Chat with us, powered by LiveChat

Rawlplug - polski międzynarodowy koncern

Skomentuj artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat spółki Rawlplug przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 

  1. Profil spółki
  2. Akcjonariat
  3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem
  4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki
  5. Analiza wyników finansowych
  6. Ocena przyszłych wyników
  7. Analiza porównawcza
  8. Analiza techniczna
  9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

1.   Profil spółki

 

Grupa Rawlplug to międzynarodowy koncern skupiający zakłady produkcyjne we Wrocławiu, Bielsko-Białej, Łańcucie i Kaliningradzie oraz spółki dystrybucyjne. Zasięg sprzedaży obejmuje około 50 państw na 5 kontynentach. Podstawową działalnością Grupy jest opracowywanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowanie, produkcję oraz dystrybucję. W ofercie produktowej znajdują się mechaniczne elementy złączne, wyroby gwintowane, kotwy chemiczne, wiertła, piły tarczowe oraz narzędzia i elektronarzędzia. W ostatnich okresach 72% sprzedaży trafiło na eksport. Serce Grupy stanowi zakład produkcyjny w Łańcucie, który jest jedyną kompleksową przetwórnią stali w Europie o możliwości produkcyjnej 4 tys. ton tego surowca. Drugim nie mniej ważnym składnikiem organizmu jest centralny magazyn, z którego spółka prowadzi dystrybucję swoich produktów oraz zakupionych towarów do odbiorców (bezpośrednio lub poprzez spółki dystrybucyjne). Dużą wartością jest również zakład we Wrocławiu oraz zaplecze R&D. Spółka obecnie posiada w swoim portfolio ok. 40 tys. elementów, które sprzedawane są m.in. pod własnymi markami: Rawlplug (czołowa marka – reprezentuje 60% produkcji), Koelner, Łf, Globus, Modeco i Modeco Expert. Obecne zatrudnienie wynosi niespełna 2 tys. pracowników.

 

 

Źródło: Rawlplug S.A.

 

Do ważnych momentów w historii Grupy należy zaliczyć przejęcie przez ówczesnego Koelnera podupadającej, brytyjskiej firmy Rawlplug Ltd. w 2005 roku za kwotę ok. 14,5 mln funtów. Głównymi aktywami przejętego podmiotu była rozpoznawalna na całym świecie marka (ale jednocześnie niewykorzystany potencjał sprzedażowy), rozległa sieć dystrybucji oraz zakład produkcyjny w Szkocji (produkcja przeniesiona do Polski). W 2007 r. Koelner przejął większościowy pakiet spółki Śrubex (fabryka w Łańcucie), dzięki któremu umocnił swoją pozycję na rynku polskim, rozszerzył profil produkcji oraz zwiększył moce produkcyjne. Do istotnych jeszcze wydarzeń zaliczymy przejęcie Modeco (2001 r.), debiut Koelnera na GPW (2004 r.), zakup Stahl GmbH (2008 r.), uruchomienie zakładu produkcyjnego w Kaliningradzie (2010 r.) oraz zmiana nazwy spółki z Koelner na Rawlplug (2013 r.).

 

 

2. Akcjonariat

 

Dominującym akcjonariuszem jest spółka Amicus Poliniae, należąca do rodziny Koelnerów. Dodatkowo Radosław Koelner – obecny prezes zarządu - posiada bezpośrednio 6,28% akcji. Akcjonariat uzupełniają inwestorzy finansowi – PKO BP Bankowy PTE oraz ING OFE. Spośród 32 560 000 akcji free float stanowi 21,9%.

 

Źródło: Rawlplug S.A.

 

 

3.   Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem

 

Komunikację spółki z rynkiem należy ocenić dwojako – pozytywnie z analitykami i mediami oraz negatywnie z inwestorami indywidualnymi. Członkowie zarządu są obecni na okresowych spotkaniach z analitykami, które towarzyszą publikacji wyników. Chętnie współpracują również z dziennikarzami prasowymi i telewizyjnymi. W komunikacji tej inwestorzy indywidualni są niestety często pomijani.

 

 

4.   Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

 

Rawlplug współpracuje od niedawna z pięcioma największymi, branżowymi sieciami dystrybucyjnymi w Wielkiej Brytanii (np. w B&Q udział w sprzedaży produktów spółki wzrósł z 25% do 60% oferty). W trakcie budowania stadionu Wembley wykorzystano produkty badanej spółki o wartości ok. 4 mln zł. Sam fakt ich użycia przy tak sztandarowej inwestycji pokazuje wysoką pozycję i uznanie produktów spółki na rynku. Mocną pozycję Rawlplug ma też w Niemczech i Francji, gdzie nowe umowy z odbiorcami skutkować będą ich zatowarowanie od stycznia nowego roku. Zarząd realizuje coraz większe dostawy do grupy Volkswagena, Opla, Mercedesa i Fiata. Liczy też na pozyskanie bezpośrednich zamówień od BMW i Volvo. Rawlplug obecny jest też m.in. na dynamicznie rosnących rynkach, takich jak Dubaj czy Katar. W tym drugim kraju rozpoczynają się inwestycje związane z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej w roku 2022. Oprócz stadionów powstaną tam nowe linie kolejowe i inne inwestycje infrastrukturalne. Spółka już prowadzi rozmowy handlowe, aby w jak największym stopniu je wykorzystać. Szacunki zarządu zakładają odnotowanie przychodów z tego kraju w tym roku rzędu 4-5 mln zł a w przyszłym 12-15 mln zł.

 

W Polsce zauważalna jest konsolidacja wśród dystrybutorów materiałów budowlanych. Z uprzednio ok. 12 tys. podmiotów do ok. 9 tys. obecnie. Jest to efekt słabej kondycji w budownictwie, która wymusza szukanie oszczędności oraz upadek nierentownych podmiotów. Jednak najgorszą sytuację odnotowują kraje na południe od Polski, takie jak Czechy (spadek w budowlance rzędu 40%, w I kw. 2013 r.), Bułgaria, Grecja czy Rumunia.

 

Największym konkurentem dla badanej spółki jest Hilti – światowy lider systemowych rozwiązań w budownictwie specjalizujący się m.in. w zakresie zamocowań, systemach pomiarowych, technikach cięcia, szlifowania, kotwienia czy wiercenia. Działa on w 120 krajach na wszystkich kontynentach, zatrudnia ponad 17 tys. pracowników. Dla porównania w samym Dubaju Rawlplug ma swoich 11 przedstawicieli, a Hilti 130. Jednocześnie jednak to Rawlplug pokazuje wyższą efektywność, ponieważ konkurent sprzedaje tam tylko 6 razy więcej.

 

Wyniki finansowe Rawlpluga zależą przede wszystkim od kondycji w budownictwie mimo, że spółka dedykuje coraz więcej asortymentu do innych sektorów, takich jak automotive, transport czy ogólnie do przemysłu. Objawy powrotu do wzrostów w budownictwie widoczne są np. w Londynie - prezes Koelner podkreślał, że liczba dźwigów w tym mieście podwoiła się do 1,4 tys. w ostatnich 7 miesiącach, a przez ostatnie 6 lat ich ubywało. Podobne tendencje zauważalne są w innych miastach.

 

5.   Analiza wyników finansowych

 

Wybrane dane finansowe grupy Rawlplug S.A. (mln. zł)

2011 r.

2012 r.

6 miesięcy 2012 r.

6 miesięcy 2013 r.

Przychody ze sprzedaży

662 165

637 945

333 646

304 4450

Zysk z działalności operacyjnej

50 261

29 564

23 706

14 870

EBITDA

80 195

56 530

37 520

27 535

Zysk brutto

30 999

16 322

17 934

7 062

Zysk netto

71 578

13 734

14 400

5 744

Aktywa ogółem

750 678

729 306

792 483

786 324

Kapitał własny

371 669

362 446

370 104

371 761

Przepływy pieniężne z dział. operacyjnej

50 702

61 845

6 679

14 623

Przepływy pieniężne z dział. inwestycyjnej

-22 664

-47 543

-39 935

-11 350

Przepływy pieniężne z dział. finansowej

-19 847

-21 487

22 250

-7 820

Źródło: Rawlplug S.A.

 

W wynikach finansowych mocny dołek spółka odnotowała w czwartym kwartale 2012 r. i pierwszym kwartale tego roku (spadek przychodów o 16% a EBITDA o 46%). Same przychody w okresie pierwszego półrocza tego roku były o niespełna 9% niższe od porównywalnego okresu rok wcześniej, a to automatycznie odbiło się na niższej rentowności. W wynikach pierwszego kwartału ciążyły niskie zamówienia z naszego rynku oraz szczególnie z krajów z południa Europy. Prezes Radosław Koelner na ostatniej konferencji podkreślał, że z kolejnymi miesiącami trend się odwrócił, a dynamiki wzrostowe są pozytywne (szczególnie od lipca). Analizując głębiej rachunek zysków i strat za pierwsze półrocze 2013 r. widoczny jest podział przychodów pochodzących ze sprzedaży własnych produktów (167,6 mln zł) oraz zakupionych towarów do dalszej odsprzedaży (132 mln zł), spadek kosztów sprzedaży i zarządu o podobne wartości procentowe jak spadek przychodów. Koszty finansowe (8,5 mln zł) wynikają głównie z odsetek od kredytów bankowych. Z kolei w pozostałych kosztach operacyjnych (7 mln zł) widoczne są zawiązane rezerwy na nierotujące zapasy.

 

Spółka ma konserwatywną politykę na zapasy nierotujące. Zawiązuje na nie rezerwy, które są kosztem w RZiS. Na szczęście dla firmy śruby, kotwy czy kołki nie psują się, nie mają terminu przydatności do użycia i można je sprzedać nawet po kilkunastu czy więcej miesiącach. Zarząd dostrzega w ostatnim czasie możliwość sprzedaży „spisanych” produktów i tym samym rozwiązania rezerw.

 

Bardzo ważnym elementem wyników finansowych jest wielkość amortyzacji. Wynika ona z bardzo dużej wartości majątku trwałego (zakładów produkcyjnych, maszyn, etc.). W ostatnich latach kształtuje się ona w wysokości 26-30 mln zł. W kolejnych, z uwagi na duże inwestycje powinna jeszcze wzrosnąć. Należy pamiętać, że jest to koszt niegotówkowy. W obecnym momencie, w którym Rawlplug zapowiada zakończenie procesu inwestycji w środki trwałe, spółka będzie mogła bardziej elastycznie gospodarować generowaną gotówką.

 

Nowym obliczem spółki jest jej coraz silniejsza pozycja w zakresie innowacji technologicznych i kolejnych patentów. Wydatki na ten cel pochłonęły w ostatnim roku 11 mln zł. Pozwalają one m.in. pozyskiwać przewagi konkurencyjne na rynku lub korzystać na sprzedawaniu lub udostępnianiu licencji. Spółka odnotowuje również przypadki nielegalnych podróbek swoich produktów. Z tego tytułu możliwe jest odnotowanie one-offów w wielkości kilku-kilkunastu milionów złotych.

 

Na uwagę zwraca wysoki stan zapasów po stronie aktywów. Składają się one z produktów gotowych (90 mln zł), towarów (64,5 mln zł), materiałów, półproduktów i produkcji w toku (35,6 mln zł) oraz zaliczek na dostawy (1,6 mln zł). W ostatnich 12 miesiącach spółka obniżyła „zamrożony” kapitał w zapasach z poziomu 213,1 mln zł do niespełna 192 mln zł. Specyfika branży wymusza utrzymywanie np. wysokich zapasów stali, która kupowana jest na podstawie długoterminowych umów - zakup surowców (nie tylko stali) dokonywany np. dzisiaj obsługuje produkcję od 6 do 12 następnych miesięcy. Z kolei posiadanie „na stanie” odpowiedniej ilości produktów gotowych ułatwia bieżącą sprzedaż (zamawiający nie musi czekać), a także umożliwia wygrywanie przetargów (jeśli pewna budowa jest w toku nie można długo czekać na np. elementy mocujące). Potwierdzeniem słuszności tej polityki może być rynek węgierski, który w tym roku spadł o 30%, a Rawlplug zwiększył swoją sprzedaż tamże o ok. 5-7% w głównej mierze właśnie dzięki posiadaniu towaru „na już”.

 

Wybrane elementy bilansu (mln. zł)

30.06.2013r.

Aktywa trwałe

414 495

   Rzeczowe aktywa trwałe

245 760

   Wartości niematerialne

70 780

   Długoterminowe aktywa finansowe

32 858

   Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

57 573

Aktywa obrotowe

371 829

   Zapasy

191 991

   Należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe

164 836

   Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

12 066

Kapitał własny

371 761

Zobowiązania długoterminowe

79 016

   Kredyty i pożyczki

50 460

   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

14 325

   Rezerwy na zobowiązania

7 752

Zobowiązania krótkoterminowe

335 548

   Kredyty i pożyczki

175 946

   Zobowiązania handlowe i inne

144 103

   Rozliczenia międzyokresowe

11 022

Suma bilansowa

786 324

Źródło: Rawlplug S.A.

 

Niestety każdy medal ma dwie strony. Z dużej wartości zapasów wynika wyższy poziom zadłużenia. Mimo, że zobowiązania handlowe pokrywają się z należnościami to zapasy i pozostała część aktywów są już pokryte po części kapitałem dłużnym. Suma kredytów i pożyczek to 226,4 mln zł, co stanowi 4-krotność zeszłorocznego wyniku EBITDA. Jest to poziom stosunkowo wysoki, ale dobre pokrycie długu majątkiem trwałym i właśnie rotującymi zapasami jest dla banków wiarygodne. Zarząd zamierza do końca roku spłacić od 5 do 15 mln zł kredytów. Grupa nie emitowała obligacji.

 

 

6.   Ocena przyszłych wyników

 

Spółka oczekuje w tym roku osiągnięcia porównywalnej wielkości sprzedaży jak w 2012 r. i nie gorszego zysku netto. W 2014 r. sprzedaż ma zwiększyć się o ok. 15%, a zysk netto może wzrosnąć o kilkadziesiąt procent.

 

Inwestycje w fabryce w Łańcucie (po byłym Śrubexie) sięgnęły w ostatnich trzech latach niemal 100 mln zł. Miały one na celu przebudowę fabryki w kierunku produkcji wysokoprzetworzonej, a więc przynoszącej wyższe marże. Inwestycje skierowane były w rozbudowę infrastruktury i zwiększenie mocy produkcyjnych na wydziałach tłoczenia jak również hartowni (np. uruchomienie dwóch nowych linii hartowniczych w miejsce starych linii pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co przyniesie oszczędności rzędu 200-300 tys. zł miesięcznie). Będzie też kontynuowany proces redukcji zatrudnienia, który wygeneruje kolejne oszczędności. Uruchomienie nowych linii planowane jest na przełom września i października tego roku. Pierwszy efekt powinien być widoczny już w wynikach za czwarty kwartał.

 

Jeszcze kilka lat temu średnia pierwsza marża uzyskiwana na produktach z Łańcuta wynosiła kilkanaście procent. Obecnie jest to już ponad 20%, a celem w krótkim terminie jest osiągniecie ponad 30%. Strumień pieniężny kierowany na inwestycje ma objąć od teraz przede wszystkim wydatki na rozwój sieci sprzedaży, marketing i inne obszary stymulujące sprzedaż. To obszar, gdzie widocznych pozytywnych skutków wynikowych należy spodziewać się zdecydowanie szybciej niż w przypadku inwestycji w środki trwałe. Efekty powinny być widoczne już w następnych kwartałach w postaci wyższych przychodów, które z kolei przełożą się na wzrost zyskowności (wpływ wysokiej dźwigni operacyjnej wynikający z dużego udziału kosztów stałych). Według zarządu każde kolejne 100 mln zł sprzedaży powinno generować ok. 30% tzw. pierwszej marży. Spółka chce też postawić silniej na własne produkty sprzedawane pod marką Rawlplug (wyżej marżowe) kosztem udziału w strukturze przychodów „tylko” towarów handlowych.

 

Spółka jest w posiadaniu w pełni zamortyzowanych maszyn, które może sprzedać w 2014 i 2015 roku, z czego wykazałaby kilka mln zł dodatkowego zysku. Do możliwych jednorazowych zysków można zaliczyć wygrane odszkodowania w procesach sądowych (w Niemczech za utrudnianie wejścia na rynek, łamane patenty, udostępnienie licencji/patentów bądź ich odsprzedaż) lub uaktualnienie bądź sprzedaż części z posiadanych nieruchomości pozaoperacyjnych. Dawny Koelner posiada nieruchomości w Warszawie, Poznaniu, Gdyni oraz w Czechach i Rumunii. W Glasgow znajduje się też posiadana hala produkcyjna (pozostałość po Rawlplugu), która obecnie jest w pełni wynajęta. Łączna wartość w księgach wymienionych nieruchomości to ok. 12 mln zł, z kolei ich realna wartość może być zdecydowanie wyższa.

 

Jedną z możliwości inwestycyjnych, którą zarząd rozpatruje, jest wybudowanie zakładu produkcyjnego w Dubaju. Fabryka ta mogłaby obsługiwać lokalne rynki oraz lokować swoje produkty m.in. przy budujących się stadionach. Spółka ocenia, że w 2013 r. sam Dubaj przyniesie ok. 25-30 mln zł przychodów, a w następnym kilkadziesiąt procent więcej.

 

Zarząd spółki pod koniec sierpnia tego roku przyjął program skupu akcji własnych. Określa on możliwość nabywania do 1,8 mln akcji po maksymalnej cenie 12 zł do końca maja 2015 r. Kwota wynikająca z ilorazu tych wartości wynosi 21,6 mln zł, co przy wielkości tylko rocznego wyniku EBITDA nie jest wielką liczbą. Walne, na którym przyjęto uchwałę w tej sprawie odbywało się w czerwcu. Wtedy to kurs akcji oscylował jeszcze poniżej 6 zł. Nie można wykluczyć, że w perspektywie czasu spółka chcąca skupić lekko ponad 5% wszystkich akcji (ok. 20% free float-u) będzie musiała podwyższyć cenę maksymalną.

 

Zarząd zapewnia, że rozpatrzy również możliwość wypłaty dywidendy.

 

 

7.   Analiza porównawcza

 

Na GPW nie ma notowanej podobnej spółki do Rawlplug. Zostaną zatem zbadane najczęściej stosowane wskaźniki.

 

Nie da się ukryć, że badana spółka ma spore zadłużenie. To jednak specyfika branży. Wynika ono z dużego zapotrzebowania na kapitał obrotowy (duży poziom zapasów) oraz ostatnio dokonanego programu inwestycyjnego (łącznie100 mln zł). Wysoki poziom EBITDA generowany przez firmę jak do tej pory gwarantuje w zupełności obsługę kosztów finansowych. Kredytodawców uspokaja również znaczne wyższe pokrycie udzielonego kapitału w wartości zapasów i aktywów trwałych. Mimo, że wskaźnik długu netto do EBITDA jest wysoki na tle innych firm to nie stanowi to istotnego zagrożenia. Dodatkowo zarząd spodziewa się już w najbliższych kwartałach wzrostu generowanych zysków i jednocześnie zmniejszenia zadłużenia.

 

Wybrane wskaźniki

Dług netto

214,3 mln zł

Dług netto / EBITDA

4,6

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,53

Wskaźnik płynności bieżącej

1,11

ROE

1,4%

Rentowność EBITDA

9,0%

C/WK

0,88

C/Z

64,6

Kapitalizacja

328 mln zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych finansowych Rawlplug S.A.

 

Wskaźnik bieżącej płynności obrazujący zdolność do obsługi krótkoterminowych zobowiązań na koniec pierwszego półrocza miał wartość 1,11 przy normie z literatury ekonomicznej 1,2-2. Jest to relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. Mimo, że poziom tej pierwszej wartości w spółce jest duży to obecnie w skład zobowiązań krótkoterminowych wchodzi 78% wszystkich kredytów i pożyczek (termin zapadalności w ciągu najbliższych 12 miesięcy). Wystarczy, że kredyty te zostaną zrolowane automatycznie trafia do zobowiązań długoterminowych, a to znacznie polepszy wydźwięk wszystkich wskaźników płynności.

Przy wskaźnikach rentowności należy pamiętać o dużym udziale amortyzacji. Dlatego charakterystyczna dla tej spółki będzie rozbieżność między wskaźnikami opartymi na wyniku EBITDA (ujmującego wpływ amortyzacji) i pozostałych rodzajach zysków.

 

Cena do wartości księgowej poniżej 1 (0,88) ma wydźwięk pozytywny dla obecnych akcjonariuszy. Rawlplug jest od wielu lat rentowny, rozwija się organicznie i poprzez przejęcia, ma dobre perspektywy, dlatego cena akcji poniżej wyceny księgowej wydaje się być atrakcyjna.

 

 

8.   Analiza techniczna

 

Długoterminowy wykres akcji Rawlplug jest korzystny dla byków. W ostatnich miesiącach został przełamany długoterminowy trend spadkowy trwający od połowy 2007 roku. Obecnie kurs przeszedł do konsolidacji wokół poziomu 10 zł po dynamicznym wybiciu w górę. Pierwszymi oporami dla kursu w przypadku bardziej prawdopodobnej kontynuacji ruchu wzrostowego jest poziom 13,5 zł oraz 15,3 zł. Negatywnym sygnałem będzie powrót pod zaznaczoną linię trendu spadkowego, która obecnie przebiega lekko poniżej 8 zł.

 

Źródło: http://stooq.com

 

 

9.   Podsumowanie raportu i wnioski

 

Wiele czynników wskazuje na wzrost wyników finansowych spółki. Zaliczymy do nich przede wszystkim wpływ dużych inwestycji w majątek trwały (obniżenie kosztów produkcji, nowe, wysokomarżowe produkty), wzrost aktywności w budownictwie, poszerzenie kręgu odbiorców hurtowych w Wielkiej Brytanii i Francji, spodziewane nowe kontrakty dla grupy Volkswagen, BMW i Volvo, dynamicznie zwiększone nakłady na rozwój sprzedaży oraz coraz silniejsza pozycja na szybko rosnących rynkach Bliskiego Wschodu. Wydaje się, że w obliczu przybrania na tempie już odnotowywanego ożywienia w europejskiej gospodarce konserwatywne szacunki wyników finansowych na rok 2014 mogą zostać przekroczone. Wysoka dźwignia operacyjna przy osiągniętej obecnie efektywności działania sprawia, że nawet relatywnie niewielkie wzrosty przychodów powinny przełożyć się na duże wzrosty generowanych zysków i rentowności.

 

Do istotnych czynników ryzyka zaliczyć należy potencjalny wzrost cen stali, ryzyko walutowe w postaci umocnienia polskiej złotówki, pogorszenie ogólnej kondycji w przemyśle i budownictwie na głównych dla spółki rynkach zbytu - w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji czy Rosji.

 

Obecna kapitalizacja na poziomie 330 mln zł to 6-krotność aktualnej EBITDA. Przyszły rok wraz ze wzrostem zyskowności powinien przynieść obniżenie tej relacji. Dodatkowym bodźcem jest atrakcyjność Grupy Rawlplug jako potencjalnego podmiotu do przejęcia przez światowych gigantów z branży, chcących umocnić bądź wejść na rynek europejski. Szczególnie atrakcyjnymi aktywami spółki jest nowoczesny, zmodernizowany zakład produkcyjny w Łańcucie, innowacyjność produktów oferowanych pod rozpoznawalną na całym świecie marką Rawlplug oraz silna sieć dystrybucji w Europie.

 

Cena do wartości księgowej poniżej 1 (0,88) ma wydźwięk pozytywny dla obecnych akcjonariuszy. Rawlplug jest od wielu lat rentowny, rozwija się organicznie i poprzez przejęcia, ma dobre perspektywy. Analiza techniczna wykazała wybicie górą z wieloletniego trendu spadkowego. Uprawdopodobnia to kontynuację ruchu wzrostowego w najbliższych okresach. Pierwsze ważne opory dla kursu znajdują się dopiero na poziomach wyższych o ponad 30% od obecnych poziomów.

 

 

 

 

Rafał Irzyński

Główny analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 

---

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem. Inwestor powinien mieć na uwadze, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy SII nie świadczyło i nie świadczy obecnie usług z zakresu relacji inwestorskich spółce Rawlplug S.A. Stowarzyszenie nie wyklucza jednak w przyszłości złożenia oferty świadczenia podobnych usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie