Chat with us, powered by LiveChat

Czat inwestorski - Rank Progress - plany inwestycyjne na lata 2013-2015

Czat inwestorski

Temat czatu:

Plany inwestycyjne na lata 2013-2015.

Rozwój nowej działalności z zakresu

zarządzania odpadami

 

24 kwietnia, środa

godz.  11:00

Czat inwestorski

 

W czasie rozmowy prezes spółki Jan Mroczka wyjaśni wszystkie interesujące uczestników kwestie związane z, bieżącą sytuacją kierowanej przez niego firmy, planami na ten rok oraz strategią na najbliższe lata

 

Jan Mroczka

Współzałożyciel, prezes i jeden z dwóch głównych akcjonariuszy Rank Progress SA. Od początku swojej kariery zawodowej Jan Mroczka prowadził własną działalność gospodarczą. Przed rokiem 2007, w którym objął funkcję Prezesa Zarządu spółki Rank Progress S.A., w latach 1997-2007 był wspólnikiem w spółce Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress Sp. J. Pod zarządem Jana Mroczki Rank Progress stał się jedną z największych firm inwestycyjno-deweloperskich na polskim rynku.

 

O Rank Progress


Rank Progress SA to firma inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Legnicy, działająca na polskim rynku nieruchomości od 1997 r. Spółka specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Rank Progress tworzy grupę kapitałową obejmującą spółki celowe, poprzez które realizowane są poszczególne projekty. Istotnym atutem Grupy Rank Progress jest bank ziemi, w którego skład wchodzą atrakcyjnie zlokalizowane grunty na terenie całej Polski.

Do głównych inwestycji realizowanych przez Grupę Rank Progress należą wielkopowierzchniowe centra handlowo-usługowe, parki handlowe oraz galerie handlowe ulokowane w średniej wielkości miastach. Po ukończeniu obiekty te są odsprzedawane lub oddawane w najem. W latach 2001 – 2012 Rank Progress zrealizował 25 projektów inwestycyjnych, m.in. wielkopowierzchniowe centra handlowe, w tym wybudował 7 własnych galerii handlowych – w Jeleniej Górze, Legnicy i Świdnicy, Kaliszu, Kłodzku, Zamościu i Zgorzelcu.

Od 2013 roku Rank Progress zajmuje się również projektami deweloperskimi z zakresu gospodarowania odpadami.

 


Zapis czatu inwestorskiego

z dnia 24 kwietnia 2012r.

 

Jan Mroczka: Serdecznie zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim już w najbliższą środę 24 kwietnia. Pytania do Prezesa Jana Mroczka mogą Państwo kierować już teraz.

 

szczawik: jakie są możliwości dalszego postępowania spółki jeżeli emisja obligacji nie zostanie objęta? jak zmienią się plany inwestycyjne? czy projekty deweloperskie już realizowane mają zapewnione źródła finansowania?

 

Jan Mroczka: Raczej nie dopuszczamy możliwości, że nie pozyskamy środków z emisji obligacji. Gdyby to jednak sie wydarzyło, to zawsze istnieje możliwość wsparcia spółki ze strony akcjonariuszy oraz inne metody pozyskania kapitału. W ostateczności, gdyby każda z tych możliwości zawiodła będziemy realizowali nasze plany inwestycyjne adekwatnie do posiadanych środków. Nie mamy problemów z pozyskaniem finansowania projektowego na poszczególne nieruchomości. Umowy z bankami są podpisywane tylko wówczas, jeśli budowa jest rozpoczęta i jesteśmy bliscy uzupełnienia wkładu własnego wymaganego przez banki.

 

 

szczawik: dlaczego spółka w czasach niepewnej koniunktury nie koncentruje się na swojej podstawowej działalności (wznoszeniu obiektów handlowych) tylko angażuje się w nowe branże - przetwarzanie odpadów?

 

Jan Mroczka: To element dywersyfikacji naszego biznesu. Zgodnie z wprowadzonymi w tym roku w życie przepisami obowiązek redukcji i składowania odpadów spada na lokalne władze. Te z kolei są jak na razie zupełnie nieprzygotowane do realizacji tego obowiązku, bo Polsce nie ma praktycznie zakładów utylizujących. Tu zauważyliśmy szansę na rozwój naszego biznesu, bo możemy wykorzystać między innymi wieloletnie doświadczenia we współpracy z władzami lokalnymi. Jednocześnie bardzo aktywnie działamy na polu naszej core businessu. W tym i przyszłym roku chcemy oddać do użytku lub rozpocząć 8-9 inwestycji.

 

 

szczawik: Czy spółka lokowała jakieś środki w bankach cypryjskich? jeżeli tak jakiego rzędu są to środki jakie są szanse uwolnienia środków?

 

Jan Mroczka: Nie

 

 

szczawik: Czy emisje obligacji i zawierane umowy kredytowe ograniczają w jakikolwiek sposób prawo do wypłaty dywidendy?

 

Jan Mroczka: W momencie, kiedy emisja dojdzie do skutku, zgodnie z obowiązującymi przepisami przekażemy wszystkie wymagane informacje, dotyczące emisji, warunków i ewentualnych ograniczeń.

 

 

szczawik: Czy spółka angażując się w branżę przetwarzania odpadów dokonała konserwatywnego rachunku opłacalności takiego projektu, nasycenia rynku w miejscu nabytej nieruchomości, podpisała jakieś listy intencyjne uwiarygodniające kalkulowane przychody z tej działalności

 

Jan Mroczka: Nasze kalkulacje są bardzo konserwatywne, nie uwzględniają na przykład preferencyjnego finansowania tego typu projektów. Trudno mówić o nasyceniu rynku, bo to dopiero startujący biznes, w którym mamy zamiar odegrać istotną rolę. Na razie w lokalizacjach przez nas wybranych nie mamy konkurencji.

 

 

szczawik: W jakim celu podejmowane są uchwały typu "o skupie akcji" skoro przedsiębiorstwu brakuje środków na finansowanie realizowanych projektów deweloperskich? Jeżeli działania Zarządu miały na celu zwiększyć atrakcyjność akcji i ich wycenę tylko poprzez przekazany komunikat to chyba najwyższa pora aby Zarząd uświadomił sobie że nie jest Benem Bernankem.

 

Jan Mroczka: W czerwcu 2012 roku rozpoczęliśmy skup akcji własnych. Skup akcji własnych następuje w celu sfinansowania transakcji przejmowania innych podmiotów, umorzenia akcji własnych, bądź innych celów wg uznania Zarządu Emitenta, w tym dalszej odsprzedaży akcji własnych. W całym 2012 roku Emitent nabył 25.432 akcji własnych. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 8,77 zł. Nabyte akcje stanowią 0,0684% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo do wykonania 25.432 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,0476% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Program skupu akcji własnych obowiązuje do dnia 10 kwietnia 2015 r., ale może zakończyć się wcześniej lub w dacie zależnej od wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w wysokości 50 mln zł. W ramach programu Spółka nie może skupić więcej niż 10% ogólnej liczby akcji, co powinno odpowiadać nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki. W odniesieniu do wolumenu akcji, Spółce nie wolno nabywać więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu akcji. (w przypadku wyjątkowo niskiej płynności można to przekroczyć pod pewnymi warunkami). Sam program skupu akcji został narzucony uchwałą Rady Nadzorczej, a Zarząd realizuje ten program z całkowitym poszanowaniem sytuacji finansowej spółki i robi to odpowiedzialnie jak zapewne Pan/Pani się zorientował.

 

 

szczawik: Do kogo zostanie skierowana emisja obligacji, czy została zbudowana księga popytu, czy dominujący akcjonariusze zaangażują swoje pieniądze i będą uczestniczyć w objęciu emisji obligacji

 

Jan Mroczka: Procedura emisji obligacji cały czas trwa i Zarząd rozpatruje szereg możliwości. Większość obligacji zostanie z pewnością skierowana do inwestorów instytucjonalnych ale też równolegle rozpatrujemy możliwość sprzedaży części akcji przez biura maklerskie inwestorom indywidualnym. Aktualni akcjonariusze w osobach Prezesa oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie biorą udziału w subskrybowaniu ale nasi akcjonariusze instytucjonalni rozważają taką możliwość.

 

 

szczawik: Na stronie www spółki brakuje zdjęć z realizowanych projektów, czy nie sądzi Pan że aktualne zdjęcia z postępów realizowanych budów sprzyjałyby stabilizacji kursu i budowaniu pozytywnego wizerunku firmy

 

Jan Mroczka: Dziękuję za sugestię. Weźmiemy ją pod uwagę

 

 

mirek_: Na jakim etapie są obecnie inwestycje realizowane z WtEC ?

 

Jan Mroczka: Procedur administracyjnych i projektowych

 

 

liderwsm@gmail.com: Witam, 1. Galeria Piastów w Legnicy, ostatnie piętro jest puste od jakiegoś czasu... 2. Czy w planach nadal jest polityka dywidendowa ? Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów ^^

 

Jan Mroczka: Ad. 1. Ostatnie piętro zostanie przeznaczone na park rozrywki dla klientów Galerii Piastów. Znajdzie się tam szereg atrakcji - plac zabaw, ścianka wspinaczkowa, automaty do gry i szereg innych atrakcji. Ad. 2. Polityka dywidendowa na dzień dzisiejszy pozostaje bez zmian przynajmniej jeśli chodzi o stanowisko Zarządu.

 

 

gatitagatita: Dlaczego umowa na Galerię Świdnicką została podpisana ze spółką należącą do Andrzeja Bartnickiego?

 

Jan Mroczka: Otrzymaliśmy ofertę, którą uznaliśmy za korzystną dla Rank Progress. Przypomnę tylko, że umowa daje nam pole do manewru w razie otrzymania korzystniejszej oferty. W tej chwili prowadzimy negocjacje z innymi podmiotami również zainteresowanymi zakupem obiektu.

 

 

kocik: Na jakie cele spółka chce przeznaczyć 22 mln zł uzyskane już teraz od Elsoria Polska?

 

Jan Mroczka: Kwoty te zostały przeznaczone na finansowanie projektów w toku oraz nowych projektów, które będą realizowane w przyszłości.

 

 

Artur: Jak przebiega pozyskiwanie środków pieniężnych na planowane inwestycje?

 

Jan Mroczka: Zgodnie z planem

 

 

Zenek: Panie Prezesie, czy podtrzymuje Pan prognozę zysku za rok 2013 na poziomie 108 mln zł, po tak drastycznym odwołaniu prognozy za rok 2012 i jej zmianie? Jaka jest realność tej prognozy?

 

Jan Mroczka: Zarząd jest aktualnie w trakcie weryfikacji prognoz. Na to czy uda się ją zrealizować wpływ będą miały, jak zwykle 4 czynniki: procedury administracyjne w przypadku projektów w początkowej fazie zaawansowania, pogoda i związane z nim tempo prac budowlanych, przeszacowania rzeczoznawców oraz kurs euro. Generalnie w naszej branży tworzenie projekcji finansowych jest bardzo trudne, dlatego niewiele spółek z naszego sektora je prezentuje. My podejmujemy to ryzyko, mimo że margines błędu jest tu dość duży.

 

 

inwestor: Dlaczego spółka zdecydowała się przystąpić do SEG?

 

Jan Mroczka: To prestiżowa instytucja zrzeszająca większość emitentów. Oferuje również wsparcie w różnych aspektach rynku kapitałowego

 

 

forumowicz: Podjęto już decyzję o rolowaniu obligacji?

 

Jan Mroczka: Tak, decyzja ta została opublikowana raportem bieżącym

 

 

harlem shake: Które z segmentów objęliście największym rozwojem w planach na najbliższe lata?

 

Jan Mroczka: Nad każdym filarem naszego biznesu pracujemy z równym zaangażowaniem. Dywersyfikacja biznesu jest z naszego punktu widzenia jednym z najważniejszych elementów strategii Rank Progress. Chcemy rozwijać segment dużych inwestycji komercyjnych, minigalerii handlowych oraz zakładów utylizacji odpadów

 

 

viper: Wasz poziom zadłużenia jak na branżę deweloperską nie jest zbyt duży. Z czego to wynika?

 

Jan Mroczka: W naszych źródłach finansowania znajdują się obligacje an kwotę 100 mln zł oraz kredyty projektowe, które spłacają się z czynszów uzyskiwanych z nieruchomości komercyjnych. Staramy się zatem utrzymać odpowiedzialną strukturę finansowania dostosowaną do potrzeb finansowych. Dodatkowo historyczne zyski zrealizowane przez Grupę przyczyniły się też do wysokiego poziomu kapitałów własnych i to pomimo istotnych kwot wypłaconych w postaci dywidendy.

 

 

net: Jaki zysk spółka osiągnie na sprzedaży centrum handlowego w Świdnicy i w którym raporcie okresowym będzie on uwzględniony?

 

Jan Mroczka: Zgodnie z naszą polityką rachunkowości, zysk z nieruchomości w Świdnicy przeszacowanej do wartości rynkowej został już rozpoznany w momencie kiedy była realizowana budowa obiektu czyli w okresie od 2011 do 2012. Teraz tylko zmiana wartości rynkowej, głównie ze względu na kurs euro, ma wpływ na aktualne wyniki. W przypadku podpisania umowy ostatecznej sprzedaży obiektu zostanie rozpoznana różnica pomiędzy wartością rynkową ujętą w księgach za faktycznie zrealizowaną ceną sprzedaży.

 

 

miłek: Dlaczego prezes spółki sprzedał 1,5 mln akcji Rank Progresu? Czy to sygnał oznaczający przewartościowanie spółki lub słabe perspektywy dla niej?

 

Jan Mroczka: Praktycznie w całości pieniądze ze sprzedaży zostały przekazane spółce. Pożyczka udzielona przeze mnie to pieniądze, które mogą posłużyć do przejęcia kolejnych projektów z rynku lub przyspieszyć proces inwestycyjny jednego z ważnych dla nas projektów. Potrzebowaliśmy większej ilości gotówki w krótkim terminie na zrealizowanie okazji inwestycyjnych, które pojawiły się na rynku

 

 

Zenek: Panie Prezesie jaki jest powód zainteresowania Zarządu inwestycjami w spalarnie, skoro dotychczasowym głównym źródłem przychodu były/są galerie? Czy ta działalność charakteryzuje się wyższą rentownością lub szybszym obrotem gotówki?

 

Jan Mroczka: Na pierwszą część pytania udzieliłem już odpowiedzi przy okazji pytania skierowanego przez inną osobę i prosiłbym o przeczytanie udzielonej już odpowiedzi. Co do rentowności i obrotu gotówki, to tą branżę oceniamy podobnie jak naszą podstawową działalność. Jedyna różnica to brak możliwości rozpoznawanie w tego typu przedsięwzięciach zysku z przeszacowania jak to ma miejsce w przypadku nieruchomości komercyjnych.

 

 

Zenek: Panie Prezesie, po kursie akcji widać co o spółce uważają spekulanci/inwestorzy (w sensie wyprzedaży akcji) – co może Pan powiedzieć inwestorom dzisiaj o spółce, kiedy notowania zmierzają do historycznego minimum?

 

Jan Mroczka: Profesjonalni uczestnicy rynku oceniają Rank Progress i jego potencjał bardzo wysoko. Nasze akcje ma wiele instytucji w tym GPFG – rządowy norweski fundusz emerytalny – jeden z największych funduszy na świecie. Na Rank Progress warto patrzeć długoterminowo – tak jak na inwestycje, które realizujemy, a te trwają nierzadko kilka lat. Mamy wyjątkowy model biznesowy, jasną strategię i pomysł jak ją zrealizować. W ciągu ostatnich 4 lat zarobiliśmy prawie 350 mln zł. Na decyzje inwestorów detalicznych nie mamy niestety wpływu.

 

 

investor: Na jakim poziomie kształtuje się stopa zwrotu z poczynionej inwestycji recyklingowej?

 

Jan Mroczka: Uważamy, że w branży utylizacji odpadów jesteśmy w stanie osiągnąć podobne parametry co do rentowności jak w przypadku nieruchomości komercyjnych.

 

 

mmmaslov: Jaka jest aktualna stopa zadłużenia spółki?

 

Jan Mroczka: Stopa ogólnego zadłużenia spółki wyniosła w 2012 roku 47 proc. wobec 50 proc. rok wcześniej, wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych zmalał w ciągu roku z 0,99 do 0,89.

 

 

dragon: Obawiałem się że na tle branży wyniki będą gorsze. Jak udało się utrzymać wyniki blisko prognoz?

 

Jan Mroczka: To wynik tego, że ciężko pracujemy nad konsekwentną realizacją naszej strategii.

 

 

analityk: Po wynikach za 2012 wynika, że spółka ma niskie koszty. Ile osób zatrudnia Rank Progress?

 

Jan Mroczka: Zgodnie z ostatnim opublikowanym sprawozdaniem finansowym w całej Grupie Kapitałowej zatrudniamy nie więcej niż 90 osób.

 

 

obligator: Na jaką kwotę zostaną zabezpieczone obligacje?

 

Jan Mroczka: Na około 197 mln zł

 

 

mmmaslov: Czy zamierzacie Państwo publikować prognozy finansowe?

 

Jan Mroczka: Prognoza finansowa na rok 2013 została opublikowana. Na razie Zarząd nie podjął jeszcze decyzji o ewentualnej publikacji prognoz na kolejne lata.

 

 

i.i.: Na jakich zasadach będziecie współpracować z kanadyjską spółką? Czy dostarczą oni technologię i know-how czy będą również zaangażowani kapitałem w projekty w Polsce?

 

Jan Mroczka: Strona kanadyjska dostarczy technologię, know-how oraz będzie angażować się kapitałowo

 

 

dino: Mam również pytanie do Pana Prezesa, mianowicie - czy strategia na najbliższe lata, które mogą być trudne, zakłada zadłużanie spółki które nie jest wysokie czy trzymanie obecnego poziomu?

 

Jan Mroczka: Nie, względne zadłużenie nie powinno ulec zmianie, czyli stopa zadłużenia utrzyma się na poziomie około 50 proc.

 

 

riverside: Wyniki na koniec 2012 roku są wynikiem wysokiej marży spółki czy może niskimi kosztami operacyjnymi?

 

Jan Mroczka: Ze względu na stały rozwój spółki, koszty operacyjne wzrastają, jednak są one utrzymywane na rozsądnym poziomie i dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności inwestycyjnej. Wyniki zatem są przede wszystkim wypadkową wartości rynkowej nieruchomości inwestycyjnych i kursu euro. Podobnie było w roku 2012.

 

 

publiczny: Czy wg Pana obecna cena akcji jest niska?

 

Jan Mroczka: Tak, oczywiście. Spółka wg mnie jest obecnie mocno niedowartościowana.

 

 

mmmaslov: Czy akcjonariusze mogą liczyć na w miarę stałą, przewidywalną politykę dywidendy? Jeśli tak, to na jakich parametrach finansowych?

 

Jan Mroczka: Polityka dywidendy zakłada wypłatę 10-20 proc. zysku, przy czym będzie ona korygowana zgodnie z aktualną sytuacją i potrzebami spółki

 

 

dzisiejszy: Ile zarobi Rank Progress w całym 2013 roku?

 

Jan Mroczka: Zgodnie z obowiązującą w tej chwili prognozą 108 mln zł netto

 

 

pytanko: Czy spółka i w jakim stopniu odczuwa spadek cen usług budowlanych?

 

Jan Mroczka: Udaje nam się negocjować bardzo korzystne warunki finansowe u GW

 

 

julian: Jakie środki zostaną przeznaczone na projekty dot. gospodarowania odpadami?

 

Jan Mroczka: W bieżącym roku, środki na realizację tego typu projektów powinny zamknąć się kwotą zbliżoną do ok. 5 mln zł. W latach następnych, w zależności od wielkości realizowanych projektów w tej branży, nakłady inwestycyjne przypadające na nas mogą sięgnąć kwot idących w setki milionów złotych, z czego, podobnie jak w przypadku nieruchomości komercyjnych ok. 70% powinno pochodzić z finansowania bankowego.

 

 

diego: Kupno działki za niespełna 21 mln złotych to dopiero początek inwestycji Ranka w recykling. Kiedy zakład utylizacji zacznie przynosić zyski?

 

Jan Mroczka: Dochody z naszego zakładu planujemy uzyskać w przyszłym roku. Zwrot z inwestycji nastąpi w ciągu 5-6 lat

 

 

kawosz: Jak duże mają być oczyszczalnie planowane przez RP? Czy będzie to delikatne wejście i wybadanie rynku czy może duży projekt inwestycyjny?

 

Jan Mroczka: Rank Progress planuje budowę zakładów utylizacji odpadów, które nie są oczyszczalniami. Potencjalnie moglibyśmy zainteresować się również segmentem oczyszczalni, ale wymaga on dalszych analiz i nie ma w tej chwili takiego priorytetu.

 

 

towarzysz: Czy agresywna postawa spółki, która w najgorszym dla branży momencie rozpoczyna ekspansję jest dobrze skalkulowana? Czy jednocześnie nowy segment działalności nie wpłynie na bieżącą działalność spółki?

 

Jan Mroczka: Uważamy, że nasza postawa nie jest agresywna. Nasze inwestycje są dostawane do potrzeb zarówno lokalnych klientów galerii handlowych jak i popytu na powierzchnię handlową ze strony sieci detalicznych. Nowy segment utylizacji odpadów jest dla nas segmentem synergii, w którym wykorzystujemy nasz know-how wynikający z doświadczenia w przeprowadzaniu procedur administracyjnych oraz procesów budowlanych. Technologia jest natomiast dostarczana przez drugiego partnera tj. firmę WtEC z Kanady.

 

 

Siwiec_Matt: Wynik finansowy za 2012 rok nie był zgodny z oczekiwaniami, dlaczego?

 

Jan Mroczka: Głównym powodem tego, że osiągnięty wynik netto nie jest zgodny z naszymi założeniami, był wpływ czynników od nas niezależnych. W 2012 roku rozbieżności między wyceną rzeczoznawców i wartością przeszacowań zakładanych przez nas w projekcjach finansowych, sprawiły, że zysk netto obniżył się o 8,5 mln zł, czyli niemal dokładnie tyle, ile zabrakło nam do zrealizowania zeszłorocznej prognozy. Rzeczoznawcy przeszacowali w dół o 2,1 mln zł gotowe obiekty w naszym portfolio, oraz założyli o 6,4 mln zł niższą wartość godziwą nieruchomości w budowie.

 

 

gawlik: Czy w związku z planowanymi projektami galerii oraz utylizacji odpadów spółka planuje zwiększyć zadłużenie?

 

Jan Mroczka: Nie będziemy zwiększać względnego zadłużenia, które staramy się utrzymywać na poziomie nie wyższym niż 50% sumy bilansowej.

 

 

prezio: wiemy że Pan sprzedał 1,5 mln akcji , znana jest cena , a kto jest nabywcą czy zgodnie z zasadami nie powinno się opublikować taką informację?

 

Jan Mroczka: Zgodnie z przepisami, ja nie mogę podawać informacji o nabywcy akcji.

 

 

Harnaś: Pomimo faktu, że prognozy zysku nie zostały osiągnięte, jest to fantastyczny wynik. W jaki sposób spółce udaje się utrzymać zysk powyżej 50% przychodów?

 

Jan Mroczka: Jest to wynikiem zysków osiąganych z przeszacowania nieruchomości zgodnie z naszą polityką rachunkowości.

 

 

indywidualny: Ile wynoszą nakłady inwestycyjne na 2013r? Będą większe niż w roku ubiegłym?

 

Jan Mroczka: Wg naszych obecnych szacunków łączne nakłady powinny wynieść nie więcej niż 250 mln zł.

 

 

Woźniak: W jaki sposób badacie rentowność projektów w miastach typy Wejherów? Czy w 50 tysięcznym mieście jest zapotrzebowanie na takiego rodzaju centrum handlowe?

 

Jan Mroczka: Specjalizujemy się w projektach w mniejszych miejscowościach. W Wejherowie nie ma w tej chwili obiektu handlowego takiej klasy, nie mamy wiec tam praktycznie konkurencji

 

 

UTP: Na co przeznaczycie środki z emisji obligacji oprócz wykupu obligacji serii C?

 

Jan Mroczka: Środki z emisji obligacji, oprócz wykupu obligacji serii C, mają posłużyć docelowo na inwestycje w nieruchomości inwestycyjne. Niewielka kwota zostanie przeznaczona na realizację projektów utylizacji odpadów.

 

 

akcjo: Czy pomimo już prowadzonych projektów dacie radę kontynuować pracę w Kielcach, Oleśnicy i Mielcu?

 

Jan Mroczka: Tak. Będziemy realizowali te inwestycje zgodnie z planem.

 

 

podóżnik: Czy spółka planuje ekspansję zagraniczną czy widzicie potencjał w krajowym rynku?

 

Jan Mroczka: Nieruchomości komercyjne będziemy realizowali tylko w Polsce. W zakresie projektów związanych z utylizacją odpadów nie wyłączamy możliwości sprzedaży technologii lub wręcz budowania takich zakładów za granicą. Umowa joint-venture z naszym partnerem kandayjskim zakłada wstępnie ekspansję na Chorwację.

 

 

prezio: akcje spółki notują minima wczoraj kurs był już w granicach 7,60 pln za akcje czy tak niska wycena nie jest spowodowana wyprzedawaniem akcji przez głównych akcjonariuszy?

 

Jan Mroczka: Główni akcjonariusze jako osoby zobowiązane muszą poinformować spółkę o transakcji powyżej 5 tys. euro. Spółka nie otrzymała takiego powiadomienia.

 

 

informator: Plany na najbliższe lata są śmiałe. Kilkadziesiąt galerii handlowych w kraju w mniejszych miastach? Czy to realne?

 

Jan Mroczka: Tak, mamy przemyślaną strategię

 

 

gałuszek: Ile działek pod inwestycje recyklingowe zamierzacie kupić w najbliższym czasie? I drugie pytanie: jak dobierane są tereny pod taką działalność?

 

Jan Mroczka: Planujemy w kilku następnych latach nabyć kilka działek. Tereny muszą spełniać określone warunki, do których m. in. należą: odpowiedni miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dostęp do komunikacji, dostęp do odbiorców energii cieplnej i elektrycznej, uwarunkowania środowiskowe.

 

 

techniczny: Jaką część przychodów Rank planuje uzyskać z nowego segmentu działalności w branży utylizacji odpadów?

 

Jan Mroczka: Zbyt wcześnie na odpowiedź na takie pytanie ze względu na fakt, że jest zbytu dużo jeszcze czynników które mogą zmienić nasze plany i założenia.

 

 

Moderator: Dziękujemy za udział w czacie. Jeśli mają Państwo więcej pytań, proszę o kontakt z działem relacji inwestorskich Rank Progress

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie