsze wyniki dzięki efektowi skali (niskie koszty), efektywnej, własnej sieci dystrybucji, doskonałym procesom likwidacji szkód oraz dobremu underwitingowi.

 

 

ab: Na czym polega optymalizacja procesów szkód ? Jakiego rzędu oszczędności z niej wynikają?

 

Przemysław Dąbrowski: Optymalizacja procesów likwidacji szkód i świadczeń, w szczególności polegała na standaryzacji obsługi zgłoszeń w jednym z 9 centr likwidacji szkód oraz dostosowaniu kosztów pracowniczych do obsługiwanych wolumenów (niższa częstość szkód zanotowana dla ubezpieczeń komunikacyjnych). W 2012 roku zanotowano z tego tytułu spadek kosztów likwidacji szkód o kilkadziesiąt mln zł. Zoptymalizowano proces likwidacji wybranych szkód do telefonicznej obsługi szkody, dzięki wdrożeniu procesu likwidacji uproszczonej dla szkód komunikacyjnych. Wprowadzono również: - telepracę jako rozwiązania alternatywnego dla pracy stacjonarnej, - wdrożono platformę obsługi zleceń Assistance oraz platformę komunikacji z likwidatorami sezonowymi w ramach rozwoju platformy komunikacji „E-szkoda”; - wdrożono usługę mass printingu.

 

 

Tymon: Czy będzie kontynuowany proces redukcji zatrudnienia?

 

Przemysław Dąbrowski: Na razie nie zakładamy dalszych masowych procesów restrukturyzacji zatrudnienia. Wysokość kosztów Grupy PZU jest na poziomie lepszy niż rynku. W następnych latach będziemy się koncentrowali na wzroście przychodów.

 

 

_giełda: z jakiego powodu Lublin został wyznaczony do wdrożenia produktu PZU Auto?

 

Przemysław Dąbrowski: Decyzja wynikała z analizy zdolności naszych kanałów dystrybucji do implementacji zmian.

 

 

lulek: Co daje spółce i klientowi konwersja polis umów wieloletnich na roczne odnawialne?

 

Przemysław Dąbrowski: Konwersja umów wieloletnich na roczne odnawialne jest zanikającym zjawiskiem. Umowy wieloletnie dotyczyły umów grupowych. Dla klientów konwersja dała możliwość renegocjacji warunków umowy. Z punktu widzenia Grupy PZU konwersja umów wieloletnich na roczne oznacza brak konieczności zawiązywania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

 

 

investomierz: jaka jest różnica między stosowanym przez PZU "wyniku technicznym" segmentu od normalnego wyniku?

 

Przemysław Dąbrowski: Wyniki operacyjne poszczególnych segmentów opisują rezultaty głównych linii biznesowych Grupy PZU w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Wyniki techniczne PZU SA i PZU Życie SA są elementami sprawozdań tych spółek i przygotowywane są zgodnie z zasadami sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych ubezpieczycieli. Główna różnica polega na tym, że prezentacja segmentowa jest bliższa ujęciu zarządczemu a prezentacja jednostkowa (wyniki techniczne) związana jest ze spełnieniem ustawowych wymogów sprawozdawczych.

 

 

stock: Zysk był niższy jednak powyżej oczekiwań o 15%. Z czym były związany ten obniżony konsensus rynku?

 

Przemysław Dąbrowski: Niższy konsensus rynku odnośnie wyników Grupy PZU po 3Q 2013 wiązał się z niższymi prognozami wyniku z działalności inwestycyjnej oraz gorszymi przewidywaniami co do poziomu wskaźnika mieszanego.

 

 

moneymaker: Dlaczego kapitał własny spółki spadł aż o 8%?

 

Przemysław Dąbrowski: Na spadek kapitałów własnych Grupy PZU, w ujęciu rocznym, miała wpływ wypłata dywidendy za rok 2012 oraz podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy zaliczkowej w związku z wprowadzeniem nowej polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU.

 

 

bankier.pl: Ostatni rok pokazał, że jest duża rezerwa w segmencie klienta korporacyjnego gdzie wzrost wyniósł ponad 140%. Czy PZu ma plan dalej skupiać się szczególnie na tym segmencie?

 

Przemysław Dąbrowski: Rozumiem, że chodzi o wzrost wyniku operacyjnego na tym segmencie. Jest to wynikiem trwającej od kilku lat restrukturyzacji portfela ubezpieczeń komunikacyjnych, która miała na celu poprawę rentowności oraz niskiej szkodowości na rynku w roku bieżącym. W przyszłości raczej trudno zakładać znaczącą poprawę wskaźników szkodowości w tym segmencie.

 

 

Pan Kuźniar: Składka przypisana wzrasta, jakie są prognozy dotyczące tego wskaźnika na kolejny rok?

 

Przemysław Dąbrowski: W zakresie ubezpieczeń majątkowych dynamika składki przypisanej jest pochodną sytuacji gospodarczej (tempo wzrostu gospodarczego) oraz zachowań konkurencji (w szczególności w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych). W przypadku ubezpieczeń życiowych grupowych tempo wzrostu przypisu jest warunkowane dynamiką wzrostu płac.

 

 

Filip: Jak Pan ocenia wynik operacyjny spółki? Czy był on zgodny z Waszymi oczekiwaniami?

 

Przemysław Dąbrowski: Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników Grupy PZU. Potwierdzają one naszą strategię, która zakładała koncentrację na rentowności w roku, w którym nie można liczyć na istotny wzrost rynku ubezpieczeń.

 

 

lukasz.burek@gmail: jak Pan Prezes ocenia perspektywy rentowności Waszego biznesu w perspektywie długoterminowej?

 

Przemysław Dąbrowski: Zgodnie z wcześniejszą komunikacją naszych wyników, długoterminowo zakładamy że w segmencie ubezpieczeń majątkowych utrzymamy wskaźnik mieszany na poziomie 95-96% a w segmencie ubezpieczeń grupowych na życie marżą na poziomie około 20%.

 

 

żyleta: Czy spółka obserwuje mniejszą presję na obniżanie cen w ubezpieczeniach motoryzacyjnych ?

 

Przemysław Dąbrowski: Niestety, obserwujemy rosnącą presję cenową wśród naszych konkurentów.

 

 

Wrodar: Restrukturyzacja została już zakończona?

 

Przemysław Dąbrowski: Tak, większość działań związanych z restrukturyzacją kosztów zakończyła się.

 

 

point: PZU chwali się, że ma 3 krotnie wiekszą marżę składki przypisanej. To oznacza również, że

ma najdroższy produkt?

 

Przemysław Dąbrowski: Nie, nasze ubezpieczenia są w niektórych przypadkach droższe, w niektórych tańsze. Nasza doskonała marża to wynik efektywności kosztowej, optymalnych procesów likwidacji szkód, własnej sieci dystrybucji i underwritingu.

 

 

@Bulkowski: Czy proces restrukturyzacji zatrudnienia przebiega prawidłowo? Czy ponoszone koszty są większe czy mniejsze?

 

Przemysław Dąbrowski: Proces restrukturyzacji zatrudnienia w zasadzie już się zakończył. Koszty mieściły się w zakładanych przez nas szacunkach.

 

 

analityk: Udział PZU w rynku nieco spadł w u. majątkowych i osobowych. Czy ktoś w najbliższych latach może zagrozić pozycji spółki?

 

Przemysław Dąbrowski: W ostatnich latach udało się nam znacząco wyhamować spadek udziału rynkowego. W kliencie indywidualnym udało nam się nawet zwiększyć naszą pozycję. Obecny spadek to wynik kończącej się restrukturyzacji portfela ubezpieczeń korporacyjnych. Zakładamy, że długoterminowo utrzymamy udział w rynku ubezpieczeń majątkowych na poziomie co najmniej 30%. Rynek ubezpieczeń majątkowych jest bardzo konkurencyjny ale wierzymy w nasze przewagi konkurencyjne.

 

 

show: Dlaczego wynik techniczny ubezpieczeń na życie regularnie spada?

 

Przemysław Dąbrowski: W ujęciu segmentowym wynik z działalności operacyjnej segmentu ubezpieczeń na życie obniża się ze względu na malejącą stopę wolną od ryzyka (zmniejszenie dochodów z lokat alokowanych do segmentu) oraz zmniejszającego się efektu konwersji umów wieloletnich na jednoroczne.

 

 

value: PZU pochwaliło się ostatnio szeregiem nowych produktów ubezpieczeniowych. Który wg Pana jest godny uwagi?

 

Przemysław Dąbrowski: Najciekawsze produkty ostatnio wprowadzane na rynek to z jednej strony produkt lekowy Antybiotyk, zaś z drugiej ubezpieczenie utraty telefonu komórkowego.

 

 

_siwy: Jakiej spółki PZU posiada najwięcej obligacji korporacyjnych wartościowo?

 

Przemysław Dąbrowski: Nie udzielamy taki informacji, ze względu na tajemnicę handlową.

 

 

elektryk: ciekawi mnie jak rozwija się działalność operacyjna we wschodnich krajach?

 

Przemysław Dąbrowski: Rozmiar naszej działalność na wschodzie nie jest duży, lecz stabilnie rośnie. Jeśli chodzi o Litwę to jesteśmy graczem nr 3 i rozwijamy naszą obecność na Łotwie i w Estonii. Na Ukrainie jesteśmy numerem 7. Potencjał tego rynku jest znacznie większy niż litewskiego, lecz jego rozwój będzie wymagał istotnych zmian prawnych i kulturowych na Ukrainie.

 

 

jansy: chciałbym zapytać czym jest działalność lokacyjna w przypadku PZU?

 

Przemysław Dąbrowski: Działalność lokacyjna spółek ubezpieczeniowych jest to inwestowanie aktywów stanowiących zabezpieczenie przyszłych zobowiązań, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. Dochody z tej działalności stanowią istotne źródło wyniku netto ubezpieczycieli.

 

 

solutions: Na jak długo PZU pozostanie w akcjonariacie Armatury?

 

Przemysław Dąbrowski: KFA jest dla nas inwestycją finansową. PZU będzie akcjonariuszem KFA do momentu, kiedy będzie możliwe zamknięcie tej inwestycji z zyskiem.

 

 

olek: Jakie spółka PZU ma cele na kolejny rok?

 

Przemysław Dąbrowski: Cele na kolejny rok są spójne z ogłoszoną strategią – utrzymanie udziału w rynku, rentowność na poziomie ROE 20% i ewentualny rozwój poprzez akwizycje.

 

 

Damian.wojtaszek: w strukturze aktywów finansowych występuje kategoria pożyczki. Komu PZU pożycza pieniądze w tej formie?

 

Przemysław Dąbrowski: PZU pożycza pieniądze głównie polskim korporacjom. Jest to alternatywna forma inwestowania środków do obligacji korporacyjnych.

 

 

forumowicz: Zbicie kosztów administracyjnych o blisko 3,5% to dobry wynik? Jakie są jeszcze rezerwy w tym momencie?

 

Przemysław Dąbrowski: Nie planujemy dalszych działań restrukturyzacyjnych.

 

 

leon: jakie są szanse na wejście PZU do aliansu strategicznego PKO w zakresie sprzedaży ubezpieczeń w ramach bancassurance?

 

Przemysław Dąbrowski: Nie możemy dziś komentować procesu przetargowego który trwa i którego jesteśmy uczestnikiem. Oczywiście PKO BP jest jednym z naszych naturalnych partnerów.

 

 

Rejtan: z czego wynika przypisanie niższej składki w stosunku do 2Q?

 

Przemysław Dąbrowski: Jest to w dużym stopniu związane z sezonowością ubezpieczeń. Składki w Q3 są z reguły niższe niż w pozostałych kwartałach. W Q3 2013 dodatkowo na tą sezonowość nałożyła się większa konkurencja w produktach komunikacyjnych.

 

 

lewy_fb: Witam Panie Prezesie. Pytanie: czy brak jak dotąd anomalii pogodowych wpłynie pozytywnie na wyniki operacyjne?

 

Przemysław Dąbrowski: Brak szkód o charakterze katastroficznym pozytywnie wpłynął na wyniki PZU w ubezpieczeniach majątkowych po 9 miesiącach 2013 roku. Jak dotąd warunki pogodowe są nadal dobre.

 

 

stowarzyszony: jakie są plany PZU w kwestii sponsoringu sportowego? Czy po zaangażowaniu się w maraton warszawski będziecie mocniej działali na tym rynku?

 

Przemysław Dąbrowski: Nasze zaangażowanie w Maraton Warszawski jest nie tyle sponsoringiem sportowym, ile udziałem Spółki w wydarzeniu promującym zdrowy tryb życia i jest to działanie, które wpisuje się w naszą strategię CSR.

 

 

indywidual: Proszę powiedzieć coś na temat aktualnych rozmów akwizycyjnych

 

Przemysław Dąbrowski: Niestety nie możemy komentować naszego zaangażowania co do konkretnych akwizycji. Możemy potwierdzić, że nadal jesteśmy zainteresowani akwizycjami strategicznymi aktywów ubezpieczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

 

psycho_market: Zysk spadł do poprzedniego roku, jakie czynniki miały na to wpływ?

 

Przemysław Dąbrowski: Spadek wyniku netto Grupy PZU w porównaniu do poprzedniego roku wynikał z niższych dochodów z lokat (dobra koniunktura na GPW oraz wzrost wyceny obligacji w roku ubiegłym).

 

 

shadow: Co można jeszcze usprawnić w tak dobrze działającej spółce? Na czym skupia się teraz optymalizacja w PZU?

 

Przemysław Dąbrowski: Jesteśmy w trakcie wdrożenia nowego systemu produktowego w Spółce majątkowej. Docelowo system ma być tańszy niż obecnie używany oraz ma przyczynić się do usprawnienia procesów sprzedażowych.

 

 

Kocjan: Jakie są plany rozwojowe PZU? Czy planujecie wejście mocno na inne rynki mało rozwinięte?

 

Przemysław Dąbrowski: Zgodnie z naszą strategią w segmentach, w których mamy dominującą pozycję w Polsce chcemy skupiać się na rentowności i obronie udziałów rynkowych oraz jesteśmy zainteresowani rozwojem działalności ubezpieczeniowej poprzez akwizycje zagraniczne na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Przemysław Dąbrowski: Dziękuję Państwu za pytania.

 

Moderator: Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie pytania. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym czacie po wynikach rocznych.