Chat with us, powered by LiveChat

Sprawozdanie Zarządu SII za rok 2006

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych z działalności za rok 2006:

 

 

Sprawozdanie Zarządu z działności: [plik pdf 48KB] 
Sprawozdanie finansowe wraz z bilansem: [plik pdf 95KB]
   

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie