Chat with us, powered by LiveChat

Raport IPO Grupa o2

Zapraszamy do zapoznania się z raportem IPO na temat Grupy o2, który został przygotowany przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 


W raporcie m.in.:
profil spółki, otoczenie rynkowe, czynniki ryzyka, akcjonariat przed i po emisji, analiza finansowa i perspektyw rozwoju, porównanie wskaźników rynku kapitałowego i standardowo - tabela podsumowująca.

 

Fragment raportu: "Uwagę zwraca mocno odbiegający od pozostałych okresów zysk netto w 2011r. w kwocie 65 mln zł. Według informacji zawartych w prospekcie emisyjnym był to efekt wykazania ujemnego obciążenia podatkowego na kwotę 46,3 mln zł „wynikającego głównie z rozpoznania istotnego aktywa z tytułu podatku odroczonego w związku z transakcją aportu przedsiębiorstwa Emitenta do spółki zależnej o2 Sp. z o.o. dokonaną w listopadzie 2011r. (...)"

 

 Emisja akcji Grupy o2 SA została odwołana

(informacja ukazała się po publikacji raportu IPO)

 

 

 

Opinia na temat oferty publicznej spółki

Grupa o2 S.A.

 

Podsumowanie warunków oferty

Liczba akcji oferowanych (serie A i B)

 1 700 000

Struktura oferty w podziale na nowe akcje emitowane i akcje sprzedawane

1 250 000 akcji nowej emisji

450 000 akcji będących w posiadaniu obecnych akcjonariuszy

Wstępnie deklarowana wielkość transzy inwestorów indywidualnych

20%

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych

24 – 26 lipiec 2012r.

Minimalna wielkość zapisu

1 akcja

Maksymalna wielkość zapisu

340 000 akcji

Cena maksymalna w ofercie

33 PLN

Ogłoszenie ostatecznej ceny sprzedaży

do godz.8:00 dnia 27 lipca 2012r.

Przydział akcji

do 1 sierpnia 2012r.

Planowany pierwszy dzień notowań PDA

10 sierpień 2012r.

 

 Profil spółki

 

Grupa kapitałowa o2.pl pod względem liczby użytkowników jest piątym podmiotem na rynku internetowym w Polsce. W swojej ofercie posiada bezpłatną pocztę elektroniczną oraz około 70 portali informacyjno-rozrywkowych. Średnio miesięcznie wszystkie portale odwiedza ok. 10 milionów osób, co umożliwia uzyskiwanie wysokich wpływów ze sprzedaży reklam. Są one oferowane w czterech podstawowych kategoriach: Mailing (reklama przesyłana w postaci wiadomości e-mail do użytkowników darmowej poczty o2.pl), Wideo, Display oraz Social Media. W celu rozszerzenia tego ostatniego segmentu, spółka objęła 30% akcji notowanej na rynku NewConnect firmy Socializer S.A., która specjalizuje się w działaniach reklamowych na Facebooku, a także objęła udziały (78,3%) w firmie Social Hackers Sp. z o.o., która prowadzi m.in. serwis Fejs.pl.

 

Źródło: Prospekt emisyjny Grupa O2 S.A.

 

Trzy spółki zależne działające jako podmioty z ograniczoną odpowiedzialnością, w których spółka matka posiada po 100% udziałów, zajmują się prowadzeniem poszczególnych serwisów internetowych. Do najbardziej rozpoznawalnych portali z grupy o2 należą:

 

·         o2.pl – jeden z największych horyzontalnych portali w kraju, który grupuje najważniejsze treści z pozostałych serwisów tematycznych. W kwietniu obecnego roku według badania Megapanel PBI/Genius domena ta zajęła 19. miejsce wśród najpopularniejszych stron internetowych w Polsce, średnio odwiedza go miesięcznie 2,6 mln realnych użytkowników,

·         pudelek.pl – serwis piszący o celebrytach, jeden z najbardziej rozpoznawalnych w swojej kategorii, prócz artykułów i zdjęć można tam znaleźć również treści wideo, stronę w kwietniu odwiedziło ok. 2,6 mln realnych użytkowników,

·         wrzuta.pl – oparty jest na treściach umieszczonych przez użytkowników serwisu (treści wideo, zdjęcia, muzyka), w Polsce zajmuje drugie miejsce za liderem youtube, średnio odwiedza go miesięcznie 3,7 mln realnych użytkowników,

·         kafeteria.pl – największy w Polsce serwis społecznościowy dla kobiet, średnia ilość realnych użytkowników wynosi 2,8 mln.

