Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

PKP Cargo w drodze na GPW - wywiad z Łukaszem Boroniem, Prezesem PKP Cargo

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI,
NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

 

PKP Cargo – pierwszy taki debiut spółki z Unii Europejskiej  

 

  Łukasz Boroń, prezes PKP Cargo SA (fot. materiały spółki).

Podczas ofert publicznych fundusze mają okazję spotykać się z zarządem spółki. W jaki sposób PKP Cargo chce umożliwić kontakt ze spółką dla inwestorów indywidualnych ?

Jesteśmy bardzo otwarci na wszystkich inwestorów. Wspomnę tylko, ze jesteśmy pierwszą spółką niebezpośrednio należącą do Skarbu Państwa, która oferuje akcje w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego. Chcieliśmy też inwestorom zapewnić bezpośredni kontakt organizując dla nich wideoczat. Ponadto zachęcamy inwestorów do kontaktu za pośrednictwem naszej strony internetowej. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

 

 

Czy przy ofercie publicznej będzie wyznaczony górny limit nabycia akcji przez jednego inwestora ?

Podobnie jak w przypadku innych transakcji prywatyzacyjnych chcemy uniknąć redukcji zapisów i dlatego została zastosowana zasada maksymalnego przydziału i limit zlecenia zapisu ograniczony do 500 akcji.

Jakich argumentów użyje Pan aby zachęcić inwestorów do kupna akcji PKP Cargo ?

Będziemy pierwszą tak dużą spółką publiczną z branży transportu kolejowego z ekspozycją na rynki Unii Europejskiej, która będzie notowana na giełdzie . Damy inwestorom okazję do dywersyfikacji portfeli o spółkę z unikalnym modelem biznesowym. Warto zauważyć, że jesteśmy liderem polskiego rynku z około 60-proc. udziałem pod względem pracy przewozowej. Działamy na drugim pod względem wielkości rynku w Unii Europejskiej położonym strategicznie, gdzie krzyżują się - kluczowe na naszym kontynencie - szlaki kolejowe. Mamy własny zmodernizowany tabor kolejowy, tj. około 2,5 tys. lokomotyw i 63,5 tys. wagonów. Pod tym względem jesteśmy liderem w kraju. Dysponujemy własnymi terminalami, bocznicami i rozwijamy się dynamicznie w nowych segmentach rynku jak przewozy intermodalne, gdzie nasz udział w rynku pod względem wykonanej pracy przewozowej wynosi 63,3%. Co istotne, dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji staliśmy się nowoczesnym operatorem logistycznym.

Nie obawia się Pan, że planowane zmiany w funkcjonowaniu OFE przełożą się na mniejsze zainteresowania funduszy ofertą PKP Cargo?

Różni eksperci informują obecnie, że zmieniają się warunki do inwestowania, jednak nie zostały jeszcze wydane akty prawne dotyczące transferu obligacji Skarbu Państwa do ZUS i środki z tytułu składek nadal napływają do OFE. Zgodnie z planem rządu, akcje spółek nabyte przez OFE pozostaną w funduszach. Według mnie, akcje PKP Cargo będą ciekawą ofertą dla inwestorów na polskim rynku. W przypadku dopuszczenia i wprowadzenia akcji spółki do obrotu giełdowego, będziemy pierwszą notowaną na giełdzie spółką z tej branży w UE, a w inwestowaniu liczy się dywersyfikacja. Nasze wyniki są ściśle uzależnione od wyników polskiej gospodarki, a tu prognozy są coraz lepsze.

Jaka będzie polityka dywidendowa spółki? Czy inwestor indywidualny może właśnie traktować inwestycję w akcje PKP Cargo jako alternatywę dla lokaty?

Chcemy regularnie dzielić się zyskami z naszymi akcjonariuszami. Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości od 35% do 50% zysku netto Grupy PKP CARGO.

Dziękuję za rozmowę.

NINIJEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i  nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, który gdy zostanie opublikowany będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki, który będzie udostępniony do wiadomości publicznej na terytorium Polski w związku z ofertą. Prospekt emisyjny Spółki, po jego publikacji, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

 

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 

Rozpowszechnianie tego komunikatu prasowego w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie