Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Omówienie wyników finansowych Grupy PZU za pierwsze półrocze 2012 roku

Czat 

Zapis czata z Przemysławem Dąbrowskim, Członekiem Zarządu PZU SA i PZU Życie SA, CFO

z dnia 3 września 2012r.

 PZU

Temat czata:

 

Omówienie wyników finansowych Grupy PZU za pierwsze półrocze 2012 roku

 


 

Przemysław Dąbrowski, CFO

 

Pan Przemysław Dąbrowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek informatyka oraz studiów podyplomowych z zarządzania. Uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw-Illinois Executive MBA. Ukończył szereg szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości m. in. Certified Diploma In Finance, organizowane przez ACCA.

Pan Przemysław Dąbrowski posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu finansami w ubezpieczeniach, w zarządzaniu inwestycjami finansowymi oraz w przeprowadzaniu dużych transakcji finansowych. Ponadto dysponuje praktyczną i teoretyczną wiedzą księgową, znajomością zagadnień podatkowych oraz elementów matematyki aktuarialnej.


Karierę zawodową rozpoczął w roku 1993. W latach 1993-1998 pracował jako analityk i kontroler finansowy w Whirlpool Polska Sp. z o.o. W latach 1998–2000 był Skarbnikiem w AIG Polska. W latach 2000–2001 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego, Członka Zarządu Creative Team SA (Grupa Elektrim). W latach 2001-2006 był Dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu w PZU SA. W latach 2006-2008 pracował w firmach doradczych AT Kearney i Accenture na stanowisku Managera a następnie Senior Managera. Od października 2008 roku do marca 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora – Zastępcy Szefa Pionu Finansowego w Centrali PZU SA i PZU Życie SA. Od listopada 2008 roku do lutego 2009 roku był Dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu w Centrali PZU SA i PZU Życie SA, następnie od marca 2009 roku Dyrektorem Biura Zarządzania Informacją w Centrali PZU SA i PZU Życie SA.

Od stycznia 2010 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PZU Życie SA. Od 21 grudnia 2010 r. pełni funkcję Członka Zarządu PZU SA. Odpowiada za Pion Finansowy.

 


 

PZU

 

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy PZU mają do wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

PZU - jedna z trzech spółek debiutujących w 2010 roku w ramach  programu Akcjonariat Obywatelski

12 maja 2010 roku PZU SA zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Była to jedna z największych ofert w 2010 roku w Europie Środkowo-Wschodniej i największa w historii polskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Wielkość oferty to 8,1 mld PLN (2,7 mld USD), wartość obrotu akcjami PZU w pierwszym dniu notowania około 5,1 mld PLN. PZU SA jest pierwszą spółką która weszła w skład WIG20 w dniu pierwszego notowania.

 

Akcje PZU wchodzą w skład następujących indeksów WIG, WIG20, WIG PL, a od 1 lutego 2012 roku również w skład RESPECT Index.
PZU konsekwentnie dąży do coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb klientów, systematycznego podnoszenia jakości usług oraz stałego poszerzania możliwości rozwojowych. PZU to firma najbardziej ceniona za doświadczenie, tradycję, polskie pochodzenie, silną pozycję finansową oraz łatwy dostęp do agentów i oddziałów firmy.

 

Grupa PZU prowadzi działalność w trzech podstawowych segmentach:

 

  • ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych – oferowanych przez PZU;
  • ubezpieczeń na życie – oferowanych przez PZU Życie oraz 
  • otwartych funduszy emerytalnych – oferowanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU (PTE PZU), zarządzające OFE PZU Złota Jesień.

 

PZU jest liderem, pod względem wartości składki przypisanej brutto, na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce (32,6% udział w rynku na koniec 2011 r.). Podstawową grupą produktów oferowaną przez PZU są ubezpieczenia komunikacyjne, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i klientów korporacyjnych.

 

PZU Życie jest liderem, pod względem wartości składki przypisanej brutto, na rynku ubezpieczeń na życie w Polsce (30,8% udział w rynku na koniec 2011 r.). Podstawową grupą produktów oferowaną przez PZU Życie są grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie.

 

PTE PZU zarządza OFE PZU Złota Jesień, który według danych KNF, był na koniec 2011 roku trzecim pod względem liczby członków (2,2 mln członków) oraz pod względem aktywów netto (30,5 mld PLN) otwartym funduszem emerytalnym w Polsce.


Zapis czata inwestorskiego z dnia 3 września 2012 r.

 

Moderator: Witamy Państwa na czacie z Przemysławem Dąbrowskim, Członkiem Zarządu PZU SA i PZU Życie SA. Zapraszamy do zadawania pytań.

 

nick: Skąd wzięły się rekordowe zyski?

 

Przemysław Dąbrowski: Na wysoki wynik netto I półrocza 2012 roku wpływ miała wysoka dynamika przypisu składki, wysoka rentowność ubezpieczeń życiowych grupowych i indywidualnie kontynuowanych (20,9%), niski COR (90,5%) w ubezpieczeniach majątkowych oraz wzrost dochodów z działalności inwestycyjnej na skutek zmiany polityki inwestycyjnej w kierunku strategii total return.

 

 

indywidualny: Jak oceniacie działalność na rynku litewskim oraz ukraińskim? Planujecie ekspansję na inne rynki?

 

Przemysław Dąbrowski: Grupa zainwestowała na rynku litewskim i ukraińskim wiele lat temu, dzięki naszej pracy po raz pierwszy w tym roku zanotowaliśmy pozytywne wyniki działalności i znaczną poprawę rentowności biznesu. Te dwie akwizycje nauczyły nas ostrożnego podejścia do dalszych akwizycji. Strategia akwizycyjna ogłoszona na początku br. jest nadal aktualna.

 

 

makler: Planujecie jakieś przejęcia w najbliższym czasie?

 

Przemysław Dąbrowski: Obecnie nie prowadzimy procesu transakcyjnego. Strategia akwizycyjna ogłoszona na początku roku nadal jest aktualna.

 

 

Arkadiusz: Przez ostatnie trzy miesiące akcje PZU uzyskały prawie 17%. Możemy spodziewać się kolejnych wzrostów?

 

Przemysław Dąbrowski: Spółka nie komentuje wyceny walorów PZU przez rynek.

 

 

invest: Może Pan powiedzieć coś więcej o strategii przyjętej na najbliższe 2 lata?

 

Przemysław Dąbrowski: Strategia PZU na lata 2012-2014 została ogłoszona na początku br. Główne jej założenia to utrzymanie pozycji dominującej w tych obszarach, w których PZU jest liderem (ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane), dywersyfikacja geograficzna (akwizycje zagraniczne) oraz produktowa, rozwój kompetencji w zakresie asset managementu, rozwój ubezpieczeń zdrowotnych. Więcej informacji na stronie internetowej spółki w zakładce relacje inwestorskie.

 

 

tede: Wskaźnik ROE jest na godnym pozazdroszczenia poziomie. Jakie działania przeprowadza PZU w celu powiększania wskaźnika zwrotu z kapitału?

 

Przemysław Dąbrowski: W celu utrzymania wskaźnika ROE na wysokim poziomie, Spółka kontynuuje zmniejszanie bazy kosztów, przeprowadza restrukturyzację ubezpieczeń korporacyjnych, jednocześnie utrzymując wysoką rentowność w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych. Spółka prowadzi stabilną politykę inwestycyjną i zarządzania kapitałem własnym.

 

 

ubezpieczyciel: Jak Pan ocenia obecny kurs akcji PZU?

 

Przemysław Dąbrowski: Spółka nie komentuje wyceny walorów PZU przez rynek.

 

 

Magdalena: Czy za rebrandingiem idzie też zmiana skostniałych struktur? Prasa informuje, że nie uproszczono procedur, a duch molocha nie do końca odszedł, ale zmienił dział.

 

Przemysław Dąbrowski: Celem rebrandingu było podkreślenie wielu zmian, które zaszły w spółce: skoncentrowanie na kliencie, centralizacja back-office, wspólne placówki PZU SA i PZU Życie SA, contact center, internetowe kanały komunikacji...

 

 

spekulant: Niektórzy analitycy sądzą, że Skarb Państwa będzie w najbliższym czasie chciał sprzedać 10-procentowy pakiet akcji PZU. Mógłby Pan to skomentować?

 

Przemysław Dąbrowski: Nie komentujemy doniesień dotyczących potencjalnych decyzji akcjonariuszy PZU.

 

 

zainteresowany: Z czego wynika dobra sytuacja giełdowa spółki na tle słabego rynku?

 

Przemysław Dąbrowski: Osiągane dobre wyniki finansowe Spółki, stabilna polityka dywidendowa, wysokie dywidendy, które są dodatkowo atrakcyjne dla inwestorów.

 

 

rvp: Skąd się bierze tak wysoka rentowność Państwa spółki, na tle innych podmiotów z rynku ubezpieczeń?

 

Przemysław Dąbrowski: Efekt skali, czyli niższe koszty, lepszy portfel ubezpieczeń, niższe koszty akwizycji w związku posiadaniem własnej sieci agentów, dominująca rola na rynku ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych.

 

 

ronnie: Wyniki zaskoczyły praktycznie wszystkich analityków. Jakie są prognozy na 2 połowę 2012 roku?

 

Przemysław Dąbrowski: Nie publikujemy prognoz. Liczymy, że jeśli nie wydarzą się żadne katastrofy to wynik netto 2012 roku może być lepszy od 2011.

 

 

inwestorek: Co składa się na ta tak dobry wynik inwestycyjny?

 

Przemysław Dąbrowski: Lepsza sytuacja na rynku obligacji - wyższe wyceny oraz zmiana filozofii inwestowania na total return co daje lepsze wyniki na akcjach.

 

 

marek: Czy mógłby Pan opisać korzyści jakie dała Państwu kampania wizerunkowa?

 

Przemysław Dąbrowski: Korzyści dotyczą wizerunku PZU jako firmy nowoczesnej. Będą widoczne w długim okresie.

 

 

lukasz_wawa: Jak katastrofy meteorologiczne odbiły się na działalności Spółki?

 

Przemysław Dąbrowski: W I półroczu 2012 roku nie było dużych katastrof naturalnych. Mieliśmy do czynienia ze szkodami w ubezpieczeniach rolnych w związku z negatywnymi skutkami przezimowań .

 

 

stranger: Jaka jest wysokość zadłużenia Spółki?

 

Przemysław Dąbrowski: Spółka nie jest zadłużona.

 

 

induwydialny_: W ostatnim czasie MSP zapowiedziało, że oczekuje w przyszłym roku wyższych wpływów z dywidendy. Czy zarząd PZU w swoich planach finansowych na przyszły rok już to zdyskontował?

 

Przemysław Dąbrowski: PZU opublikował politykę dywidendową w 2011 roku. Zarząd PZU będzie stosował politykę dywidendy jaka jest zdefiniowana. Payout ratio pomiędzy 50 a 100%. Tak jak w latach poprzednich jesteśmy gotowi wypłacać dywidendę blisko górnego limitu.

 

 

Krzysiek: Jaki był średni wzrost płac w grupie PZU rok do roku?

 

Przemysław Dąbrowski: Nie publikujemy takich danych.

 

 

zabka: Składka ubezpieczeń na życie wzrosła o 23,3%. Jakie czynniki wpłynęły na poprawę tego wyniku?

 

Przemysław Dąbrowski: Po I półroczu br. składka ubezpieczeń na życie wzrosła o 9,4%, z czego w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych o 3,8% dzięki rozwojowi portfela (wzrost liczby ubezpieczonych i średniej składki w ubezpieczeniach grupowych ochronnych i wysokiej sprzedaży ubezpieczeń dodatkowych w ubezpieczeniach indywidualnie kontynuowanych). W ubezpieczeniach indywidualnych składka wzrosła o prawie 70% dzięki rozwojowi sprzedaży we współpracy z bankami.

 

 

chłopina: Co wpłynęło na obniżenie kapitałów na koniec pierwszego półrocza mimo

wykazanego dużego zysku netto ?

 

Przemysław Dąbrowski: Obniżenie kapitałów własnych PZU na koniec I półrocza 2012 roku wynika z uwzględnienia dywidendy dla akcjonariuszy z zysku Spółki za 2011 rok, która będzie wypłacona 20 września br.

 

 

bos: Jakie kwoty przeznaczyliście na działania marketingowo reklamowe w I półroczu 2012 roku?

 

Przemysław Dąbrowski: Poza BRD poziom wydatków był zbliżony jak w latach poprzednich.

 

 

Kondy: Czy nowa strategia PZU zakłada zwiększenie procentowego udziału zysku netto do wypłaty dywidendowej ?

 

Przemysław Dąbrowski: PZU opublikował politykę dywidendową w 2011 roku. Strategia PZU na lata 2012-2014 nie zakłada żadnych zmian w tym względzie.

 

 

pilkarz: W takim razie jest końcowy oczekiwany koszt rebrandingu i zmiany wizerunku firmy?

 

Przemysław Dąbrowski: Nie publikujemy takich informacji.

 

 

aha: Czy składki ubezpieczeniowe będą dalej rosnąć czy raczej maleć?

 

Przemysław Dąbrowski: Generalnie nie publikujemy prognoz. Oczekujemy wzrostu, choć widoczne jest już spowolnienie tempa wzrostu.

 

 

jonny: Jaką część oferowanych usług stanowią gwarancje ubezpieczeniowe?

 

Przemysław Dąbrowski: Sprzedaż gwarancji ubezpieczeniowych stanowi margines składki przypisanej.

 

 

analityk: Na kiedy planujecie mocniejszą ekspansję na rynek Europy środkowo wschodniej?

 

Przemysław Dąbrowski: Stale monitorujemy sytuację na rynku. Czekamy na okazje do przejęć.

 

 

Basia: Czy słabe wyniki i pogarszające się perspektywy branży budowlanej nie zagrażają wynikom PZU na koniec roku?

 

Przemysław Dąbrowski: Na półrocze PZU SA zawiązało rezerwę na potencjalne szkody w tym obszarze. Wpływ pogarszającej się sytuacji w branży budowlanej na wyniki PZU SA oszacowaliśmy na kwotę 132 mln zł.

 

 

artur: Co powoduje wzrost ubezpieczeń majątkowych oraz na życie? Czy jest to wzrost liczny klientów czy może bardziej kompleksowe ubezpieczenia już obecnych klientów PZU?

 

Przemysław Dąbrowski: W ubezpieczeniach na życie jest to wzrost liczby ubezpieczonych i średniej składki w ubezpieczeniach grupowych oraz sprzedaż dodatków do ubezpieczeń kontynuowanych. Wzrost składek w majątku to głównie wzrost średnich składek dzięki wzrostowi cen na rynku, ale także lepszej obsłudze klientów.

 

 

Sebastian: Skąd pomysł na Spółkę Ogrodowa-Inwestycje? W mojej ocenie, przedmiot działalności spółki totalnie nie pasuje do działalności grupy.

 

Przemysław Dąbrowski: Spółka Ogrodowa-Inwestycje jest spółką celową i nie ma znaczenia w działalności Grupy. Chodzi głównie o prowadzenie działalności ośrodków wypoczynkowych.

 

 

Marek22: Czy PZU planuje zmianę w portfelu, inwestując więcej w akcje?

 

Przemysław Dąbrowski: Zgodnie ze strategią inwestycyjną PZU SA (total return) możliwe są zmiany zaangażowania w akcje w zależności od sytuacji na giełdzie.

 

 

trade: Jakie plany ma PZU wobec grupy Armatura?

 

Przemysław Dąbrowski: Armatura nie jest strategiczną spółką w Grupie PZU. Zamierzamy wyjść z tej inwestycji w momencie kiedy będziemy mogli zrealizować zysk na tej transakcji. Na razie Grupa Armatura nie wymaga dokapitalizowania.

 

 

informator: Rekordowe wyniki są oczywiście bardzo pozytywnym sygnałem dla inwestorów, jednak w świetle całego rynku, akcja restrukturyzacji oraz wasze ostatnie posunięcia są dość kontrowersyjne. Czy pojawiają się obawy o dobre imię spółki, które już i tak często poddawane jest pod wątpliwość?

 

Przemysław Dąbrowski: Nie, inwestorzy rozumieją, że działania restrukturyzacyjne są koniecznością dla Spółki.

 

 

czerny: Czy skład portfela (70% papierów Skarbu Państwa) to nie za duża ilość obligacji?

 

Przemysław Dąbrowski: Zgodnie z przyjętą strategią planowane jest zwiększenie udziału długu korporacyjnego w portfelu inwestycyjnym.

 

 

Marcin: Grupa kontynuuje proces restrukturyzacji, w szczególności zwolnienia grupowe, kiedy zostanie on zakończony i jakie są/będą jego efekty? Czy zawiązana na ten cel rezerwa będzie wystarczająca?

 

Przemysław Dąbrowski: W tym roku zwolnienia kończą ogłoszony w 2010 roku program restrukturyzacji. Rezerwy są wystarczające.

 

 

dziennikarz: Jakie są plany akwizycyjne PZU na najbliższy rok? Spółka przecież "śpi" na gotówce.

 

Przemysław Dąbrowski: Ciągle monitorujemy sytuację pod kątem potencjalnych przejęć. Czekamy na okazję.

 

 

Patryczek: PZU posiada oraz lokuje duże środki w obligacjach skarbowych. Zarząd liczy bardziej na wzrost ich cen w krótkim okresie czy bardziej liczy na osiąganie stabilnych wpływów z wyższych odsetek w długim terminie?

 

Przemysław Dąbrowski: Osiąganie stabilnych wpływów z wyższych odsetek w długim terminie plus ostrożna polityka inwestycyjna. Musimy mieć bezpieczne aktywa versus zobowiązania ubezpieczeniowe.

 

 

gracz: Jaką kwotę PZU w pierwszym półroczu musiało wypłacić bądź zawiązać rezerwy w związku z upadłościami firm budowlanych ? Jakie kwoty z tego tytułu obciążą PZU w nadchodzących okresach?

 

Przemysław Dąbrowski: PZU SA oszacowało wpływ pogarszającej się sytuacji w branży budowlanej na wyniki na koniec I półrocza br. w kwocie 132 mln zł. Rezerwa na ten cel została utworzona.

 

 

Zygmunt: Wynik na działalności inwestycyjnej wyniósł w pierwszym półroczu ponad 1,5 mld zł i był wyższy o blisko 50%. Jakiego rodzaju zyskowne inwestycje przeprowadziło PZU w tym okresie?

 

Przemysław Dąbrowski: Na wysoką dynamikę wzrostu zysku z działalności inwestycyjnej spowodowanego wyższą wyceną portfela obligacji i wzrostem WIG wpłynęły zmiany strategii inwestycyjnej, której efektem było zwiększenie rentowności przy jednoczesnym obniżeniu zmienności wyników.

 

 

Mastyj: Czy można poznać więcej szczegółów na temat planów dotyczących powołania PZU International?

 

Przemysław Dąbrowski: Na dzień dzisiejszy nie mamy nowych informacji dot. powołania spółki PZU International. Spółka może być powołana w przypadku dużego celu akwizycyjnego.

 

 

Wach: Jak koszty rebrandingu wpłynęły na osiągnięte wyniki finansowe? Jakich skutków zmian oczekuje zarząd Grupy?

 

Przemysław Dąbrowski: Koszty rebrandingu zwiększyły koszty administracyjne I półrocza br. Celem kampanii było podkreślenie zmian, które zachodzą w Spółce, w szczególności w zakresie otwartości na klienta i jego potrzeby.

 

 

Pawełek: Czy informacje na temat przejęcia Lux Medu są prawdziwe?

 

Przemysław Dąbrowski: Nie zapadła żadna decyzja biznesowa w tej sprawie.

 

 

traderr: Jak PZU zdywersyfikuje ryzyko wynikające ze wskaźnika szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych?

 

Przemysław Dąbrowski: W segmencie klienta korporacyjnego poprzez zmiany zasad i akceptacji ryzyk.

 

 

Przemysław Dąbrowski: Dziękuję Państwu za wszystkie pytania. Zachęcam do kontaktu ze Spółką. Do widzenia.

 

Moderator: Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie pytania. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym czacie po wynikach za trzeci kwartał 2012 roku.