 

Pozyskane środki grupa planuje wykorzystać na nabycie w spółkach prowadzących serwisy internetowe w kategoriach, w których o2 S.A. nie osiągnęła czołowych pozycji na rynku np.: biznes i finanse, nowe technologie, zdrowie i uroda, motoryzacja oraz podróże i film. Celem przejęć mogą być również firmy prowadzące działalność w takich segmentach reklamy internetowej jak mailing, SEO/SEM, social media, ogłoszenia czy wideo.

 

Obecnie grupa prowadzi proces due diligance w jednym podmiocie, w którym ewentualna inwestycja miałaby wartość ok. 30 mln zł. Ponadto na różnym etapie negocjacji jest proces nabycia 4 innych podmiotów o szacowanej, łącznej inwestycji ok. 15 mln zł. Według prezesa o2 ewentualne przejęcia realnie mogą być zakończone do końca tego roku bądź na początku kolejnego.

 

Otoczenie rynkowe

 

Na poniższym wykresie przedstawione zostały wydatki na reklamy w Internecie w Polsce w latach 2000-2011. Mimo perturbacji w ekonomicznym otoczeniu kraju w 2011r. rynek ten wzrósł o 23%. Według danych Starling cały rynek reklamy w Polsce miał wartość 7,49 mld zł zatem udział reklamy w Internecie wyniósł ok. 29%. Prognozy na 2012r. mówią o wzroście tego rodzaju reklam o ok. 10%, a głównym czynnikiem stymulującym wzrost ma być zwiększająca się liczba internautów w Polsce. W ciągu ostatnich trzech lat liczba użytkowników rośnie o niespełna 1 milion każdego roku.

 

Według danych wydatki na reklamę w Internecie w 2010r. stanowiły w Polsce ok. 18% całkowitych budżetów ogółem. Pod tym względem jesteśmy w Europie na ósmym miejscu. Dla porównania wskaźnik ten u lidera, czyli Wielkiej Brytanii wynosi 29%. Prognozy mówią o wzroście udziału reklam w Internecie do 30% w roku 2014, a największy przyrost będzie miała reklama w segmentach wideo (21%), display (15%) oraz reklama w wyszukiwarkach (11%). W najbliższym okresie w Polsce według ZenithOptimedia ma mieć miejsce wzrost udziału reklamy w Internecie z 16% w 2011r. do 21,5% w 2014. 

 

Nowymi, szybko rozwijającymi się segmentami rynku są reklamy mobilnej oraz reklamy na portalach społecznościowych. Według danych GfK Polonia penetracja smartfonów w naszym kraju wynosi 34%. Do tego sprzedaż tabletów może wzrosnąć o 200% w ciągu tego roku. Pricewaterhouse Coopers przewiduje, że wydatki na reklamę mobilna w okresie lat 2011-2016 będą rosły w tempie 17% i w 2016r. mogą mieć wartość ok. 1,5 mld dolarów, co oznaczałoby osiągnięcie bądź prześcignięcie wartości reklamy telewizyjnej. Z kolei rynek reklamy social media w Polsce według ZenithOptimedia wyniósł 8,8 mln dolarów. W skali światowej analitycy prognozują roczną dynamikę tego rynku na poziomie 34%.

 

Na rynku krajowym o2 pod względem liczby internautów, którzy choć raz wizytowali na serwisach grupy zajmuje piąte miejsce. Statystyka dotyczy marca obecnego roku.

 

 

Biorąc pod uwagę kategorie serwisów internetowych, które są najchętniej odwiedzane prowadzą portale społecznościowe z niewielką przewagą nad serwisami dotyczącymi kultury i rozrywki. W wyróżnionych na poniższym wykresie na jasno w dwóch kategoriach serwisy należące do o2 zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce.

 

Pod względem popularności kont pocztowych o2 zajęła piąte miejsce. Ankieta została przeprowadzona w październiku ubiegłego roku. Usługa ta obecnie ma najwyższy udział w wynikach grupy. Niekwestionowanym liderem pod względem liczby użytkowników jest usługa poczty Gmail (Google Mail).

 

Czynniki ryzyka:

 

Do najistotniejszy czynników ryzyka należy zaliczyć:

 

·         pogorszenie sytuacji makroekonomiczną na rynkach, na których działa o2. W trakcie spowolnienia gospodarczego, wydatki na reklamę są cięte w pierwszej kolejności co z pewnością odbije się na spadku przychodów grupy kapitałowej jak również spadku jej zyskowności,

·         rynek reklamy internetowej ma niski próg wejścia dla nowych podmiotów dlatego też większa aktywność konkurencji może spowodować spadek udziału rynkowych badanego podmiotu,

·         rosnąca popularność oprogramowania blokującego reklamy (poprzez dodatki do przeglądarek bądź dostępne opcje w programach antywirusowych) może negatywnie wpływać na skuteczność tego rodzaju kampanii reklamowych,

·         przyjęcie przez Polskę ACTA, które wpłynęłoby na zmniejszenie ruchu internetowego,

·         ryzyko spadku popularności wiodących w grupie portali,

·         ryzyko ataków hakerskich, które mogą m.in. zagrozić bezpieczeństwu danych użytkowników co negatywnie wpłynie na zaufanie użytkowników i kontrahentów grupy,

·         ryzyko potencjalnych postępowań sądowych przeciwko spółce np. o nieprawdziwość, nierzetelność czy też bezprawność publikacji informacji (np. pudelek.pl) co mogłoby skutkować zasądzaniem wypłaty wysokich odszkodowań.

 

Akcjonariat przed i po emisji

 

Przed publiczną emisją akcji trzech założycieli o2.pl poprzez własne podmioty zarejestrowane na Cyprze posiadali pośrednio równo po 1/3 wszystkich akcji (3 x 2 520 000 sztuk). Wraz z wejściem na GPW wyemitowane zostaną akcje nowej emisji w ilości 1 250 tys. akcji a w przypadku istotnego popytu, każdy z obecnych akcjonariuszy sprzeda po 150 tys. akcji co da łączną dodatkową pulę 450 tys. akcji. Po emisji dawni dotychczasowi akcjonariusze będą posiadali razem 81% akcji, którzy będą zobowiązani lock-upem przez okres 1 roku. Mały free float, który będzie wynosił zaledwie 19% będzie powodował niską płynność akcji. Będzie to utrudnienie dla inwestorów chcących zakupić bądź sprzedać kilkuprocentowe pakiety akcji.

 

 

Analiza finansowa

 

 (tys. zł)

2009r.

2010r.

2011r.

1.półrocze 2012r.

Przychody ze sprzedaży

35 872

41 594

50 614

-

Zysk operacyjny

10 257

16 145

18 543

5 700

EBITDA

13 907

19 895

22 513

7 700

Zysk brutto

10 585

16 405

18 718

5 800

Zysk netto

9 416

15 279

65 028

(15 402)*

4 900

Przepływy pieniężne z działalności operacyjne

6 343

14 974

18 817

-

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

1 836

6 657

-3 794

-

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

-10 605

-16 972

-17 005

-

* zysk netto w 2011r. bez ujemnego wpływu istotnego aktywa z tytułu podatku odroczonego

Źródło: Prospekt emisyjny Grupa O2 S.A.

 

Spółka nie podaje wartości przychodów osiągniętych w pierwszym półroczu obecnego roku. Udostępnia tylko przychody gotówkowe z reklamy internetowej, które wyniosły 20,7 mln zł zł i były niższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego o ok. 16%. Zauważono rosnący udział segmentu wideo, reklamy social media oraz reklamy mobilnej w branży reklamy internetowej w Polsce.

 

Dominujący udział w przychodach w 2011r., bo aż 90% pochodzi ze sprzedaży reklam. Kategoria display stanowi 58%, mailing do użytkowników bezpłatnej poczty o2.pl – 37%, a reklama wideo oraz z obszaru social media po ok. 2%. W 2011r. widoczna jest mniejsza dynamika wzrostu poszczególnych kategorii zysku. Pozytywne tendencje przez badany okres wykazują przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, co umożliwia większe wydatki z działalności inwestycyjnej i finansowej. Uwagę zwraca mocno odbiegający od pozostałych okresów zysk netto w 2011r. w kwocie 65 mln zł. Według informacji zawartych w prospekcie emisyjnym był to efekt wykazania ujemnego obciążenia podatkowego na kwotę 46,3 mln zł „wynikającego głównie z rozpoznania istotnego aktywa z tytułu podatku odroczonego w związku z transakcją aportu przedsiębiorstwa Emitenta do spółki zależnej o2 Sp. z o.o. dokonaną w listopadzie 2011r. W związku z ww. transakcją w Sprawozdaniu Skonsolidowanym wystąpiła różnica przejściowa pomiędzy wartością podatkową wartości niematerialnych a ich wartością netto w kwocie 261,2 mln zł. Na różnicy tej utworzone zostało aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego (przy zastosowaniu stawki podatku na poziomie 19%).” Bez jego uwzględnienia zysk netto w 2011r. wyniósłby 15,4 mln zł. Z tego samego powodu na koniec 2011r. rośnie pozycja aktywa trwałe.

 

W badanym okresie, akcjonariusze decydowali o wypłacie sowitej dywidendy niekiedy przewyższającej osiągnięty zysk netto. Wówczas pomniejszali kapitał zapasowy. W roku 2009 wyniosła ona niespełna 11,6 mln zł (relacja dywidendy do zysku netto 132,4% !!!), w 2010r. 30,6 mln zł (188% !!!) a w 2011r. ok. 10 mln zł (ok. 50%).

 

 (tys. zł)

2009r.

2010r.

2011r.

Aktywa trwałe

9 817

9 326

58 501

(8 875)*

Aktywa obrotowe

34 886

38 844

23 704

Zapasy

294

168

237

Należności handlowe oraz pozostałe należności

22 209

28 619

15 035

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

5 213

9 872

7 890

  (tys. zł)

2009r.

2010r.

2011r.

Kapitał własny

32 499

36 186

70 617

(20 991)*

Zobowiązania razem

12 204

11 984

11 588

Zobowiązania krótkoterminowe

10 673

10 686

10 515

w tym zadłużenie oprocentowane

0

0

0

Zobowiązania długoterminowe

1 531

1 298

1 073

w tym zadłużenie oprocentowane

0

0

0

* aktywa trwałe i kapitał własny w 2011r. bez ujemnego wpływu istotnego aktywa z tytułu podatku odroczonego

 Źródło: Prospekt emisyjny Grupa o2 S.A.

 

Księgowe skutki transakcji aportu widoczne są również w bilansie. Znacząco rośnie w 2011r. pozycja aktywa trwałe, a także kapitał własny. Pozycje te jak również wielkość zysku netto będą z tego powodu pod presją w najbliższych latach. Na uwagę zasługuje brak jakiegokolwiek zadłużenia oprocentowanego. Jedynym rodzajem kapitału obcego są zobowiązania handlowe.

 

 

2009r.

2010r.

2011r.

2011r. - bez aktywa z tyt. podatku odroczonego

ROE

29%

42%

92%

73%

ROA

21%

32%

79%

47%

Rentowność sprzedaży netto

26%

37%

128%

30%

Rentowność EBITDA

39%

48%

44%

-

wskaźnik ogólnego zadłużenia

27%

25%

14%

36%

 Źródło: Prospekt emisyjny Grupa o2 S.A.

 

Porównanie wskaźników rynku kapitałowego

 

Poszczególne wskaźniki rentowności są bardzo wysokie – jedne z najwyższych w branży. Jedynie rentowność EBITDA w 2010r. była wyższa niż w roku następnym. Wynikało to ze sprzedaży spółki telekomunikacyjnej. Ostatnia kolumna prezentuje wyniki z wyłączeniem wpływu zawiązania aktywa z tytułu odroczonego podatku.

 

W kolejnej tabeli zaprezentowano symulację popularnych wskaźników rynkowych. Zostały one obliczone przy następujących założeniach:

 

  • dla roku 2011 wzięto pod uwagę ilość akcji z okresu bezpośrednio przed emisją publiczną – 7 560 000 sztuk czyli po przekształceniu Emitenta ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną,
  • dla roku 2011 oraz 2012 założono osiągnięcie tego samego zysku operacyjnego i zysk netto 15,4 mln zł (2011r. jako różnicę 65 mln zł i wartości ujemnego obciążenia z tytułu aktywa odroczonego podatku w kwocie 49,6 mln zł, 2012r. – osiągnięcie tego samego zysku netto),
  • dla roku 2012 ilość akcji 8 810 000 sztuk (7 560 000 + nowa emisja 1 250 000),
  • w 2012r. wpływ nowego kapitału własnego do spółki – 40,5 mln zł (pozyskana kwota maksymalna, czyli 41,3 mln zł minus koszty emisji 760 tys. zł),
  • cena akcji na poziomie 33 zł.

 

 

2011r.

2012r.

WIG-Media*

EPS

2,48

2,1

-

Wartość księgowa na akcję

9,34

14,7

-

C / WK

3,5

2,23

1,64

C / ZO

13,45

15,68

7,27

C / Z

13,3

15,52

21,8

* średnia wartość wskaźników dla spółek z indeksu WIG-Media na dzień 20 lipiec 2012r.

 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych finansowych Grupy O2 S.A.

 

Przy wyciąganiu wniosków z przedstawionych wartości należy przede wszystkim pamiętać o wpływie na wyniki w najbliższych latach aktywa z tytułu odroczonego podatku. Spółka w prospekcie emisyjnym uprzedza, że z tego powodu wyniki jednostkowe podmiotu zależnego o2 sp. z o. o. ze względu na bardzo duże wartości amortyzacji będą mocno zaniżone (nawet ujemne). Łączna wartość amortyzacji podatkowej aportowanych serwisów ujętych w księgach spółki zależnej w latach 2012-2015 będzie wynosić 120,8 mln zł a następnie do 2021r. ok. 29 mln zł rocznie. W sprawozdaniach skonsolidowanych ten czynnik nie będzie widoczny z wyjątkiem wpływu zmiany wartości aktywa z tytułu podatku odroczonego, które będzie obniżane o maksymalnie 19% wartości amortyzacji rocznej z tego tytułu.

Biorąc pod uwagę niższe zyski osiągnięte po pierwszym półroczu 2012r. rośnie ryzyko osiągnięcia na koniec roku niższego zysku operacyjnego i netto co będzie skutkować gorszymi wskaźnikami od zaprezentowanych w tabeli dla roku 2012.

 

Na tle średnich wartości wskaźników dla indeksu WIG-Media o2 S.A. wypada kiepsko. Relacja ceny akcji (maksymalnej z warunków emisji) do wartości księgowej i zysku operacyjnego dla badanej spółki jest dwa razy wyższa od sektora. Natomiast wskaźnik ceny akcji do zysku netto wypada lepiej. Warto nadmienić, że wskaźnik C/Z dla spółek mediowych jest jednym z najwyższych spośród wszystkich sektorów reprezentowanych na GPW.

 

 

 

 

 

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem, ani innymi podmiotami oferującymi lub pośredniczącymi w emisji

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Grupa O2 S.A. jest opublikowany Prospekt Emisyjny Grupy O2 S.A. dostępny między innymi w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.grupao2.pl

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie