Chat with us, powered by LiveChat

Regulamin Forum SII

 1. Użytkownicy korzystający z Forum SII są zobowiązani przestrzegać przedstawionego regulaminu.
 2. Forum SII służy wymianie poglądów oraz opinii, z zasady jest bezstronne i stara się być obiektywne.
 3. Treści publikowane przez użytkowników powinny być poprawne gramatycznie oraz stylistycznie.
 4. Użytkownicy są zobligowanie do pisania treści w języku polskim, z wyjątkiem pojęć obcojęzycznych oraz cytatów.
 5. Korzystając z forum użytkownicy są zobligowani do bycia w zgodzie z netykietą internetu, a w szczególności for internetowych: 
  1. jeśli nie znamy odpowiedzi na pytanie, najpierw korzystamy z wyszukiwarki.
  2. gdy poszukiwania za pomocą wyszukiwarki nie dały odpowiedniego rezultatu, zadajemy pytanie w formie nowego tematu.
  3. Nowy temat powinien być umieszczony w odpowiedniej kategorii. Temat zakładamy tylko raz, nie powielamy go w kilku kategoriach.
  4. Tytuł tematu powinien jak najlepiej odzwierciedlać jego treść. Zdania w stylu "pomocy", "ratunku", "co sądzicie" nic nie mówią użytkownikom forum, a zazwyczaj są powodem irytacji.
  5. W temacie staramy się jak najlepiej opisać interesujące nas zagadnienie, tak aby uzyskać satysfakcjonujące odpowiedzi innych użytkowników.
  6. W temacie nie podajemy swojego adresu email - w niczym to nie pomoże, a taki email zostanie usunięty. Forum służy do wymiany informacji, a nie jedynie do poszukiwania pomocy.
  7. Jeśli sami doszliśmy do odpowiedzi na zadane pytanie, a nikt inny wcześniej nie odpowiedział, bądź odpowiedział niedokładnie, itp powinniśmy zamieścić w temacie prawidłową odpowiedź.
  8. Jeśli cytujemy jakiegoś użytkownika, korzystamy z funkcji CYTAT lub ręcznie opatrujemy wiadomość tagami [quote] oraz [/quote].
  9. Nie piszemy dwóch postów pod sobą. W takim przypadku używamy funkcji EDYTUJ. Nie zaśmiecamy wątku niezwiązanymi z nim wypowiedziami (w skrócie ot, off, off-topic).
  10. Staramy się używać polskich znaków diakrytycznych.
  11. Pisząc DUŻYMI LITERAMI krzyczymy - nie należy nadużywać tej formy.
  12. Nie pIsZeMy WeRsAlIkAmI, to jedynie irytuje innych.
  13. Emotikonek używamy z rozwagą, są one jedynie dodatkiem do treści, a nie jej główna częścią.
  14. Prywatna wiadomość (PW) jak nazwa wskazuje służy do wymiany prywatnych wiadomości. Jeśli masz pytanie, lepiej je zadaj na forum - szybciej uzyskasz odpowiedź. W żadnym razie nie wysyłaj tego samego pytania poprzez PW do kilku osób.
  15. Zabronione są różnego rodzaju "łańcuszki szczęścia".
 6. Osoby, które niepotrzebnie będą zajmować głos, jedynie w celu sztucznej polemiki, nie mającej podstaw merytorycznych, zbędnych sporów, dyskusji muszą się liczyć z możliwym ograniczeniem praw, a w szczególnych przypadkach nawet permanentnym zablokowaniem konta. Wyjątkiem jest dział Hyde Park, w którym panują luźniejsze zasady, tym niemniej wypowiedzi muszą być w zgodzie z ogólnie panującą netykietą na forach internetowych.
 7. Zabronione są wypowiedzi wyśmiewające, krytykujące bezpodstawnie oraz obraźliwe wobec wypowiedzi innych użytkowników.
 8. Zakazane jest publikowanie informacji o charakterze komercyjnym użytkownikom forum bez pisemnej zgody Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
 9. Wysyłanie na forum w formie Prywatnych Wiadomości (PW) oraz postów ogólnie pojętego SPAMu jest zabronione.
 10. Zabronione jest dokonywanie działań na forum niezgodnych z prawem obowiązującym w Polsce. W tym zwracamy uwagę na konieczność ochrony dóbr osobistych osób trzecich oraz praw autorskich.
 11. Zabronione jest korzystanie z 2 lub więcej kont przez jedną osobę. W takim wypadku administracja ma prawo zablokować całkowicie wszystkie konta osoby bądź podjąć inne kroki.
 12. Każdy użytkownik ma możliwość korzystania z Prywatnych Wiadomości (PW), nie jest to jednak konieczne. Jeśli użytkownik nie chce, aby inni mogli wysyłać do niego emalie poprzez forum na podany przy rejestracji adres email oraz prywatne wiadomości, może te opcje wyłączyć w swoim Panelu Kontrolnym w zakładkach Zarządzaj kontem email oraz Ustawienia forum.
 13. W sygnaturach (stopkach) zabronione jest umieszczanie grafik. Sygnatura może się składać z maksymalnie trzech linijek tekstu. Można umieszczać linki do stron, lecz treść linku/sygnatury nie może mieć charakteru permanentnej reklamy ani tym bardziej wprowadzać użytkownika w błąd.
 14. Użytkownik jako avataru może użyć swojego zdjęcia lub innej grafiki. Nie może być to grafika obraźliwa, nie można się podszywać pod inne osoby, a w szczególności pod administracje oraz moderatorów forum Wymagania techniczne wobec avataru to maksymalna wielkość 90x90 pikseli oraz rozmiar do 50Kb. Format grafik to gif, jpg, jpeg, png.
 15. W profilu jest specjalne miejsce na zdjęcie. Umieszczanie zdjęcia jest dobrowolne, ale zabronione jest podszywanie się pod inne osoby.
 16. Rangi (np. Początkujący Inwestor) są przyznawane automatycznie przez skrypt forum po przekroczeniu określonej ilości postów.
 17. Nadzór nad Forum SII sprawują Administratorzy oraz Moderatorzy. W przypadku naruszenia regulaminu, administratorzy oraz moderatorzy podejmują odpowiednie środki, w tym skasowanie postów, ograniczeniem praw, a w szczególnych przypadkach nawet permanentne zablokowaniem konta.
 18. W przypadku niezgadzania się z decyzją moderatora, można odwołać się do wydanej decyzji do Administracji forum. Decyzja administracji jest ostateczna.
 19. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na forum przez użytkowników.
 20. Jednocześnie, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega możliwość kontrolowania danych wysyłanych przez forum (PW oraz email).
 21. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega także prawo do wydania na żądanie odpowiednich organów państwowych danych dotyczących użytkownika.
 22. Usunięcie konta użytkownika następuje na jego pisemny wniosek poprzez email lub PW do organów administracyjnych forum (administratorów lub moderatorów). Można usunąć jedynie same konto, wtedy przy postach użytkownika będzie napis "konto skasowane". W specjalnych okolicznościach możliwe jest usuniecie tematów założonych przez użytkownika. Nie kasujemy postów usuniętego użytkownika, ze względu na istotne zaburzenie struktury wypowiedzi na forum.

 

Pamiętaj, że korzystając z Forum SII zgadzasz się z powyższym regulaminem. Niestosowanie się do niego może skutkować usunięciem konfliktowych postów, tematów, sankcjami wobec użytkownika, a nawet całkowitym odebraniem możliwości korzystania z konta na forum. Regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili. Zmiany zaczynają obowiązywać od chwili wprowadzenia w życie, czyli opublikowana na stronie forum.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie