Chat with us, powered by LiveChat

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STOWARZYSZENIA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

 

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z serwisów funkcjonujących pod adresami: sii.org.pl, ncbiuletyn.pl, akcjonariusz.pl, echarynku.pl, 10na10.pl, wallstreet.org.pl, profesjonalnyinwestor.org.pl, które w dalszej części Polityki Prywatności nazywane są łącznie „Serwisami” a pojedynczo „Serwisem”. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera następujące rozdziały:

 

 1. Administrator danych osobowych:

  Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025801, NIP: 8942573958, REGON: 932116787.

  Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

  Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

   • forma pisemna

  Adres: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław

   • poczta elektroniczna

  Adres email: biuro@sii.org.pl

   

 2. Cele przetwarzania danych osobowych
  1. Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

   W związku z łączącym Panią/Pana z SII stosunkiem członkostwa w stowarzyszeniu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

   1. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do uzyskania statusu członka SII (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
   2. realizacji celów statutowych i działalności statutowej dla członków SII na podstawie posiadanego statusu członkostwa w SII (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
   3. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na SII w związku z prowadzeniem działalności statutowej i realizacją działań statutowych na rzecz członków SII (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
   4. marketingu i promocji działalności statutowej SII na rzecz członków (podstawa prawna: art. 6. Ust. 1 lit. f) RODO),
   5. dochodzenia należności i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
   6. wewnętrznych celów administracyjnych SII, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego SII (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
   7. zawarcia i realizacji umów sprzedaż produktów i usług oferowanych przez SII (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
   8. marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez SII (podstawa prawna: art. 6. ust. 1 lit. a) RODO),
   9. archiwizacja (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
  2. Użytkowników Serwisów internetowych SII
   1. Dane zbierane podczas rejestracji w Serwisie

    Korzystanie z funkcji naszych serwisów nie wymaga rejestracji. Niemniej jednak dostęp do niektórych treści serwisów, a także zamówienie dostarczania Newslettera może wymagać rejestracji w danym serwisie SII. Ponadto zgłoszenie chęci uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych może odbywać się poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy w naszym Serwisie. Podczas ich wypełniania poprosimy Cię o podanie Twoich danych osobowych. Potrzebujemy tych danych dla realizacji celów opisanych ust. II pkt 1 niniejszej Polityki Prywatności SII. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę będziemy także przetwarzać udostępnione przez Ciebie dane w celach marketingowych naszych oraz naszych Partnerów lub innych podmiotów współpracujących. Do rejestracji w serwisach SII zbierane są wyłącznie dane w postaci adresu e-mail, imienia i nazwiska. Dane te są potrzebne do świadczenia usług dostępu do zamkniętych treści danego serwisu, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również do marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez SII lub/oraz podmioty trzecie.

   2. Dane zbierane podczas zapisu na Newsletter

    Aby skorzystać z usługi dostarczania Newslettera musisz dokonać zapisu na Newsletter (subskrypcji). W tym celu prosimy Cię o podanie danych osobowych wyłącznie w postaci adresu e-mail, imienia i nazwiska. Potrzebujemy ich aby świadczyć Ci usługę dostarczania Newslettera. W przypadku zapisu na Newsletter będziemy przetwarzać Twoje dane podane przy zapisie w celu świadczenia ww. usługi.

   3. Logowanie poprzez konto na Facebooku

    Logowanie do serwisu SII (sii.org.pl) jest także możliwe przez Twoje konto na Facebooku. Decyzja o skorzystaniu z tej drogi rejestracji należy wyłącznie do Ciebie. Wystarczy, że wykorzystasz pojawiające się przy rejestracji lub logowaniu okienko Facebooka. Aby skorzystać z tej możliwości, musisz mieć konto na Facebooku. Uwierzytelnienie następuje na stronie Facebooka. Pojawia się tam również informacja, jakie dane są nam przekazywane przez Facebooka – są to dane Twojego profilu publicznego, przede wszystkim adres email. Są to dane niezbędne i wystarczające do Twojej identyfikacji i bezpiecznego założenia konta w naszych Serwisach.

    Nie mamy żadnych uprawnień do Twojego konta na Facebooku, w szczególności do publikowania jakichkolwiek treści na nim. Informacje, o tym w jaki sposób Facebook wykorzystuje dane, możesz znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/help/223184117694507?helpref=related oraz https://www.facebook.com/policy.php.

    Gdy skasujesz konto na Facebooku, nie jesteśmy o tym przez Facebook informowani. Twoje dane przekazane przy rejestracji z użyciem tego serwisu pozostają w naszych bazach.

   4. Dane zbierane automatycznie w Serwisach

    Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisów zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ i wersja przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

    Jeśli wyrazisz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii oraz zgodę na profilowanie przy korzystaniu z jednego z Serwisów zgoda ta będzie się odnosiła również do całej grupy naszych Serwisów.

    Będziemy również wykorzystywać dane zbierane automatycznie do personalizowania treści i reklam naszych towarów lub usług, jak też do personalizowania treści i reklam towarów i usług naszych Partnerów (reklamodawców), przy czym będzie się to odbywało w obrębie naszych Serwisów oraz poza nimi w ramach remarketingu. Dane zebrane automatycznie mogą służyć do profilowania.

    Dane zebrane automatycznie będziemy również wykorzystywać do badania ruchu na stronach naszych Serwisów, pomiarów efektywności reklam oraz pomiarów popularności Serwisów, ich poszczególnych sekcji i poszczególnych materiałów na nich zamieszczanych. Dane te będą również wykorzystywane do badania rynku oraz opinii.

   5. Pozostałe dane

    Gdy podasz nam Swoje dane w celu zawarcia umowy będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie.

   

 3. Okres przetwarzania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II niniejszej Polityki celów przetwarzania, tj.:

  1. w zakresie realizacji praw i obowiązków związanych z członkostwem w SII przez okres do ustania statusu członka SII, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,
  2. w zakresie zawartej przez Panią/Pana z SII umowy, przez okres do zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,
  3. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SII w związku z prowadzeniem działalności statutowej (w tym działalności na rzecz członków) oraz w związku z prowadzeniem pozostałej działalności i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków (przepisy prawa mogą obligować SII do przetwarzania danych przez określony czas, np. przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych),
  4. w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez SII, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takowe przetwarzanie,
  5. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów SIII stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

  Ponadto w związku z członkostwem w SII Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres pozostawania członkiem stowarzyszenia oraz w uzasadnionych wypadkach, po ustaniu członkostwa, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa. Również w związku z wykonywaniem zawartej z SII umowy lub w związku z korzystaniem z naszych Serwisów Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W wyżej wskazanych przypadkach dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

  W zakresie dopasowanie treści stron internetowych SII do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług SII.

   

 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

  • Twoja zgoda;
  • zawarta między nami umowa (którą jest także świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w poszczególnych regulaminach Serwisów);
  • obowiązek prawny;
  • prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

   

  1. Przetwarzanie danych na podstawie zgody

   Ilekroć będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Twoja zgoda.

   W niektórych przypadkach zgodę możesz wyrazić przez wpisanie danych w polach oznaczonych jako nieobowiązkowe. W takim przypadku będziemy przetwarzać te dane w celu opisanym przy tych polach. Będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie, w tym na profilowanie Twoich danych osobowych, w celu dopasowywania treści, reklam i innych usług w Serwisach oraz w Internecie, przez nas i przez naszych Partnerów. Korzystanie z naszych serwisów wiąże się akceptacją Plików Cookies. Więcej na ten temat przeczytasz w ust. IX Polityki Prywatności oraz w Polityce Cookies.

   Jeśli wyrazisz taką zgodę, będziemy także przesyłali Ci telefonicznie (np. poprzez sms lub mms) lub elektronicznie informacje handlowe na temat naszych towarów i usług lub towarów lub usług naszych Partnerów lub podmiotów współpracujących.

  2. Przetwarzanie danych na podstawie umowy

   Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. Powyższe odnosi się również do nawiązania stosunku członkostwa w Stowarzyszeniu.

   Korzystanie przez Ciebie z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisów SII jest równoznaczne z zawarciem przez Ciebie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie są to jednak treści dostarczane odpłatnie. Większość treści Serwisów SII dostępna jest bez konieczności rejestrowania się w Serwisach SII. Dostęp do treści zamkniętych wymaga uprzedniej rejestracji w danym serwisie SII. W sytuacji, gdy będziemy od Ciebie pobierać dane, które są niezbędne do świadczenia przez nas innych usług, dane te będą przez nas przetwarzane na podstawie odrębnej umowy.

  3. Obowiązek prawny

   W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych.

   Będą to sytuacje, w których musimy przechowywać Twoje dane np. dane wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych.

  4. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią

   Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie.

   Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności.

   Z powyższych względów informujemy, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów publikacji nieprofilowanych reklam naszych towarów oraz usług, jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych.

   Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane automatycznie w Serwisach celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji naszych Serwisów.

   Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w naszych Serwisach, prowadzeniu badań rynku i badań opinii. Badania te wykonujemy we własnym zakresie lub zlecamy zewnętrznym firmom badawczym. Wyniki badań mają formę zagregowaną i co do zasady zanonimizowaną.

   

 5. Wymóg podania danych osobowych

  W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Analogicznie postępujemy z danymi zbieranymi w związku z uzyskaniem statutu członka Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych – pobieramy tylko te dane bez których nie możemy wykonywać swoich statutowych i prawnych obowiązków. Niepodanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków statutowych, spowoduje, że nie będą mogły być one na Twoją rzecz realizowane.

  W sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach SII, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług SII jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług SII. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

  Przetwarzanie danych w celu udziału w badaniach sieci Internet jest niezbędne w celu zebrania informacji statystycznych o odbiorcach stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności i udostępnienie statystyk na ich temat oraz zrozumienia, jak są one wykorzystywane przez internautów i pomaga dostosować ich działanie do preferencji użytkowników jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług SII. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

   

 6. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

  W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych są:

  • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy (m.in. dostawcy usług IT, biura rachunkowe, agencje marketingowe), firmy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
  • podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
  • nasi Partnerzy wymienieni w punkcie 12 Polityki Prywatności;
  • inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie;
  • organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

   

 7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  1. W związku z przetwarzaniem przez SII Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
   1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
   2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
   3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO
   5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
   6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
  2. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez SII Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z SII, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z SII.

  W celu skorzystania z powyższych praw SII udostępnia następujące kanały komunikacji:

   • forma pisemna

  Adres: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław

   • poczta elektroniczna

  Adres email: biuro@sii.org.pl

  Jeśli przy wejściu na stronę danego Serwisu wyrazisz zgodę na cookies i na profilowanie wówczas możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych z poziomu ustawień Twojej przeglądarki internetowej.

  Możesz także zrezygnować z członkostwa w SII, lub świadczonych przez nas usług (z uwzględnieniem odrębnych postanowień dotyczących świadczenia danej usługi, w tym Regulaminu serwisu SII. Złożenie rezygnacji z członkostwa lub z naszych usług będzie oznaczało usunięcie podanych przez Ciebie danych osobowych. Jeśli Twoje oświadczenie o rezygnacji z danych usług będzie dotyczyło większej liczby Serwisów wówczas będzie to oznaczało skasowanie Twego konta we wskazanych przez Ciebie Serwisach i usunięcie podanych przez Ciebie danych osobowych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy będziemy uprawnieni do przechowywania tych danych na innej podstawie prawnej np. zawarliśmy z Tobą umowę dotyczącą publikacji ogłoszenia – w takiej sytuacji będziemy dalej przechowywać Twoje dane na podstawie umowy, którą z nami zawarłeś oraz na podstawie uzasadnionego interesu, jak też nie dotyczy to sytuacji, gdy skorzystasz z prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

  Po wycofaniu zgody drogą mailową prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia o cofnięciu zgody. Informujemy jednak, że z uwagi na złożoność naszych systemów IT, przetworzenie Twojego oświadczenia o wycofaniu zgody może zająć nam do 7 dni roboczych od otrzymania przez Ciebie naszego potwierdzenia.

  Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie danych przez naszych Partnerów postępując według instrukcji zawartych w ich poszczególnych politykach prywatności.

   

 8. Profilowanie i targetowanie

  W naszych Serwisach zarówno my, jak i nasi Partnerzy zamieszczamy reklamy targetowane oraz reklamy profilowane.

  Targetowanie polega na określeniu odpowiednich parametrów, które pozwolą dotrzeć do najbardziej interesującej nas grupy odbiorców, przy czym te parametry nie cechują się dużą szczegółowością. Z tego względu możliwe jest targetowanie reklamy w oparciu np. o wybór medium, czas emisji reklamy, czy kontekst jej emisji.

  Profilowanie z kolei to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, lokalizacji, zachowania czy przemieszczania się. Stosowanie procesu profilowania umożliwia nam oraz naszym Partnerom bardziej szczegółową personalizację reklam i treści prezentowanych użytkownikowi.

  Reklamy i treści wyświetlane w naszych Serwisach mogą być targetowane lub profilowane, czyli kierowane do urządzeń i przeglądarek o określonych cechach, wg różnych kryteriów.

  Kryteria te to:

  • geolokalizacja: kraj, miasto, województwo;
  • emisja na konkretnych wybranych naszych Serwisach;
  • emisja na artykuły o określonej tematyce (przy założeniu że są oznaczone odpowiednimi tagami);
  • informacje techniczne nt. Twojego urządzenia końcowego: rodzaj urządzenia (PC, tablet, smartfon), rodzaj przeglądarki, system operacyjny, język ustawiony w systemie, rodzaj łącza internetowego – ten rodzaj profilowania jest wykorzystywany np. do ograniczania emisji specyficznych formatów lub kreacji reklamowych, które funkcjonują tylko przy określonych warunkach technicznych (np. tylko na PC).

  W naszych Serwisach na potrzeby profilowania reklam i treści dokonujemy też podziału użytkowników (a w zasadzie podziału grup cookie, które ci użytkownicy reprezentują oraz podziału identyfikatorów urządzeń) na segmenty. W takich sytuacjach dokonywane przez nas profilowanie ma bardziej zaawansowany charakter, gdyż dopasowujemy wówczas treści i reklamy według zachowania użytkowników w naszych Serwisach.

  Powyższe informacje na Twój temat zbierane przez nas i przez naszych Partnerów mogą być także wykorzystywane do profilowania reklam i treści poza Serwisami. Odnosi się to zwłaszcza do tzw. sieci reklamowych, które zbierają i pośredniczą w sprzedaży reklam na serwisach mających różnych właścicieli. Sieci reklamowe zbierają dane o użytkownikach z wszystkich serwisów współpracujących z tymi sieciami i następnie wykorzystują je do wyświetlania reklam jak najlepiej dopasowanych do zainteresowań odbiorców.

   

 9. Pliki Cookies

  Cookies są krótkimi informacjami, które nasz Serwis lub nasz Partner zapisuje na dysku Twojego komputera lub w Twoim urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się ten Serwis. Szczegółowe informacje na temat stosowania przez nas plików Cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

   

 10. Opis najważniejszych narządzi naszych partnerów

  W celu świadczenia przez SII usług drogą elektroniczną oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących. Listę podmiotów (innych administratorów danych), które przy pomocy danych zebranych w Serwisach SII realizują własne cele zamieściliśmy w punkcie Polityki Prywatności.

  Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat wykorzystywanych przez nas z usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych:

  1. Google Analytics

   W naszych serwisach używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.

   Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

   W Aplikacjach Mobilnych nie ma możliwości by zablokować funkcjonowanie tego narzędzia. Jedynym rozwiązaniem jest tutaj usunięcie danej aplikacji.

  2. Piksel Facebooka

   Do mierzenia skuteczności reklamowania naszych Serwisów za pośrednictwem platformy Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam korzystamy z Piksela Facebooka. Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w naszych Serwisach. Dane z piksela wykorzystujemy w poniższym zakresie:

   • emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców,
   • tworzenie grup odbiorców reklam,
   • analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę,
   • używania innych narzędzi reklamowych Facebooka.

   Informacje o danych zbieranych przez naszego partnera znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs, w zakładce „Jakie dane gromadzi piksel?”.

  3. Google Ads

   Do mierzenia skuteczności reklamowania naszych Serwisów za pośrednictwem platformy Google Ads oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remerketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą – czy zakończył działanie, które określiliśmy jako wartościowe. To pozwala nam optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google Ads działania promocyjne. Z użyciem narzędzi:

   • widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów,
   • znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy,
   • automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych,
   • widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym,
   • możemy wyświetlać reklamy Google Ads osobom, które odwiedziły nasze witryny.

   Informacje o danych przetwarzanych przez naszego partnera znajdziesz tutaj:

  4. DoubleClick for Publishers

   Do wyświetlania reklam i obsługi kampanii reklamowych na naszych Serwisach używamy narzędzia Doubleclick for Publishers dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to platforma, która umożliwia nam realizację kampanii reklamowych zlecanych nam przez naszych klientów (reklamodawców), czyli ich planowanie, wyświetlanie, pomiar realizacji i raportowanie. Staramy się by reklamy wyświetlane na naszych stronach były jak najlepiej dopasowane do Twoich aktualnych zainteresowań, a także by nie wyświetlać Ci tych samych reklam wiele razy. W tym celu w narzędziu Doubleclick for Publishers wykorzystujemy pliki cookie oraz procesy profilowania opisane powyżej. Google zbiera i przetwarza także Twoje dane w celu lepszego dopasowania reklam we wszystkich witrynach będących partnerami Google i korzystających z narzędzi reklamowych Google: Doubleclick for Publishers, Doubleclick Bid Manager, Google Adx, a także programów Google Ads i Google AdSense.

   Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez zmianę ustawień dostępnych pod następującym linkiem: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl

  5. SALESmanago

   Współpracujemy z Benhauer sp. z o.o. (ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków), który jest dostawcą SalesManago - systemu „marketing automation”, który automatyzuje analizę ruchu klientów na stronie, dostarczanie treści marketingowych, personalizację przedstawianych ofert czy obsługę e-mail marketingu (poprzez wysyłkę newsletterów). W tym celu SalesManago instaluje (lub może instalować) poniższe pliki cookies:

   Rodzaj pliku cookie, jego żywotność, cel i zakres gromadzonych informacji:

   1. Smuuid – żywotność 12 miesięcy, jest to ciasteczko śledzące wizyty anonimowe. Przypisywane jest każdemu odwiedzającemu stronę. Ciasteczko samo w sobie nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację kontaktu i poznanie np. danych osobowych osoby wchodzącej na stronę – połączenie z kartą kontaktu następuje dopiero wewnątrz SALESmanago.
   2. Smclient – żywotność 10 lat, jest to ciasteczko identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym. Ciasteczko samo w sobie nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację kontaktu i poznanie np. danych osobowych osoby wchodzącej na stronę – połączenie z kartą kontaktu następuje dopiero wewnątrz SALESmanago.
   3. Smevent – żywotność od 12h do 30 dni (automatycznie ustawione na 12h), jest to ciasteczko identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym. Ciasteczko zawiera eventId przypisane po zdarzeniu koszyk, usuwane przy zdarzeniu zakup.
   4. smform – żywotność 12 miesięcy, jest to ciasteczko obsługujące formularze kontaktowe i popupu. Informacje na temat zachowania formularzy i popupów – ilość wizyt, timestamp ostatniej wizyty, informacje o tym czy popup został zamknięty/zminimalizowany
   5. smg – żywotność 12 miesięcy, jest to ciasteczko identyfikujące użytkownika. Losowy identyfikator w formacie UUID
   6. smvr – żywotność 10 lat, jest to ciasteczko przechowujące informacje o wizytach (zakodowane base64). Wartości zakodowane przez base64.
   7. smwp – żywotność 12 miesięcy, informacje o celu przetwarzania zawarte w formularzu zgody WebPush. Wartość true/false
   8. Smg – żywotność 12 miesięcy, jest to ciasteczko identyfikujące użytkownika – globalny identyfikator w obrębie całego systemu. Losowy identyfikator w formacie UUID.
   9. smrcrsaved – żywotność 12 miesięcy, jest to ciasteczko zapisujące informacje czy identyfikator został zapisany w SALESmanago (deprecated). Wartość true/false.
   10. smOViewsPopCap – żywotność 10 lat, jest to ciasteczko zapisujące informacje o cappingu wyświetleń popupów SM:X|, gdzie za X wstawiana jest liczba
   11. SMCNTCTGS – żywotność 10 lat, jest to ciasteczko identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym. Ciasteczko zawiera tagi przypisane do zahaszowanego maila w postaci json’a {„hashowanyEmail”:”tag1,tag2″}
   12. SMOPTST – żywotność 10 lat, jest to ciasteczko identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym. Ciasteczko zawiera status kontaktu przypisany do zahaszowanego maila w postaci json’a {„hashowanyEmail”:”true”, „hashowanyEmail”:”false”}

   Dodatkowo, do mailingów (e-mail newslettera) oraz linków, które znajdują się w mailingach dodawane są parametry generowane przez SALESmanago.

   Lista parametrów:

   • smclient (id kontaktu monitorowanego)
   • smconv (id wysyłki e-maili z systemu SALESmanago),
   • smlid (id linku, w który kontakt kliknął),
   • smpid (id produktu w e-mailach dynamicznych wysyłanych z SALESmanago),

   Oprócz tego do linków dodawane są parametry UTM.

   Więcej możesz dowiedzieć się na stronach internetowych SalesManago: https://pomoc.salesmanago.pl/monitorowanie-kontaktow-zasada-dzialania-i-zakres-zbieranych-informacji/ oraz https://www.salesmanago.pl/info/obowiazek-informacyjny.htm

  6. Wtyczki społecznościowe

   Przy niektórych treściach w naszych Serwisach stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook i Twitter. Za pomocą tych funkcji możesz podzielić się poszczególnymi treściami ze znajomym z danych portali społecznościowych lub je polecić.

   Przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych, jak np. przycisk Facebook „Lubię to”, przycisk Google+ lub Twitter, mogą zostać w niżej opisany sposób pobrane dane osobowe przez te portale społecznościowe.

   Przy przeglądaniu treści naszych Serwisów, w których zintegrowana została wtyczka społecznościowa, serwis społecznościowy nawiązuje bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką. Poprzez to serwis społecznościowy otrzymuje m.in. informacje, że odwiedziłeś nas z danego adresu IP lub ID urządzenia. Następuje to niezależnie od tego, czy jesteś w danym momencie zalogowany lub w ogóle zarejestrowany w danym portalu społecznościowym.

   Jeżeli jesteś równocześnie zalogowany w danym serwisie społecznościowym, serwis społecznościowy automatycznie przyporządkowuje Twoje odwiedziny na stronie do Twojego profilu. Również gdy skorzystasz z wtyczek społecznościowych i np. polecisz artykuł bądź inne treści, serwis społecznościowy może przyporządkować te informacje do Twojego profilu. Jeśli nie chcesz, aby serwis społecznościowy przypisał wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika, powinieneś wylogować z danego serwisu na czas korzystania z naszych serwisów.

   Wskazujemy, że dane pobierane w związku z wtyczkami społecznościowymi mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy Twoją wyszukiwarką a operatorem portalu społecznościowego. Nie posiadamy żadnej wiedzy o treści pobieranych i przekazywanych danych. Z tego powodu zalecamy Ci lekturę aktualnych wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych niżej wskazanych operatorów serwisów społecznościowych.

   Na naszych stronach stosowany jest m.in. tzw. przycisk „Lubię to” spółki Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Politykę prywatności Facebooka znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php.

   Mogą Państwo skorzystać również z usługi Twitter spółki Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600,0San Francisco, CA 94107; polityka prywatności pod adresem: http://twitter.com/privacy.

   

 11. Lista Partnerów, którzy zbierają dane dla własnych celów (inni administratorzy)

  Poniżej przedstawiamy listę Partnerów oraz stosowanych przez nich polityk prywatności, którzy uzyskują dostęp do danych zbieranych automatycznie za pośrednictwem naszych Serwisów oraz Aplikacji Mobilnych i wykorzystują te dane także do własnych celów („Partnerzy”).

  1. Nazwa Partnera: Google Inc.

   Cel przetwarzania: Dopasowanie reklam, zbieranie informacji o zachowaniu użytkownika, Social Media

   Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  2. Nazwa Partnera: Facebook

   Cel przetwarzania: Social Media. Dopasowanie reklam. Zbieranie informacji o zachowaniu użytkownika.

   Polityka prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation

  3. Nazwa Partnera: Twitter

   Cel przetwarzania: Social Media. Dopasowanie reklam. Zbieranie informacji o zachowaniu użytkownika.

   Polityka prywatności: https://twitter.com/en/privacy

  4. Reklamodawcy

   W trakcie organizowanych przez nas kampanii reklamowych pewne Państwa dane mogą pozyskać nasi reklamodawcy. Są to z reguły dane zebrane przy pomocy plików cookies i im podobnych technologii, które służą do oceny skuteczności danej kampanii reklamowej.

   

 12. Bezpieczeństwo

  Przykładamy dużą uwagę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny.

   

 13. Zmiana Polityki Prywatności

  SII może w przyszłości zmieniać Politykę Ochrony Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisów wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym Serwisie. Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki Prywatności, przy czym o zmianie Polityki Prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania można się dowiedzieć się, sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku dokumentu.

   

W zakresie danych zbieranych automatycznie administratorami Twoich danych mogą być także nasi Partnerzy wskazani w niniejszej Polityce Prywatności.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie