Czym jest SII?

Kontrowersyjne projekty uchwał Domu Maklerskiego IDM - SII jest przeciwne

Na dzień 13 września 2012 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna, które zdecyduje o ewentualnych emisjach akcji i obligacji zamiennych na akcje. W ocenie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych obie te uchwały mogą rodzić ryzyko pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych.

Rekompensata strat nie dla wszystkich

Pierwsza z wyżej wspomnianych uchwał dotyczy emisji ponad 21,8 mln akcji serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a przeznaczonych wyłącznie dla wybranych pracowników Spółki. Wielkość tej emisji jest stosunkowo duża, ponieważ wynosi około 10 % kapitału zakładowego, ustalona cena emisyjna na poziomie 0,1 zł odbiega natomiast znacząco od aktualnego kursu notowań, a w szczególności od średnich notowań z ostatnich miesięcy. Przedstawione przez Zarząd Spółki uzasadnienie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych udziałowców ujawnia, iż celem emisji jest rekompensata poniesionej przez kluczowych dla Spółki osób straty powstałej w wyniku objęcia pod koniec 2010 roku w ramach programu motywacyjnego akcji z dwuletnim ograniczeniem zbywalności po cenie 2,1 zł. W ocenie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych uzasadnienie takie jest niezrozumiałe, a emisja akcji wyłącznie dla wybranych akcjonariuszy niesprawiedliwa i sprzeczna z dobrymi obyczajami. Prowadzi ona bowiem do faworyzowania jednej grupy akcjonariuszy kosztem pozostałych, którzy także nierzadko nabywali akcje po cenach wyższych, odbiegających od aktualnego kursu, czy też nabywali akcje emitowane przez Spółkę, w wyniku czego ponieśli bądź ponoszą stratę. Co więcej, akcje emitowane w ramach rekompensaty przeznaczone mają być dla osób, które mogły mieć największy wpływ na budowanie wartości spółki, a tym samym także na kształt jej notowań. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych nie jest przeciwne programom motywacyjnym, ale oferowanie w nich papierów wartościowych powinno być uzależnione od konieczności osiągania określonych celów biznesowych czy finansowych. Ciężko mówić o programie motywacyjnym, który pozwala na objęcie akcji na korzystnych zasadach bez jakichkolwiek dodatkowych warunków.

Działania spekulacyjne?

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu istotny spadek w ostatnich dwóch miesiącach kursu akcji Spółki na rynku giełdowym nie ma podstaw fundamentalnych, a jej akcje stały się przedmiotem wrogich działań spekulacyjnych, prowadzących do powstania różnić pomiędzy obecnym kursem akcji a ceną, po jakiej akcje były nabywane od Spółki w ramach programu motywacyjnego. Należy tutaj zwrócić uwagę, że tak daleko idące wnioski powinny być poparte solidnymi przesłankami, a do obowiązków Spółki mogło należeć zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego o podejrzeniu manipulacji. Zarząd Spółki nie wspomina jednak o fakcie, jakoby to nietrafione inwestycje (Sky Club, DSS, Bomi) podmiotów zależnych od DM IDM i jednostek stowarzyszonych znalazły swoje odzwierciedlenie w słabszym zachowaniu kursu notowań Spółki…

Emisja obligacji zamiennych

Drugą sprawą będącą przedmiotem obrad najbliższego walnego zgromadzenia jest emisja obligacji zamiennych na akcje. Wartość warunkowego podwyższenia kapitału ustalona została na maksymalnie dopuszczalnym poziomie, czyli wynoszącym dwukrotność obecnego kapitału zakładowego. Łatwo można więc zauważyć, że istnieje spore ryzyko rozwodnienia kapitału, bez możliwości zachowania dotychczasowego udziału przez aktualnych akcjonariuszy z powodu całościowego wyłączenia prawa poboru. Mimo ustawowego obowiązku w takim przypadku podania ceny emisyjnej lub sposobu jej ustalenia, w ocenie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, uzasadnienie Zarządu nie zawiera wystarczającej informacji w odniesieniu do emitowanej jednostkowej wartości nominalnej obligacji zamiennych oraz ceny akcji, które mają być przedmiotem zamiany.

SII można przekazać pełnomocnictwo

Przedstawiciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych będzie uczestniczyć w Walnym  Zgromadzeniu Spółki, aby sprzeciwić się emisji motywacyjnej w obecnym kształcie. Celem udziału będzie również uzyskanie szerszych informacji na temat parametrów ewentualnej emisji obligacji zamiennych na akcje, obecna wiedza nie pozwala bowiem podjąć decyzji o słuszności podejmowanej uchwały. Pytania w zakresie emisji obligacji Stowarzyszenie zamierza skierować do Spółki jeszcze przed obradami NWZ. Pełnomocnictwo do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Domu Maklerskiego IDM można przekazać Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych przesyłając je na adres pocztowy:

 

Biuro Zarządu

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

ul. Długopolska 22

50-560 Wrocław

 

Pełnomocnictwa dla SII można udzielić również w formie elektronicznej, przesyłając jednocześnie do naszej wiadomości (interwencje@sii.org.pl) kopię maila wysyłanego Spółce.

 

UWAGA: Udzielone pełnomocnictwo w formie oryginału (lub w przypadku umocowania elektronicznego w formie elektronicznej) należy dostarczyć Stowarzyszeniu najpóźniej do dnia 7 września 2012 r. Wraz z pełnomocnictwem proszę dostarczyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

 

Wzór pełnomocnictwa znajduje się tutaj.

Pliki do pobrania:

  (35 kB)

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.