Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Planet Soft

Historia wrocławskiej spółki informatycznej sięga roku 2000 r., kiedy to powstała firma w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, świadczącej usługi wytwarzania oprogramowania na zlecenie. W 2002 r. Podmiot pozyskał pierwszych zagranicznych klientów z USA oraz Kanady, a w kolejnych latach poszerzono ofertę m.in. o usługi outsourcingu IT. W 2009 r. dokonano zawiązania spółki Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o., do której została wniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. W październiku 2011 r. nastąpiło przekształcenie w spółkę akcyjną, a 7 sierpnia 2012 r. Planet Soft S.A. zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Profil działalności

Planet Soft S.A. funkcjonuje w branży IT, specjalizując się w świadczeniu usług z zakresu wytwarzania oprogramowania i świadczenia usług outsourcingu IT głównie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacyjne rozwiązania oferowane przez Spółkę przyczyniają się do optymalizacji pracy firm, ułatwiając im codzienną pracę. Jak podaje Spółka w Dokumencie Informacyjnym, Planet Soft S.A. posiada bogate doświadczenie na rynku międzynarodowym, współpracując w zakresie usług outsourcingu IT z klientami ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Europy Zachodniej oraz Nowej Zelandii. Planet Soft S.A. zajmuje się także opracowywaniem nowatorskich rozwiązań IT, mających na celu usprawnienie pracy małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie Spółka w swojej ofercie posiada następujące rozwiązania IT:

 

  • STOREQ – system skierowany do klientów biznesowych służący usprawnieniu komunikacji wymiany danych pomiędzy pracownikami w danym przedsiębiorstwie lub poza nim. Jak podaje Spółka, przedmiotowe rozwiązanie IT zapewnia trzy podstawowe funkcje tj. współdzielenie, synchronizację oraz ochronę danych. STOREQ według założeń kierowany do klientów zagranicznych jest dostępny w modelu abonamentowym w formie SaaS (Software as a service). Wysokość abonamentu uzależniona jest od maksymalnej pojemności danych jakie mogą być przechowywane oraz liczby użytkowników. Zarząd Spółki zapytany o formę promocji i sposób dotarcia do klientów zagranicznych, odpowiedział, że odbywać się ona będzie przy użyciu dwóch kanałów, w zależności od rodzaju klienta docelowego. Pierwszy w formie internetowych sieci partnerskich będzie wykorzystywany do dotarcia do klientów zainteresowanych standardową ofertą STOREQ, drugi w formie obecnych na danym rynku firm partnerskich pozwoli na zainteresowanie klientów poszukujących dostosowanego rozwiązania korporacyjnego. Pierwsze przychody na zagranicznym rynku według planów Zarządu mają zostać osiągnięte w pierwszym kwartale 2013 r.

 

  • APLICON – usługa skierowana do firm z sektora MŚP, w ramach której oferowany jest zestaw narzędzi, służących optymalizacji zadań wykonywanych w firmie, usprawnieniu pracy i komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Pakiet proponowanych rozwiązań IT obejmuje takie narzędzia jak: Kopia Zapasowa, CRM, Baza Wiedzy i Zarządzenie Projektami. Wybrane przez klientów narzędzia umieszczane są w urządzeniu, które w następnej kolejności instalowane jest w siedzibie klienta i udostępniane do dalszych działań. APLICON podobnie jak STOREQ sprzedawany jest w modelu abonamentowym, dzięki czemu produkt jest bardziej dostępny dla małych firm, dysponujących skromnym budżetem. Powyższe rozwiązanie zgodnie z założeniami Spółki przeznaczone jest dla krajowego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

W raporcie okresowym za II Q 2012 r. Emitent poinformował, że w omawianym okresie zakończyły się pracę technologiczne związane z nowym produktem PoqAD – aplikacją mobilną umożliwiającą komunikację firm z ich klientami.  Spółka zakłada, że produkt ten zostanie wdrożony do sprzedaży jeszcze w III kwartale 2012 r. Ponadto jak poinformował Zarząd Spółki w raporcie bieżącym, w dniu 17 sierpnia br. została zawiązana spółką Rearden Technology S.A., w której Planet Soft S.A. posiada 49% udziału w kapitale zakładowym. Pierwszym zadaniem nowo zawiązanej spółki będzie opracowanie i wprowadzenie na rynek specjalnego zegarka dla posiadaczy smartphonów, który będzie uzupełnieniem telefonu, pozwalającym na korzystanie z wielu przydatnych w codziennym życiu funkcji. Planowany do wdrożenia zegarek ma umożliwiać użytkownikowi obsługę części funkcji telefonu, a także uzyskanie dostępu do wielu aplikacji ułatwiających codziennie funkcjonowanie. Produkt przeznaczony będzie na rynki zagraniczne. Jak szacuje Zarząd, zegarek zostanie wprowadzony na rynek na koniec drugiego kwartału 2013 r., a docelowy przychód z jego sprzedaży w 2013 r. wyniesie ok. 1 mln USD.

Wyniki finansowe

WynikiFinansowe

 

Wykres 1. Wyniki finansowe Planet Soft S.A. w latach 2010-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dokumentu Informacyjnego Spółki oraz raportów okresowych

 

W 2011 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 3,5 mln zł, co stanowiło wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 213,4%. W ubiegłym roku zysk operacyjny wyniósł 658,1 tys. zł (115,6 tys. zł w 2010 r.), a zysk netto 527 tys. zł (80,8 tys. zł w 2010 r.), co odpowiednio daje rentowność na poziomie operacyjnym równym 18,66% (10,27% w 2010), a na poziomie netto 14,95% (7,18% w 2010 r.).

 

W pierwszej połowie bieżącego roku przychody Spółki ze sprzedaży sięgnęły 2,5 mln zł (821 tys. w I H 2011 r.), co stanowi ok. 70% przychodów uzyskanych w całym roku 2011. Prognoza Spółki zakłada osiągnięcie w 2012 r. przychodów na poziomie 3,6 mln zł oraz zysk netto na poziomie 770 tys. zł. W pierwszym półroczu 2012 r. Spółka zanotowała stratę netto wynoszącą 270 tys. zł, co jak wyjaśnił Zarząd jest wynikiem zwiększonych kosztów operacyjnych takich jak działania marketingowe i usługi programistyczne związane z wdrażaniem nowych produktów do sprzedaży, które zaczną generować przychody w przyszłych kwartałach. Osiągnięcie założonych prognoz planowane jest poprzez istotne zwiększenie zysku ze sprzedaży nowych produktów pod koniec III kwartału oraz w IV kwartale 2012 r. Prognoza na rok 2013 zakłada osiągnięcie rekordowego poziomu przychodów wynoszących 5,05 mln zł i zysku netto równym prawie 1,3 mln zł, co daje docelową rentowność netto na poziomie 25,66% (14,95% w 2011 r. oraz prognozowane 21,39% w 2012 r.).

 

Analiza SWOT

 

Do mocnych stron Spółki niewątpliwie należy zaliczyć bogate, ponad 10-letnie doświadczenie w branży IT oraz znajomość międzynarodowego rynku informatycznego popartą współpracą z grupą stałych klientów zagranicznych. Silną stronę działalności Planet Soft S.A. stanowi także zorientowanie oferty na sektor małych i średnich przedsiębiorstw, dla których dostęp do innowacyjnych rozwiązań IT często jest ograniczony (konieczność poniesienia dużych nakładów finansowych), a które zgłaszają coraz większe zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania IT, optymalizujące ich procesy biznesowe i zwiększające efektywność pracy.

 

Słabe strony Planet Soft S.A. związane są z silnym uzależnieniem od głównych odbiorców. Jak podaje Emitent w Dokumencie Informacyjnym, obecnie znaczna części uzyskiwanych przychodów generowana jest przez jednego odbiorcę zagranicznego, któremu świadczone są usługi outsourcingu IT. W 2011 r. przychody ze współpracy z tym klientem stanowiły ok 22% całości przychodów. Ewentualne zakończenie współpracy z tym podmiotem wiąże się z utratą przez Spółkę znaczącej części generowanych przychodów.

 

Szanse rozwoju działalności wiążą się przede wszystkim z ekspansją na rynki zagraniczne, szczególnie poprzez sprzedaż produktu STOREQ. Jak podaje Zarząd, proponowane przez Planet Soft rozwiązanie pod wieloma względami przewyższa ofertę konkurencji, m.in. dzięki podwyższonemu poziomowi bezpieczeństwa danych, usprawnionej komunikacji w firmie czy możliwości adaptacji rozwiązania do potrzeb dowolnego przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy produkt STOREQ spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony zagranicznych przedsiębiorstw, Spółka może liczyć na istotne zwiększenie sprzedaży na rynkach zagranicznych, gdzie firmy chętnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań.

 

Ponadto warto zwrócić uwagę na rozpoczęcie prac wcześniej wspomnianej spółki Rearden Technology S.A. związanych z wdrożeniem innowacyjnego produktu – zegarka dla użytkowników smartphone’ów. W przypadku pozytywnego wdrożenia produktu na rynki zagraniczne, Spółka może liczyć na istotny wzrost wyników finansowych, co z kolei przyczyni się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

Analizując  sprawozdanie finansowe spółki za 2011 r., warto zwrócić uwagę na strukturę bilansu, gdzie ok. 98% sumy bilansowej stanowią aktywa obrotowe, z czego prawie 40% przypada na należności krótkoterminowe. Powyższe rodzi ryzyko, że przeterminowanie należności krótkoterminowych lub brak możliwości ściągnięcia części tych należności może przyczynić się do istotnego spadku sumy bilansowej i pogorszenia wyników finansowy z tyt. odpisów aktualizacyjnych. Jak informuje Zarząd Spółki, w celu minimalizacji powyższego ryzyka Spółka wdrożyła odpowiednie procedury wewnętrzne związane z bieżącym monitorowaniem i kontrolą płatności z tyt. zawartych umów. Minimalizacji przedmiotowego ryzyka sprzyjać ma także przyjęty model płatności abonamentowej, umożliwiający szybkie rozwiązanie umowy z odbiorcą w momencie, gdy suma nieuregulowanych należności nie jest jeszcze znacząca.

 

Co więcej, warto pamiętać, że pomimo wysokiej innowacyjności wprowadzanych obecnie produktów na rynek (STOREQ, APLICON) istnieje zagrożenie nieakceptacji wdrażanych rozwiązań ze strony potencjalnych klientów, co z kolei spowoduje nieosiągnięcie zakładanego poziomu przychodów i pogorszenie wyników finansowych.

 

Niezależna analiza spółki Planet Soft S.A. została przygotowana we współpracy z Prometeia Capital. Analizy ukazują się cyklicznie w eBiuletynie NewConnect. Aby co dwa tygodnie otrzymywać rzetelne analizy i aktualne wiadomości ze spółek - zapisz sie już dziś!

 

Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.


 

Opracowanie:

 

Prometeia