Chat with us, powered by LiveChat

GPW: czasowe ograniczenie zakresu zleceń maklerskich

Zarząd GPW 2 lipca 2012 r przegłosował uchwałę ograniczającą zakres zleceń maklerskich na rynku głównym GPW oraz NewConnect.

 

Uchwała zakłada, że od 2 lipca do dnia 31 grudnia 2012 r. (włącznie) nie będą realizowane:

 

  • w systemie kursu jednolitego na rynku giełdowym następujące rodzaje zleceń maklerskich na akcje oraz prawa do akcji:

1) po każdej cenie (PKC),

2) po cenie rynkowej na otwarcie (PCRO).

 

  • w alternatywnym systemie obrotu, następujące rodzaje zleceń maklerskich:

1) po każdej cenie (PKC),

2) po cenie rynkowej (PCR),

3) po cenie rynkowej na otwarcie (PCRO).

 

Wprowadzone zmiany nie obejmują zleceń maklerskich na dłużne instrumenty finansowe wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie