Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

SII zawiadamia KNF ws. transakcji członka Rady Nadzorczej Biotonu i Petrolinvestu

Członek rad nadzorczych spółek Petrolinvest oraz Bioton, ze względu na konieczność uregulowania swoich zobowiązań, zbył w krótkim czasie znaczne ilości akcji tych emitentów. Transakcje dokonane zostały tuż przed publikacją raportów półrocznych. Powstaje więc pytanie: czy owy akcjonariusz nie złamał zakazu dokonywania transakcji w okresach zamkniętych? SII poprosiło KNF, aby to zweryfikowała.

 

Równy dostęp do informacji dla każdego uczestnika rynku to podstawowa zasada, która powinna obowiązywać na giełdzie. Z tego względu informacje istotne, które mogą mieć wpływ na zachowania inwestorów, zostały poddane szczególnej regulacji. Nawet jednak najbardziej rzetelna i przejrzysta polityka informacyjna prowadzona przez emitenta nie jest w stanie całkowicie zredukować asymetrii informacyjnej. Osoby najbliżej związane ze spółką, czyli tzw. insiderzy pierwotni, z oczywistego względu, o najważniejszych wydarzeniach zazwyczaj będą się dowiadywać szybciej od przeciętnego inwestora. Aby przeciwdziałać wykorzystywaniu informacji poufnych, na takie osoby nałożony został zakaz dokonywania transakcji w trakcie trwania tzw. okresów zamkniętych.

Trochę teorii...

W małym skrócie można powiedzieć, że ustawa o obrocie instrumentami finansowymi okres zamknięty definiuje jako okres od wejścia w posiadanie przez insidera pierwotnego informacji poufnej, dotyczącej emitenta lub wskazanych w ustawie instrumentów finansowych, do momentu przekazania tej informacji do publicznej wiadomości. Ponadto, o ile osoba taka ma dostęp do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport, okres zamknięty dla raportów kwartalnych obowiązuje również przez dwa tygodnie przed jego publikacją, dla raportów półrocznych – przez miesiąc, a dla raportów rocznych – przez dwa miesiące. Jako osoby posiadające status insiderów pierwotnych wskazuje się przede wszystkim członków zarządu i rady nadzorczej, prokurentów i pełnomocników emitenta, jego pracowników oraz biegłych rewidentów.

...i praktyka

W ubiegłym miesiącu dwóch emitentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Bioton i Petrolinvest - poinformowało o zbyciu znacznej ilości ich akcji przez jednego z głównych akcjonariuszy, jednocześnie pełniącego w jednej i drugiej spółce funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. Powyższe transakcje zostały dokonane w okresie krótszym niż miesiąc przed publikacją okresowych raportów półrocznych.

 

Takie postępowanie budzi podejrzenia naruszenia przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jednak nie jest to jeszcze  sprawa przesądzona.

Nie wszystkie transakcje osób blisko związanych z emitentem dokonywane tuż przed publikacją wyników finansowych naruszają przepisy prawa

Kluczowe jest bowiem, czy owa osoba (w tym przypadku przewodniczący rady nadzorczej) posiada dostęp do danych finansowych, na podstawie których te raporty półroczne zostają sporządzane. Co do zasady trudno sobie wyobrazić, aby przewodniczący rady nadzorczej jakiejkolwiek spółki, będący jednocześnie jej kluczowym akcjonariuszem, nie wiedział nic na temat wyników, które mają zostać ujawnione w raporcie okresowym, bądź danych na podstawie których został on sporządzony. Niemniej w skrajnych przypadkach i taka sytuacja może się zdarzyć. Ewentualną wiedzę na temat wyników, w zależności od sytuacji może być jednak ciężko udowodnić, choć nie jest to oczywiście niemożliwe. Pewne jest natomiast, że w takich przypadkach tłumaczenie o konieczności sprzedaży akcji w związku z realizacją zobowiązania zaciągniętego wobec instytucji finansowej nie pomoże. Powyższe okoliczności nie wyłączają bowiem obowiązku przestrzegania przepisów dotyczących okresów zamkniętych.

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych o weryfikację, czy w tym przypadku nie doszło do naruszenia zakazu zbywania akcji w okresie zamkniętym, zwróciło się z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego.

Zobacz również:

20 maja br. rozpoczęła się rejestracja na szkolenie DAX Praktycznie, nowy kurs online opracowany przez Pawła Szczepanika – maklera, inwestora i analityka z 25-letnim doświadczeniem rynkowym. Dla członków SII jest 300 zł zniżki.

Wśród blue chipów były takie podmioty, których zysk netto w ujęciu rocznym znacząco wzrósł.

SII zawiadamia KNF ws. transakcji członka Rady Nadzorczej Biotonu i Petrolinvestu
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie