Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Zapis czata inwestorskiego - Bieżąca sytuacja oraz perspektywy DM IDMSA

Czat inwestorski

Temat czatu:

Bieżąca sytuacja oraz perspektywy DM IDMSA

4 czerwca 2013r.

godz. 14:00

 DM IDMSA

 

Prelegenci:

Grzegorz Leszczyński

Grzegorz Leszczyński, Prezes Zarządu

Grzegorz Leszczyński jest Prezesem Zarządu i jednym z głównych akcjonariuszy DM IDMSA. Posiada licencję maklera giełdowego nr 299. Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie. W latach 1993-94 zarządzał Domem Maklerskim Instalexport SA, pracował także w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W kolejnych latach pełnił funkcję Prezesa Zarządu m.in. DM Certus Sp. z o.o. oraz DI Bank Współpracy Europejskiej S.A., pracował także w Optimus Pro Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Inwestycji oraz w Krakowskim Domu Maklerskim s.c. (obecnie DM IDMSA) jako Dyrektor Generalny. W 1998 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu tej firmy. W 2005 roku wprowadził DM IDMSA - jako pierwszy dom maklerski - na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Rafał Abratański

Rafał Abratański, Wiceprezes Zarządu
Rafał Abratański jest Wiceprezesem Zarządu i jednym z głównych akcjonariuszy DM IDMSA. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Studium Menedżerskie pod patronatem Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Z rynkiem kapitałowym związany jest od połowy lat 90-tych, zdobywając doświadczenie i know-how w kilku instytucjach finansowych. W 1998 r. rozpoczął pracę w Krakowskim Domu Maklerskim (obecnie DM IDMSA) początkowo jako dyrektor, a następnie również Członek Zarządu. W 2002 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Jako Członek Zarządu, a następnie Wiceprezes DM IDMSA nadzorował przebieg oraz osobiście zaangażowany był w realizację kilkudziesięciu ofert publicznych – zarówno IPO, jak i SPO, a także realizację projektów typu private equity i pre-IPO.


Informacje o spółce:

 

Dom Maklerski IDMSA jest niezależnym, niebankowym biurem maklerskim, działającym na rynku od 1993 roku. Akcje firmy - jako pierwszego na polskiej giełdzie brokera – są od 2005 r. notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Działalność spółki koncentruje się na czterech głównych obszarach:

  • usługi brokerskie,
  • zarządzanie aktywami,
  • Forex,
  • usługi korporacyjne – transakcje i operacje kapitałowe i pozyskiwanie kapitału dla firm.

 

DM IDMSA jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej, tworzonej przez spółki działające w komplementarnych obszarach rynku finansowego. Należą do niej: Idea TFI S.A. (towarzystwo funduszy inwestycyjnych), IDM Capital S.A. (fundusz private equity), IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. (usługi doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw), eFund Sp. z o.o. (fundusz venture capital), Electus S.A. (usługi finansowe dla sektora służby zdrowia) oraz Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (obrót wierzytelnościami hipotecznymi).


Zapis czata inwestorskiego

invest: w szoku jestem, że na czat się zdecydowaliście...

 

Zarząd DM IDMSA: Zawsze prowadziliśmy politykę otwartości na media i inwestorów. Na rynku pojawia się wiele nieprawdziwych informacji na temat naszej firmy, chcieliśmy je sprostować i umożliwić Państwu bezpośrednie zadanie nam pytań.

 

 

maro: Jak wyglądają plany rozwoju dla całego IDMSA?

 

Zarząd DM IDMSA: Chcemy odbudować wizerunek IDMSA i odzyskać zaufanie poprzez systematyczną poprawę wyników. Drogę do zrealizowania tego celu widzimy w zwiększaniu przychodów z działalności podstawowej przy kontynuacji redukcji zadłużenia i dalszego rozwoju grupy.

 

 

kolo: Jaką kwotą zarządza obecnie Idea TFI?

 

Zarząd DM IDMSA: Na koniec kwietnia Idea TFI zarządzała aktywami w wysokości 1,8 mld zł.

 

 

daniel78: Jakie najbliższe są płatności za obligacje i czy firma się z nich wywiąże

 

Zarząd DM IDMSA: Spółka będzie systematycznie realizowała płatności z tytułu obligacji. Zadłużenie z tytułu obligacji jest coraz niższe. Jeśli chodzi o terminy zapadalności to są one różne.

 

 

Jackowski_73: Czy IDEA TFI będzie wydzielone z grupy IDMSA?

 

Zarząd DM IDMSA: Idea TFI jest wydzielona z Grupy DM IDMSA. Jesteśmy właścicielem ponad 50 proc. akcji spółki i nie zamierzamy pozbywać się tego udziału ze względu na strategiczne znaczenie dla grupy.

 

 

koleżka: W jaki sposób zamierzacie obniżyć koszty działalności?

 

Zarząd DM IDMSA: Przede wszystkim poprzez obniżkę kosztów finansowych. Proszę również zwrócić uwagę na skali obniżki innych kosztów, które udało się osiągnąć w zeszłym roku, dzięki działaniom restrukturyzacyjnym. Restrukturyzacja kosztowa została zakończona, a obecnie pracujemy nad zwiększaniem przychodów.

 

 

daniel78: Jak wygląda sytuacja po 2 miesiącach 2 kwartału? Czy udaje się utrzymać dynamikę wzrostową i będzie zysk również w 2 kwartale?

 

Zarząd DM IDMSA: Jesteśmy zadowoleni z wyników drugiego kwartału. Nie możemy jednak podawać szczegółów do momentu publikacji raportu za półrocze.

 

 

daniel78: Przez tą redukcję zadłużenia rozwodnia się kapitał. Przecież Ci co posiadają akcje spółki po 2 zł to nawet cena 1 zł to iluzja. Dlaczego nie jest prowadzona inna polityka redukcji zadłużenia niżeli rozdrabnianie akcjonariatu? Przecież można sprzedać akcje innych spółek i nie drukować 5 razy więcej akcji.To nigdy nikomu nie pomogło.

 

Zarząd DM IDMSA: Owszem w zeszłym roku zrealizowaliśmy emisję akcji. Zasadniczo jednak redukcja zadłużenia jest realizowana poprzez sprzedaż aktywów, np. akcji spółek, o której Pan mówi. Takie działania nie powodują zmian w kapitale akcyjnym, a tym bardziej nie rozwadniają akcjonariatu.

 

 

analityk_: Czy Grupa DM IDM definitywnie zrezygnowała z ryzykownych inwestycji w spółki z problemami finansowymi, czy też wciąż zarząd dopuszcza tego typu projekty?

 

Zarząd DM IDMSA: Od dłuższego czasu polityka IDMSA jest konserwatywna i nie przewiduje inwestycji w spółki nadające się z założenia do restrukturyzacji. Natomiast te tzw. trudne projekty, w które jesteśmy zaangażowani będziemy kontynuowali do czasu wyprowadzenia spółek na prostą.

 

 

jamin: Która ze spółek z grupy kapitałowej przyniosła w 1q 2013r. największe zyski?

 

Zarząd DM IDMSA: Największe zyski przyniósł Electus - 6,6 mln zł na poziomie netto. Jest to wynik pomyślnie przeprowadzonej restrukturyzacji tej spółki. Jej zadłużenie w ciągu 12 miesięcy spadło o połowę - z ok. 200 do 100 mln zł.

 

 

tadeusz: Na którą pozycją w wynikach finansowych akcjonariusze powinni najuważniej śledzić?

 

Zarząd DM IDMSA: Wiele wskaźników jest istotnych dla analizy wyników tak złożonej grupy kapitałowej. Sugerowalibyśmy zwracanie uwagi na skonsolidowany wynik netto i zmiany w poziomie zadłużenia Grupy.

 

 

blondynka: Panie Prezesie! Czy wyniki Electusa będą powtarzalne w następnych kwartałach?

 

Zarząd DM IDMSA: Nie publikujemy prognoz Electusa, ale liczymy, że ten rok będzie jednym z lepszych w historii Electusa.

 

 

blondynka: Kiedy pojawia się na giełdzie akcje serii K?

 

Zarząd DM IDMSA: W związku z uchyleniem wszystkich zabezpieczeń (4 decyzje sądowe) do pozwów złożonych w związku z emisją akcji serii K mogliśmy kontynuować proces wprowadzenia akcji na giełdę. W KDPW została przeprowadzona procedura rejestracji akcji serii K. Od paru tygodni wniosek o wprowadzenie akcji serii K "leży" na GPW. Czynimy wysiłki, aby jak najszybciej przeprowadzić procedurę rejestracyjną.

 

 

mmmaslov: Jaki status mają aktualnie inwestycje w takie podmioty jak DSS, Bomi, czy Sky Club?

 

Zarząd DM IDMSA: W Bomi nie posiadamy zaangażowania, w Sky Club nie posiadaliśmy udziałów, a obligacje zostały spisane do zera. DSS - IDMSA posiada pakiet obligacji o wartości 60 mln zł, wyceniane są one zgodnie z modelem, istotnie poniżej wartości nominalnej. Liczymy, że przy głosowaniu układu dojdzie do konwersji obligacji na akcje DSS, co spowoduje, że w stosunku do dzisiejszych wycen powinniśmy zanotować zysk na konwersji długu na akcje.

 

 

Jaga: co wpłynęło na osiągnięcie tak gigantycznej straty w roku ubiegłym?

 

Zarząd DM IDMSA: Głównie odpisy na spółki z grupy, przede wszystkim Electus, przecena portfela papierów wartościowych publicznych i niepublicznych oraz wysokie koszty finansowe związane z długiem Grupy.

 

 

Ravcio: jak wyglada obecnie akcjonariat IDM kto ma najwiecej akcji i bedzie mial najwiecej praw głosu na WZ w czerwcu ?

 

Zarząd DM IDMSA: na chwilę obecną zgodnie z wiedzą Zarządu spółki największymi akcjonariuszami jest Prezes Grzegorz Leszczyński posiada 7,46% akcji, a Wiceprezes Rafał Abratański 2,79% akcji. Nie posiadamy wiedzy o innych podmiotach, które miałyby ponad 5% akcji spółki.

 

 

basic: Jakie najważniejsze sprawy sądowe dotyczące Grupy obecnie trwają i czego dotyczą?

 

Zarząd DM IDMSA: Dalej toczą się sprawy dotyczące emisji serii K, które mamy nadzięję zakończyć pozytywnie dla DM IDMSA. Prowadzimy również sprawy sądowe wobec naszych dłużników o odzyskanie należności.

 

 

Ravcio: Rozumiem ze chcecie zarejestrowac akcje seri K przed WZ w czerwcu ?

 

Zarząd DM IDMSA: Z akcji serii K można wykonywać obecnie prawo głosu, więc z punktu widzenia planowanego WZA nie ma to znaczenia. Jeśli Pańskie pytanie dotyczyło rejestracji w sensie wprowadzenia akcji do obrotu na giełdzie to odsyłamy do odpowiedzi na jedno z poprzednich pytań.

 

 

blondynka: Czy IDM starał się bycz członkiem konsorcjum sprzedającym obligacje PKN ?

 

Zarząd DM IDMSA: Nie, nie starał się.

 

 

blondynka: Czy zarząd IDM szuka dla spółki inwestora strategicznego?

 

Zarząd DM IDMSA: Nie szukamy, ale każdy inwestor jest oczwyiście mile widziany.

 

 

co tam: Czy płynność grupy jest niezagrożona?

 

Zarząd DM IDMSA: Sytuacja płynnościowa jest napięta, ale od dłuższego okresu konsekwentnie zmniejszamy zadłużenie.

 

 

łanek: Jaką wartość zadłużenia spółka musi spłacić w ciągu roku od dzisiaj?

 

Zarząd DM IDMSA: Odsyłamy do raportu za I kw. 2013 r. i pozycji zobowiązania krótkoterminowe.

 

 

trader: DSS jest jednostką stowarzyszoną dla IDM-u. Jaka kresli się według Pana przyszłość dla DSS?

 

Zarząd DM IDMSA: DSS jest stowarzyszony ze względu na obecność przedstawicieli DM IDMSA w Radzie Nadzorczej i Zarządzie tej spółki. DSS wraz ze swoją spółką zależną KKSM z sukcesem wrócił na rynki sprzedażowe pomimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych w I kwartale (przedłużająca się zima). Kolejne miesiące przynoszą sukcesywne wzrosty dla największych odbiorców w kraju, dla których dostawcą jest DSS, jak i odbiorców detalicznych, gdzie producentem jest KKSM. W DSS zostały zakończone działania o charakterze restrukturyzacyjnym polegające na drastycznym zmniejszeniu zatrudnienia. W KKSM w dalszym ciągu prowadzony jest proces optymalizacji zatrudnienia. W obu spółkach zaawansowane są procesy związane z postępowaniem układowym - po ogłoszeniu listy wierzytelności sądy rozpatrują sprzeciwy do nich. Zakończenie tych postępowań będzie pozwalało zaktualizować propozycje układowe dla wierzycieli w wyniku czego będzie można rozpocząć sondowanie i negocjacje w zakresie proopozycji układowych, tak aby możliwie jak najszybciej móc doprowadzić do głosowania układu. realizacja układu powinna prowadzić do istotnego oddłużenia grupy DSS poprzez konwersję istotnej części długu na akcje, częściowej jego redukcji, a w pozostałej części długoterminowemu rozterminowaniu na warunkach korzystnych dla Grupy, w tym sensie aby móc doprowadzić do obsługi układu.

 

 

blondynka: Jaki jest cel emisji serii L?

 

Zarząd DM IDMSA: Odpowiadając na to pytanie chcielibyśmy za jednym razem odnieść się do wszystkich pytań na ten temat. Emisja ta jest realizowana w ramach konstrukcji ksh przewidującej funkcję kapitału warunkowego, stosowanej przez wiele spółek publicznych. Konstrukcja ta pozwala Zarządowi, we współpracy z RN, w stosunkowo krótkim czasie przeprowadzić emisję akcji, w zakresie nie większym niż przewidziany uchwałą. Nie jest intencją Zarządu realizowanie tej uchwały w najbliższym czasie, czego potwierdzeniem jest 10-letni termin ważności tej uchwały. Strategia Spółki wymaga zapewnienia możliwości najbardziej elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych. Intencją Zarządu jest aby cena emisyjna potencjalnej emisji akcji była znacząco wyższa od obecnego kursu giełdowego, co potwierdza determinację Zarządu do podejmowania dalszych działań mających na celu wzrost kursu akcji na rynku wtórnym.

 

 

gregor: Czy Zarzad planuje powiększenie Grupy Kapitałowej?

 

Zarząd DM IDMSA: Prowadzona obecnie konserwatywna polityka nie zakłada powiększania Grupy Kapitałowej, a zakłada inwestycje o charakterze portfelowym. W dalszym ciągu będziemy pracować nad zwiększeniem wartości Grupy Kapitałowej w jej obecnym kształcie. Nie wykluczamy jednak, że w przyszłości, bogatsi o doświadczenia minionego okresu, powrócimy do akwizycji.

 

 

zainteresowany: czy możecie Panowie przedstawić najbliższe projekty inwestycyjne?

 

Zarząd DM IDMSA: Mamy kilka ciekawych projektów, o kórych będziemy informować po ich realizacji.

 

 

wieśniak: Jakie są wg Panów perspektywy rozwoju rynku kapitałowego w Polsce? Pytam o sytuację na GPW i w ogóle prognozy średnioterminowe makro wg Was.

 

Zarząd DM IDMSA: Niskie stopy procentowe i hossa na giełdach europejskich pozwalają optymistycznie patrzeć na notowania polskich akcji. Liczymy, że przyszła hossa wpłynie pozytywnie na kondycję finansową i notowania DM IDMSA.

 

 

daniel78: Czy do uchwały o emisję akcji nie musi być jakiś większy procent głosów aby można było taką uchwałę uchwalać?

 

Zarząd DM IDMSA: Zgodnie z wymogami ksh, aby WZA mogło procedować taką uchwałę musi na nim być reprezentowane nie mniej niż 1/3 kapitału zakładowego.

 

 

jack: Czy dokonane odpisy na aktywa w 2012 r. mają charakter trwały czy przejściowy?

 

Zarząd DM IDMSA: To zależy od charakteru tych odpisów i tak np. odpisy z tytułu utraty wartości firmy (np. część odpisów dot. Electusa) mają charakter trwały. Inne, jak np. wycena papierów udziałowych w portfelu inwestycyjnym mają charakter odwracalny w zależności od zmiany wyceny poszczególnych instrumentów.

 

 

forbesowy: na rynku mówi się, że wasze rekomendacje są mało wartościowe… jak odpowiadacie na takie zarzuty?

 

Zarząd DM IDMSA: Zapraszamy do lektury dzisiejszego Parkietu, w którym znajduje się podsumowanie wyników portfeli fundamentalnych tworzonych przez analityków różnych biur maklerskich. Po 4 miesiącach portfel tworzony przez Dział Analiz i Rekomendacji DM IDMSA ze stopą zwrotu na poziomie ponad 21% jest najlepszy.

 

 

mateusz: Pani Jaskiewicz to dobry analityk :) to komplement dla waszej firmy

 

Zarząd DM IDMSA: Dziękujemy za słowa uznania. Przekażemy zainteresowanej :)

 

 

maklerska: Jaki jest obecny stan postępowań związanych z uchyleniem uchwał ubiegłorocznego WZA?

 

Zarząd DM IDMSA: Sąd apelacyjny oddalił wszystkie 4 zabezpieczenia, jakie sąd pierwszej instancji udzielił przeciwnikom procesowym. W tych sprawach zaczynają się odbywać pierwsze posiedzenia, bądź pierwsze posiedzenia są wyznaczane. Analiza uzasadnień sądu apelacyjnego, który zdruzgotał uzasadnienie sądu pierwszej instancji sprawiają, że jesteśmy optymistami co do rozstrzygnięcia tych spraw.

 

 

blondynka: Jakie są plany IDM wobec Bowimu?

 

Zarząd DM IDMSA: Traktujemy inwestycję w akcje Bowimu jako inwestycję o charakterze portfelowym. W ostatnich dniach złożyliśmy do sądu wniosek o zabezpieczenie powództwa polegający na wstrzymaniu ewentualnego wykonania umowy inwestycyjnej pomiędzy Bowim a Konsorcjum Stali w wyniku którego mogłoby dojść do pokrzywdzenia pozostałych akcjonariuszzy oraz w związku z niezgodnością tej umowy z postanowieniami ksh.

 

 

jack: Czy Zarząd IDM ma około 10% akcji łącznie z serią K czy bez niej?

 

Zarząd DM IDMSA: Wszystkie dane podawane do publicznej wiadomości dotyczą wszystkich akcji spółki, łącznie z serią K.

 

 

speed: będziecie dochodzić zapłaty kary umownej od Internet Group?

 

Zarząd DM IDMSA: Cały czas dochodzimy kary umownej.

 

 

Kozak: dlaczego prywatna emisja skierowana do pracowników IDM nie doszła do skutku? Jak Zarząd ocenia ich decyzję?

 

Zarząd DM IDMSA: Emisja nie doszła do skutku ponieważ jej adresaci, tj. pracownicy, w związku z negatywnym odbioem tej emisji przez rynek zrezygnowali z uczestnictwa w niej. Natomiast zainteresowani nabyciem akcji IDMSA zrobili to za pośrednictwem emisji obligacji zamiennych na akcje. Zarząd zaproponował na WZA tę emisję dla kluczowych pracowników i w świetle odbioru rynkowego ich postawa zasługuje na szacunek.

 

 

Zigi: Zarzad IDMSA tlumaczyl swoje klopoty proba wrogiego przejecia.Czy sa jakiekolwiek dowody potwierdzajce te teze?

 

Zarząd DM IDMSA: Analiza kursu giełdowego w tamtym okresie oraz działań podmiotów zewnętrznych dają nam podstawy do tego, żeby sądzić, że mieliśmy wówczas do czynienia z próbą wrogiego przejęcia DM IDMSA. Fakt, że ostatecznie do niego nie doszło nie oznacza, że takie działania nie miały miejsca.

 

 

kacper: Panie Prezesie co będzie z Idea TFI?

 

Zarząd DM IDMSA: Fundusze Idea TFI mają już za sobą najtrudniejszy okres, co widać po saldach wpłat i umorzeń oraz wynikach. Proszę zwrócić uwagę na majowe wyniki funduszy dłużnych Towarzystwa – były one albo liderami albo znalazły się w ścisłej czołówce swoich kategorii. Widać już, że klienci zaczynają dostrzegać potencjał, który wynika z posiadania w portfelu znacząco przecenionych. Idea TFI pracuje też nad nową ofertą produktową, która powinna zainteresować klientów.

 

 

Zigi: Ile razy zamierzacie przerywac kolejne WZA aby zniechecic drobnych inwestorow do udzialu w nich?

 

Zarząd DM IDMSA: Przerwy na ostatnim WZA nie miały na celu zniechęcenia inwestorów indywidualnych do udziału w WZA, lecz wynikały z kwestii proceduralnych. Proszę zwrócić uwagę, że pomimo tych przerw w WZA uczestniczyła rekordowa w historii DM IDMSA liczba akcjonariuszy, co przeczy zarzutom o utrudnianie udziału.

 

 

kacper: Co jest przyczyną tak dobrych wyników funduszy Idea obligacji w maju? Czy można się spodziewać utrzymania tej tendencji?

 

Zarząd DM IDMSA: Portfel subfunduszu obligacji pracuje na bazie aktywów zalokowanych glownie w segment papierów korporacyjnych. To pozwala na sukcesywne i dość systematyczne osiąganie dobrych wyników inwestycyjnych, zwłaszcza gdy papiery korporacyjne znajdujące się w tym funduszu obejmowane były historycznie po dość interesujących rentownościach. Rozliczenie dyskonta w cenie obligacji w połączeniu z atrakcyjnym oprocentowaniem daje podstawę do obserwowanych zwrotów na funduszu i co najważniejsze oczekiwanie podobnych w przyszłości nie jest bezzasadne.

 

 

czardasz: Czy nie jest przypadkiem tak, że planowana emisja warantów jest zabezpieczeniem na wypadek odrzucenia przez sąd emisji obligacji. Wtedy żeby IDM nie musiał oddawać pieniędzy tym co objęli obligacje i skonwertowali na akcje dostaną waranty. W ten sposób znowu obejmą akcje a dla IDM odbędzie sie to bezkosztowo.

 

Zarząd DM IDMSA: Nie, nie planujemy takiego rozwiązania. Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę na ostatnie decyzje sądu apelacyjnego, który w całości oddalił zabezpieczenia związane z emisją akcji serii K. Uważamy, że emisja akcji serii K odbyła się z poszanowaniem przepisów oraz praw akcjonariuszy w związku z tym nie powinno dojść do sytuacji, w której DM IDMSA musiałby oddawać środki akcjonariuszom, którzy stali się właścicielami akcji serii K.

 

 

czardasz: Jak wypada II kwartał w porównaniu z I kwartałem tego roku dla IDM SA. Lepiej czy gorzej.

 

Zarząd DM IDMSA: Tak jak już wspominaliśmy jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego przebiegu II kwartału, jednak do momentu publikacji raportu nie możemy podawać szczegółów.

 

 

kika77: Jaki IDM ma pomysł na to, by przynieść akcjonariuszom zyski?

 

Zarząd DM IDMSA: Zamierzamy stopniowo poprawiać wyniki – zwiększać przychody z działalności podstawowej m.in. poprzez dużą aktywność na rynku emisji akcji i obligacji oraz odbudowę pozycji rynkowej Idea TFI. Istotne znaczenie będzie też miała obniżka kosztów – zarówno operacyjnych, jak i finansowych.

 

 

kika77: Na jaki segment lub segmenty działalności stawia Zarząd, które będzie rozwijać, czy z jakiś zamierza zrezygnować?

 

Zarząd DM IDMSA: Nie zamierzamy rezygnować z żadnego segmentu działalności. Uważamy, że wszystkie segmenty, w których jesteśmy obecni mogą przynosić satysfakcjonujące zyski dla akcjonariuszy.

 

 

maro: czy ten czat jest początkiem odbudowywanie zaufania do spółki?

 

Zarząd DM IDMSA: Mamy nadzieję, że będzie to jeden z elementów, którzy pomoże nam w odbudowie wizerunku spółki i grupy.

 

 

@marek: Jaka część pieniędzy z emisji ma pójść na redukcję zadłużenia?

 

Zarząd DM IDMSA: Jeśli ma Pan na myśli emisję warrantów zamiennych na akcje serii L to w tej chwili nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż tak jak wcześniej wspominaliśmy nie jest naszą intencją przeprowadzenie tej emisji w najbliższym czasie – uchwała, która będzie głosowana na WZA ma dać spółce możliwość przeprowadzenia emisji w ciągu 10 lat. W związku z tym sposób wykorzystania środków zostanie ustalony dopiero w momencie przeprowadzania emisji i będzie dostosowany do bieżących potrzeb spółki.

 

 

Anna: Jak firma może uczestniczyć w programach naprawczych innych spółek, jak  sama popadła w tarapaty - to jakaś paranoja - nie uważa Pan prezes ?

 

Zarząd DM IDMSA: Zespół DM IDMSA posiada duże doświadczenie w skutecznym przeprowadzaniu restrukturyzacji, a fakt, że spółka i grupa przeżywały trudności nie może umniejszać ich kompetencji w tym zakresie. Przeprowadzona w drugiej połowie ubiegłego roku gruntowna reorganizacja działalności samej Grupy DM IDMSA, w której rezultacie powróciliśmy do generowania dodatnich wyników jest dowodem potwierdzającym te umiejętności.

Sztuką jest oczywiście unikanie kłopotów, ale sztuką jest również, gdy już się w nie wpadnie, poradzenie sobie z nimi.

 

 

daniel78: Jest w planie kolejna emisja na 400 mln akcji. Przecież nie zapewnicie nikogo że ich nie dodrukujecie w tym roku. W każdej chwili może ich być ponad miliard. Jeżeli ma być lepiej to podajcie limit minimalnej ceny poniżej której nie będą sprzedawane. Wtedy każdy będzie wiedział że budujecie wartość i za grosze nie będą sprzedane.

 

Zarząd DM IDMSA: Rozważaliśmy różne mechanizmy ustalenia ceny minimalnej, jednak uznaliśmy, że ze względu na brak wiedzy co do okoliczności, w których ewentualna emisja miałaby być przeprowadzana (termin, wielkość, cele emisji, sytuacja rynkowa) Zarząd powinien mieć możliwie jak największą elastyczność przy ustalaniu parametrów oferty. Warto podkreślić, że parametry ewentualnej emisji będą wymagały akceptacji Rady Nadzorczej.

 

 

gradek: Po co spółka chce emitować nowe akcje?

 

Zarząd DM IDMSA: Cele emisyjne ewentualnej emisji nowych akcji nie zostały ustalone. Tak jak już wspominaliśmy celem uchwały, która będzie przedmiotem obrad najbliższego WZA jest wyposażenie spółki w możliwość stosunkowo szybkiego pozyskania kapitału w sytuacji, gdy będzie to potrzebne. Pragniemy podkreślić, że konstrukcja kapitału warunkowego nie jest niczym niezwykłym na rynku.

 

 

invest: akcje nowej emisji trafią na giełdę?

 

Zarząd DM IDMSA: Jesteśmy spółką publiczną i co do zasady wszystkie akcje DM IDMSA trafiają docelowo na GPW.

 

 

sky: Dlaczego zamiast pośrednio emitować akcję serii K  dla wybranych nie zdecydowaliście się na powszechną emisję dla wszystkich  akcjonariuszy spółki ?

 

Zarząd DM IDMSA: W momencie przeprowadzania poprzedniej emisji sytuacja spółki była na tyle trudna, że konieczne było jej szybkie dofinansowanie, co wykluczało możliwość przeprowadzenia oferty z prawem poboru, której przygotowanie jest z racji procedur o wiele dłuższe niż w przypadku emisji prywatnej.

 

 

investor_22: Na jakie nowe projekty inwestycyjne mają pójść pieniądze z emisji akcji serii L?

 

Zarząd DM IDMSA: Naszą intencją nie jest przeprowadzenie emisji w najbliższym czasie, więc ciężko, nie znając odpowiedzi na pytanie co do terminu emisji, wskazać jakiekolwiek projekty inwestycyjne, na które mogłyby zostać przeznaczone środki z ewentualnej emisji.

 

 

dłużnik: Jakie nakłady inwestycyjne zamierzacie przeznaczyć na redukcję zadłużenia?

 

Zarząd DM IDMSA: Redukcja zadłużenia jest realizowania głównie ze sprzedaży wybranych aktywów finansowych. Jest to proces, który postępuje stopniowo.

 

 

mmmaslov: Wracając do obligacji DSS, to rozumiem, że w stosunku do dzisiejszej wyceny (blisko zera), to tylko zysk można osiągnąć, a czy przy takim scenariuszu, jak jest teraz, czyli ewentualnej zamiany na akcje, to rentowność liczona od początkowej wartości będzie... jaka?

 

Zarząd DM IDMSA: Nie jest możliwa odpowiedź na tak postawione pytanie, ponieważ parytet konwersji obligacji na akcje zostanie ustalony dopiero w oparciu o negocjacje na etapie zawierania układu. Dodatkowo warto pamiętać, że wpływ na wartość tej inwestycji będzie miała również bieżąca wycena akcji DSS na GPW.

 

 

Ravcio: Czy Zarząd nie ma wrażenia że wprowadzał inwestorów w błąd w czasie największych spadków kursu akcji IDM mówiąc w mediach o dobrej sytuacji IDMu a międzyczasie wyprzedawał swoje akcji po to by zebrać kapitał na kupno obligacji i konwersji ich na akcje?

 

Zarząd DM IDMSA: Zarząd postanowił wziąć udział w emisji i wesprzeć spółkę kapitałem. Jednym ze sposobów pozyskania kapitału przez Zarząd była sprzedaż części swoich walorów – dotyczyło to nie tylko akcji DM IDMSA, ale również innych papierów znajdujących się w naszych portfelach.

 

 

blondynka: Jakie emisje akcji na rynku pierwotnym IDM będzie sprzedawał w najbliższych miesiącach ?

 

Zarząd DM IDMSA: Właśnie kończymy IPO Global Cosmed. Rynek ofert pierwotnych akcji jest obecnie bardzo trudny, większość emitentów odkłada swoje plany związane z IPO stąd też ciężko stwierdzić, jakie projekty z tego zakresu mogłyby być realizowane przez nas w najbliższej przyszłości. Cały czas natomiast jesteśmy bardzo aktywni na rynku emisji obligacji.

 

 

jack: Czy akcje serii L (emisja warunkowa) będą wprowadzane stopniowo np. po 10% rocznie w ciągu 10 lat czy planowany jest wprowadzenie ich np. jednorazowe?

 

Zarząd DM IDMSA: Tak jak już wspominaliśmy – naszą intencją nie jest przeprowadzenie emisji w najbliższym czasie stąd też trudno odpowiedzieć na to pytanie.

 

 

story: Czy można uznać, że wyniki za 2011 i 2012 r. to historia? Czy Zarząd dostrzega ryzyko ujemnego wyniku w 2013 r.?

 

Zarząd DM IDMSA: Wyniki I kwartału oraz dwa pierwsze miesiące drugiego kwartału napawają nas dużym optymizmem. Oczywiście, w przypadku działalności, która uzależniona jest od koniunktury giełdowej, nigdy nie można wykluczyć, że sytuacja się zmieni, jednak na chwilę obecną uważamy, że Grupa DM IDMSA zakończy 2013 r. na sporym plusie.

 

 

janek: czy Zarząd prowadzi już rozmowy z potencjalnymi nabywcami nowej emisji? czy są zainteresowani? jakiej ceny można spodziewać się w tej emisji?

 

Zarząd DM IDMSA: Zarząd DM IDMSA nie prowadzi rozmów z inwestorami dotyczącymi nowej emisji, ponieważ nie ma intencji przeprowadzenia jej w najbliższej przyszłości.

 

 

jack: Kiedy Zarząd IDM ogłosi prognozy finansowe na najbliższe 3 lata obrotowe?

 

Zarząd DM IDMSA: Nie planujemy publikowania prognoz.

 

 

maciej: Jakie obecnie powiązania występują między spółką Vindexus, a Grupą Kapitałową DM IDM?

 

Zarząd DM IDMSA: Brak jest powiązań osobowych, natomiast według stanu na koniec grudnia Grupa DM IDMSA posiadała kilkuprocentowy pakiet akcji spółki.

 

 

marshall: Czy Spółka rozważa możliwość publikacji prognoz finansowych?

 

Zarząd DM IDMSA: Nie, nie rozważamy takiej możliwości ze względu na uzależnienie wyników DM IDMSA od koniunktury giełdowej, która z swojej natury jest trudna do przewidzenia.

 

 

Endrju: Czy Zarząd IDM przewiduje skup akcji z rynku w ciągu najbliższych miesięcy -  w imieniu swoim lub spółki? Cena 14 - 15 gr. /akcję plasuje spółkę wśród śmieciowych, co raczej nie przynosi chwały Spółce.

 

Zarząd DM IDMSA: W chwili obecnej skupiamy się na redukcji zadłużenia.

 

 

jack: Ile %% akcji serii K zostało objętych przez Zarząd IDM?

 

Zarząd DM IDMSA: Członkowie Zarządu objęli łącznie 54,8 mln akcji serii K, co stanowi ok. 13% całości emisji.

 

 

daniel78: No to aby podjąć uchwałę o emisji akcji serii L na walnym musiałoby być 1/3 z ponad 600 mln akcji to daje ponad 200 mln?

 

Zarząd DM IDMSA: Tak, dokładnie 211 608 952 akcji.

 

 

jack: W takim razie jaka kwota (w mln) odpisów dokonanych w 2012 r. ma charakter trwały?

 

Zarząd DM IDMSA: Charakter trwały mają odpisy, które dotyczą wartości niematerialnych. Łączna suma tego rodzaju odpisów wyniosła w 2012 r. 102,7 mln zł.